Monthly Archives: December 2017

Det går framåt för klimatet trots Trump: Sydsvenskans ledare

Emmanuel Macron och Donald Trump har mötts i Washington

Sydsvenskans redaktion förstår inte hur grundligt de gör bort sig i klimatdebatten. Måndagen den 11 december hade de lite otur med ledarsidan. Av erfarenhet ser jag ingen idé i att försöka få in en kommentar i tidningen. Där skall tvivel på klimathotet inte få förekomma, alltså motsatsen till reglerna i de Pressetiska reglerna. Därför skriver jag här istället:

Huvudledaren har ovanstående rubrik. Där talar man om hur hela världen sluter upp kring Macrons kamp mot koldioxid trots att Trump inte är med. På samma sida skriver docent Anne-Marie Pålsson, AMP, hon med boken ”Knapptryckarkompaniet”, och pekar på kritik av regeringen från Riksrevisionen, RiR, för att den inte följt grundlagens bered-ningskrav, Regeringsformens 7 kap 2 §. Dessa förutsätter ordentliga konsekvensanalyser. Då måste givetvis flera sidors synpunkter tas med och ställas mot varandra.

RiR påpekade hur detta nonchalerats för invandringspolitiken, men AMP räknar upp andra exempel: friskolereformen och avregleringen av elmarknaden.

Det värsta exemplet är förstås klimatpolitiken. Den vilar på missförstånd, drömmar och bluffar samt ren förfalskning av fakta. Detta har kunnat pågå i decennier bara därför att Västerlandets medier samfällt begått våld på yttrandefriheten och förkvävt alla invändningar i den stupida tron att de räddar världen. Denna blinda tro demonstreras utförligt i huvudledaren:

Den gröna tekniken är inte bara klimatvänligare, utan i många fall dessutom ekonomiskt fördelaktig. Omställning och innovationer skapar nya jobb.

Med ”grön teknik” menar man främst sol- och vindkraft samt elbilar, etc, vilka tekniker skall minska utsläppen av koldioxid, måttet på ”klimatvänlighet”. Om jag för ett ögonblick bortser från att detta mått är falskt, eftersom koldioxid INTE påverkar klimatet, har jag följande kommentarer:

Genomgående kan man inte tala om ”ekonomi” för tekniker som inte klarar sig utan subventioner och sådana behöver de alla. Vi ser nu att gång på gång begär vindkrafts-industrin ökade subventioner, eftersom flera företag, ofta offentligt ägda, gör stora förluster. Det gäller bl.a. kommunerna i Karlstad och Kalmar, samt landstinget i Gävleborg.

Talet om utsläppsminskningar avser nästan alltid endast den tid produkterna befinner sig i aktiv användning. Men stora utsläpp sker under utvinningen av de sällsynta jordarts-metaller alla tre teknikerna är beroende av samt under produktionen av de tusentals ton stål, koppar, aluminium och betong ett vindkraftverk och dess transformatorer och kablar kräver. De måste det vara i drift och ”minska utsläppen” i 10 -20 år, innan ett nollresultat av utsläpp uppnås. Men effekten kan långa tider reduceras på grund av isbildning och andra störningar. Dess livstid kan vara 15 år istället för projekterade 25 år. Sedan uppstår stora volymer utsläpp för att skrota anläggningarna och återställa naturen.

Det är alltså tveksamt om vindkraft ens reducerar utsläppen.

Den allvarligaste invändningen är att vindkraften producerar ingenting några dagar varje månad, ibland upp till en vecka i följd, se posten ”Tysk el september 2017”:

Det betyder att man måste ha kvar alla de gamla kraftverken. Investeringen i vindkraft är alltså meningslös.

Utsläppen berikar luften med koldioxid, som är växternas viktigaste näring, och en välsignelse för mänskligheten. Därmed framstår dagens satsningar på vindkraft som ren och skär galenskap. Om Tysklands Energiewende sade näringsminister Sigmar Gabriel ”Irre Zustände”, galna tillstånd.

 

Solkraft är lika beroende av jordartsmetaller som vindkraft och kräver omriktare, kopparledningar och batterier för att kunna jämföras med andra kraftslag. Den ger inget på nätterna, men höga toppar mitt på dagen, vilka stör alla andras produktion.

Det ger ibland ett överskott av el, som måste dumpas till negativa priser. På vintern ger de nästan inget, se grafen för november, då vintern knappt börjat:

Nyckfullheten leder till orimliga förhållanden så som Sigmar Gabriel konstaterade.

I Sverige säljer några elföretag solpaneler till villaägare med löfte om att dessa skall få byta sitt överskott av el på sommaren mot lika mycket ström på vintern. Men det kommer de inte att ha råd med i fortsättningen. De timmar solel producerar på sommaren är elbehovet lågt, varför elpriset blir mycket lågt, ibland negativt. På vintern är elbehovet stort. Ibland producerar vare sig sol eller vind någon ström att tala om. Då blir priset högt. Inga företag har i längden råd att byta dyr vinterel mot billig sommarel.

Elbilar har samma problem som vindkraften med utsläpp under produktionen. Svenska IVL gjorde en studie av dessa och fann att bilen måste köra över 10.000 mil för att spara in några utsläpp alls. Sedan gäller att uppgiven strömförbrukning oftast räknar med låg hastighet och inte tar med elbehovet för luftkonditionering och uppvärmning eller förlusterna i batterier och laddstationer. Vid motorvägsfart kan räckvidden minska med mer än hälften.  Batterierna i Teslas modell S100 väger 700 kg.

Jag ser en lönsam nisch på marknaden för en klass elbilar, en liten Citybil för de familjer som har två bilar.

 

Drömmen om ”nya jobb” är en chimär. Varje krona till olönsamma och därför subven-tionerade jobb tas från det kapital som annars skulle använts för investeringar i nya lönsamma jobb. För varje subventionerat jobb, blir det två eller tre lönsamma jobb som inte skapas.

Kina visar också stort intresse för en ledande roll i klimatarbetet.

Kinas kolkraft ökar både hemma och i andra länder. Kinesiska företag bygger 700 av världens planerade 1.600 kraftverk för kol, varav 100 i Afrika.

I Indien planeras också bortåt hundra kolkraftverk.

Världens förbrukning av kol väntas stiga med 43 %.

Parisavtalets målsättning är ren fantasi.

 

Okunskap i ledaren. Spalten kallas för ”ledare”. Det ordet betyder att man ser sig själv som vägvisare och utbildare för läsarna, som förutsätts veta mindre. Då måste ett krav vara att man själv underrättar sig om de problem man behandlar och skaffar sig kunskap om grundläggande fakta.

Det gör inte redaktionen för Sydsvenskan. Med trosvisshet blundar man för frågans viktigaste faktum:

Koldioxid gör inget åt klimatet !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatpolitiska rådet

Ola Alterå, rådets kanslichef

Regeringen har nu utsett rådets ledamöter:

Rådets ordförande blir Inger Bonde med en bakgrund som bland annat generaldirektör på Finansinspektionen och verkställande direktör på AMF Pension.

Vice ordförande blir Johan Kuylenstierna, verkställande direktör för Stockholm Environment Institute, SEI.

Övriga ledamöter är:

Karin Bäckstrand, professor i statskunskap vid Stockholms universitet;

Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet;

Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola;

Åsa Löfgren, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet;

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas samt

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Gösta Walin i P4 Radio

Professor Gösta Walin sjunger ut i Radio P4 Sjuhärad:

Sluta med koldioxid är som att be folk sluta äta.

Jag har en dålig nyhet och en god nyhet.

Den dåliga är att alla våra ansträngningar att minska halten koldioxid är meningslösa. Det finns inte skuggan av en chans att vi kan påverka så mycket  att det har någon som helst påverkan på vårt framtida klimat.

Vindkraft är en pest och en pina som fördärvar det svenska landskapet. Och totalt meningslöst.

Rreportern: Om vi går tillbaka till naturen med småjordbruk och så, skulle det inte betyda något ?

Det skulle betyda att större delen av mänskligheten skulle behöva avlivas. Vi kan inte försörja oss på 1600-tals-teknik.

I alla andra sammanhang, när FN gör nåt, ser man för sig en korrupt organisation. Dom borde läggs ner. Men när klimatpanelen säger nåt, är det plötsligt Guds ord. Det är urlöjligt! Det är bara en politisk kompromiss, som man manglat fram. U-länderna tycker det är bra med klimathotet, för dom hoppas få pengar.

Det är många som tjänar pengar på klimathotet. Inte bara Al Gore och forskare, som får anslag för att forska på det.

Du menar att har man rätt åsikt, får man anslag.

Absolut.

Du säger detsamma som Donald Trump, presidenten. Han säger att klimathotet är fake-news.

Jaa, jag hoppas han står fast vid det.

Man har sagt att du är modig, som har de åsikterna. 

Jag har aldrig blivit hotad, men jag har en kollega, Wibjörn Karlén, som blivit utsatt för nästan dödligt hot. En tidningsartikel uppger att “det finns minst tio klimatförnekare i Riksdagen”. Hu, vad hemskt, dom har inte den rätta tron. Det är rent löjligt att bara publicera en sån notis. Man måste få tro vad man vill.

Den goda nyheten är : Mer koldioxid i atmosfären är en välsignelse för mänskligheten och allt liv på jorden.

Det som är typiskt för glaciärer är att dom växer och krymper och växer och krymper och det har de gjort i alla tider.

Men finns det ingenting som hotar mänskligheten?

Jo, det är vår envisa dumhet att hitta på sådana här tokiga projekt som att sluta med fossila bränslen. Det är ett hot. Det kan skapa krig och elände och bromsa utvecklingen i U-länderna. Det är ett stort hot!

Men olja och kol är ju dokumenterat skitiga.

Dom är inte skitiga. Man eldar inte på 1800-tals vis, så svart rök kommer ut. Man eldar i avancerade anläggningar, som inte släpper ut skit.

Det får bli ditt sista ord här.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Anmälan senast 12/12

Fjolårets konferens hade över 80 deltagare

 Anmäl dig senast den 12 december för den rabatterade anmälningsavgiften, SEK 790:-. Väntar du till efter den 12:e blir avgiften 990:-.

Hur du gör anmälan finner du under fliken ”Konferensen”. Se också fliken ”Upprop”, där vi ber om bidrag, så att vi kan ge konferensen större ”tyngd” i mediabruset, Vi hoppas att du också vill sända Uppropet till andra som du tror har förstått läget för Sverige.

 

Observera följande:

Ange de paket du önskar delta i, ex.vis så här: 1 2 o 4.

Du skall bara betala in 790:- eller 990:-. Rum och middag betalar du vid utcheckningen från hotellet. Då står även eventuella drycker starkare än lättöl och Ramlösa på räkningen.

Vid konferensen talar flera världsberömda forskare, men deras framställning riktas till intresserade medborgare, så du skall inte ha svårt för att följa med och förstå sammanhangen. Du får bättre förståelse för fakta, så att du blir säkrare i framtida diskussioner om klimatet och klimatpolitiken.

Du träffar många andra intresserade, som du bara känner som en signatur på en blogg eller en mejladress. Vidare kontakter blir mycket trevligare sedan ni blivit bekanta med varandra.

Förutom föredragen kommer ett antal deltagare att hänga upp ”posters”, affischer, i aktuella frågor, ex.vis vindkraft. Under pauserna står de bredvid, så att du kan diskutera med dem. Det skapar ypperliga tillfällen till kontakt med meningsfränder, med vilka du kan utbyta erfarenheter och praktiska tips. Du blir effektivare i ditt argumenterande samtidigt som du kan inspirera andra.

 

Hör av dig till Tege, om du kan delta i samåkning från orter med dålig tågförbindelse. Sedan annonserar vi det nedan på denna post, så att intresserade kan anmäla sig och få dina kontaktuppgifter.

 

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Den absurda hypotesen om koldioxid och klimat

 

Figur 1. Gasblandningen i Jordens atmosfär

Blått = kväve 78,1 %, rött = syre 21,0 %, grönt = vattenånga 2 %, vitt = spårgaser 0,9 %, främst argon, gult = koldioxid 300 ppm, svart = koldioxidens ökning med 100 ppm. Av de sistnämnda uppskattas en mindre del ha orsakats av människans utsläpp.

Siffrorna avser volymsandelar i torr luft. Vattenånga finns alltid med i naturen, men halten varierar inom mycket vida gränser beroende på temperatur och relativ fuktighet. Fuktig luft har 2,7 % vattenånga vid + 30 grader och 0,5 % vid + 4 grader, således 65 ggr respektive 12 ggr koldioxidens halt.

+ – + – + – +

Alla larm om klimatet och den politik, som motiveras därav, utgår från att mera koldioxid i atmosfären värmer Jorden, och det kan bli katastrofalt. Därför handlar politiken om att minska utsläppen av koldioxid, vilket i praktiken bara kan ske genom att minska använd-ningen av fossila bränslen, kol, olja och naturgas. Detta baseras på klimatpanelen IPCC:s hypotes om Anthropogenic Global Warming, AGW, som antar att det är koldioxidens ”växthuseffekt” som gör Jorden beboelig.

Men redan vid en rätt ytlig betraktelse framstår hypotesen som rent absurd.

Man visste tidigt att Jorden skulle varit mycket kallare, om den saknat atmosfär. I solsystemet konstaterade man att planeter med atmosfär var varmare på marken än de som saknade sådan. Det mest närliggande borde då vara att undersöka vad som sker i en atmosfär. Istället valde IPCC en mycket långsökt väg: att koncentrera forskningen på koldioxidens egenskaper, d.v.s. av 10.000 molekyler studerades 4 stycken.

Enligt hypotesen absorberar koldioxid uppåtriktad infraröd strålning från jordytan, så att den hindras att nå ut i rymden. Koldioxiden i luften ovanför marken skulle bli varm och ”återstråla” värme till marken.

Figur 2. Wikimedias graf över luftgasernas absorption av strålning

Upptill visas energins intensitet för ingående strålning, rött, och för utgående strålning, blått. Den röda respektive blå konturen visar vad som teoretiskt gäller för strålande kroppar med angiven temperatur i grader Kelvin.  5.525 K – 273 = 5.252 grader Celsius. 210 ˗ 310 K = – 63 ˗ 37 C.

Nertill visas absorptionen av de enskilda gasernas spektralband. Notera att koldioxid har få och smala band, samt att alla band, utom det med våglängden 4,6  μm markerat med en röd ring, överlappas av vattenångans band. Upptill ser man att vid den våglängden sker nästan ingen utstrålning från jordytan. Men gränserna för banden är inte skarpa. Således har vattenångan en viss absorption även inom den röda ringen. Tar man hänsyn till att det är minst 10 ggr så mycket vattenånga som koldioxid i luften, blir konklusionen att det blir inget över för koldioxiden.

Det långsökta valet av en sällsynt gas att studera blir ännu mer långsökt då denna gas uppenbarligen har helt obetydlig värmeabsorption jämfört med vattenånga. Detta erkän-de IPCC tidigt och hypotetiserade vidare med en antagen förstärkningseffekt genom att den lilla uppvärmning koldioxiden kunde åstadkomma skulle öka avdunstningen av vattenånga och dennas hundrafaldigt starkare absorptionsförmåga skulle ge en betydan-de uppvärmning, som sedan genom återkoppling skulle värma ännu mer. Någon höjd halt av vattenånga i atmosfären har inte kunnat mätas.

Hypotesen vilar på fem antaganden och spekulationer staplade på varandra, således osäkerhet i femte potens. Läs en utförligare förklaring i posten: IPCC bluffar del 3, hypotesen.

Under 30 år har IPCC försökt bevisa att klimatförändringarna drivits fram av en enda molekyl av 10.000, den som tillkommit i modern tid, då halten ökat från 300 ppm till 400 ppm. Utan att lyckas.

Forskning på våra grannplaneter visar att koldioxid inte har någon verkan alls, men istället är det gravitationen och mängden atmosfär, dennas tyngd, som gör Jorden beboelig.

Det är dags att förvisa AGW-hypotesen till historiens skräpkammare.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Miljöpartiet svänger i klimatfrågan när temperaturhöjningen uteblir

2017-12-04

I NA Debatt (19/11) tar Miljöpartiet (MP) i Örebro län, ledda av biträdande finansminister Per Bolund, snabba och rejäla kliv ut i “dimman”. På sammanlagt tre spalters debattutrymme lyckas de med konststycket att få med ordet klimat på inte mindre än tjugo separata ställen.

Däremot saknas helt faktaunderbyggnad som kan stödja deras yviga påståenden, med syfte att bekämpa utsläpp av koldioxid från fossil förbränning.

Man kan också notera att MP nu har slutat att prata om “global uppvärmning” och i stället har gått över till att flitigt använda begreppet “klimatförändringar”. Orsaken är givetvis att uppvärmningen under nästan tjugo års tid (1995 – 2014) helt avstannade och därefter i huvudsak påverkats av återkommande väderfenomen av typ El Ninjo, som gav höga maxtemperaturer för år 2015-2016.

Det har inget med koldioxid eller klimatförändringar att göra.

Koldioxidhalten i atmosfären har dock fortsatt att öka utan någon motsvarande temperaturstegring. ( Mauna Loa, 405 PPM i augusti 2017 ). Vetenskaplig analys av IPCC:s datorbaserade temperaturmodeller visar att av 100 kontrollerade modeller så uppger samtliga för höga prognostemperaturer jämfört med senare uppmätta verkliga globala temperaturer. (Ref. Dr Roy Spencer).

När alla ovanliga väderhändelser kan förklaras med “klimatförändringarna”, som förstås påstås bero på vår fossilanvändning, tryter aldrig argumenten för alla världens forskare och experter, som för sin försörjning och karriär är beroende av aldrig sinande skattefinansiering.

På 1970-talet skrämdes med kyla, sedan med värme och när ingen nämnvärd  temperaturstegring skett, hotas med extrema skyfall och orkaner vilket är väder-händelser och inte klimatförändringar. Trots detta har de inte ökat i frekvens utan blivit färre under de sista åren och styrkan i somras var som i början av 1900-talet.

Att de upplevs fler beror på att vi får höra på nyheterna dygnet runt och att följderna kan bli stora enbart av det faktum att jordens befolkning växer snabbt.

Jordens klimat har allt sedan begynnelsen varit i ständig förändring och är det nu också.

Tro inte på hotbilderna! Människan har haft och kommer att ha en underbar förmåga att anpassa sig till förändrade villkor. Ifrågasätt i stället charlatanerna med sina hotbildspredikningar.

De är för sin utkomst beroende av aldrig sinande pengaströmmar baserade på skattemedel. Sverige ligger i denna liga i världsklass mätt som nivån på skatteuttaget per capita för dessa ändamål.

Mats Kälvemark

Evert Andersson

Göran Wickström

Fria debattörer

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Varmt klimat gynnar högkulturer

Innehållsrik bok av Fredrik Charpentier Ljungqvist

Svenska Dagbladet tog in en recension av Victor Galaz, docent i statsvetenskap vid Stockholm Resilience Centre, under följande rubrik:

Om 19 år kan det vara för sent att rädda jorden

SRC tycks ha som affärsidé att konsekvent varna för ett kommande klimathot.

Tege Tornvall läste boken och fann att Galaz i väsentliga avseenden missförstått eller övertolkat vad Ljungqvist skrivit. Han sände in nedanstående alternativa recension, vilken dock omedelbart avvisades. Från andra kontakter med SvD har vi förstått att redaktionen inte tillåter att klimathotet ifrågasätts i dess spalter.

+ – + – + – +

Statsvetaren Victor Galaz menar (14/11) att mänskligheten bara har 19 år på sig att undvika ”den punkt som FN identifierat som kritisk” för Jordens klimat. Han hänvisar till boken “Klimatet och människan under 12.000 år”, skriven av klimathistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Men denna utmärkta bok visar tvärtom att världens högkulturer genom åren gynnats av varmare klimat – och att kallare klimat bidragit till att högkulturer gått under med missväxt, svält och oroligheter. Ofta även folkvandringar och rena krig.

Med varmare klimat kan man odla längre norrut (90 procent av världens invånare bor på norra halvklotet) och högre upp i bergstrakter. Varmare hav gasar ut vattenånga och koldioxid som moln och nederbörd och som näring för växtlighet och grödor. Det ökar den yta man kan odla på och stimulerar växtlighetens fotosyntes (upptag av näring) så att världens jordbruk kan försörja fler.

Omvänt flyttar kallare klimat odlingsgränserna längre söderut och längre ned i bergstrakter. Kallare hav tar upp vattenånga och koldioxid, och växtlighet och grödor får mindre näring. Mindre mark kan odlas, och skördarna minskas. Då räcker maten för färre.

Dessa sammanhang borde vara allmänt kända, även om varmt klimat kan orsaka torka på vissa håll. Däremot orsakar kallt klimat mer extremväder än varmt. Vindar är luftmassor som rör sig. Varm luft stiger och släpper in kallare luft från sidorna. Större temperaturskillnader ökar denna effekt.

Sedan senaste stora istid har världen och mänskligheten upplevt flera både varma och kalla perioder. Varmast var klimatoptimum för runt 9.000-5.000 år sedan. Minst lika varma som nu var också bronsåldern, romartiden och medeltiden/vikingatiden. Kalla var antiken, tidig medeltid samt flera perioder under Lilla Istiden ca 1300-1900.

Bakom dessa växlingar ligger främst Solens växlande aktivitet med effekt bl. a.  på molnbildning och nederbörd. Nu är Solens aktivitet åter lika låg som periodvis under Lilla Istiden. Det förebådar kyligare klimat framöver.

Ändå varnas vi för hotande uppvärmning. Statsvetaren Victor Galaz är inte klimatforskare men arbetar på Stockholm Resilience Centre – som ofta varnar för påstått klimathot. Hans uppdrag är att varna just för sådant hot.

De facto har Jorden värmts en knapp grad sedan Lilla Istidens slut för runt 150 år sedan – och flera grader sedan dess kallaste period ca 1645-1715.

Mer värme, vattenånga och koldioxid har gynnat växtlighet och skördar. Färre lider nöd. Fler har fått det bättre.

Även det framgår av Charpentier Ljungqvists läs- och tänkvärda bok.

Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tysk el november 2017

Figur 1. Totalt elbehov samt effekt av vind och sol i november 2017
Figur 2. Levererad effekt från vind- och solkraft.

Notera hur liten effekt solkraften ger, när vintern närmar sig.

Figur 3. Max-, Medel- och Minimivärden av effekten från vind och sol
Figur 4. Antalet timmar för olika nivåer på vindkraftens effektfaktor
Figur 5. Levererad effekt från samtliga energislag.
Figur 6. Elpris och export

Notera hur vindkraftens effekt-toppar driver ner elpriset, så att det blir noll vid två tillfällen samt att priset fyrdubblas vid tillfällig vindstilla. Topparna leder tills stor export, som ofta sker till låga priser.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather