Hundra procent förnybart – En utopi till astronomisk kostnad

Ringhals har fyra kärnreaktorer. En stängs 2019 och en 2020. Av Oskarshamns tre reaktorer blir bara en kvar.

Rationaliteten i den svenska energipolitiken illustreras av att Oskarshamns kraftverk O2 byggdes om och blev klart för drift 2016, men startades inte.

Lars Wiegert har ett långt förflutet på Vattenfall med ingående kännedom om de viktigaste kraven på elproduktionen, ex.vis att det alltid skall finnas ström i kontakten. Han är aktiv i föreningen Miljövänner för kärnkraft.  Här hans debattartikel från mynewsdesk, 4/1  2018.

+ – + – + – + 

Det har hittills varit tabu att tala om kostnader för ’den stora omställningen’ av vårt kraftsystem. Sweco har på uppdrag av Skellefteå Kraft gjort en analys av ett par fall utan kärnkraft, som skulle kunna vara tänkbara men bara under vissa förutsättningar. Det förutses bl.a att vattenkraften tillåts gå långt utanför gällande vattendomar, införande av elransonering (som fått nyordet ‘efterfrågeflexibilitet’), möjlighet till lagring och inte minst utbyggnad med gasturbiner och förbränning av biomassa. Om vi verkligen skulle lyckas med detta blir resultatet att för att ‘slippa’ kärnkraft får vi i gengäld ett sämre och mera komplicerat kraftsystem med starkt äventyrad leveranssäkerhet. Någon minskning av miljö- och klimatpåverkan blir det inte, utan en ökning. Inte blir det hundra procent förnybart heller, eftersom även de sk förnybara kraftslagen behöver ändliga resurser för att åstadkommas. Ingen har visat vilka klimatavtryck som kommer av de ’förnybara’ kraftslagen räknat per kWh jämfört med vår nuvarande elkraftstruktur. Det värsta är att notan för experimentet kommer att uppgå till svindlande 1600 miljarder SEK. Ett astronomiskt belopp för att spela rysk roulette med vår elkraftförsörjning.

Men var det inte klimatet vi skulle rädda? Det enorma beloppet skulle räcka till ett 40-tal kärnkraftverk, som kunde ersätta lika många kolkraftverk i Europa. Att satsa dessa pengar på vind och sol i Sverige är att kasta dem i sjön. Bara omställningskostnaden handlar om en kvarts miljon kr per skattebetalare – låginkomsttagare och pensionärer inräknade. Härtill kommer ett avsevärt högre elpris när kärnkraft ersätts med dyr energi från vind och sol som måste subventioneras för att bli lönsam för producenterna. Detta i ett läge då sjuk- och äldrevård blir allt sämre, levnadsstandard för pensionärer försämras, bostadsbrist för alla som inte är miljonärer, en maffiakultur som härjar fritt osv. Nog finns det viktiga basbehov som behöver tillgodoses innan vi unnar oss ‘lyxen’ av att ‘bli kvitt’ kärnkraften, som enligt faktabaserade analyser visar sig vara det minst farliga kraftslaget. Det har också bevisats erfarenhetsmässigt under de 50 år kärnkraft funnits i fredens tjänst. Inträffade kärnolyckor har enligt WHO, UNSCEAR m.fl. drabbat ett fåtal jämfört med annan mänsklig verksamhet (solbadande, för att ta ett exempel). Dessutom är kärnkraft klimatneutralt. Istället för att slänga pengarna i sjön kunde vi göra stor skillnad för klimatet om vi helt enkelt skänkte dem till länder med kolkraft. Men har vi verkligen råd till sådan välgörenhet? Nog ska det väl krävas av dem att de tar sina delar av ansvaret? Som vi redan har gjort.

Sverige anses ha världens bästa energimix vad gäller hållbarhet. Varför ändra på det? Byt ordet ‘förnybart’ till ‘koldioxidfritt’, så har vi redan gett vårt bidrag till det globala klimatmålet. Vill man envisas med begreppet ‘förnybar’ kan man börja bygga nästa generationens reaktorer, som kan återanvända hittills använt kärnbränsle och få det att räcka tusentals år utan att nytt uran behöver brytas. Det kallas återvinning. Idén om ’100 procent förnybart’ är en utopi som kommer att ruinera oss.

Lars Wiegert
Civilingenjör elkraft

Föreningen Miljövänner för kärnkraft är en oberoende ideell förening som verkar för att främja en god tillgång på miljövänlig energi i syfte att möjliggöra ett fortsatt framåtskridande och välstånd till gagn för en förbättrad global miljö. www.mfk.nu

+ – + – + – +

På tio år har över 1.400 olyckor relaterade till vindkraft rapporterats i världen. Totalt räknas antalet dödsfall till 86.

Under samma tid har 11 dödsfall noterats i kärnkraftverk inkluderat 5 i Fukushima, som ju berodde på en ytterligt extrem naturkatastrof.

+ – + – + – + 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Hundra procent förnybart – En utopi till astronomisk kostnad

  1. Om man ska göra en klimatanalys i förhållande till vad vi behöver i energi så behöver vi mer energi om det blir kallare. Hur fasen kan man då planera att lägga ned tre kärnkraftreaktorer? Vad ska de ersättas med?

    1. Faktiskt så är det FYRA reaktorer av tio, som skall läggas ner. Det är Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2, de senare 2019 och 2020.

      Av ursprungliga 6.950 MW avvecklas 2.850 MW, d.v.s. 41 %.

  2. “Miljövänner för kärnkraft” – ett nödvändigt nytt parti i kommande valet!

  3. Eftersom “förnybar” energi inte ens kan existera enligt naturlagarna, är det enda möjliga 0 % förnybart. Det som kallas “förnybart” är för det mesta bara ett gigantiskt slöseri med pengar och ändliga resurser. Med några få undantag, som vattenkraft. Vindkraft är det värst valet som går att göra om målet är att få till mesta möjliga elproduktion med minsta möjliga mängd ändliga resurser. Förnybar, ja, pyttsan!

  4. Nja, elva dödsfall på grund av Tjernobyl är lite i underkant. Hittills sedan olyckan är det dock fortfarande fråga om högst två-siffrigt belopp. Enligt WHO uppskattas teoretiskt antal dödsfall bland de 600.000 som fått mest stråldos till 4000 som kopplas till olyckan under en hel generation. Det rör sig då om alla de som deltog i släcknings- och uppröjningsarbetet och de närboende som evakuerades och de (mest äldre) som stannat kvar. Hur de räknat vet jag inte, men troligen utgår de från en felaktig användning av LNT-modellen, som UNSCEAR själva sagt att den inte kan användas för att uppskatta påverkan på befolkningen. Normalt dör 25 % i ’vanlig’ cancer, vilket bland 600.000 individer blir 150.000. Tillskottet från olyckan skulle teoretiskt bli 0.007 % av populationen de mest utsatta, eller 3 % av antalet cancerfall i samma population. Det rör sig om försumbara siffror som inte kan påvisas komma från olyckan. Från TMI och fukushima vet vi att inget dödsfall uppkommit på grund av strålning. Bara i Sverige dör varje år ca 300 på grund av solbadande.

Comments are closed.