IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror

Vid Illinois University gjorde ett par studenter en enkät bland medlemmarna i American Geophysical Union, där många meteorologer är med Den kritiska frågan # 2 var emellertid så oklart formulerad att inga slutsatser kan dras. Den frågade om människan bidragit “significantly” till uppvärmningen. Men detta ords betydelse varierar inom vida gränser beroende på sammanhanget. Det kan … Continue reading IPCC:s 97-98 % stöd av klimatforskare är fantasisiffror