Tysk el augusti 2017

Figur 1. Total elproduktion i augusti 2017
Figur 2. Max-, Medel- och Minimivärden av effekten från vind och sol

Notera att vindkraftens minsta effekt är mindre än 1 % av märkeffekten.

Figur 3. Vindkraftens levererade effekt.

Figur 4. Vindkraftens levererade energi.

Notera att under 40 % av tiden levereras mindre än 10 % av märkeffekten och under 95 % av tiden levereras mindre än 30 % av märkeffekten.

Figur 5. Vind- och solkraft med export och börspris

Notera hur solkraftens toppar driver ner börspriset, så att strömmen t.o.m. blir värdelös med negativa priser vid ett par tillfällen. Omvänt, när molnen täcker hela landet den 11:e, så att solkraften oväntat uteblir, skenar priset till det dubbla.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather