Vidskepelse i Ekerö

                     Vidskepelse, en viktig bas i Ekerös planer

Insändare i:

2018-02-03 sid 26

1976 skrev Friedrich L. Boschke en bok med titeln ”Det outforskade – den okända värld vi lever i”. Den listar dussintals frågor som forskare inte har kunnat ge svar på. Ett ämne är klimatförändringar. Boschke varnar för klimatförändringar och vilka fruktansvärda konsekvenser sådana kan få. Men det är köldperioder – inte värmeperioder han varnar för.

Min doktorsavhandling tog 5 år att producera. Titeln är: ”Wind Controlled Climate”. Orsakerna till istider och värmeperioder blev inte uppenbarad av mina ansträngningar. Ämnet är mycket komplext. Detta gör att ”växthusgashypotesen” kan och har marknadsförts av politiker under 30 år. Hypotesen är svår att motbevisa men det går. En sak vet jag med säkerhet. Påståenden om att koldioxiden (och andra växthusgaser) skulle orsaka en ”global uppvärmning” är inget annat än en trosuppfattning, vidskepelse eller ett bedrägeri beroende på insikten hos de som hävdar den obevisade ”hypotesen”.

Kommunledningen är informerad och respons har uteblivit. Det är hemskt att klimatfrågan ska spela en betydande (och dyr) roll I Ekerös långtidsplaner som snart ska godkännas av kommunalfullmäktige. Håkan i Stenhamra skriver i förra numret av MT ”Det krävs en total genomgång av grunderna för det globala klimatarbetet”. Så sant. Sverige behöver inte en ny religion baserad på skrämselpropaganda och vidskepelse.

Jag har framfört till Adam Reuterskiöld med flera att kommunalfullmäktige behöver en genomgång av klimathypotesens darriga vetenskapliga grund och ställer gärna upp tillsammans med andra experter. Detta bör ske innan kommunens långtidsplaner beslutas till ekonomiskt, rättsligt, vetenskaplig och andligt förfång för Ekerös invånare. Om inte så visar kommunens politiker förakt för vetenskaplig saklighet och Ekerö invånares rättigheter till korrekt information.

Hans Jelbring

+ – + – + – +

Intressant är att intill finns en annan insändare med rubriken:

Är nästa istid redan i annalkande ?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Vidskepelse i Ekerö

  1. Jag undrar om det är lönt med upplysning till kommunfullmäktige eller tjänstebyråkrater?

    Går det inte att gå juridisk tillväga på något sätt. Är det t.ex. en kommuns uppdagar att driva agendor såsom klimatpåverkan? Vad jag menar är att om kommunen påstår att det gör något för att minska klimatpåverkan, då måste de även kunna bevisa det och ange exakt hur mycket de kommer att minska klimatpåverkan och vilka effekter det kommer att ha. Kan de inte det, ska de inte genomföra åtgärden. Det borde vara en fråga som går att driva i domstol. Kanske det kan vara ett brott enligt trolöshet mot huvudman?

    1. I Kristianstads kommun har redan Göran Samuelsson och några andra rest talan mot kommunen. Det avvisades i första instans, där två lekmän, politiker, som tidigare arbetat för klimathotet, röstade ner juristen-domaren. Denne förklarade att klimatet ligger utanför kommuners kompetens, precis som klagandena anfört.

      Det går nu vidare till nästa instans, med invändningar mot att lekmännen varit jäviga. Vilket vem som helst bör kunna hålla med om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *