Skrämmande okunnigt om Kolmården

Den rödlistade berguven häckar  i Kolmården

Norrköpings Tidningar

2017-10-31

I en artikel i NT den 20 oktober med rubriken ”Motvilliga beslut om vindkraft” hävdar vice ordförande i bygg- och miljöskyddsnämnden Lars Karlsson (S) att det vid Morkulleberget öster om Kvarsebo inte finns rödlistade fågelarter där uppe. ”Nu har vi nästan kommit in på individnivå när det gäller fåglar”.

Karlssons uttalande har gjorts med anledning av att nämnden tvingats konstatera att det är så stora naturvärden i området att det behövs en tillståndsansökan och att därmed kommunen inte själv kan besluta om bygglov för de sex vindkraftverken i området.

Uttalandet att det inte finns rödlistade fågelarter i området är så gravt missvisande att det kräver ett tillrättaläggande. Redan i den fågelinventering som Ramströms Vind låtit göra konstateras att det finns fem rödlistade arter på Morkulleberget. Deras inventering har missat att det finns ytterligare två rödlistade arter nämligen pilgrimsfalk och berguv, varav berguven tycks häcka i den planerade vindkraftparken. Totalt finns det ett femtontal artskyddade arter i området.

Vi blir skrämda av att ledande politiker visar sådan okunnighet om Kolmårdens naturvärden i viktiga beslut. Här har ändå funnits ett gott beslutsunderlag genom PM från kommunens tjänstemän, Sveriges ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen och Kvarsebo Hembygdsförening.

Styrelsen för Kvarsebo Hembygdsförening

Jan Moberg

+ – + – + – +

Skrämmande demokratisyn

Detta är ytterligare ett exempel på politikers och myndigheters bristande respekt för fakta, gällande lagar och för demokratins grundläggande krav på anständighet. Vindkraft ursäktar vad som helst.

Den välkända och förnuftiga socialdemokratiska skribenten Lotta Gröning gjorde den 4/9 ett känsloladdat inlägg på FaceBook, där hon beskrev en bys uppgång och kanske fall.

Här några citat:

Politiker som har en skrämmande demokratisyn.

I Olsbenning är det bästa beviset på korruption den fågelinventering som Vindkraftbolaget VKS beställde och betalade. Konsulterna de anlitade kom hit i oktober och konstaterade att det inte finns några flyttfåglar, eller rovfåglar. Fågelinventeringen var så urusel att vi tänkte det kan inte någon domstol gå på. Titta efter flyttfåglar i oktober när de redan har styrt kosan söderut! Men vi anlitande en egen internationell expert. Som visade med statistik och kartor att det går tre flyttfågelsträck över byn det är tranor Kanadagäss och svanar.

Både Miljödomstolen i Uppsala och Svea Hovrätt gick på vindkraftsbolagets rapport och såg den som objektiv och seriös. Det är korruption i mina ögon.

KLIMATSANS underrättar gång på gång politiker och myndigheter om de överväldigande bevis som finns för koldioxidens icke-verkan på klimatet. Men istället upprepar de ständigt osanningen att koldioxidens värmande effekt är bevisad.

Vindkraftverk gör absolut inget åt klimatet sedan de tagits i drift. Under deras produktion och byggnad däremot orsakar de stora miljöproblem främst under gruvdriften för de sällsynta jordartsmetallerna som krävs för deras generatorer, men också under uppförandet som ödelägger naturen för fundament, vägar och kabelgator. Och under driften dödas fåglar och fladdermöss. Infrabullret skadar människor och skrämmer iväg många djurarten från grannskapet. Nyligen har man konstaterat att maskar flyr från vindkraftverken.

Allt detta för den inbillade, icke existerande faran av ökad halt koldioxid i luften. Något som visat sig mycket välgörande, se här och här.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Skrämmande okunnigt om Kolmården

  1. Rengöring pågår – 45 meter upp i luften
    Han bestämde sig för att anlita ett företag som med hjälp av en kraftig högtryckstvätt skrubbar vingarna rena från smuts och INSEKTER
    Bland insekterna finns pollinerare som är en viktig insekt som kan hålla människan vid liv genom att pollinera för fröbildning och förtsatt liv av det som växer.
    http://www.op.se/rengoring-pagar-45-meter-upp-i-luften

Comments are closed.