SMHI i Gomorron Sverige

I TV-programmet ”Gomorron Sverige” 2017-08-21 visar Åsa Sjöström SMHI:s kartor över de områden som kan komma att översvämmas av stigande havsnivå.

Programledaren Kattis Ahlström utgår från att ”klimatförändringarna” orsakar stigande havsnivå och förklarar att den viktiga frågan är: ”Hur mycket?” Ett riktigt konstaterande och en relevant fråga.

Åsa Sjöström presenterar SMHI:s nya kartor över de områden i landet som antas bli översvämmade 2050 och 2100.

Programledaren Peter Salander ställer den allra mest avgörande frågan: ”Hur säkra är vi på att det är det här som händer ?”

Åsa Sjöström svarar att man kan välja mellan tre olika scenarier framräknade av IPCC. De avser olika utveckling av utsläppen av ”växthusgaser”.

Inbegripet de osäkerhetsmarginaler, som IPCC räknar med, varierar stigningen för år 2100 mellan 28 och 98 cm. Klicka på röd text och scrolla ner till sidan 10.

Hon svarar korrekt och ansvarsfullt enligt den policy, som råder inom SMHI: Obetingat förtroende för IPCC:s gissningar i form av datorsimuleringar och ”klimatmodeller” med påhittade ”scenarier”.

Peter Salander missar den uppenbara följdfrågan: ”Hur säkra kan vi vara på att SCENARIERNA är trovärdiga ?”

Den som följt denna blogg vet att det finns inga uppmätta data, som ens antyder att koldioxiden kan orsaka någon uppvärmning. Det är motsatsen som gäller: Högre temperatur gasar ut koldioxid från havet. Det finns många vetenskapliga rapporter, som visar att INGEN verkan kan noteras, samt att Solen och Planeterna tycks ha den största inverkan på vårt klimat. Rapporterna visar dessutom att de närmaste decennierna INTE blir varmare utan istället KALLARE.

En av världens mest respekterade havsforskare, Nils-Axel Mörner, anger havets stigning 2100 till +5 ± 15 cm.

+ – + – + – +

Programmet demonstrerar vad som kan bli den moderna civilisationens sammanbrott istället för det inbillade klimathotet:

Statens kapitulation för okunskapen.

Det är motsatsen till den Upplysningstid, som var inledningen till 200 år av stigande välstånd.

Politiker skall vem-som-helst kunna bli. Det är därför självklart att de flesta av dem inte besitter kunskap om naturvetenskap, som är området för SMHI. Denna institution skall utgöra samhällets kunskapsbank för väder och klimat samt leverera fakta och tolkningar av dem till regering och riksdag.

MEN, okunniga politiker har så lockats av utsikterna att med klimatet som ett överväldi-gande hot, dels framstå som hjältar för att ”rädda världen”, och dels att i kampen för detta ädla mål kunna få mer skatter och mer att bestämma om. Därför har de riktat finansie-ringen av forskning till de forskare, som förespeglat ytterligare argument för klimathotet. De har utsett professorer, som egentligen inte är forskare utan mer är aktivister.

Till generaldirektör för SMHI har politikerna utsett en politikerkollega från regeringskansliet, Rolf Brennerfelt, som är en trevlig och ansvarskännande person, dock utan naturvetenskaplig bakgrund.

Här ser vi okunskapens följder:

Politiken har tagit kontroll över alla akademiska styrelser.

Okunniga politiker kan inte se skillnad på okunniga forskare och kunniga forskare, som bör utses till professorer. Med politikens logik utser de dem som presenterar de mest dramatiska utsikterna. Förr var titeln ”professor” närmst en garanti för djup kunskap. Nu kännetecknar titeln ofta en person som tjänstvilligt låtit sig korrumperas av politiken.

Till GD på SMHI utser politikerna en kollega utan egna kunskaper i vetenskapen. När han vänder sig till akademierna för att komplettera organisationens kunnande, finner han bara alarmister som är delansvariga för IPCC:s enorma arbete med att gissa ihop ”scenarier” för framtiden. Fast vi bjudit in honom personligen till vår vetenskapliga konferens, har han avstått från att lyssna på de rapporter som tydligt bevisar att hotet från koldioxid är ett missförstånd, en bluff eller seklets största bedrägeri.

Public Service fungerar motsatt sitt uppdrag. Detta avser att kritiskt granska alla auktoriteter, d.v.s. SMHI, regeringen och även IPCC.

Men politikerna har tillsatt chefer, som driver systematisk propaganda, särskilt för ”klimathotet”. Där härskar också okunskap.

Peter Salander frågade om uppgifternas trovärdighet, men hade inte kunskap nog för att inse kärnpunkten: Har koldioxiden någon verkan på den globala temperaturen?

Granskningsnämnden är konstruerad för att hålla PS på rätt väg. Men dit har politikerna utsett kollegor till dem man skall granska, journalister, Dessa drivs av samma agenda och ursäktar grova brott mot kravet att ”alla sidor” skall komma till tals, med att PS håller sig till den rådande ”grundsynen”: Direkt motsatt dess viktigaste uppgift.

Rent alarmerande är att dess ordförande, Henrik Jermsten, domare i Högsta Förvaltnings-domstolen, offentligt har förklarat att nämnden inte ser som sin uppgift att ingripa mot felaktiga uppgifter i PS.

Så har vi i teorin ett utmärkt system, för att upprätthålla Upplysningstidens ideal, men dessa är totalt korrumperade av Politiskt Korrekt grupptryck och vänskapskorruption, något som mer kännetecknar en diktatur än en demokratisk stat.

Sture Åström

+ – + – + – +

2017-09-02

SMHI har fel om översvämningar

+ – + – + – +

2017-09-04

SMHI har fel om översvämningar

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “SMHI i Gomorron Sverige

  1. Bra sammanfattat. Jag blev så upprörd när jag såg detta i Gomorron Sverige. Där satt hon oemotsagd och fick berätta att man kan beräkna hur stora delar av respektive ort som kommer att hamna under vatten som en rak funktion av koldioxidutsläpp. Det är häpnadsväckande hur man komma fram till det och störande hur man får plats att presentera tokigheterna utan att bli ifrågasatta.

  2. Just när det gäller havsnivåer, ser vi att alarmister minsann får ifrågasätta IPCC:s slutsatser utan att anklagas för att vara förnekare eller foliehattar. Den verkliga trenden ligger dessutom nära IPCC:s nedre gräns. Ändå tillåts alarmister, inklusive SMHI, komma med förutsägelser om mer havsytehöjning än IPCC:s övre gräns.
    Varifrån ska vattnet komma? Mörner har påpekat att haven steg med 1 cm per år när stora mängder inlandsis smälte vid senaste istidens slut. En meters ytterligare havsytehöjning till 2100 kräver faktiskt ännu snabbare takt än då. Då kommer vissa alarmister och spår 2-3 meter eller mer. Som sagt: Varifrån ska vattnet komma?

  3. I Sverige har vi landhöjning som vida överstiger havshöjningen. Man har tvingats sänka kajer i Stockholm.

Comments are closed.