Goldmann vill imponera på världen

Mattias Goldmann utsedd som “Mäktigast i Hållbarhetssverige” av Aktuell Hållbarhet

Det pågår ett stort klimatmöte igen, COP 23. Nu i Bonn. Där ska man försöka reda ut hur man ska få det som kallas bindande avtal från COP21 i Paris, att fungera i praktiken. Det tänkte man fixa i Marrakech i fjol. Det gick inte så bra. Trumps deklarerade avsikt att lämna Parisöverenskommelsen överskuggade det mesta.

I Sydsvenskan skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores den 8/11: Sverige har något som ingen annan har; de mest radikala klimatmålen i världen och en demokratisk förankring som saknar motstycke. Han är förstås i Bonn för att berätta vilka föredömen vi är.Kontakten med verkligheten är som vanligt mycket smal. Han betraktar Tysklands katastrofala Energiewende, Danmarks vindkraft med världens högsta elpriser och Norges extrema subventioner av elbilar som föredömen.

Den demokratiska förankringen kan vi ha olika synpunkter på. Det är ju riktigt på så sätt att det saknas partipolitiska alternativ. Men vi måste fråga oss om den demokratiska förankringen finns i väljarkåren. Är vi som folk mer effektivt indoktrinerade eller är vi kunnigare om fakta än andra folk.

Medielandskapet står inte en auktoritär enpartistat efter. SVT och TV4 erbjuder plats i morgonprogrammen och nyheterna endast för alarmister som Johan Rockström och ‘experter’ med samma agenda. SvD och Expressen har dedikerade reportrar för stort upplägg att följa klimatfrågan. DN och övriga stora dagstidningar driver samma agendajournalistik. Inget av de stora mediehusen tillämpar det som är journalisternas existensberättigande: källkritik, sanningssökande och opartiskhet.

När FN genomförde en världsomspännande enkät och frågade människor vilken fråga de såg som viktigast att åtgärda kom klimatförändringarna på plats sexton. Nästan tio miljoner svarade. Vi var världsbäst. Vi var det land som svarade ‘mest rätt’.

Världen är på väg mot en stor, snabb och omvälvande omställning från fossilt till förnybart och effektivt bränsle säger Goldmann. Med förnybart avser han väl vind- och solkraft. Det utgör idag ett par procent av världens energiförsörjning. Fossil energi mer än åttiofem procent. Redan där inser man orimligheten.

Dessa energislag är så opålitliga att de kräver investeringar i lika stor kapacitet pålitlig el, för att undgå strömavbrott. Ingen bransch blir lönsam med investeringar i dubbel kapacitet. Och det är svårt att fixa pålitlig el utan fossila bränslen eller kärnkraft. Dessutom är de förnybara kraftslagen så improduktiva att de i en i livscykelanalys bara ger tre till fyra gånger mer energi än det går åt för att producera dem. Fossil energi ger femtio gånger och kärnkraft sjuttiofem.

Det är en gåta att världens ledare så unisont satsar skattepengar på något så hopplöst.

Men Goldmann är inte nöjd. Han befarar: Både marknaden och konsumenterna känner att klimatenigheten inte är särskilt djup eller långvarig. Då minskar viljan och modet att ställa om till förnybart och effektivt. Resultatet blir att Sverige spelar bort sitt trumfkort, möjligheten att övertyga omvärlden att vända sig hit för ledande klimatsatsningar.

Kanske är klimatenigheten bland nationerna inte heller så djup. Man är trots allt inne på det tjugotredje klimatmötet. Euforin efter Paris har klingat av. USA har lämnat. De flesta delegaterna har ingen vetenskaplig bakgrund. Den majoritet, som kommer från U-länderna, väntar sig bli nettomottagare ur den Gröna Klimatfonden på 100 miljarder dollar per år. Det är vad de förhandlar om. För många tusen skulle den säkra karriär och försörjning för lång tid framöver. Men mycket få miljarder har hittills kommit in.

Goldmann inser inte att alltsammans är meningslöst. IPCC insåg redan 2001 att det inte går att göra prognoser om temperaturutvecklingen på så lång sikt. Men precis som inför COP21 i Paris är den verkliga översvämningen den störtflod av larmrapporter, som sköljer över oss även inför Bonn-konferensen. En imponerande koordination, men till men för riktiga fakta.

Hur har vi kunnat gå så vilse att vi tror oss att kunna kontrollera planetens klimat?

Evert Andersson

+ – + – + – +

Sen kan man ju tillägga:

Alltsammans är onödigt. Det blir inte varmare. Solen aviserar några kallare decennier.

“Parisavtalet” är redan uppfyllt.

Utan Klimatfond !  !  !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather