Klimatpolitiska rådet

Ola Alterå, rådets kanslichef

Regeringen har nu utsett rådets ledamöter:

Rådets ordförande blir Inger Bonde med en bakgrund som bland annat generaldirektör på Finansinspektionen och verkställande direktör på AMF Pension.

Vice ordförande blir Johan Kuylenstierna, verkställande direktör för Stockholm Environment Institute, SEI.

Övriga ledamöter är:

Karin Bäckstrand, professor i statskunskap vid Stockholms universitet;

Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet;

Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola;

Åsa Löfgren, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet;

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas samt

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Klimatpolitiska rådet

 1. Inger Bonde har också varit finansdirektör på Vattenfall. Förhoppningsvis lärde hon sig något om var vi får den säkra energin ifrån. Annars dignar inte kommittén av energiexperter och säkra skeptiker mot CO2-hysterin ser jag inte till.

 2. Det där ser minst sagt problematiskt ut. Alterå – en förkämpe för vindkraft. Kuylenstierna, Kåberger och Rummukainen känner vi från media och det är inte lugnande. Om man säger så. Varför är det förbjudet med åtminstone ett par motröster för balansens skull.

  Demokrati är det bästa styrelseskick vi har kommit på. Problemet är att man inte kan byta färdriktning förrän mer än halva valmanskåren förstår att det håller på att gå åt h-e. Men folket kanske håller på att vakna. MP:s sympatisiffror kan ju tyda på det. Ju mer Isabella Lövin för sitta i TV och ta åt sig ‘äran’ för klimatpolitiken ju sämre tycks det ju gå för MP. Hoppas det är så. Vi får jobba på med folkupplysningen.

 3. Det saknas fysiker och kemister. Det närmaste klimatpolitiska rådet kommer rörande grundläggande ämneskunskap är fysisk resursteori.

  1. Hej Bengt !

   Rådet har nog ett regeringsbrev, som preciserar uppdraget. Det inskränker nog verksamheten till att kolla om regeringen verkställer det regeringen beslutat. Där finns säkert inget utrymme för att ifrågasätta beslutens fysiska grundvalar.

   Kan du åta dig att få fram regeringsbrevet och kolla hur uppdraget formuleras ?

Comments are closed.