Inte i någons ledband

Isbjörnarna är fler än 30.000 med normalt antal ungar, vilket säkrar stammens överlevnad. De är således ingalunda utrotningshotade.

Nerikes Allehanda tog den 4/12 in en debattartikel om klimatet:

Miljöpartiet svänger i klimatfrågan när temperaturhöjningen uteblir

(Klicka på den röda texten så länkas du till texten)

Den 17/12  infördes en replik av Lars-Göran Hildor under rubriken:

 

Idag, 23/12, fick debattörerna en replik införd:

Vi går inte i någons ledband vad gäller klimatfrågorna

Replik på Lars-Göran Hildors svar (NA 17/12) på våra kommentarer den 4 december till Miljöpartiets debattartikel (NA 19/11).

Lars-Göran Hildor påstår i inlägg den 17 december att vi går i den dominerade energibranschens ledband. Det faktum att vi håller oss till uppmätta fakta i klimatdebatten och lutar oss mot en rad seriösa och obundna forskare, innebär inte att vi som fria debattörer går någons ärenden.

Däremot påstår vi på goda grunder att institutioner och organisationer som IPCC, WHO, Naturskyddsföreningen med flera, driver många klimatfrågor utan faktagrund och på ett manipulerande sätt.

Man använder isbjörnar på flak och vit rök från skorstenar för att skrämmas, trots att isbjörnarna idag är dubbelt så många som på 1950-talet och den vita röken från skorstenar nästan alltid är ofarlig vattenånga.

Man har tidigare skrämts med kyla, sedan med värmeökning och när den senare inte kan uppmätas förutom tillfälliga väderfenomen, skräms man med orkaner och tyfoner trots att frekvensen av dessa varit låga under de senaste åtta åren och var lika starka i styrka under tidigt 1900-tal som under detta år. Allt för att få bidrag av skattepengar till enorma belopp.

När vetenskapliga argument tryter får man alltid höra om big oil och forskarkonsensus. Vetenskapsmän som Roy Spencer, John R Christy, Richard Lindzen, Judith Curry, Tim Ball, Lennart Bengtsson med flera avvisar bestämt att de får pengar från fossilindustrin . Även under ed i senatsförhör.

I en enkät 2009 frågade Illinois-universitet 10 257 forskare om man ansåg att människan i betydande grad bidrar till Jordens temperaturväxlingar. Siffran 97 procent av forskarna kom från 77 av 79 utvalda av de 3 146 som svarade i undersökningen. Inte godtagbart, inga slutsatser om konsensus kan dras och undersökningen kan avfärdas. Så var det med den myten.

Tege Tornvall har i sin bok ”Tänk om det blir kallare?” förtecknat namn på och kvalifikationer för 1 407 kvalificerade IPCC-kritiska personer världen runt. Av dem är (eller har varit) 1 250 forskare inom klimatet för relevanta ämnen. Där av har minst 140 arbetat för IPCC eller NASA, men vänder sig mot IPCC:s arbetssätt och slutsatser.

31 000 vetenskapsmän, varav 9 000 med doktorsgrad, har skrivit under en petition där de uppger att koldioxiden inte påverkar atmosfären eller klimatet i någon utsträckning som nu eller i framtiden kan orsaka katastrofal upphettning.

Detta är något att beakta både för journalister, politiker och f d rektorer för våra barns och ungdomars utbildning. Det vore bättre om de koncentrerade sig på viktiga miljöfrågor som människan kan påverka, som till exempel plaster i haven, kemikalier i livsmedel, smutsigt dricksvatten och utsläpp som är skadliga för människan men som inte påverkar klimatet.

Mats Kälvemark

Evert Andersson

Göran Wickström

Fria debattörer

+ – + – + – +

Det är typiskt att de som tror på klimathotet praktiskt taget aldrig kan komma med sakliga argument underbyggda av preciserade referenser till fakta. Istället hemfaller de åt osmakliga beskyllningar mot de personer som debatterar.

Det är avslöjande att de inte kan föreställa sig att andra har en åsikt utan att få betalt för den. De verkligt stora beloppen till stöd för åsikter om klimatet utgörs av skattepengar till dem som kallar sig “klimatforskare”, till offentligt finansierade propagandakontor, ex.vis “Fossilfritt Sverige”, tankesmedjor som Fores och de flesta myndigheter samt bidrag från alla politiska nivåer till frivilligorganisationer som SNF, WWF, Greeenpeace, Forum Syd och ett stort antal aktionsgrupper. Många håller sig med heltidsbetalda skribenter, som ständigt producerar insändare och debattartiklar.

Debattörerna ovan och vi andra som sprider fakta om klimatet får inga som helst offentliga bidrag, endast sådana som kommer från anhängarnas privata, redan skattade pengar. Vi arbetar dessutom i motvind, då alla riksmedia och många lokala sådana inte tillåter att några tvivel på klimathotet får plats i debatten. I Radio och TV samt från TT kommer mest varje dag larm om att “klimatförändringarna” orsakat katastrofer runt om i världen, när det istället är fråga om sådant extrem-väder som alltid varit en del av vårt naturliga klimat.

Det är ett grundläggande demokratiskt villkor att väljarens skattepengar inte får användas till propaganda för åsikter motsatta hans egna. Beträffande kilmathotet är det är vad som nu sker i Sverige, något som annars bara förväntas av totalitära regimer.

Detta har blivit möjligt bara därför att riksmedia systematiskt sviker sin uppgift att informera allsidigt, för att istället agera som propaganda-organ. Detta sker samtidigt som man berömmer sig själv för att följa de Pressetiska Reglerna, se posten “Hyckleriet i media“.

Detta är ett demokratiskt problem av högsta dignitet.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Inte i någons ledband

  1. Allt fler går nu ut öppet med propåer att göra inskränkningar i demokratin för att ”rädda jordklotet”.

  2. Visserligen har jag tidigare listat 1 407 kvalificerade IPCC-kritiska personer världen runt, varav 1 250 forskare inom klimatet för relevanta ämnen. Men inte i min bok utan i ett Word-dokument. De skulle ta alldeles för stor plats i boken, och jag fyller på efterhand.

    I boken har jag däremot nära 300 forskare inom olika ämnen som referenser. Boken är inte vetenskaplig med noter utan en journalistisk presentation av klimatets historia, processer och drivkrafter med hänvisningar inom parentes.

    Gott Nytt År!

Comments are closed.