Taiwan utan ström 15/8

Taiwans president Tsai Ing-wen har lovat att stänga kärnkraften

The Economist rapporterar att hälften av hushållen på Taiwan, över 6 miljoner, blev utan ström i 33 graders värme den 15/8. Först efter 5 timmar var nätet återställt. En black-out hände även 1999, men orsakades då av en jordbävning.

Denna gången var orsaken ren inkompetens på flera nivåer.

Jobbarna ”råkade” stänga av naturgasen till ett kraftverk. Det tvärstoppade, vilket är en händelse, som ett stabilt nät med tillräcklig kapacitet i reserv skall kunna klara.

Men, nätet är nu så svagt att det kollapsade. Detta är ett resultat av den förda politiken, som avser att ersätta kärnkraft med ”förnybart”. Av landets sex reaktorer har tre stängts. Ett kärnkraftverk stod färdigt 2014, men har inte startats upp.

Så sent som den 11/8 hade industriförbundets chef talat med president Tsai och förklarat hur viktigt det var att starta reaktorerna igen. Hon hävdade att ett centraliserat nät är instabilt, varför decentraliserad ”förnybar” energi är att föredra.

Tsai är bunden av sitt partis stadgar, inte bara ett stämmobeslut, som kräver stängning av kärnkraften.

Taiwan är synnerligen beroende av export. För elektronisk industri kan ett kort elstopp förstöra stora värden. Opålitlig elkraft riskerar att förskjuta investeringar utomlands.

Landets ekonomiminister avgick efter elstoppet.

I den moderna civilisationen kan man alltså bli minister och president med trosviss stupiditet som främsta merit !  !  !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Taiwan utan ström 15/8

 1. Tänk om vi kunde lära oss av andras misstag istället för att göra egna. Australien har ju också bevisat bräckligheten med ‘hållbar energi’. Tyskland har väl inte haft någon black out ännu, men ser ändå svagheterna i Energiewende. Elon Musk säger ju att han kan fixa batterier till planetens energiförsörjning. Billig och bra lösning får man anta.

  1. Än så länge bygger Elon Musk sina batterier på en förlegad teknik baserat på att det inte finns tillräckligt kända tillgångar av litium.

   Om vi idag bara tillverkar elbilar, kommer tillgångarna på dagens kända tillgångar av litium vara slut om 14 år. Naturligtvis kommer vi att hitta mer litium vilket mer eller mindre bara är en teknisk fråga. Funderingen blir hur snabbt och hur mycket?

   Så, innan vi börjar förlita oss på batterier måste det komma någon annan teknik att tillverka batterer.

   1. Är inte expert, men har läst att mängden litium på vår planet är inte problemet utan att det är så energislukande att utvinna det att hela finessen försvinner.

 2. Litium utvinner man genom reduktion av litiumoxid i en process som är mycket energikrävande.
  Amerikanska marinen utvecklade under 1960-talet litiumbatterier för ubåtar men avbröt projektet av flera orsaker.
  batterierna var för tunga, verkningsgrad och tillförlitlighet vid hög belastning var dålig mm.

  Professor Bill Greatbatch utvecklade litiumbatteriet för pacemakers och byggde en fabrik för tillverkningen. För att bli av med den stora mängden spillvärme använde han en insjö som fanns på gården som han ärvt av sina föräldrar. Trots den initialt ringa produktionsvolymen blev sjön badbar från April till November (Illinois har samma klimat som vi har).
  Litiumbatteriet var perfekt för pacemakers med enstaka mA belastning. Batteriets anod är Litium och katoden Jod. elektrolyten är litiumjodid som bildas när man börjar använda batteriet, alla dessa ämnen är kristallina och helt ofarliga. En stor fördel med litiumbatteriet i pacemakers är att livslängden är 10 år vilket är 10 ggr längre än nickelkadmium batterier.

  Litiumbatteriets inre resistans ökar när mängden litiumjodid ökar. Detta medför att värmeutvecklingen kan ge stor risk för överhettning av batterier i elbilar.

  Bill (Wilbur) Greatbatch fick patent på pacemakern 1958. Han använde från början Nickelkadmiumbatterier som förorsakade många allvarliga problem.

  1970 Var Bill redo för presentationen av den första pacemakern med litiumbatterier och detta ville Bill göra på seminarier för ledande kardiologer i Sverige. Det blev i Malmö, Stockholm och Göteborg. När vi var i Stockholm besökte vi Elema Schönander som erbjöds att köpa 100 st litiumbatterier á 1000$ för utvecklingsändamål. Dom tackade ja direkt och så blev Sverige en av de ledande inom Kardiologi.

  Litiumtillgångarna är mycket begränsade!!! De bör bevaras för medicinsk användning!
  Med Litium kan man årligen rädda livet på 100 000-tals människor med Hjärtproblem
  Med fortsatt ökande användning av litium i bilar kommer de begränsade tillgångarna snart att vara förbrukade!

Comments are closed.