Det går framåt för klimatet trots Trump: Sydsvenskans ledare

Emmanuel Macron och Donald Trump har mötts i Washington

Sydsvenskans redaktion förstår inte hur grundligt de gör bort sig i klimatdebatten. Måndagen den 11 december hade de lite otur med ledarsidan. Av erfarenhet ser jag ingen idé i att försöka få in en kommentar i tidningen. Där skall tvivel på klimathotet inte få förekomma, alltså motsatsen till reglerna i de Pressetiska reglerna. Därför skriver jag här istället:

Huvudledaren har ovanstående rubrik. Där talar man om hur hela världen sluter upp kring Macrons kamp mot koldioxid trots att Trump inte är med. På samma sida skriver docent Anne-Marie Pålsson, AMP, hon med boken ”Knapptryckarkompaniet”, och pekar på kritik av regeringen från Riksrevisionen, RiR, för att den inte följt grundlagens bered-ningskrav, Regeringsformens 7 kap 2 §. Dessa förutsätter ordentliga konsekvensanalyser. Då måste givetvis flera sidors synpunkter tas med och ställas mot varandra.

RiR påpekade hur detta nonchalerats för invandringspolitiken, men AMP räknar upp andra exempel: friskolereformen och avregleringen av elmarknaden.

Det värsta exemplet är förstås klimatpolitiken. Den vilar på missförstånd, drömmar och bluffar samt ren förfalskning av fakta. Detta har kunnat pågå i decennier bara därför att Västerlandets medier samfällt begått våld på yttrandefriheten och förkvävt alla invändningar i den stupida tron att de räddar världen. Denna blinda tro demonstreras utförligt i huvudledaren:

Den gröna tekniken är inte bara klimatvänligare, utan i många fall dessutom ekonomiskt fördelaktig. Omställning och innovationer skapar nya jobb.

Med ”grön teknik” menar man främst sol- och vindkraft samt elbilar, etc, vilka tekniker skall minska utsläppen av koldioxid, måttet på ”klimatvänlighet”. Om jag för ett ögonblick bortser från att detta mått är falskt, eftersom koldioxid INTE påverkar klimatet, har jag följande kommentarer:

Genomgående kan man inte tala om ”ekonomi” för tekniker som inte klarar sig utan subventioner och sådana behöver de alla. Vi ser nu att gång på gång begär vindkrafts-industrin ökade subventioner, eftersom flera företag, ofta offentligt ägda, gör stora förluster. Det gäller bl.a. kommunerna i Karlstad och Kalmar, samt landstinget i Gävleborg.

Talet om utsläppsminskningar avser nästan alltid endast den tid produkterna befinner sig i aktiv användning. Men stora utsläpp sker under utvinningen av de sällsynta jordarts-metaller alla tre teknikerna är beroende av samt under produktionen av de tusentals ton stål, koppar, aluminium och betong ett vindkraftverk och dess transformatorer och kablar kräver. De måste det vara i drift och ”minska utsläppen” i 10 -20 år, innan ett nollresultat av utsläpp uppnås. Men effekten kan långa tider reduceras på grund av isbildning och andra störningar. Dess livstid kan vara 15 år istället för projekterade 25 år. Sedan uppstår stora volymer utsläpp för att skrota anläggningarna och återställa naturen.

Det är alltså tveksamt om vindkraft ens reducerar utsläppen.

Den allvarligaste invändningen är att vindkraften producerar ingenting några dagar varje månad, ibland upp till en vecka i följd, se posten ”Tysk el september 2017”:

Det betyder att man måste ha kvar alla de gamla kraftverken. Investeringen i vindkraft är alltså meningslös.

Utsläppen berikar luften med koldioxid, som är växternas viktigaste näring, och en välsignelse för mänskligheten. Därmed framstår dagens satsningar på vindkraft som ren och skär galenskap. Om Tysklands Energiewende sade näringsminister Sigmar Gabriel ”Irre Zustände”, galna tillstånd.

 

Solkraft är lika beroende av jordartsmetaller som vindkraft och kräver omriktare, kopparledningar och batterier för att kunna jämföras med andra kraftslag. Den ger inget på nätterna, men höga toppar mitt på dagen, vilka stör alla andras produktion.

Det ger ibland ett överskott av el, som måste dumpas till negativa priser. På vintern ger de nästan inget, se grafen för november, då vintern knappt börjat:

Nyckfullheten leder till orimliga förhållanden så som Sigmar Gabriel konstaterade.

I Sverige säljer några elföretag solpaneler till villaägare med löfte om att dessa skall få byta sitt överskott av el på sommaren mot lika mycket ström på vintern. Men det kommer de inte att ha råd med i fortsättningen. De timmar solel producerar på sommaren är elbehovet lågt, varför elpriset blir mycket lågt, ibland negativt. På vintern är elbehovet stort. Ibland producerar vare sig sol eller vind någon ström att tala om. Då blir priset högt. Inga företag har i längden råd att byta dyr vinterel mot billig sommarel.

Elbilar har samma problem som vindkraften med utsläpp under produktionen. Svenska IVL gjorde en studie av dessa och fann att bilen måste köra över 10.000 mil för att spara in några utsläpp alls. Sedan gäller att uppgiven strömförbrukning oftast räknar med låg hastighet och inte tar med elbehovet för luftkonditionering och uppvärmning eller förlusterna i batterier och laddstationer. Vid motorvägsfart kan räckvidden minska med mer än hälften.  Batterierna i Teslas modell S100 väger 700 kg.

Jag ser en lönsam nisch på marknaden för en klass elbilar, en liten Citybil för de familjer som har två bilar.

 

Drömmen om ”nya jobb” är en chimär. Varje krona till olönsamma och därför subven-tionerade jobb tas från det kapital som annars skulle använts för investeringar i nya lönsamma jobb. För varje subventionerat jobb, blir det två eller tre lönsamma jobb som inte skapas.

Kina visar också stort intresse för en ledande roll i klimatarbetet.

Kinas kolkraft ökar både hemma och i andra länder. Kinesiska företag bygger 700 av världens planerade 1.600 kraftverk för kol, varav 100 i Afrika.

I Indien planeras också bortåt hundra kolkraftverk.

Världens förbrukning av kol väntas stiga med 43 %.

Parisavtalets målsättning är ren fantasi.

 

Okunskap i ledaren. Spalten kallas för ”ledare”. Det ordet betyder att man ser sig själv som vägvisare och utbildare för läsarna, som förutsätts veta mindre. Då måste ett krav vara att man själv underrättar sig om de problem man behandlar och skaffar sig kunskap om grundläggande fakta.

Det gör inte redaktionen för Sydsvenskan. Med trosvisshet blundar man för frågans viktigaste faktum:

Koldioxid gör inget åt klimatet !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

10 thoughts on “Det går framåt för klimatet trots Trump: Sydsvenskans ledare

 1. En briljant sammanfattning av det klimatalarmistiska vansinnet. Sprid detta på sociala medier, MSM har stängt dörren för sanningen.

 2. I USA gäller. Desto mer elbilar desto fler människor dör på grund av luftföroreningar. En av elbilens starka argument är att luftföroreningarna skulle minska. Det gäller således inte för USA.

  Nu på morgonen råkade jag titta på några videos där folk i Kanada klagar på koldioxidskatten som gör att folk inte har råd att bo kvar i sina hus. Uppvärmningskostnaden blir för stor.

  Koldioxidens hot mot människor tycks endast vara ekonomiska.

 3. Det ironiska med koldioxidjakten är ju att det påstås vara bråttom. Snart är det för sent om vi inte skärper oss omgående. Det ironiska ligger i att allt det som ska rädda planeten för att det är klimatsmart och förnybart har sina inte obetydliga “foot prints” i huvudsak innan de ens kommit till användning. Det tar som regel ett ganska stort antal år för att nå “koldioxid break even”. Dessutom är det ju så att stål, betong, kompositer och vad som nu går åt för att bygga är ju inte mer förnybart om det används till vindkraftverk och solpaneler än gaskraftverk eller kärnkraft. Tveksamt om det ens går åt mindre per kWh i livscykelanalysen.

 4. Det är väldigt många svenska journalister som är drabbade av Dunning-Kruger-effekten. Vilket går ut på att vara så inkompetent att man inte fattar att man är det.

 5. Just nu är vi i stort behov av sans. Här är två utmaningar:
  1. dag/natt
  2. årstider
  Vår solpanel, som ger oss varmvatten i huset, har inget dag/natt-problem eftersom hetvattnet lagras i en väl isolerad tank. Problemet med årstider är att vi stod inför ett val. Antingen köpa en panel som klara att värma vatten större delen av året och tillsätta el under den kalla årstiden. Köper vi en extra stor panel som klarar hela året levererar den ”för mycket” hetvatten på sommaren. En större panel kostar naturligtvis mer än en mindre. Detta gäller även paneler som genererar el. Antingen har man för få paneler och då måste man köpa el, eller med många paneler hoppas man att någon vill köpa el när det uppstår ett överskott. Risken är bara att ingen vill betala ett högt pris när alla samtidigt har ett överskott. Då kommer vi till frågan om hur man kan lagra el. TESLA tror sig ha lösningen på problem.
  http://euanmearns.com/will-solar-panels-and-tesla-powerwalls-meet-your-homes-energy-needs/

Comments are closed.