Förbud att sälja 12 typer av vindkraftverk

 

Vindkraftverk är gigantiska maskiner

Enligt tidskriften Byggnadsarbetaren har Arbetsmiljöverket inspekterat 28 vindkraftverk från 12 tillverkare och lagt försäljningsförbud på samtliga. Projektledaren för inspektionerna, Eva Bernmark, förklarar att verket dels utför arbetsmiljöinspektion, som avser arbetsgivarnas ansvar, och dels marknadskontroll, som avser tillverkarnas ansvar.

Här fann man att riskerna för den personal, som underhåller vindkraftverken är alltför stora. De riskerar att falla och att komma åt rörliga delar. Där fanns hissar, som inte kunde godkännas.

Eva Bernmark förklarar: Om det exempelvis skulle börja brinna där uppe, måste du kunna ta dig ut på ett säkert sätt.

Hon fortsätter: Försäljningsförbuden gäller omedelbart.

För de vindkraftverk som redan byggts, får tillverkarna ett par månader på sig att rätta till felen.

+ – + – + – +

En utomstående betraktare kan fråga sig om det är möjligt att avhjälpa bristerna på ett par månader. Eftersom ALLA tillverkare underkänts, finns tydligen inte godkända konstruktioner att ta till. Då behövs nykonstruktioner, som det tar lite tid att ta fram. Sedan behöver kanske ritningarna godkännas innan tillverkningen av konstruktionerna kan börja. Och montaget tar också tid.

Det skall bli intressant att se hur detta utvecklas. Blir det nu totalstopp för vindkraft ett år eller så ?

Och vi noterar att inspektionerna avsett säkerheten för underhållspersonal och INTE avsett säkerheten för den allmänhet som enligt allemansrätten kan komma vandrande i vindkraftverkens närhet, så som Bernd Stymer anmärkt på i en föregående post.

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Förbud att sälja 12 typer av vindkraftverk

  1. Vad gäller allemansrätten och vindkraftverk. Vandrar man inom avstånd till ett vindkraftverk så man kan bli skadad av det, får man skylla sig själv.

    Jag kan däremot tänka mig att man sätter upp skyltar på lämpligt avstånd från vindkraftverket som upplyser om att man kan bli skadad eller död om oturen är framme.

  2. En sådan inspektion har C-E Simonsbacka begärt i mer än tio år. Men man har medvetet låtit bolagen bryta mot lagen. Nu när det börjar hända allt oftare att reparationer måste ske har man vaknat. Bättre sent än aldrig.

Comments are closed.