Miljöpartiet är verklighetsfrämmande

Isabella Lövin, Språkrör, Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson, MP

2017-10-25

Lövin och Bergström är klimatmässigt ute i ogjort väder. Deras åsikt om Miljöpartiets betydelse för klimatet är ett klart exempel på hybris, skriver Lennart Back.

Centerpartiet har blivit Miljöpartiet light. Det är sannolikt för att misskreditera en oönskad konkurrent som Lövin och Bergström tar till brösttonerna och anklagar Centern för att äventyra jordens klimat. Bland annat verkar det bero på deras vägran att införa flygskatt. Mera om den nedan.

Miljöpartister har svårt för den fysikaliska verkligheten. Lövin och Bergström påstår att svenska utsläpp av koldioxid är ett hot mot vår framtid och rosar miljöpartiets politik för att minska dessa. Denna politik yttrar sig främst i ett närmast obscent intresse för att höja skatter och subventioner som främst drabbar landsbygden och är helt verkningslösa ur klimatsynpunkt.

Sverige står för 0,15 procent av människans utsläpp av växthusgaser och andelen är minskande. Kina och Indien med flera bygger med omvärldens goda minne ut sin elförsörjning med nya fossildrivna kraftverk och får fortsätta med det fram till 2030. Det beslöts vid klimatmötet i Paris. Det gör våra dyra ansträngningar för fossilfrihet ännu meningslösare. Det pratar man tyst om. Klimatnyttan är förstås obefintlig

Professor Björn Lomborg är inte skeptiker men har den i sammanhanget ovanliga vanan att inte argumentera med hörsägner och överdrifter utan använder statistik och uppmätta data, Han är följaktligen avskydd av de gröna. Han visar med beräkningsunderlag från FN:s klimatpanel att utsläppen borde minskas med 6 000 gigaton fram till 2030 för att klara temperaturmålet. Flygskatten sägs minska våra utsläpp med 180 000 ton per år. Jag tror minskningen blir mindre. Vi kommer att fortsätta flyga ungefär som förut. Men anta att beräkningen är korrekt. Om 6 000 gigaton motsvarar 1 mil så bidrar flygskatten fram till 2030 med 3,6 millimeter. Dess påverkan på klimatet? Noll!

Eldrift av bilar och cyklar subventioneras på initiativ från Miljöpartiet bland andra. De som inte har råd skall alltså via skatter stötta de som har råd. Subventionen för en Tesla är 40 000 kronor. Som vanligt har man inte tagit hänsyn till hela bilden. Tillverkning av batterier ger stora utsläpp. Tesla är extrem men anses miljövänlig trots att en dieselbil med motsvarande komfort kan köras 3 000 mil om året i fem år innan dess utsläpp motsvarar de från Teslas batteri innan den ens kört en meter. Efter fem år behöver sannolikt batteriet bytas.

Damerna har aldrig lärt sig skillnaden mellan klimat och väder. De ger exempel på extrema väder som inträffat i olika regioner även tidigare men påstår att de beror på utsläpps-drivna klimatförändringar. Det tar bortåt 30 år innan man kan avgöra om en extrem vädertyp börjat uppträda så ofta att det indikerar en klimatändring. Det ovanliga med orkanerna över Karibien och USA var att tre kom tätt efter varandra efter nära tolv år utan större orkaner. Att förödelsen ökar beror på att det med tiden blir mer att förstöra med fler människor och ökad levnadsstandard.

Lövin och Bergström är klimatmässigt ute i ogjort väder. Deras åsikt om Miljöpartiets betydelse för klimatet är ett klart exempel på hybris. Nyare forskning visar allt tydligare att den överdrivna tron på utsläppens farlighet snart hamnar på pseudovetenskapens sophög där den hör hemma i sällskap med lysenkoismen, den ljusbärande etern och flogiston. Det betyg kommande generationer kommer att ge vår generation som slösade med resurser och orörd natur i onödan blir inte nådigt.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Miljöpartiet är verklighetsfrämmande

 1. Tesla har gjort av med 10 miljarder dollar. Har inte tjänat ett enda öre. Vad jag vet (kan ha fel) tillverkas inte en enda elbil i världen med vinst. Alla elbilar är en förlust för tillverkaren.

  Är det tänkt att alla elbilar som tillverkas ska säljas med subventioner? Om det är så, kommer vi aldrig att få en sund ekonomi igen. Alla pensionärer i framtiden som aldrig kommer få en pension kan i alla fall glädjas åt alla elbilar de har subventionerat till ingen nytta alls.

  Jag har för mig att i en annan artikel här på Klimatsans jämförde skribenten all världens utsläpp från flygplan som en sträcka på 10.000 meter där de förväntade minskade utsläppen via den svenska flygskatten motsvarare 3 centimeter.

  Sist får jag säga att jag flyger de resor jag behöver oavsett pris. Jag har inte något annat val. I och för sig kan jag väl ägna två dagar på tåg från Stockholm till London i stället för 2,5 timmar med flyg.

 2. All ny teknik som vindkraft, solpaneler, elbilar behöver subventioner för att överleva. Vindkraften har varit subventionerad i minst 20 år men kan fortfarande inte stå på egna ben. Vindkraften på Gotland behöver kabel till fastlandets kärnkraft/vattenkraft för att gotlänningarna ska ha el tillgänglig som fastlandet. Kapa kabeln till fastlandet och se vad som händer.

 3. ÄR MILJÖPARTISTER PÅ VÄG IN I VERKLIGHETEN?
  På SVT nyheter kan man läsa:
  Forskare: Golfströmmen hotad. Studien, som publiceras i Science Advances, har utförts av forskare i USA under ledning av atmosfärforskaren Wei Liu vid Yale University. Golfströmmen kan vara i fara på lång sikt. Om koldioxidhalten i atmosfären fördubblas finns en risk att den livsviktiga havsströmmen försvagas dramatiskt, enligt en ny studie.

  Miljöpartister och betalda miljöforskare kan naturligtvis, som vanligt, inte medge att man haft fel och man kan inte medge att golfströmmen redan håller på att sakta in och att vi redan är på väg in i en global nedkylning.

  Det är skrattretande att dom nu hävdar att koldioxid samtidigt kan orsaka både global nedkylning och global uppvärmning.

  Nästan allting i naturen följer den naturliga logaritmen eLog! Jag medger att det tar några år men brytpunkten kom redan för några år sedan så nu sker nedkylningen i accelererat tempo.

  1. Rapporter om att Golfströmmen är hotad kommer då och då. Det nya i senaste rapporten är således att koldioxid påverkar den.

   Jag tror mer att till exempel jordens lutningsvinkel mot solen och jordens rotationshastighet har större påverkan på golfströmmen och månen. Ja, utan månen hade det förmodligen inte existerat något liv på jorden. Avståndet mellan månen och jorden ökar varje år. När avståndet blivit tillräckligt stort upphör livet på jorden.

   1. Hej Göran Jag har följt fakta om jordens klimat sedan 1950-talet och förändring i golfströmmen är något alldeles nytt och alarmerande.

    Är dina påståenden bara vad du tror eller finns det några tillförlitliga källor som du kan ange? När kom tidigare hot om golfströmmen?

Comments are closed.