Solpaneler på vintern

På vintern snöar det ibland.

I kalkylerna finns nog aldrig kostnaderna för snöröjning med.

Under hela december månad fick ”solkraften” i Tyskland solsken under 10 timmar. Och däremellan hade det snöat. Det är enklare att skotta snö på trottoaren än på taket. Detta föranleder några enkla konstateranden:

1. Solkraft ger ingen effekt att räkna med på vintern, då elbehovet är som allra störst.

2. Solpanelernas effekt måste således backas upp av ”pålitlig” kraft, d.v.s. fossil eller nukleär kraft till deras fulla kapacitet.

3. Pålitlig kraft måste få sälja sin ström, för att kunna drivas lönsamt.

4. Solkraftens produktion på sommaren, minskar den mängd som pålitlig kraft får sälja, d.v.s. solkraften parasiterar på den pålitliga kraftens marknad.

5. Eftersom det måste finnas pålitlig kraft till solkraftens, och vindkraftens, fulla kapacitet, blir all ström från de senare ett överskott på marknaden, vars pris blir lågt, i Tyskland t.o.m. negativt ibland. I somras sålde Danmark vid ett tillfälle till Norge för 3 öre/kWh. Några timmar senare köptes strömmen tillbaka för 29 öre/kWh !

6. Elmarknaden har fungerat medan redan existerande kraftverk kunnat sänka sina priser till marginalkostnaderna, d.v.s. de får ersättning för bränslet, men inte för de fasta kostnaderna. Deras anläggningar värderas som skrot, fast de är funktionsdugliga. Med subventionerna till ”förnybart” har politikerna rånat kraftbolagen på anläggningarnas värde. Det är inte bara oanständigt. Det är något som grundlagen förbjuder. Om den tolkas korrekt.

7. Anläggningar värderade som skrot kostar man inte på underhåll, när de behöver det. De läggs ner. Det har skett i Tyskland och Storbritannien. Men man vill inte uppleva omfattande strömavbrott. Där får den pålitliga kraften subventioner för att producera ingenting, men stå beredda när sol och vind ger otillräckligt.

8. I Sverige har flera kärnkraftreaktorer nu lagts ner !   !   !

9. Subventionerna har förstört vår elmarknad, en av de bäst fungerande i hela världen. Det kommer vi att få betala dyrt, när dagens pålitliga kraftverk måste ersättas. Ingen investerar i en aldrig så nödvändig anläggning, om den kan köras lönsamt bara några få timmar om året. Då måste vi betala för att den ändå skall byggas. . .

Dagens energipolitik är systematisk galenskap.

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Solpaneler på vintern

 1. Tack Sture!

  En mycket bra och överskådlig beskrivning av energiförsörjningen…….Mats

 2. Instämmer, tack för en bra sammanfattning av läget. Verkligen tragiskt att se hur en väl fungerande marknad systematiskt förstörs med enorma framtida kostnader som resultat.

  Ett första steg mot en lösning är att Miljöpartiet kastas ut ur Rosenbad och dessutom röstas ut ur Riksdagen. Kvinnor är kraftigt överrepresenterade bland MP:s väljare, om männen fick bestämma så vore MP redan ute ur Riksdagen.
  Så män har ett ansvar att informera kvinnor om varför de är vilseledda av Miljöpartiets propaganda.

  1. Det stämmer förstås för en sommarstuga utan anslutning till nätet, om man inte vill vara i den på vintern.

 3. Jag tror att det var 2015 som Norrköping hade 7 soltimmar i December.

  Det största problemet med solceller är att 50 % av tiden är det natt var du än bor på vårt vackra klot. Men vi människor lever vår liv och förbrukar energi inte bara dagtid utan det gör vi 24 timmar per dygn.

  Den intresserade kan titta på hur verkligheten ser ut med solceller på årsbasis placerade på en normalvilla någonstans på latitud 60 grader nord.
  http://www.klimatupplysningen.se/2015/10/30/lasarbrev-om-solel/

 4. Punkt 10. EROI (Energy Return On Invested) är minst sagt usel för vind- och solkraft. Alltså hur mycket energi ger det för den energi som går åt för att producera den. Källa Prof. Michael Kelly, Cambridge University. Solkraft i Spanien är undersökt och gav EROI 2,5. Vindkraft knappt EROI 4. Fossil kraft 50 och kärnkraft 75. Genomsnitt för världens aktuella energiförsörjning är EROI 11. Då är allt med från torkad dynga till kärnkraft. Våra genier vill alltså ersätta med kraftkällor som har 15 – 20 gånger sämre produktivitet. Uppseendeväckande fakta som hörs för lite om. Lika viktigt som intermittensproblemet.

Comments are closed.