Svensk el oktober 2017

Figur 1. Totalt levererad energi t. o. m. oktober

Figur 2. Totalt levererad effekt med import och export

Figur 3. Vindkraftens effekt under oktober

Som vanligt: Topp på 5 GW och dalar på en tiondel därav. Det är “Någon Annan” som skall hålla beredskap att parera dessa nyckfulla svängningar. Idag utan betalning.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather