Klimatpanelen IPCC är en politisk sammanslutning

På Triumfbågen annonseras: “Överenskommelsen i Paris är klar”. Obs ! Inte ett avtal.

2017-08-28

Representerar mer politik än vetenskap

Svar på Lars-Erik Andervads inlägg 22/8: Ansvarslöst att inte minska utsläppen

Jag påstår enligt Andervad att FN:s klimatpanel IPCC har fel om sambandet utsläpp – klimatförändringar. Det är fel. Jag skrev att de inte vet vilket sambandet är trots 30 års arbete – det är en viss skillnad. Trots detta har de offentliggjort ekvationer för dessa samband.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental betyder mellanstatlig. Det är alltså en politisk sammanslutning. Panelen består av tre arbetsgrupper och en brokig blandning från FN:s medlemsländer varav majoriteten är dysfunktionella som exempelvis diktaturer. De sistnämnda förhandlar (!) fram en sammanfattning av de tre arbetsgruppernas resultat till ett dokument avsett för politiker och media. Det säger allt om den vetenskapliga nivån. Det finns ingen seriös vetenskaplig disciplin där man kan förhandla fram vetenskapliga resultat.

I Paris enades man om frivilliga utsläppsbegränsningar fram till 2030 omfattande 56 Gt (Gigaton). Det är mindre än en procent av behovet på 6000 Gt enligt IPCC:s formler. Det betyder att mer än 90 procent av de minskningar som skulle säkra temperaturmålet skall vidtas efter 2030. Så bråttom som svenska miljöaktivister påstår är det tydligen inte. Det blir heller inga påföljder för de som inte uppfyller sina åtaganden. Vad betyder då ”juridiskt bindande” i praktiken? Utomlands betecknar man Parismötets resultat som ”agreement” eller ”accord” – överenskommelse och inte ”treaty” – avtal. USA:s president Obama ville undvika ett avtal då han säkerligen var fullt medveten om att han aldrig skulle få det godkänt på en republikanskt dominerad hemmaplan. Även nu förbigår Andervad med tystnad det faktum att flera stora länder kommer att kraftigt öka sina utsläpp till 2030.

Lennart Back, före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Klimatpanelen IPCC är en politisk sammanslutning

 1. Hej!
  Läget för IPCC är mycket sämre än vad Lennart Back beskriver ty denna
  organisations AR 2 -rapport i december 1995 ändrades på ett stort antal
  punkter i sin förkortade version för beslutsfattare i juni år 1996 från en friande
  till en dömande uppfattning, vilket blev vägledande för KYOTO-protokollet år
  1997. Denna förkastliga hantering från IPCC:s sida föranledde häftiga protester
  från den fria världens vetenskapsmän och klimatexperter och till att USA aldrig
  har ratifieerat detta protokoll. Sedan 1997 har IPCC förgäves försökt att befria sig
  från ovanstående anklagelser med att förneka förekomsten av den ” Lilla Istiden”
  under 300 år, avsiktligt justerat mätvärden benämnd CLIMATEGATE och till
  sist felaktigt ha hävdat med över 90 % sannolikhet den globala uppvärmningen
  i sina rapporter AR 4 år 2007 0ch AR 5 år 2013 där sanningen likaväl kunnat vara
  0 % dvs INGEN UPPVÄRMNING enligt matematiska sannolikhetsberäkningar och
  som IPCC icke har kunnat bestrida.
  USA och följaktligen dess president Donald Trump har fullgoda skäl att avstå
  från att godkänna Paris-avtalet, vars partiella godkännande av detsamma i
  princip beror på de aktuella medlemsstaternas önskan om stora årliga klimat-
  bidrag från en liten mängd “rika” nationer som exempelvis USA. FN:s roll i detta
  rävspel är förkastlig och måste följaktligen behandlas på ett förkastande sätt
  till förmån för en fortsatt saklig och på sund vetenskap vilande sätt. Jag hemställer
  att detta sakförhållande vidarebefordras till våra ansvariga politiker.
  Med vänlig hälsning / Olof Hellström, material- och energiexpert

Comments are closed.