Tysk el november 2017

Figur 1. Totalt elbehov samt effekt av vind och sol i november 2017
Figur 2. Levererad effekt från vind- och solkraft.

Notera hur liten effekt solkraften ger, när vintern närmar sig.

Figur 3. Max-, Medel- och Minimivärden av effekten från vind och sol
Figur 4. Antalet timmar för olika nivåer på vindkraftens effektfaktor
Figur 5. Levererad effekt från samtliga energislag.
Figur 6. Elpris och export

Notera hur vindkraftens effekt-toppar driver ner elpriset, så att det blir noll vid två tillfällen samt att priset fyrdubblas vid tillfällig vindstilla. Topparna leder tills stor export, som ofta sker till låga priser.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Tysk el november 2017

  1. Källorna anges nederst på grafen: De officiella operatörerna.

    1. Hei. Forsto du ikke ironien i svaret mitt, Sture? Kan du sende en link til datasettet?

     1. Nej, jag tog det inte som ironi. Det är roligt att notera ditt fackmannamässiga intresse.

      Jag är inte så kunnig som du tror, när det gäller energimarknaden. Klimatsans har inget kansli. Jag är en amatör, som sitter ensam här med tusen saker att hålla igång. Helt beroende av hjälp från sådana som dig, som sänder in sådant som är värt att sätta på bloggen.

      Rolf Schuster sänder mig kurvorna. Han har inte heller något kansli för “kundservice”. Du har tydligen större rutin än jag att leta uppgifter på nätet, så jag utgår från att du finner de data du önskar på ENTSO-E, som anges under kurvorna.

      Hör av dig med de slutsatser du drar av de data du finner.

     2. Beklager Sture. Jeg trodde du var på 24/7 som Aaslid i Norge. Jeg tenkte å sammenligne tall fra tidligere år for å finne trender.

      Kanskje jeg kommer tilbake 🙂 Ha en god helg så lenge

Comments are closed.