Martin Hedberg okunnig om klimatets fakta

Rubrik i Expressen. Martin Hedberg var TV-meteorolog 2004, numera chef på Vädercentralen och styrelseledamot i Telge Energi Vind.

Vädercentralen har 5 anställda och bedriver forskning, utbildning och innovationer med prognoser avseende väder och klimat m.m.

Han har grundat nätverket Climate Broadcasters Network Europé, tydligen med avsikt att påverka TV- och radiometeorologer i klimatfrågan.

Martin Hedberg har svarat på Expressens frågor:

Reportern Lennart Nilsson har blivit förledd att inleda med en sanning och en dubbel lögn:

”Koldioxid är livets gas”. Det är sant i alla dess betydelser.

”97 procent av all miljöforskning” säger att människan ”påverkar miljön på ett negativt sätt”. Här blandas ”miljö” och ”klimat” ihop på ett okunnigt sätt.

Jag tror att knappast någon forskare förnekar att människor skadar miljön på olika sätt, ex.vis med överfiske, plastpåsar och giftiga utsläpp. Men siffran 97 procent avser stöd för IPCC:s hypotes om koldioxidens uppvärmning av klimatet. Inte ens IPCC hävdar att den avser ”all miljöforskning” utan endast ”klimatforskning”. Således lögn nr 1.

Men siffran 97 procent kommer från så amatörmässiga studier med subjektiv sortering av materialet, att de endast bevisar stöd av 3 – 36 PROMILLE. Lögn nr 2.

Uppgiften är alltså en vitt spridd lögn, som varit möjlig bara för att media som Expressen aldrig kollar fakta, när det gäller klimatet.

 

Sedan går Nilsson till aktivistorganet ”Vetenskap och Folkbildning”, VoF, som inte ägnar sig så mycket åt vetenskap eller bildning som åt vuxenmobbing med nedsättande omdömen. De anför vad de tror att ”många klimatförnekare” hävdar.

Det är vare sig seriöst eller anständigt att på meningsmotståndare klistra ett nedsättande nonsensepitet som ”klimatförnekare”. Ingen förnekar att vi har ett klimat. De som använder begreppet visar att de saknar sakliga argument, varför vidare debatt med dem är meningslös.

VoF påstår att inga forskare tystas. Det är precis vad som sker i stor skala både beträffande forskare, journalister och offentliga tjänstemän. För forskare sker det effektivt genom att de “obekväma” inte tilldelas vidare anslag, så att de blir arbetslösa. Vid aktuella neddragningar på redaktionerna drabbas just de som tillåtit “obekväma” åsikter i spalterna, det som pressen är till för.

Betydelsen av dessa åtgärder står klar för alla kollegor, så tystnaden sprids till hela organisationen.

Det är så illa att när jag har möte med en frilansande journalist, väljer hon att träffas på ett fik med små rum, där vi kan få ett eget, så att ingen kan se oss tillsammans. Vi kommer och går med några minuters mellanrum.

Så gör man i totalitära stater.

 

Sedan relateras ett antal förment felaktiga påståenden från ”klimatskeptiker”, vilka får ”smarta svar” av Martin Hedberg:

Påstående 1: Forskarna överdriver klimathotet

”Forskarna” är inte alls överens. Det är främst de forskare som lever på anslag enligt IPCC:s policy, som tror på klimathotet. De larmar ständigt om kommande katastrofer, som inte inträffat: Arktis hav skulle vara isfritt 2013, Söderhavsöarna skulle var översvämmade 2010, orkanerna skulle vara många fler och värre, men de har istället blivit färre, om man mäter på decennier. I rättvisans namn får jag anmärka att IPCC:s senaste rapport förklarade att man INTE väntar sig fler och värre orkaner.

Påståendet är alltså slarvigt. ”Forskarna” är ingen enhetlig grupp. Det finns forskare med alla sorters åsikter. Av de som ägnar sig åt områden med bäring på klimatet, torde en klar majoritet idag anse att klimathotet är överdrivet av IPCC.

Hedberg har alltså fel, när han försäkrar att ”forskarna” lägger sig oftast i underkant. Det finns de som gör så, men media ger mest utrymme åt dem som överdriver grovt.

Påstående 2: Forskarna är inte eniga om den globala uppvärmningen

Jo, forskarna är eniga, säger Martin Hedberg. Det är alltså helt fel, som jag förklarat ovan.

Påstående 3: Klimatet har ändrats tidigare

Hedberg svarar: Klimatet har ändrats tidigare utan människornas medverkan. Men nu är vi med och rör om i systemet. Vår påverkan är större än naturliga orsaker just nu. Han anför inga källor. Det finns ingen grund för påståendet. IPCC har ingen forskning om vårt naturliga klimat. Tvärtom visar många forskare att klimatet idag vare sig ändrats snabbare eller mera än vad som hänt förut under den mellanistid vi lever i nu.

2 grader låter inte mycket, men det är en halv istid, fast åt andra hållet. Snittemperaturen var 3 – 5 grader kallare under senaste istiden.

Under Romartiden och Bronsåldern var den globala temperaturen 2 grader varmare än nu med enbart positiva följder som stora skördar, vilka underhöll dåtidens högkulturer.

Under senaste istiden var temperaturen 5 – 8 grader kallare än nu enligt borrkärnor från Grönland och Antarktis, se posten ”Koldioxidens verkan på klimatet”.

Hedberg har alltså dubbelt fel.

Påstående 4: Det är solens fel att det blir varmare

Nej, solfläckarna kan inte förklara att det blivit en grad varmare på hundra år.

Men William Herschel rapporterade redan 1801 ett samband mellan antalet solfläckar och klimatet. Solforskarna konstaterar idag ett tydligt samband, som dessutom aviserar några KALLARE decennier, eftersom solen gått in i en passiv fas.

Påstående 5: Det är ingen fara, inget kommer att hända

Jodå. Det händer massor av saker. Städer som Mumbai, Miami och Malmö riskerar att hamna under vatten.

Helt fel ! Även om den globala temperaturen skulle bli 2 eller 4 grader varmare, kan havet inte stiga mer än ett par millimeter om året. Den gränsen sätter naturlagarna, se posten ”Havets nivå oroar inte”.

Tron på översvämningar kommer från dem som är okunniga om att temperaturen ovanpå landisarna är 10 – 20 grader kallare än vid marken, eftersom de är 1½ – 3 km tjocka.

Väldigt många klimatlarm bygger på sådan erbarmelig brist på lätt tillgänglig kunskap.

Ännu mer fel blir hans påstående, då man nu ser att de närmaste decennierna blir kallare. Då kommer havet att sjunka ! Några millimeter.

Påstående 6: Djuren kommer att anpassa sig

De flesta djur missgynnas av förändringar. De har hittat en nisch under de 1000-tals år klimatet varit relativt stabilt.

Flerdubbelt fel. Klimatet har inte varit lika dagens särskilt långa tider. Vi har haft en Liten Istid för 400 år sedan och under folkvandringstiden. Vi hade epoker av högre temperaturer som jag nämnt ovan.

Dagens fauna har överlevt alla dessa förändringar, så det finns ingen anledning att tro att djuren skulle anpassa sig sämre nu.

Påstående 7: Temperaturen har inte stigit sedan 1998

Det är ”cherry-picking”. Såväl 2014 som 2015 och 2016 var betydligt varmare än 1998.

Det är obestridligt att den globala temperaturen i början av detta sekel planade ut under mer än ett decennium. De senaste tre åren har visats varmare dels på grund av väderfenomenet El Niño och dels på grund av manipulationer av data i de officiella myndigheterna främst i USA. Det kan betraktas som ren förfalskning, se posten ”Fusk med temperaturdata” och de länkar som finns där.

Hedberg vill inte tro att hans trosfränder i USA är okunniga eller ohederliga, men det är tämligen övertygande bevisat.

Påstående 8: Koldioxiden har ingen betydelse för klimatförändringen. Den stora boven är vattenångan

Vattenångan är kortlivad i naturen och faller ut som dagg på morgonen. De som gör skillnad är de långlivade växthusgaserna som koldioxid, metan lustgas och freoner. Lite extra koldioxid skapar ännu mer vattenånga.

Detta är ungefär vad IPCC hävdar i sin hypotes om Anthropogenic Global Warming, AGW, se posten ”IPCC bluffar del 3, hypotesen”.

Hypotesen bygger på gissningar och spekulationer i fem led, vilket gör den helt orimlig. De värmemängder som kan omsättas av strålning från rumsvarma ytor i koldioxidens smala spektralband är pyttesmå jämfört med dem som omsätts i vattnets förångning på dagarna med kondensation i moln och utfallet av dagg på nätterna. Vattenångan fungerar som Jordens termostat.

Hedberg inser inte att även sedan dagg fallit ut innehåller luften 10 gånger mer vattenånga än koldioxid.

Påstående 9: Isen växer på Antarktis

Både ja och nej. På Grönland blir det varmare och isen smälter. Samtidigt snöar det mer än tidigare, just på grund av det milda klimatet.

Här gör han som en politiker: Svarar på något annat än frågan. Isen på Antarktis tycks faktiskt växa enligt NASA. Den på Grönland har det senaste året växt ovanligt mycket. Media bild av försvinnande polarisar är genomfalsk.

Påstående 10: Koldioxidhalten har nått en mättnad

Hade vi inga växthusgaser alls skulle värmen snabbt försvinna ut i universum.

Studier av grannplaneterna visar att det är den ”Atmosfäriska Effekten” som gör Jorden beboelig. Den är en funktion av atmosfärens tjocklek och gravitationen. Koldioxiden har ingen mätbar verkan, se posten om Koldioxidens verkan ovan.

Det finns ingen ”växthuseffekt” och därför inte heller några ”växthusgaser”.

Hedberg är lika lurad som påven och ärkebiskopen.

Påstående 11: Det går inte att lita på yttemperaturmätningarna. 89 procent av väderstationerna i USA möter inte kraven

Det är inte så vi mäter. Man måste vara noga med att kompensera urbaniseringen.

De 89 procenten gällde 2007, fast myndigheterna fått klagomål på stationernas placeringar sedan början av 90-talet. Siffran kom fram först efter ett privat initiativ med mobilisering av många frivilliga, som fotograferade stationer runt om i landet. Därefter har många olämpliga stationer bytts ut eller stängts, men istället ”uppskattar” man temperaturerna på bortåt hälften av de platser, där mätstationer finns i statistiken, se länken ovan ”Fusk . . .

Detta avslöjar grav inkompetens eller ohederlighet hos de myndigheter i USA som bevakar  klimatets utveckling. Vi kan idag inte helt tro på någonting de rapporterar.

Vi får tro på Hedberg försäkran att SMHI agerar med omdömesgillt.

Påstående 12: På 70-talet trodde alla att vi var på väg mot en ny istid

Nej, den stora majoriteten var övertygad om att det skulle bli varmare.

Det kan han inte veta. Sannolikt har han fel, eftersom media gjorde sensation av kylan.

Påstående 13: Vi är på väg mot en ny istid

Vi har nu så mycket växthusgaser i atmosfären att nästa istid som skulle kommit om 50.000 år, uteblir.

Mycket okunnigt: Vi befinner oss i en mellanistid, som brukar hålla på 10.000 till 20.000 år. Vi har redan passerat 12.000 år. Mest troligt kommer nästa istid inom 8.000 år. Somliga uppskattningar landar på 500 år.

De som oegentligt kallas växthusgaser påverkar inte alls.

Påstående 14: Det finns ingen koppling mellan orkaner och extremt väder och global uppvärmning.

Det finns allt mer bevis för att orkanerna blir värre på grund av klimatförändringarna.

Tvärtom ! Det senaste decenniet har frekvens och styrka i orkaner och tyfoner varit lägre än på 90-talet.

Påstående 15: Det är ju jättekallt!

Enstaka kalla dagar är inget bevis för att den globala uppvärmningen inte pågår.

Helt rätt. Så är inte heller enstaka varma decennier bevis för att en uppvärmning av klimatet pågår.

Påstående 16: Det var varmare på Medeltiden

Nej, inte globalt sett.

Helt fel. Det finns rapporter om studier på mer än 50 olika områden runt Jorden, som bekräftar att klimatet var varmare på Medeltiden.

Påstående 17: Det här igår i en naturlig cykel över 1.500 år

Nej, antika naturliga cykler är irrelevant för att beskriva vad som händer nu.

Tvärtom. Det är genom att studera naturliga cyklers periodicitet vi kan bilda oss en uppfattning om vad som kommer att hända med klimatet. Datorsimuleringar kan inte bli bättre än gissningar.

Påstående 18: Människans utsläpp av koldioxid är inget mot vad naturen släpper ut

Naturens kretslopp av koldioxid är i balans. Det människan tillför tas inte om hand.

Nonsens. Det är ingen skillnad på den koldioxid människan tillför och den som är naturlig. Båda sorterna tas omhand på samma sätt av biosfären och haven. I det naturliga kretsloppet är människans bidrag litet, se posten ”Havet ger mest koldioxid”.

Påstående 19: Det är vattenångan som är boven. Andelen koldioxid är minimal

När koldioxidhalten ökar skapas ännu mer vattenånga.

Detta är helt ogrundad tro. Trots 30 % ökning av halten koldioxid, har ingen ökning av mängden vattenånga i atmosfären kunnat mätas. Det är också ett omöjligt projekt: Halten vattenånga varierar timme för timme med ort, temperatur och relativ fuktighet.

Påstående 20: Antalet isbjörnar ökar. De är inte i fara.

Jo, isbjörnarna hotas av utrotning tillsammans med ett antal andra djurarter.

Fel. Myndigheterna i Kanada har konstaterat att isbjörnarna klarar sig utmärkt även om det inte finns någon is på sommaren. Med helikopter kontrollerar de hur många ungar som föds varje år. De är tillfredsställande många. Om jag minns rätt har man där föreslagit att ta bort isbjörnar från listan över hotade arter.

Påstående 21: Begränsningarna i koldioxidutsläpp är dåligt för ekonomin

Priset att begränsa utsläppen nu är mindre än de framtida kostnaderna för att stoppa skadorna sen.

Barnatro ! Björn Lomborg har gjort seriösa beräkningar, som visar att motsatsen  gäller, även om man tror att koldioxiden har en skadlig verkan på klimatet. Han använder IPCC:s egna siffror.

Men när man förstår att utsläppen av koldioxid faktiskt gör hela mänskligheten rikare, blir alla begränsningar som fordrar subventioner ren galenskap.

Påstående 22: Vulkaner släpper ifrån sig mer koldioxid än människor

Människor släpper ifrån sig 100 gånger mer koldioxid än vulkaner.

Svaret är förmodligen lika slarvigt som de övriga. Jag vet att vid ett vulkanutbrott kan oerhört stora mängder koldioxid sprutas ut. Jag har sett siffror från de isländska vulkanerna, men minns dem inte nu. De är dock tämligen ointressanta, sedan man insett att koldioxid INTE påverkar klimatet.

Påstående 23: Förr i tiden var Grönland en grön ö

Istäcket på Grönland har legat där i minst 400.000 år. Enligt historieberättarna gav Erik den Röde ön namnet Grönland på 980-talet, för att lura dit nybyggare. Klimatet var inte varmt och härligt under vikingatiden.

Nästan rätt ! Istäcket har legat där minst 2 miljoner år. På Erik den Rödes tid var landet grönt längst i söder. Där kunde boskap hållas och odling av spannmål ske. Det betyder förstås inte att klimatet var ”härligt”.

Sammanfattningsvis är detta typiskt för den låga kunskaps nivån och den brist på enkel logik, som advokaterna för dagens klimatpolitik visar.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Martin Hedberg okunnig om klimatets fakta

 1. Vilka rapporter är det som namnger 50 olika områden runt Jorden som var varmare på Medeltiden ? Jag känner till Europa, Grönland, Japan, Kina, Sibirien och Nya Zeeland Där medeltemperaturerna då var högre eller åtminstone lika höga som nuvarande medeltemperaturer. Vore bra med länkar så att jag kan komplettera dom platser jag redan känner till.

   1. Tack för svaret. Men även för genomgången av alla Hedbergs påståenden. Expressens propagandajournalistik om klimatet behöver verkligen synas i sömmarna.

 2. Läs gärna boken
  Klimatförändringar. Naturliga och antropogena orsaker.
  Skriven av Jörgen Bogren, Torbjörn Gustavsson och Göran Loman.
  Boken ger enligt min uppfattning en balanserad bild av olika skeenden.

Comments are closed.