Tysk el oktober 2017

Figur 1. Total elproduktion i oktober 2017

Figur 2. Levererad effekt från vind- och solkraft.

Figur 3. Max-, Medel- och Minimivärden av effekten från vind och sol

Figur 4. Levererad effekt från samtliga energislag.

Notera den kraftiga störningen den 28:e och 29:e, som orsakade extrema negativa elpriser.

Figur 5. Sammanställning av negativa elpriser 2013 – 2017, oktober.

Detta år har varit katastrofalt för leverantörerna av “pålitlig” el. De har inte bara fått dåligt betalt på grund av den illojala prisdumpning, som subventionerna av “nyckfull” energi lett till. De har tvingats betala för att bli av med strömmen under mer än 100 timmar, eftersom de inte hunnit reglera ner effekten efter de subventionerade leverantörernas nycker.

Observera, de har inte betalt för ansvaret att upprätthålla leveranssäkerhet. Det är möjligt bara med parasitering på anläggningarnas kapital, vilket upphör, då de tvingas lägga ner.

Sedan vill ingen bygga ersättningskapacitet på de villkor dagens marknad ger. 

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather