Svensk el augusti 2017

Figur 1. Totalt levererad energi t. o. m. augusti

Vindkraft svarar för 10,5 %.

Figur 2. Totalt levererad effekt med import och export

Figur 3. Vindkraftens effekt under augusti

Notera att effekten svänger i storleksordningen 1: 20 !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Svensk el augusti 2017

 1. En liten lekamanaiakttagelse. När det blåser på natten går det på export. När det blåser på dagen importerar vi. Kan importen bero på att när vindkraften går på högvarv behövs reglerkraft och den tar vi via import?

 2. Förlåt att jag tjatar men Figur 3. Vindkraftens effekt under augusti ska ha installerad effekt markerad för att visa hur liten del som fås ut ur väderkvarnarna.

  1. Sorry, vi har inga pengar att beställa statistik för. Vi får vara glada att få det som är gratis. Det hoppas jag att du också är.

  2. Jag gör inte anspråk på att kunna ge annat än ett beräknat svar på din fråga. Om jag antar att svensk vindkraft ser ut ungefär som den Vattenfall redovisar så borde installerad effekt för att få ut 10,6 TWh januari t o m augusti vara cirka 6225 MW. Verkar rimligt med tanke på antalet snurror också. Alltså min bästa bedömning.

   1. Vindkraftens tillskott ligger i regionen 7-17% av utbyggt sett på årsgenomsnitt.

 3. Intressant att kärnkraften har minskat två gånger under augusti vilket synes ge importbehov under senare halvan av augusti
  Intressant att man exporterar elkraft även då det inte blåser som mellan 26 och 27 augusti.

Comments are closed.