Vindkraft i Tyskland

Antal och kapacitet för samtliga vindkraftverk i Tyskland, 2000 – 2017

Siffrorna för 2017 är preliminära. Man ser ökad utbyggnadstakt de senaste fem åren, men denna torde avta nu. Utbyggnaden har främst skett i norra Tyskland och på haven norr därom. Ledningsnätet till södra Tyskland har inte tillräcklig kapacitet, varför man har stoppat tillstånden för byggande i de norra delarna av landet.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather