Vindkraft höjer elpriset

Elpriserna i olika länder enligt US Energy Information Administration

Jag antar att priserna avser US cents, inte EU cents.

Det är påtagligt att de länder som satsat mest på ”gratis el” från sol och vind har det högsta priserna. Där intar delstaten South Australia första platsen. Subventionerna till sol- och vind-el har gjort kol-el olönsam, så dennas kraftverk har lagts ner. Den 10/11 2017 sprängdes dess sista koleldade kraftverk, det som kunde leverera pålitlig ström.

I grannstaten Victoria hade dess sista koleldade kraftverk stängts den 31/ 3 2017. Det hade svarat för 5 % av hela Australiens elproduktion.

Det spelar igen roll hur många möllor man bygger. Det kommer alltid perioder med för lite eller för mycket blåst, så att möllorna står stilla. Utan kol- och kärnkraft blir delar av landet strömlöst, Black-Out. Enligt erfarenheterna från Tyskland producerar möllorna 10 % eller mindre av sin märkeffekt under 20 % av tiden. Då uppstår brist på el med mycket höga priser.

Skräp-el skrämmer bort företagen

Alla företag är beroende av säker tillgång på el. Vissa processer, ex.vis framställning av stål och glas, får bestående skador, om elen försvinner. Om en smälta i en ugn stelnar, förstörs ugnen. De företagen måste helt enkelt flytta till platser med säkrare elnät.

Så har delstaten Pennsylvania sänt en delegation till Australien för att locka företag att flytta till säkra leveranser av el med billiga priser, helt enligt Trumps strategi att göra USA starkt igen.

 

Svensk energipolitik

Den svenska ”Energiöverenskommelsen” är genial, eftersom alla parter kan tyda den så att deras mål kan uppfyllas. De Röd-Gröna vill göra pålitlig el så dyr att den kommer att läggas ner och vi får ett system fritt från både fossil el och kärnkraft. På motsatta sidan finns realister som inser att det är fysiskt omöjligt: Läggs kärnkraften ner, måste gas eller kolkraft till, se posten ”Efter kärnkraften: Gaskraft”.

Men ekonomin blir omöjlig. Ingen sätter frivilligt sina pengar i en investering, som kan leverera bara ett fåtal timmar om året. I Tyskland monterade norska Statkraft ner en gasturbin, sedan den fått leverera, och få betalt, endast 100 timmar på ett år. Ett kraftverk, som har driftkostnader för ett bränsle, kan inte konkurrera med vindkraft som har blåsten gratis. När det sedan behövs, behöver det 10-dubbla elpriset, vilket är vad som nu sker i South Australia.

Ett annat sätt är att subventionera pålitlig kraft, vilket är vad som sker i Tyskland. Kolkraftverk får betalt för att inte producera, men stå beredda att göra det. I Storbritannien skapades villkor, som resulterade i jättestora parker av dieselgeneratorer, se posten ”Vindkraftens enkla matematik”.

Numera har man där auktioner, där företag åtar sig att som i Tyskland hålla en anläggning med stor effekt stående driftklar. Därmed bör man nå högre verkningsgrad än med dieselaggregat. Och kan använda billigare bränsle.  

”Energiöverenskommelsen” driver den svenska elmarknaden mot tillstånd liknande dem ovan. Mera vindkraft betyder större överskott på el, vilket leder till lägre priser medan det finns pålitliga kraftproducenter kvar. Men dessa får inte betalt för sina kapitalkostnader, så de gör gigantiska förluster och måste efterhand läggas ner. När det skett, blir kostnaderna mångdubblade. Det är den framtid som väntar oss, om vi inte skrotar överenskommelsen och alla subventioner.

Tysklands energiminister Sigmar Gabriel kunde inte hålla sig, utan utbrast ”Irre Zustände”: Galenskap.

 

Ren galenskap kännetecknar den elmarknad vi är på väg mot i Sverige.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

8 thoughts on “Vindkraft höjer elpriset

 1. Då är ändå inte onödiga kostnader som inte ingår i elpriset medtagna, t.ex. annars obehövliga elnätutbyggnader och andra nackdelar som fågeldöd och störningar för människor.

  1. Vindkraftverken stör alla djur i dess närhet. I Kanada har man upptäckt att maskar inte gillar att vara i närheten av vindkraftverk. Likaså är det med bin. De gillar inte heller att vara i närheten av vindkraftverk.

   Vi får stora områden med dåliga jordar och ingen pollinering av växter. Hur blir det då med den så kallade biologiska mångfalden. Hur många andra djur och insekter försvinner runt vindkraftverk? Det finns bilder på vindkraftparker där naturen runt dem ser mer eller mindre död ut.

   Vi kan nog säga att vindkraft fungerar på folk med tomt i huvudet. Det blåser mest där.

 2. I Australien kan man kanske som privatperson stå ut med högre elpriser, då den mest användas till belysning och uppvärmning av mat.

  Men hur blir det i Sverige? Här är vår största förbrukning av el uppvärmning av hus. Med en liten istid kommer det att bli väldigt dyrt att värma upp sin bostad. Dels kallare vintrar och längre vintrar. Det blir nog många som får lämna sina bostäder.

  Nu har vi ett bra läge för hus: Amorteringskrav + högre ränta + högre elpriser.

 3. Apropå Australien så lovade Elon Musk ett Tesla Power Pack / Australian Giant Battery gratis om han inte levererade i utlovad tid. Han klarade tiden. Kapaciteten räcker till att förse 30000 hushåll med ström i 1 timme och 18 minuter vid black out i vindkraftstaten.

  Det enorma batteriet kan lagra 129 kWh. För att klara ett vindstilla dygn i svenska nätet behövs ett sådant batteri per 6,5 vindkraftverk. Batteriet kostar 420 000 000 SEK alltså 65 000 000 SEK per vindkraftverk. Som självt kostar runt 30 000 000 SEK.

  Bara fanatiker kan tycka det är rimligt. Hur mycket bidrag behövs för detta?

  1. Tack för de siffrorna! Ta den batterikapaciteten och applicera på Sverige en vinterdag när det är -10 grader. Hur länge håller de 30.000 hushåll varma?

   Jag tror du skrev lite fel på hur mycket Elon Musks batteri kunde lagra. Det måste väl vara mer än 129 kWh. Lite nollor ska väl läggas på efter 129 kWh?

    1. Haha! Då får jag skämmas som inte såg det. Jag var helt fixerad på ditt första inlägg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *