Klimatet håller på att bli kallare

Solfläckscykler fram till 2017-12-01 enligt Royal Observatory i Belgien

Notera den tydligt sjunkande trenden av topparna sedan 1960. Det mest kritiska är nivån på de minima, som uppstår mellan cyklerna. Det var extremt lågt 2009 och man kan nu se att det blir ännu lägre 2018.

Detta har solforskare kunnat förutse sedan 20 år tillbaka. Nicola Scafetta visade 2010 hur lika cyklernas mönster var nu och på 1700-talet, se posten ”Koldioxidens verkan på klimatet”.

Den ryske solforskaren Abdussamatov rapporterade sin syn på utvecklingen mer i detalj redan 2005, se posten ”Klimatet blir snart kallare”.

De ”forskare” som IPCC anlitat har sedan dess envist blundat för dessa rapporter och gång på gång förnekat att Solen kunde ha något avgörande inflytande på klimatförändringarna. Man måste då fråga sig om de verkligen kan kallas “forskare”.

+ – + – + – +

VK tog in vår artikel om atmosfärens tjocklek den 10/12. Den resulterade i tre repliker:

14/12 Människor skapar global uppvärmning

15/12 Människan bakom klimatförändringen

19/12 Så förnekar man klimatförändring

22/12 Vårt genmäle: Klimatet håller på att bli kallare

Vi gläds åt intresset för klimatet med flera repliker, bland annat från universiteten i Umeå. Samtliga utgår från att världens klimatforskare är eniga om IPCC:s hypotes, som säger att koldioxid utgör den dominerande kraften bakom klimatförändringarna.

Det är inte korrekt. Hittills i år har det kommit fler än 400 vetenskapliga rapporter, som konstaterar att koldioxidens verkan är liten eller omärkbar. Vi länkade till uppmätta data som visar att den inte gör något alls.

Påståendet att hypotesen stöds av 97 procent av ”forskarna” vilar på studier, som gjort en subjektiv utsortering av materialet. De tre oftast citerade landar på stöd av 75, 49 och 41 forskare. Det är inte seriöst. Så få representerar inte ”tusentals forskare”.

IPCC är ”intergovernmental”, det vill säga en mellanstatlig organisation, som styrs av FN:s 195 nationer. Innan dess rapporter görs offentliga samlas delegater för mer än 130 länder, politiker och byråkrater. Bakom stängda dörrar förhandlar de i en vecka om rapportens sammanfattning ”ord för ord” enligt DN.

Inom politik förhandlar man. Inte inom vetenskap.

IPCC:s förutsägelser har oftast slagit fel. Öknarna skulle växa. De har krympt. Jorden har blivit 13 procent grönare på 30 år. Skördarna skulle minska. De har växt med 40 procent på 20 år enligt FAO. Det har lyft nära två miljarder människor ur extrem fattigdom sedan 1990 enligt Världsbanken. Öarna i Söderhavet skulle försvinna, men fler har växt än krympt enligt universitetet i Auckland. Orkanerna skulle bli fler och värre, men motsatsen har skett.

IPCC:s naturvetenskapligt okunniga politiker och byråkrater har inte lyckats skilja på kunniga och okunniga forskare. De senare har varit så angelägna att finna stöd för hypotesen att de förfalskat historiska och aktuella temperaturer. Så har GISS, som Balkedal (19/12) refererar till, beslagits med storskaliga ”justeringar” av data, googla ”fusk temperaturdata”. De rekord han nämner saknar tilltro.

Förtroendet för IPCC torde punkteras av klimatet självt, när detta nu går mot kallare tider. Både Danmark och Sverige har haft en sommar med historiskt låg max-temperatur. Mallorca, Mellaneuropa och Texas har fått tidiga snöstormar. I vintras sattes ovanligt många lokala köldrekord i Sibirien, Östeuropa och Nordamerika samt i somras i Nya Zeeland och Australien. Solen har nu blivit lika passiv som för 200 och 400 år sedan. Då var det kallt.

Klimatsans kommer gärna till Umeå universitet för en debatt om klimatets fakta och källornas trovärdighet.

Jan-Olov Liljenzin
professor em. ledamot av IVA och KVVS
Tore Scherstén
professor em. ledamot av KVA
Sture Åström
sekreterare i nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Såvitt jag kan minnas är detta den första gången, som förtroendet för IPCC så tydligt kritiserats i svensk press.

S. Å.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Klimatet håller på att bli kallare

 1. Nej, den “forskare” som blundar för allt som kan vederlägga den egna hypotesen är ingen forskare i ordets bemärkelse. De, om några, borde snarare kallas för “klimatförnekare”, ohederliga eller köpta.

 2. Alltid tyckt det vore bättre att fokusera på skövling av regnskogar, förgiftandet av sjöar och hav och plastutsläpp, men det är klart att dessa saker tjänar man ju pengar på, och därav är de inte så viktiga. Utsläppen är väl illa de med, oavsett om de värmer upp planeten eller inte, eftersom de förorenar och skadar olika levande djur.
  Vill man minska på sina växthusutsläpp kan det enkelt göras med trine:
  https://www.jointrine.com/just-invested/20265

  1. Jag håller med om att man måste ägna större uppmärksamhet åt de miljöproblem du nämner. Men du blandar ihop klimatfrågan om utsläpp av koldioxid med miljöfråga om utsläpp av föroreningar. Dert är viktigt att skilja på “klimat” och “miljö”.

   Koldioxid är en NYTTIG GAS. Utsläppen därav BERIKAR atmosfären på växternas viktigaste näring, vilket ökar skördarna och så gör oss alla rikare. “Föroreningar” från ett kolkraftverk är sot, svavel- och kväveoxider samt andra substanser. Dessa kan separeras från avgaserna i moderna anläggningar. Men det kostar pengar, varför fattiga U-länder ofta bygger utan rening alls. DET är problemet, inte att de använder kol för sin el.

Comments are closed.