Kyla dödligare än värme

Andel av totala antalet dödsfall som kan tillskrivas kyla eller värme, KU.

Mörkblått: Extrem kyla, Ljusblått: Moderat kyla, Rosa: Moderat värme, Rött: Extrem värme.

“Varmt” och “kallt” definieras relativt till varje lands optimala temperatur, dvs då dödstalen är som lägst.

Notera att det är måttlig kyla som orsakar flest dödsfall.

2017-08-28

Det är den globala kylan som dödar flest

På senaste tid (exempelvis i NA 6/8 ) basuneras falska hotbilder ut i artiklar med rubriker av typ: ”Värme hotar döda allt fler européer”.  Referens görs till ”The Lancet ”, där data redovisats helt  baserade på en datorprognos, där ingångsparametrarna har hårdragits extremt, för att i en avlägsen framtid landa i skräckscenarier där hetta blir den vanligaste klimatrelaterade dödsorsaken.

Problemet är just att det handlar om datorprognoser. Lika stora fel medför detta som IPCC:s alla datormodeller om den globala uppvärmningens utveckling och hastighet, som så gott som utan undantag gravt har slagit fel.

Hotbilden som presenteras handlar om galopperande temperaturökningar, öknars snabba utbredning, ökad frekvens orkaner, skyfall och extrem torka. Och allt vill man förklara med koldioxid  från fossila bränslen.

Men inga av dessa hotbilder  har hittills besannats!

1.      Den globala temperaturökningen, rensat från cykliska väderfenomen som El Ninjo 2016, är ca 1 grad C sedan slutet på 1800-talet.

2.      Alla IPCC:s datorbaserade prognoser  om utvecklingen av den globala temperaturen har slagit gravt fel jämfört med verkligt utfall.

3.      Havsnivån ökar sedan 1800-talet stabilt med ca 2 mm/år – 2 dm/100 år. Detta är verkligheten som skiljer sig dramatiskt från klimathotarnas skräckscenarier!

4.      Antarktis och Grönlands istäcke växer.  Arktis istäcke ligger inom normala spridningsområdet.

5.      Ingen ökad frekvens av orkaner, skyfall, extrem torka etc. har konstaterats, vilket bekräftas av IPCC själva.

Paradoxalt nog kunde vi i samma nummer av NA (6/8) läsa en artikel med rubriken ”150 år sedan svälten rev i svenska magar”, dvs under ”lilla istiden”, ca 1790-1880.

Det är global kyla som tar flest liv! Citat ur Läkartidningen 150807 :

”Kyla leder till betydligt fler dödsfall än värme, vilket går stick i stäv mot bilden som ofta förmedlas i media där dödlighet till följd av värmeböljor är något som rapporteras oftare jämfört med dödlighet till följd av kyla. ”

Historiska svältkatastrofer är oftast förknippade med kallt klimat och därav förorsakad missväxt.

Hotbilderna som idag basuneras ut av massmedia är till för att skrämma politiker, makthavare och allmänheten till ”klimatlydnad.”  Detta har startat ett outsinligt stort flöde av pengar, ett slags avlatsbrev för människans klimatsynder.

Klimathotet har blivit karriär och försörjning för experter, miljöorganisationer och politiker. Tusentals bara i vårt land.

Allt är  skattefinansierat med medel som bättre behövs för välfärden; vård, omsorg och skola!

In till en IPCC-fond flödar pengar varje år med målet att nå 100 miljarder USD/år, (Ca 900 miljarder kr/år = hela svenska statens budget). Sverige bidrar som ”Bror Duktig-land” med mest per capita. Och därutöver skattefinansieras subventioner till ”förnybar energi”, miljöbilar, vind- och solkraft etc. Helt utan klimatpåverkan!. Uppfinningsrikedomen för nya subventioner finansierade med skattemedel är oändlig.

Hela larmet bygger på  en ännu obevisad hypotes (AGW) om orsakerna till uppvärmningen. Klimatförändringar är ett normaltillstånd i planetens historia. Bara sedan senaste istiden har vi haft 4 st uppvärmningar till högre temperaturer än idag. Och innan dess minst 4 st väldokumenterade cykler av istider följt av globala uppvärmningar. Det vi upplever nu ryms väl inom de variationer som jorden genomgått långt före människans påverkan.

Alla köldperioder i mänsklighetens historia har dock utan undantag medfört fattigdom, svält, sjukdomar och massflykt mot områden med varmare klimat.

 

Mats Kälvemark, fri debattör.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Kyla dödligare än värme

  1. Hur skall vi få stopp på desinformationen från SVT/SR?? Ut på gator och torg! Sittstrejk på Medborgarplatsen!

Comments are closed.