Miljöpartiet har fel

Isabella Lövin skrev en debattartikel i Sydsvenskan 29/8:

“Det vi ser nu är en föraning av vad som kan komma. Klimatfrågan är den stora skiljelinjen i svensk politik.”

Den föranledde ett manus med invändningar, se nedan, men det har redaktören Eva Rothstein inte kunnat ge plats, eftersom “många inlägg konkurrerar om utrymmet”.

+ – + – + – +

De stora larmen från Miljöpartiet har oftast visat sig fel. Nedfallet av svavel dödade inte skogarna utan fungerade som gödning. Sälarna dog av virus, inte av människans utsläpp. 

Självklart skall vi värna miljön och stoppa nedsmutsning från utsläpp av olämpliga substanser. Men Miljöpartiets koncentration på ”klimatfrågan” leder till misshushållning av de resurser vi har.  

Lövin tycks inte förstå att lokala extrema oväder ingår i vårt ”normala” klimat.

Jorden har inte fått mer torka. Den har blivit grönare, eftersom den ökade halten koldioxid gynnar växtligheten. De svältkatastrofer som nu uppstått kan hänföras till dubblad eller tredubblad befolkning och krig. 

Jordskreden beror vanligen på att människorna avverkat de träd, vars rötter höll slänterna stabila. 

När följderna av orkanen Harvey i Texas ger Isabella Lövin ”en föraning av vad som kan komma”, kopplar hon bort följderna av mänsklig aningslöshet. I Svenska Dagbladet beskriver Janerik Larsson hur översvämningarna blivit allvarligare på grund av att naturliga våtmarker dränerats och bebyggts med vägar och byggnader.  

Harvey är inte tecken på ökande frekvens av orkaner. Precis tvärtom. Den kom efter en period då USA varit utan stora orkaner, som varat nästan 9 gånger längre än vanligt. Normalt kommer sådana med 500 dagars mellanrum. Nu var det över 4.000 dagar sedan sist. Skyfallet var exceptionellt, men det finns inga data som kopplar det till halten koldioxid i luften. Det kan däremot kopplas till fjolårets el Niño, som var ovanligt varm, vilket förmodligen kan tillskrivas samverkande cykliska variationer av solens aktivitet och havets strömmar. 

Lövin refererar till en ”forskarrapport” som påstår att ”3.000 öar kan för-svinna” i skärgården, när polarisarna smälter. Den bygger på IPCC:s ”scenarier” för år 2100, som räknar med att havet då stigit mellan 28 och 98 cm. Det är siff-ror, som förhandlats fram mellan IPCC:s delegater. Dessa är naturvetenskapligt okunniga politiker och byråkrater, som inte visat att de kan skilja på kunniga och okunniga forskare. De har trott på sådana som inte tänkt på att Grönlands landis är upp till 3 km tjock. På den höjden är det 20 grader kallare än vid marken.  

Om klimatet skulle bli 4 grader varmare, vilket är högst osäkert, tinar isen ändå inte nämnvärt på ovansidan. Den tinar huvudsakligen längs marken vid fronten i söder. Det kan inte ge större höjning av havet än en knapp mm/år, vilket blir c:a 2 mm/år tillsammans med den pågående höjningen.  

Varje svensk bör veta att vi har en landhöjning, som uppgår till c:a 5 mm/år i Stockholm och 8 – 10 mm/år vid Höga Kusten. Det är således mest sannolikt att skärgården får FLER kobbar och skär.  

För en minister är det ingen ursäkt att några som kallar sig ”forskare” har fel. Med statens resurser skall källorna utredas. I detta fall särskilt som våra uppgifter om fakta meddelats ett flertal gånger. 

Det är betänkligt att man i Sverige kan bli minister med sådana kunskaps-luckor, som Lövin visar. 

Tore Scherstén, professor em. ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Sture Åström, civ.ing. företagare, nätverkets sekreterare

 + – + – + – +

Lika betänkligt är det att en stor tidning som Sydsvenskan vägrar ta in rättelser av så grovt felaktiga uppgifter som Lövin sprider i en av tidens viktigaste frågor. Felinformerade väljare kan inte rösta rätt, d.v.s. som de själva verkligen tycker. Den “tredje statsmakten”, pressen, förskingrar på detta sätt sitt existensberättigande.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

14 thoughts on “Miljöpartiet har fel

 1. Beträffande Eva Rothstein : “många inlägg konkurrerar om utrymmet”. Detta är redaktörens standardreplik i stället för att säga, att SDS ej publicerar avvikande åsikter i klimatfrågan. Vi har en specifik agenda att förhålla oss till!

 2. Larmet om att 3000 öar ska försvinna i Stockholms skärgård bygger på betydligt värre och orealistiskare prognoser än IPCC:s. Det bygger på att havsnivåernas ökning ska skena iväg så att haven stiger med 3 meter till 2100. Väldigt mycket mer än IPCC:s övre gräns på nästan en meter, alltså. Dessutom förtegs noggrannt i larmandet att de där 3000 öarna egentligen bara är små skär och holmar utan bebyggelse.
  Jag begriper inte alls hur någon kan inbilla sig att haven verkligen ska kunna stiga med 2-3 meter till 2100. Har folk ingen aning om hur sakta havsnivåerna stiger nu? Kan de inte räkna ut att det är bara 83 år till 2100? Kan de inte utföra divisionen 2000/83 eller 3000/83, för att se den genomsnittliga trend som behövs? För att sedan jämföra med dagens trend? För att slutligen fråga sig varifrån vattnet ska komma? Inbillar de sig kanske att Grönland och Antarktisk ska bli tiotals grader varmare inom kort?

 3. Faktafel – antalet orkaner i USA har okat. Det storst antalet nagonsin var 2005 men 2009, 2010. 2011, 2012, 2013 overindexerade jamfort median..

  Harvey – Det finns en havsnivåhöjning i som kan hänföras till klimatförändringarna, varav vissa beror på kustområden som orsakats av mänskliga störningar som oljeborrning.

  Det är mer än 15 cm under de senaste decennierna ). Det betyder att storm vågen var 15 cm högre än vad den skulle ha varit för decennier sedan, vilket innebär mer översvämning och förstörelse.

  Utöver detta har havsyttemperaturerna i regionen stigit ca 0,5 C (nära 1F) under de senaste decennierna från ungefär 30C till 30,5C, vilket bidrog till de mycket varma havstemperaturerna 30,5 -31C.

  Det finns ett enkelt termodynamiskt förhållande som kallas Clausius-Clapeyron-ekvationen som berättar att det finns en ökning med ungefär 3% i genomsnittlig atmosfärisk fuktighet för varje 0,5 C uppvärmning. Havsytemperaturer i området där Harvey intensifierades var 0,5-1C varmare än dagens dagstemperaturer, vilket översätter till 1-1,5C varmare än “genomsnittliga” temperaturer för några årtionden sedan. Det betyder 3-5% mer fukt i atmosfären.

  1. Havsnivåhöjningar kan i alla fall inte hänföras till växthusgasutsläpp, eftersom haven började stiga innan utsläppen av växthusgaser kan ha haft någon effekt.
   Översvämningarna berodde på oerhört mycket regn, inte på att haven slog in över kusten. Harvey stannade när den hade kommit in över land och släppte allt sitt regn över samma område. Det kan då inte hänföras till några växthusgasutsläpp eller klimatförändringar!
   Clausius-Clapeyrions formel anger den teoretiskt högsta halt av vattenånga som luften kan innehålla. Den innebär INTE att halten vattenånga verkligen kommer att öka med temperaturen på så sätt. Mätningar av halten vattenånga de senaste årtiondena tyder på att den inte alls följer Clausius-Clapeyrons formel.

  2. Det finns en lång serie pegelmätningar av medelvattennivån i Galvestone där Harvey drog in.(1905-)
   Studerar man dessa så ser man att förändringstakten , som är hög (6,47 mm/år), har varierat mellan 5,83 och 7,25 mm/år (50 års löpande medelvärde).
   Senaste 50 årsperioden (1965-2015) var den 5,97.
   Var försiktig med kontrollerbara fakta!
   https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/50yr.htm?stnid=8771450

   1. Jag antar att det är samma fenomen som i Sverige, landet höjer sig i norr medan det i Skåne sjunker. Jag har tittat på ganska många av platserna i USA som finns angivna i Lasses länk. De flesta har höjning av havsytan med ca 2 mm/år. I Alaska har alla platser sänkning av havsytan – är det verkan av inlandsisen?

    1. Skåne sjunker inte. “Gångjärnet” ligger i Stora Bält. Sydväst därom sjunker landet. Där trycktes det upp under istiden, se posten “Falsterbo växer“.

 4. Med 1-2 mm höjning av havsnivån och 4-5 mm landhöjning lär knappast Stockholms skärgård löpa någon risk. Något så enkelt som badstegar visar landhöjning: de “höjer” sig ur vattnet.

 5. En bild från människor i Ontario Kanada som beskriver helvetet att bo kring tortyrtornen vindkraftverk. Dels infraljudet ocvh i vissa fall markvibrationer. Där bor familjer med barn som måste få möjlighet att sova på natten. Störningarna ger stress med ökar Kortisolutsöndring i blodet som ger alvarliga sjukdomar med tiden. Se läkartidningen “vindkraft”
  Många fåglar och fladdermöss dödas av vindkraften. om ena parten dör dör även fågelungarna i nästet. Flyttfåglarna som skall flyga till Afrika måste passera många vindkraftverk på vägen. Virvelvindarna efter vindkraftverket får ungfåglarna att tappa orken. Renarna håller sig 3,5 km från vindkraftverken som begränsar deras habitat för föda. Samma gäller övriga hovdjur. Rävar och vargar har gratis mat kring vindkraftverken. Naturvårdsverkets rekommendation räcker inte för ett normalboende kring vindkraftverk.
  En video från Ontario: https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88
  Så här drabbas de flesta i världen som bor kring ett lågpåresterande intemitent vindkraftverk som är den näst sämsta energikällan för att minska CO2 utsläppen, endast fissilkraft är sämre. Kärnkraft gen lV 1 g CO2/kWh, vind 15g CO2/kWh enligt Vattenfall.

  1. Hej Curt !

   Utsläppen av koldioxid behöver inte minskas. De påverkar inte klimatet överhuvudtaget.

   Tvärtom är det så att mer koldioxid i luften är välgörande för hela mänskligheten. Koldioxiden gör att det växer bättre, så att skördarna ökar.

   1. Meds för lågt CO2 värde skulle livet på jorden dö. Ökat CO2 värde ger billigare grödor som växer snabbare och bättre.
    Det politikerna tror är att CO2 ger stigande temperatur på jorden. Politikerna satsar på den näst SÄMSTA lösningen för att minimera temperaturstegringen som är vindkraft med 15g CO2/kWh istället för gen lV kärnkraft med 1g CO2/kWh.
    Oraken är att det utbrända kärnbränslet från gen ll som använt 0,7% av energin kan laddas i gen lV med 99% av energin är kvar. Det utbrända kärnbränslet i mellanlagret på CLAB i Oskarshamn kan hålla igång 10 reaktorer i 600 år. Slutförvaret efter gen lV använt bränslet är 1000 år istället för 100 000 år.
    Inget nytt uran behöver brytas eller köpas där brytningen lämnar 4g CO2/kWh.
    Stoppet för utbränt gen lV kommer att ske med långa mellanrum så drifttiden ökar till lägre kostnader.
    Regeringen visar feltänk i flera led.

 6. Det är mig oförståligt att ett Miljöparti som skall stå på de levandes sida tar ställning för en energiproduktion som gör människor sjuka. När temporära vägar byggs i skogen kommer kvicksilver att förorena mark och vatten som vi skogsägare har att ta hänsyn till. Förstörelse av naturen, dyrt med dålig utdelning av dålig intermitent energi som inte kan försörja ett högindistrialiserat land som Sverige och Tyskland som vi också noga följer.

Comments are closed.