Klimatlagen och verkligheten

Språkrören Gustaf Fridolin och Isabella Lövin med seger-gester

Politikens lagar kan inte ändra på naturens lagar. Nu har MP lyckats dra den hyllade ”klimatlagen” genom Riksdagen, men den är fylld av världsfrånvänt önsketänkande.

Vi minns att partiet utmärkt sig för högljudda larm om katastrofer som visat sig vara naturliga: Skogsdöd och säldöd, etc. Nu är det klimatets värmekatastrof som föranlett en radikal ”klimatlag”. Den är inte grundlag, och kan därför ändras eller skrotas av varje ny riksdag.

Den bygger inte på verkligheten utan på en obevisad hypotes, det vill säga en gissning, att halten koldioxid i luften styr klimatet. Det mesta tyder nu på att denna inte har någon mätbar påverkan alls, googla ”koldioxidens verkan på klimatet”.

På en konferens i Mölndal  16 – 17 februari redovisar den världsberömde forskaren Henrik Svensmark de slutgiltiga bevisen för att Solen påverkar klimatet via sitt varierande magnetfält, som påverkar den kosmiska strålningen och denna i sin tur molnbildningen.

På badstranden har vi märkt hur dramatiskt det känns när solen går i moln. Det gäller hela klotet. Solen är alltså den viktigaste faktorn.

En sittande regering med statens alla resurser till sitt förfogande bör naturligtvis närmare underrätta sig om världskända forskares rön och anlita oberoende vetenskapsmän att utvärdera tillgängliga forskningsrön.

Det är så mycket viktigare som de aktuella rönen inte bara gör klimatlagen meningslös, utan rentav kontraproduktiv, eftersom mer koldioxid i luften ökar skördarna, vilket gör oss alla rikare. 

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Vid nyktert betraktande betyder lagen ingenting:

Den påstås binda kommande riksdagar. Det kan bara grundlagar göra, och en sådan är det inte. Den innehåller inga sanktioner, om den inte följs, så att även denna riksdag kan “bryta” mot den, ifall en ny majoritetskonstellation skulle bildas.

Dess betydelse är att hängivna tjänstemän kan använda den för sina egna tolknnar av vad som är “klimatsmart”.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather