Sydsvenskan publicerar okunniga ”forskares” spekulationer

Figur 1. Söderhavsöarna skulle varit försvunna för länge sedan, men det är fler som växer än krymper.

Sydsvenskan upplåter idag sin debattsida till åtta ”forskare” från KTH och SGI, Statens Geotekniska Institut, med en artikel under rubriken:

Idag planeras och byggs alltför många hus nära havet

Artikeln börjar så här:

Mätningar runt om i världen visar att havsytan stiger allt snabbare och det står klart att klimatförändringar är orsaken. 

Hur snabbt och hur mycket havet kommer att stiga är osäkert men stora förändringar är att vänta och den globala havsnivån fortsätter att höjas långt efter år 2100.

Artikeln innehåller flera kloka synpunkter som att man skall skydda samhällena mot översvämningar orsakade av extrema stormar och skyfall. Men inledningen visar att författarna tycks sakna den egenskap som är viktigast för att kunna kalla sig ”forskare”: Nyfikenhet. Därmed har de missat en riktig forskares första uppgift: Att kolla källorna och deras trovärdighet.

Rättelser är inte möjliga i Sydsvenskan

Min och andras erfarenheter är att tvivel på klimathotet inte tillåts i tidningen. Jag har försökt flera gånger, se posterna ”Benhård faktaresistens i Sydsvenskans ledare” och även ”Hyckleriet i media”.

Därför replikerar jag på artikeln här.

Felaktiga utgångsdata

Författarna utgår från felaktig information: Att havet stiger allt snabbare och att det kan handla om en hel meter till 2100 och ännu mer därefter. Med detta som grund spekulerar de sedan om framtida problem och åtgärder för att avhjälpa dem.

Havets nivå mäts timme för timme i tusentals hamnar för att hålla koll på tidvattnets ebb och flod. I några få hamnar finns loggar sedan 1600-talet. Sedan mitten av 1800-talet finns loggar för alla kontinenter. Sedan 50-talet finns loggar även på avlägsna platser som Söderhavsöar. De för ö-riket Kiribati visas i posten ”SvD:s fuljournalistik”.

Loggar runt hela världen visar att havet stiger c:a 1 mm/år eller inte alls. De felaktiga uppgifterna om en stigning av en hel meter eller ännu mera till år 2100 kommer från IPCC och kretsen av forskare där omkring. De har emellertid inte förstått att tolka sina egna siffror med hänsyn till markens rörelse upp eller ner. Nestorn bland forskare på havets nivå, Nils-Axel Mörner, sorterade fram havets verkliga stigning på ett enkelt och mycket elegant sätt se posterna ”Förblindad klimatnoja” och ”Villfarelser i SvD”.

Där rapporterar han resultat från egna mätningar på ett dussin platser runt Jorden. Flera av dem har han personligen besökt flera gånger under 40 år.

Satellitmätningar

Emellertid sprider kretsen runt IPCC uppgifter om stigning i takten 3 mm/år och mera. De kommer från mätningar med satellit, se figur 2.

Figur 2. Mätning av havets nivå med satellitsystemet Jason.

På grund av rotationens centrifugalkraft har Jorden formen av ett tillplattat klot, en matematisk ellipsoid. Emellertid är Jordens inre ”knöligt” så att gravitationen varierar: Havets normala nivå ligger därför 80 meter lägre än ellipsoiden söder om Grönland, men 120 meter högre vid Maldiverna i Indiska Oceanen. Runt omkring den Arabiska halvön är det så torrt att förångningen från havet sänker havet med 30 meter.

Satelliten (1) kretsar på höjden 130 svenska mil och dess position bestäms av GPS- systemet från andra satelliter (2), vars positioner bestäms från stationer placerade på kontinenterna (5), d.v.s. ofta på ett av stånd av 500 mil eller mera.

Från 130 mils höjd skall då Jason mäta nivån på ett hav (3) med vågor som oftast är meterhöga med en noggrannhet av någon millimeter. Det är ungefär som att från Malmö mäta avståndet på axeln mellan timvisaren och minutvisaren på domkyrkan i Umeå.

Figur 3. Tornet på Umeå domkyrka med klocka

Förståelsen för ”Vetenskap”

Här avslöjar IPCC sin bristande förståelse för vetenskap: Det nya sättet att mäta havets nivå, med satellit, måste naturligtvis valideras genom att jämföras med det gamla, beprövade sättet med flottörer i hamnarna, innan satellitmätningarna kan tas på allvar. IPCC har gjort tvärtom.

Sättet att arbeta har också varit olika. De erfarna forskarna har själva åkt till olika platser och talat med befolkningen, kollat tillståndet av mätutrustning och loggade data samt besökt stränder, där strandvallar visar nivån på högvatten och lågvatten. Under vattenytan har de kollat koraller och gamla strandvallar, så att de kunnat skapa sig en uppfattning om havets nivå under gångna epoker.

Satellitdata har behandlats av datoroperatörer i bekväma luftkonditionerade kontor. Huruvida de skaffar sig fälterfarenhet vet jag inte.

Okunskap om landisen på Grönland

Förutsägelserna om att havet kommer att stiga metervis baseras på tron att klimatet kan bli 4 grader varmare. Antarktis ligger på Sydpolen, där det är så kallt att 4 grader inte gör någon märkbar skillnad. Grönlands sydspets ligger lika långt söderut som Uppsala, varför man menar att isen där kan smälta och höja havet. Dock tycks de flesta vara ovetande om att isen är 1½ à 3 km tjock med 10 – 20 grader lägre temperatur på dess ovansida än vid marken. Isen smälter således huvudsakligen vid marken längst i söder. Det kan inte öka takten i havets stigning med mer än delar av en millimeter per år. De som hävdar snabbare stigning exponerar bara sin okunskap.

Kallare framtid

MEN, det finns inga tecken på att vi går mot varmare klimat, se föregående post ”Klimatet håller på att bli kallare”. Det betyder att det är fullt möjligt att havets nivå år 2100 är LÄGRE än idag !

Degenererad forskning och journalistik

Vad Sydsvenskans artikel främst visar är en katastrofal degenerering av akademierna och media.

Allt vad forskning heter förutsätter att man ifrågasätter och analyserar de data man vill arbeta med, för att utvärdera deras trovärdighet. När det gäller havets nivå finns historiska data från tusentals mätstationer i alla större hamnar. Därtill finns det hundratals vetenskapliga rapporter, där nivådata bearbetats på olika sätt bl.a. för att avslöja cykliska perioder och trender över tid och rum.

Som privatperson kan jag få tillgång till mycket av detta material. En riktig forskare och en journalist har naturligtvis betydligt större möjligheter att finna relevanta uppgifter. Om de vill.

Det är skrämmande att åtta ”forskare” från så ansedda institutioner som KTH och SGI inte uppfattat vetenskapens mest grundläggande förutsättningar. Det är naturligtvis bara möjligt, därför att den allmänna kulturen på institutionerna degenererat och blivit ”ovetenskaplig”.

Detta hade inte kunnat ske om media fungerat enligt de Pressetiska Reglerna, som förutsätter att ”båda sidor” skall höras och rättelser skall införas. Då skulle kritik ha luftats, så att felande forskare fått anledning att tänka om.

För en sund demokrati är hederliga media och alerta institutioner för forskning väsentliga. Men båda måste lära sig att uppskatta kritik, som är en förutsättning för vetenskapliga framsteg samt att sortera bort aktivister med politiska agendor från verksamheten.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

11 thoughts on “Sydsvenskan publicerar okunniga ”forskares” spekulationer

  1. Det man måste fråga sig är hur de vet att det är havet som stiger och inte satelliterna som sjunker 3 mm om året.

   1. Förhoppningsvis så bör väl de kontinuerligt kalibreras vad avser deras höjd. Annars är de inte mycket nytta med dessa havsnivåmätningar över huvud taget.

    1. Jovisst. Men vad kan man välja i terrängen att kalibrera mot med en noggrannhet bättre än 3 mm och vara säker på att ytan inte har någon landhöjning eller landsänkning ?

     1. Problemen med att man inte har en stabil TRF har varit uppe på WUWT.
      Det skall upp en ny satellit som på något sätt skulle råda bot på detta.

 1. Jag tänkte nyligen över havshöjningen http://downto.dagli.se/?p=235 . Den typ av osäkerhetsargumenterande omkring satellit mätningar som framförs i artikeln tror jag är missvisande och det är många skickliga människor involverade, jag förstår en del av tekniken och det stämmer hyggligt med andra mätningar. Jag kollade själv med pegeln i Ratan norr om Umeå indikerar att landhöjningen bromsat upp ungefär som förväntat. Den bästa skattningen av havsytehöjningen nu är 3.4 mm/år och ökningstakten har inte visats öka de sista decennierna. För att havsytan skall öka en meter till 2100 måste accelerationen tredubblas snart, vilket verkar osannolikt. Men det är vad SMHI anser är “worst reasonable scenario” så jag får acceptera det tills vidare. Sverige bör ändå öka beredskapen för ovanliga händelser som (tillfälligt) medför flera meters vattennivåhöjning och rimlig havsnivåhöjning ryms inom detta några decennier framåt. Jag anser det bevisat att det blivit och blir varmare och det tar lång tid för värmen att gå ned i oceanerna så jag tror havsnivåhöjningen kommer att accelerera och även om det skulle bli kallare kommer det att ta lång tid innan havsnivån började sjunka.
  Jag gillar inte tonen i artikeln, det blir ett mindre polariserat klimat om invändningar mot gängse modeller framförs “katastrofal degenerering av akademierna och media” “felande forskare”. Större chans att någon i ämnet väl insatt kommenterar. Har en känsla av att tonen i “Stockholmsinitiativet” försämrats.
  PS. Jag gick in och kommenterade alla klimatartiklar i VK http://klimatsans.com/2017/12/22/klimatet-haller-pa-att-bli-kallare/ men jag tror inte kommentarerna är läsbara annat än för inloggade prenumeranter vilket är en mycket liten skara

  1. Man behöver inte “skatta” havsytehöjningen. Det är bara att åka ut och mäta, vilket skett i hundratals hamnar sedan ett sekel. Där visas att stigningen är storleksordningen 1 mm per år. Förutsatt att man förstår var det är landet som stiger eller sjunker.

   Satellitmätningarna är värdelösa tills de validerats mot mätningarna av verkligheten, i hamnarna. Det har IPCC inte gjort. Det är bara ett skäl till att de skall betecknas som “ovetenskapliga”. De ägnar sig åt “pseudovetenskap” enligt nobelpristagaren Ivar Giaever. Du får själv finna en lämplig glosa för att beteckna en församling, som utger sig för att syssla med “vetenskap”, men egentligen ägnar sig åt att propagera för en ekonomisk revolution motiverad av felaktiga “fakta”.

   1. Jag har aldrig “litat” särskilt mycket på forskare och ännu mindre på många andra (jag är själv senior forskare, så jag har ganska stor insikt om både mig själv och kollegor).
    Klimatsans upprepar vad klimatsans tidigare framfört utan att bry sig om vad jag tänkt. Men orkar jag så fick jag ändå lite ny info till min artikel.
    Nu snubblar jag över uppgifter i ett ämne som jag tänkt lite om ej mycket på.
    Stödet för uppgifterna om den låga havshöjningen med två referenser (länkar) till en person som tycks ha en kvalificerad meritlista för att vara trovärdig inom havshöjning, Mörner. Det är bara jag som är misstänksam även för de med en bra meritlista eller stort antal underskrivare. På Wikopedia karaktäriseras han https://en.wikipedia.org/wiki/Nils-Axel_M%C3%B6rner . Han är nästan 80 år. Han tycks kunna acceptera 1mm/år för några decennier sedan och har nog inte lärt sig hur satellittekniken utvecklats sedan dess, utan bygger på äldre observationer när systematiska havshöjningen var liten eller ingen, och tekniker inte fanns att syntetisera över “hela” havet, vilket kan göras med moderna metoder. Mörners åsikt har mött stort motstånd de sista decennierna.
    Bidragen från observationer av havets uppvärmning (utvidgning) och avsmältning anses stämma med 3mm/år. Även om klimatsans inte tycker det är tillräckligt bra kalibrerat, så är det kategoriska förnekandet i kränkande formuleringar av vad så många accepterat svårsmält och gör det svårare att få respons.

    1. Hej Dag !

     Det är roligt att du vill komma med seriösa kommentarer här. Beträffande havets nivå och IPCC behöver du känna till följande:

     1. Mörner har inte längre betalt för sin forskning utan arbetar fortsatt med den av idealism: att nyfiket finna viktiga fakta och upplysa världen om dem.
     2. Han är en av de mycket få forskare som personligen under flera decennier besökt de flesta kritiska platser och då sett hur strandlinjerna ändrats eller inte ändrats.
     3. IPCC är ett helpolitiskt organ, som styrs av en församling politiker och byråkrater, där en stor majoritet representerar U-länder, vars härskare förväntar sig ett miljardflöde av US-dollar från den “Gröna Klimatfonden” med 100 MILJARDER dollar om året.
     4. Det kan bara motiveras OM utsläppen av koldioxid visat sig värma Jorden så mycket att miljön i U-länderna skadats.
     5. Därför har IPCC använt sitt inflytande över alla länders anslag till forskning så att de gått till projekt som kunnat förväntas styrka koldioxidens påverkan.
     6. Inflytandet har också använts för att strypa anslagen till forskning, som kunnat finna andra förklaringar till klimatförändringarna.
     7. Det tydligaste och mest stötande exemplet är strypningen av anslagen till Henrik Svensmark, som 1996 presenterade sin teori om de kosmiska strålarnas effekt. Han har fått lita till privata pengar, vilket nu lett till fullständig framgång. Den starkaste drivkraften är Solens varierande magnetfält, som modererar flödet av kosmiska partiklar, vilka stimulerar molnbildningen så att Solens strålning reflekteras mer eller mindre. Koldioxid har ingen verkan.
     8. Flera varv av Climategate avslöjade hur ledande företrädare för IPCC hade agerat ohederligt, Phil Jones, Michael Mann, Keith Briffa, m. fl. Dess ordförande Rajendra Pachauri har erkänt rena lögner i avsikt att “provocera presidenterna till att vidta tillräckligt drastiska åtgärder” (fritt ur minnet). Journalisten Donna La Framboise har dokumenterat hur omfattande IPCC:s förskönande av dess verksamhet varit med sammanfattningen: “Knappast något vi fått veta om IPCC visar sig vara faktiskt sant.”
     9. Man drar sig inte för ren utpressning: Den nya tidskriften “Pattern Recognition in i Physics”, PRP, publicerade i sitt nummer 2 flera rapporter om cykliska fenomen inom solsystemet, som tydligt hade en verkan på vårt klimat. Företrädare för IPCC hotade förlaget med blockering av alla manus om klimatet, vilket skulle drabba andra av förlagets tidskrifter. Så förlaget “lade ner” tidskriften. Inom vetenskapen skall nya idéer och kritik välkomnas, inte uppfattas som fientlig konkurrens.
     10. Du ser hur många exempel som helst på överdrivna skräckvisioner, varas främsta syfte är att lura politikerna till att anslå mera pengar. Ett övertydligt exempel var vårens larm om uppvärmt Arktis, som skulle fördärva klimatet på hela Planeten.
     11. De flesta beslutsfattarna inom IPCC tror alltså att de kan få miljarder dollar till sina länder om bara koldioxid kan förklaras skadlig. Lägg till att många kommer från djupt korrumperade länder, där delegaterna själva säkert förväntar sig en utdelning ur miljardflödet. Konstruktionen av IPCC är alltså helt förkastlig. Detsamma gäller nog det mesta av FN, som ju är omvittnat genompyrt av korruption och nepotism.
     12. Det står alltså enorma belopp på spel bakom ansträngningarna att förtala Nils-Axel Mörner.
     13. Han är tillgänglig och ställer upp i offentlig och öppen debatt, om du kan ordna en sådan. Försök att få någon företrädare för IPCC:s linje att ställa upp på en sådan. De vågar inte.
     14. Sammantaget: IPCC styrs av naturvetenskapligt okunniga politiker och byråkrater, varav en majoritet kommer från korrupta regimer. De har visat att de vare sig har kompetensen att skilja på kunniga och okunniga forskare eller att de har viljan att göra det. De vill ha resultat som motiverar utdelning av 100 miljarder dollar om året. De är jäviga.
     15. Det verkliga resultatet av utsläppen är att klimatet blivit bättre i hela världen. Även U-länderna har fått större skördar, vilket gjort dem rikare.

     Du kan inte tro på något från det hållet utan dubbelkoll ! ! !

     1. Jag har nu modifierat min bloggartikel om havsnivåhöjningen, som hade sin bakgrund i en orimligt överdriven artikel i EXTRAKT som jag tack vare kontakten med klimatsans fick reda på hade funnits (och kritiserats) i SvD också http://downto.dagli.se/?p=235

      Kanske man kan finna något om hur satelliter fungera på http://www.altimetry.info/radar-altimetry-tutorial/how-altimetry-works/high-precision-altimetry-with-satellites-working-together/ Jag har fysik som huvudämne i fil kand och fattar nog en del, men jag hittade inte någon tillräckligt pedagogisk framställning för att lösa de svårigheter som klimatsans och Mörner påpekar (en del om svårigheter med kuster nämns dock) . Tycker det borde finnas och du borde hitta det. Annars är det dåligt av systemet.
      Världen är inte så konspiratoriskt, människorna inte så onda och inte så drivna av profit. Ändå blir resultatet inte bra utan ofta dåligt. Men det blir ännu sämre om klimatsans utgår från att alla som inte tycks samstämda är dåliga istället för att söka förstå motsättningarna i andra termer än huvudsakligen dumhet, okunnighet och profit.

     2. Hej Dag !

      Jag uppskattar ditt seriösa resonemang, men har inte den tid och de resurser du förutsätter. Jag vill varna för att läsa in mer av andras, d.v.s. mina, åsikter än vad som faktiskt står i det de skriver eller säger. I en kommentar finns inte plats för ett någorlunda heltäckande resonemang . Men jag vill komplettera med några poänger.
      1. Jag utgår från att de allra flesta människor vill vara goda och duktiga.
      2. Samtidigt har skolsystemet degraderat undervisningen i naturvetenskap.
      3. Många elever uppmuntras att ”bli något”. De söker sig till jobb där de ”kan påverka” ex.vis för att skapa jämlikhet eller ”rädda världen”. Det gäller politik, media och forskning. Där har du nu en generation som inte främst drivs av ambitionen att göra ett ”bra jobb” utan av utsikten att driva fram förändring. Och kanske uppnå ryktbarhet.
      4. De har sällan naturvetenskapliga kunskaper eller erfarenheter av arbete, där resultaten kan räknas, så som i privata företag.
      5. De som ingår i de beslutande församlingarna har så mycket att göra där, att de inte hinner träffa så många utanför sin krets. De utbildar en gemensam syn på omvärlden, grupptänk. De avgör själva vilka som skall tas in i gruppen och då blir det personer med samma grundsyn. De utvecklar intellektuell inavel.
      6. Detta beskrivs utmärkt väl av Barbara W Tuchman i boken: ”Dårskapens vägar”. Läs den !
      7. Karriärister i gruppen tar kritik som fientliga handlingar, vilka skall bekämpas. Det är vad som gäller inom IPCC och dess associerade myndigheter i de flesta länder. Istället för att välkomna kritik, som är nödvändig för vetenskapliga framsteg, anstränger man sig för att förkväva den. Det är vad deras anhängare, som vill vara goda världsförbättrare, gör idag från sina positioner inom politik, media och forskning.
      8. Bland alla goda välmenande världsförbättrare finns alltid några som är så övertygade att de gör något gott eller så cyniskt beräknande, att de använder lögn och bedrägeri, för att förmå den okunniga allmänheten att följa deras påbud. Det är vad som nu sker inom NASA och andra myndigheter, då de förfalskar historiska data.
      9. Så har det skapats en inåtvänd kultur med stark ovilja att ta till sig information från andra som inte accepterar deras världsbild. Därför avskärmar de sig från verkligheten. Så handlar de årliga ”klimatkonferenserna”, COP 23 nu senast, inte om klimatet, utan om det som intresserar mest: Hur skall de 100 miljarderna dollar fördelas, alltså pengar, fördelningspolitik.
      10. Allra godast är förstås de som tävlar med varandra i godhet med att skänka dina och mina skattepengar till korrupta despoter i nödlidande U-länder. Vi har haft tre miljöministrar som varit framgångsrika i den tävlingen.
      11. Det är svårt för en svensk att förstå vad korruption är. Gör du affärer runt om i världen finner du kulturer där det är en självklarhet att den som gör dig en tjänst, skall du belöna med en generös dusör, en sorts dricks för god service. Utan dricks ingen affär.
      12. I den internationella organisationen IPCC har den beslutande församlingen en stor andel delegater från sådana länder, kanske är de i majoritet. Detsamma tycks gälla flera andra internationella organisationer ex.vis FIFA och Olympiska Kommittén. Det är tämligen meningslöst att hålla på demokratiska beslutsformer i en församling av mutkolvar.

      Det handlar inte om en medveten sammansvärjning utan om något som mest kan liknas vi religiös övertygelse eller politisk idealism som när kristendomen eller kommunismen spred sig i världen.

      Således: Du måste alltid dubbelkolla uppgifter från de etablissemang som lever på att skrämma allmänheten med klimathotet: IPCC, NASA, NCDC, engelska Met Office, tyska PIK, Australiska BOM, Bureau of Meteorology och svenska SMHI.

Comments are closed.