Markku Rummukainen i Vuxenskolans Impuls

Sveriges representant i IPCC, rådgivare till SMHI och huvudsekreterare i statens forskningsråd Formas

Professor Markku Rummukainen i Lund är en central person i klimatpolitiken och Google har 196.000 referenser på hans namn. Han är ofta intervjuad och skriver ibland artiklar, främst i specialtidningar, ex.vis Forskning och Framsteg. Men jag har aldrig sett att han gått in på debattsidor med en replik. Det har skett nu i tidskriften för Vuxenskolan: Impuls.

Impuls nr 6

Det började med att han intervjuades i nummer 6, som kom ut den 9/10 med rubriken ”Värre väder väntar”. Se sidorna 4 – 7, således två hela uppslag.

Han har just varit på möte med IPCC i Montreal medan orkanen Harvey gick runt i Karibien. Vi människor orsakar kanske inte fler oväder, men vi gör dem värre. Det repeterar han flera gånger. Som medverkande i IPCC är det förstås naturligt att han förmedlar dess bild av katastrofer: översvämmade öriken, extrema värmeböljor, skyfall och torka. Sedan radar han upp allt som måste göras för att minska utsläppen. Allt utan konkreta referenser.

Hans logik är lika slarvig som den vi lärt oss att IPCC tillämpar: Klimatet förändras och klimatskeptikerna har inga belägg för något annat. . .För att bromsa den globala uppvärmningen krävs kraftiga åtgärder. Ja, Skeptikerna har sagt att klimatet alltid förändrats helt naturligt. Sedan likställer han plötsligt klimatförändring med uppvärmning.

Han gör ytterligare ett vårdslöst påstående: Enligt forskningen finns ingen konflikt mellan klimatarbete och ekonomisk tillväxt. Vilken forskning? Han fortsätter med ”Parisavtalet” och dess genomförande.

Allt har vi redan sett i våra vanliga tidningar.

+ – + – + – +

Impuls nr 7

I nästa nummer tog tidningen in en kommentar av Staffan Wohrne med rubriken:

Våra koldioxidutsläpp påverkar inte klimatet

(Jag hittar tyvärr ingen länk direkt till nr 7/2017. Man får välja ”Läs senaste numret” och bläddra till sidan 32. Sedan kan man välja ”Full skärm”.)

Jordens klimat har alltid varierat och kommer alltid att variera. Samma sak med vädret. Koldioxid har i stort sett spelat ut sin roll som växthusgas. Jordens atmosfär höjer temperaturen med cirka 34 grader, vattenånga står för 30 och koldioxid för bara 4. Förklaringen är att koldioxidmolekylen är rak, och absorberar energi i två smala band på 4,4 och 15 mikrometer. En 50 graders kropp, t.ex. ett ökenområde, har sitt strålningsmaximum vid 8 mikrometer, och tyngdpunkten ligger mellan 3 och 20. Så koldioxid täcker enbart en liten del av strålningsspektrum.

Växthuseffekten beror logaritmiskt av koldioxidens koncentration. En sammanställning av ett 50-tal forskarrapporter, presenterad av Kenneth Richard i juli 2016, visade på en temperaturökning på 1,2 +/- 10% grader vid en fördubblad koldioxidhalt.

Med nuvarande ökningstakt av CO2-halten i atmosfären tar en fördubbling cirka 200 år! Enligt FNs klimatpanel, AR5, släpper naturliga källor som förmultning,  ut 240 Gigaton CO2 per år. Människan bidrar med 33, dvs 12% eller 0,14 grader på 200 år.

Slutsatser:

Mänskliga koldioxidutsläpp påverkar inte jordens temperatur på ett påvisbart sätt. 

Det finns inget samband mellan koldioxidhalt, här mätt i ppm, miljondelar, och jordens temperatur.

Moder jord håller sig mellan 12 och 22 grader över årmiljonerna.

Vi har historiskt sett låg temperatur och låg koldioxidhalt i atmosfären för närvarande.

Härmed är det vetenskapligt bevisat att allt som politiker, journalister och Rummukainen ägnar sig åt vad gäller att skrämmas med mänskliga koldioxidutsläpp är ren bluff.

 

FNs klimatpanel ägnar sig åt pseudovetenskap. Det visar man tydligt genom att enbart bjuda in ”klimattroende” till sina konferenser. Deras slutsatser tål nämligen inte vetenskaplig granskning. Samma sak gäller våra massmedia som DN, SvD och Radio-TV. Några kritiska röster tillåts inte, för då spricker klimatbubblan. Folk är inte dummare än att de förstår när de får fakta presenterade för sig! Det visade Tony Abbot i Australien för ett antal år sedan. Talet om att alla vetenskapsmän är överens är felaktigt.

”Vargen kommer” hotar Rummukainen och hänvisar till de senaste orkanerna. Det vi ser är naturliga variationer som vi inte kan påverka.

Så fortsätt att njuta av livet. Grilla din favoritkotlett, kör bil, gärna med bensinmotor, och flyg till favoritställena på semestern utan att känna dåligt samvete för att du hotar klimatet. För det gör du inte!

Staffan Wohrne

Bålsta

+ – + – + – +

Rummukainen får plats med ett svar på samma sida under rubriken:

Ingen kan ducka för klimathotet i längden

Som vi väntar oss av IPCC börjar han med en ren lögn: Vetenskapen om klimatförändringar är omfattande och entydig.

Det är just vad den inte är. Han låtsas inte om att bara detta år har det kommit 200 expertgranskade rapporter, som konstaterar att koldioxid knappast eller rent av inte alls kan orsaka uppvärmning.

Jordens historia visar att klimatsystemet är känsligt för påverkan.. .av växthusgaser. Sanningen är den motsatta: Borrkärnor från Antarktis och Grönland och analyser av professor Ole Humlum visar att det är värmen som driver upp halten koldioxid. Rummukainen envisas med att förväxla orsak och verkan, fast han med stor sannolikhet underrättats om verkliga förhållandet.

Det är väletablerat att koldioxidhaltens ökning i atmosfären idag härrör sig från fossila bränslen.

Det är en upprepning av lögnen. Det är en gammal princip bland predikanter och propagandister.

Han hänvisar till flera tusentals forskningsstudier så som IPCC alltid gör. Som journalisten Donna Laframboise visat kan så stor andel som 30 % vara icke expertgranskade studier, tidningsartiklar eller broschyrer. Och de undviker sorgfälligt rapporter med skeptiskt material. I flera fall har företrädare för IPCC motarbetat forskning, som kunde så tvivel på hypotesen om koldioxiden. Behandlingen av Henrik Svensmark är det mest allvarliga exemplet.

Han avslutar med att ingen kommer att kunna ducka för klimathotet i längden.

+ – + – + – +

Man måste fråga sig hur någon, som har all information tillgänglig, kan vilja avskärma sig så totalt från verkligheten. Säger han som han gör av plikt mot IPCC eller tror han själv på det ?

Och en mycket större fråga är: Hur kan en person med så allvarlig faktaresistens bli utnämnd till professor ? ? ? Och till regeringens rådgivare via SMHI ?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Markku Rummukainen i Vuxenskolans Impuls

 1. Hej!

  Mycket bra att vi har fått tillfälle att avliva Markku Rummukainens stöd åt
  IPCC:s ödesdigra AGW-hypotes. Det är skandal att han har en formell position
  som rådgivare åt SMHI och som ger honom en otillåten position att felinformera
  det svenska folket om koldioxidens påverkan på klimatet. Det är viktigt att
  hans felaktiga rådgivning dödförklaras på allt sätt. Personligen motargumenteras
  jag av honom år 2008 för min artikel i Svensk Papperstidning, där han hävdade
  AGW-hypotesen och som tyvärr fick stå oemotsagd !
  MVH / Olof Hellström

Comments are closed.