En anka från TT igen

TT har gått ut med en rapport om att extremväder “utgör en allt större risk för människors hälsa”. Den återges i ett flertal tidningar, ex.vis i Sydsvenskan den 31/10 under rubriken:

Extremväder en större hälsofara

Där förklaras att extremväder har blivit 46 % vanligare sedan 2010 och att WHO står bakom rapporten. Ingetdera är sant. Alla medier nämner dock inte WHO, så kanske har de som nämner WHO hittat på något som TT inte hade med?

Den statistik som finns för naturkatastrofer, samlas i The International Disaster Database, även kallad Emergency Events Database (EM-DAT). Den statistiken, som börjar 1900, innehåller rapporterade naturkatastrofer och teknologiska katastrofer, vilket inte behöver vara detsamma som verkligen inträffade katastrofer. För att den ska bli rapporterad och hamna i statistiken, måste minst ett av fyra kriterier vara uppfyllt:

10 eller fler personer döda
100 eller fler personer drabbade
Katastroftillstånd utlyst
En begäran om internationell assistans

Det borde vara lätt att inse att sannolikheten ökar för de två första kriterierna, när världens befolkning ökar. I takt med globalisering och att länder blir mer beroende av varandra och mer villiga att hjälpa varandra, är det troligt att sannolikheten har ökat för att även de två sistnämnda kriterierna ska uppfyllas. Det borde finnas en ökning som beror på ökande sannolikhet för att händelser kommer med i databasen, en ökning som är oberoende av om katastroferna verkligen har blivit vanligare. Det visar sig också i en kraftig ökning av antalet rapporterade jordbävningar och vulkanutbrott med tiden. Vi har ingen anledning att tro att jordens inre har blivit instabilare.

EM-DAT delar upp naturkatastroferna i olika typer och undertyper. De typer som har med extremväder att göra, är de som är klassade som klimatologiska, hydrologiska och meteorologiska. Det är där vi hittar sådant som svåra stormar, översvämningar och torka.
I vår alltmer globaliserade värld, kan vi utgå från att alla naturkatastrofer som inträffar också uppmärksammas. Frågan är bara när rapporteringsgraden nådde 100 %? Ska vi gissa på 1990? Ett diagram med det totala antalet rapporterade klimatologiska, hydrologiska och meteorologiska naturkatastrofer ser då ut så här:

Vi ser en ökning fram till ungefär år 2000 och sedan en minskning. Frågan är om ökningen verkligen berodde på att de här typerna av naturkatastrofer blev vanligare? Eller om det som ökade är sannolikheten för att en händelse ska komma med i statistisken? Var den sannolikheten kanske inte 100 % före 2000 ?

Enligt TT:s utskick ska rapporten från WHO hävda att extremvädret har ökat med 46 % sedan 2010, till 797 stycken händelser 2016. Vare sig den påstådda trenden eller det påstådda antalet stämmer med data från EM-DAT. Trenden är i stället att extremväder har blivit lite ovanligare och antalet är bara knappt hälften jämfört med TT:s telegram.
Det finns heller inga länkar till den påstådda rapporten på WHO:s hemsida. Däremot nämns det faktiskt att rapporten är publicerad i The Lancet, en känd medicinsk tidskrift. Jag lyckades hitta den här.

Den påstådda ökningen med 46 % nämns med tre olika formuleringar,. Först hävdas att frekvensen av väderrelaterade katastrofer har ökat med 46 % sedan 2000. Vilket helt enkelt inte är sant.

Sedan hävdas att frekvensen av väderrelaterade katastrofer har ökat med 46 % från 2007 till 2016, vilket inte heller är sant.

Slutligen hävdas att medeltalet av väderrelaterade katastrofer åren 2007-2016 var 46 % högre än medlet för åren 1990 – 1999. Det är inte riktigt sant det heller. Ökningen är bara 44 %. Och då vet vi alltså inte säkert att någonting av den är en verklig ökning som inte beror på ökad rapporteringsgrad.

Rapporten påstår att minst 4400 människor har tvingats flytta på grund av klimatförändringar. Det är väsentligt färre än de miljontals som ofta förekommer i aktivisters inlägg. Ändå vågar jag mig på att ifrågasätta att det är ens 4400. Vad menas egentligen med att flytta på grund av klimatförändringar? Fly från extremväder är i alla fall inte samma sak som att flytta från klimatförändringar.

Vad har då egentligen WHO med rapporten att göra? Inte mycket, vad jag kan se. WHO nämns flera gånger och det finns hänvisningar till WHO-rapporter. Jag kan inte hitta något som tyder på att WHO har varit direkt inblandat i arbetet med rapporten. Men jag kan ha missat något.

Dessutom är det så att rapporten skriver ”väderrelaterade katastrofer” (weather related disasters) och inte ”extremväder”. De två behöver inte vara samma sak.

TT:s telegram är en anka och inget annat!

Lars Kamél

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “En anka från TT igen

  1. Visst finns riktiga klimatflyktingar. Varje år flyttar hundratusentals eller fler amerikaner söderut till varma Florida eller Kalifornien. Varje år flyttar minst lika många européer söderut till Frankrikes, Italiens, Spaniens, Portugals, Greklands etc. soliga kuster. Varje år flyttar tiotusentals ryssar till varmare Svarta Havet – och hundratusentals eller fler kineser till soliga semeterön Hainan och varma Sydostasien. Till Thailand flyttar också många svenskar,

    Motsatta strömmar till Alaska, Kolahalvön, Kamtjatka etc. är däremot lätt räknade. Till Murmansk går inga charterresor!

  2. Siffran på 797 händelser kommer från sidan 35 i rapporten och handlar om ekonomiska förluster i samband med extrema väderhändelser. Som du påpekar behöver de, i den siffran, inte uppfylla kriterierna för katastrofala händelser, det är två olika saker.

    “Slutligen hävdas att medeltalet av väderrelaterade katastrofer åren 2007-2016 var 46 % högre än medlet för åren 1990 – 1999. Det är inte riktigt sant det heller. Ökningen är bara 44 %. Och då vet vi alltså inte säkert att någonting av den är en verklig ökning som inte beror på ökad rapporteringsgrad.”

    Jag får också fram 44% men det är möjligt att de har filtrerat lite ytterligare och då mer än vad själva verktyget för att nå databasen medger.

Comments are closed.