SVT luras igen

Orkanen Harvey närmar sig Texas

I Rapport den 25:e annonserade Linda Nilarve den stora nyheten så här: ”Södra USA drabbas av den värsta orkanen på 12 år.” Det är alldeles sant, men ändå vilseledande. Ordvalet ger ett intryck av att det varit mindre farliga orkaner under tiden och att den nuvarande är värre än vanligt.

Det sensationella är inte att en orkan av kategori 4, den näst allvarligaste, nått Texas. Det sensationella är att det är första gången på 12 år som en orkan av kategori 3 och högre når USA:s kust. Under ett helt sekel har det vanligen gått 500 dagar mellan sådana. Nu har ”lugnet” varat i 4.324 dagar, nästan 9 gånger så länge.  

Verkligheten är alltså den motsatta mot den som Nilarves ordval ger intryck av.  

Det har varit ovanligt få orkaner det senaste decenniet, helt motsatt det intryck SVT och de stora nyhetsbyråerna förmedlar. När det gäller klimatet kan man inte tro på deras rapportering. 

Sture Åström

+ – + – + – +

2017-08-30

SVT luras med en sanning

+ – + – + – +

2017-08-30

SVT luras med en sanning

+ – + – + – +

2017-09-04

SVT luras med en sanning

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “SVT luras igen

 1. Jag kom i dispyt med några personer om oväder som de hävdade var mer frekventa och värre än tidigare.

  De kunde dock inte svara på hur det kommer sig att försäkringsbolagens utbetalning av ersättning på grund av oväder har minskat.

 2. Hej Titta på stormfloden som drabbade södra östersjön 1872 12-13 november östersjön steg med 3,3 meter.
  Eller varför inte kolla på Wikipedia Stormfloder Nordsjön en lista finns från 838 – 2007
  Eller sök på Danska Runholt som försvann vid en stormflod

  1. Ja, sådana händelser är bara VÄDER och har ingenting med en “akut förestående” klimatförändring att göra….

   Precis samma fenomen drabbar även Uddevalla centrum ett par ggr varje år, i olika grad. Vid ihållande stormar — när vinden ligger på från “rätt” håll — trycks vattenmassorna in i den avsmalnande Byfjorden varvid vattnet kan stiga både 1 och 1,5 meter och sätter samtliga kajer, gator och parkeringsplatser under vatten.
   Detta har skett så länge man kan minnas och INGEN i Uddevalla har ännu kommit på den befängda idén att koppla det här med en klimatförändring.

   Som sagt — det är bara väder, ingenting annat, vilket för alla fastboende kustbor är en självklarhet….

 3. SVD ljuger minst lika mycket som SVT. Jag skickade nedanstående till Jenny Stjärnstedt. Det är väl knappast troligt att hon svarar.

  Om nu en storm är ett sätt att visa på klimatförändringar, borde den inte vara kraftigare än tidigare? Om det blåst lika kraftigt, eller ännu kraftigare tidigare, på vilket sätt är den senaste stormen ett tecken på klimatförändringar?
  Sedan slutet av 1978 har man mätt stormars intensitet, riktning och lufttryck med satelliter. Det är vad jag förstår en noggrann metod som dessutom gör att samtliga stormar, även de som inte når land, upptäcks. Före satelliternas intåg använde man flygplan för att beräkna styrkan, och före flygplanens tid var det mänskliga observationer som gällde. Ett mått på stormen var antalet omkomna på grund av ovädret.
  USA:s kraftigaste storm var The great Hurricane of 1780. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hurricane_of_1780. Här dog mellan 20000 och 22000 personer. Den uppskattade vindstyrkan uppges till 320 km/tim vilket betyder närmare 170 knop och i så fall skulle den vara den kraftigaste över Atlanten, inte bara mätt i människoliv. Harvey nådde 115 knop under en 8-timmarsperiod och 110 knop under 8 timmar men gick snabbt ner till 85 knop för att snabbt komma ner till 40 knop som den nu haft i 3 dygn vilket är ovanligt länge. Harvey har skördat 22 personer men dödssiffran kan givetvis stiga.
  1281 drabbades Japan av en storm som krävde 65 000 döda. På den tiden uppgick världens befolkning till ungefär 400 miljoner. Nu är det över 7 miljarder, alltså mer än 17 gånger så många. Nu är det här naturligtvis inget mått på stormens styrka. Samhällen utvecklas. Man bygger starkare, räddningsmöjligheterna ökar och så vidare. Men en viss vägledning finns trots allt i att mäta stormens styrka i antalet döda.
  Historiens dödligaste storm inträffade i Östpakistan, nuvarande Bangladesh 1970. Då omkom mellan 300000 och 500000 människor. Stormen var inte speciellt kraftig, ungefär 100 knop, men det var springflod och havet vällde långt in i landet längs floden. Bangladesh är ett av världens mest tättbefolkade område (1100 personer/kvkm), vilket också förklarar antalet dödsfall.
  Kan minskning av koldioxid i luften bidra till färre döda? Det är faktiskt en helt orimlig tanke, särskilt om man ser till världens 36 dödligaste stormar. https://www.wunderground.com/hurricane/deadlyworld.asp
  Av dessa inträffade 19 före år 1900 och snittet omkomna per storm är 107000. Dessutom inträffade 7 av de dödligaste stormarna mellan 1900 och 1935 när koldioxidutsläppen ännu var låga. Av världens dödligaste stormar har endast 10 inträffat efter 1935 och endast 1 efter år 2000 när koldioxidutsläppen verkligen accelererat. Finns det då något bättre sätt att förhindra katastrofer än genom att bekämpa koldioxiden? Ja rimligen. I Bangladesh, där den dödligaste stormen slog till har man byggt konstgjorda öar i kustdeltat, och det är ju robust sätt att minska verkningen av naturkatastrofer. Sedan 1988 har 6 stormar drabbat landet med vindstyrkor mellan 105 och 140 knop, alltså kraftigare än 1970. Och ingen har omnämnts som särskilt dödliga.
  Klimatforskarna säger att vi måste minska koldioxidnivån till förindustriell tid, dvs till slutet av 1800-talet. Varje vettigt funtad människa måste fråga sig: Varför?

 4. @Lasse Forss: En föredömlig replik till Jenny Stjärnstedt. Bra tonläge och sakligt innehåll. Undrar om hon läser kommentarer från läsarna?

Comments are closed.