Vindkraft är en nationell katastrof

 

Galenskapen i energiomställningen

Den tyska tidningen Handelsblatt kan sägas ungefär motsvara Dagens Industri. Redan 2013 påpekade den de helt galna förhållanden, som de nya klimatlagarna skapat. År 2014 undslapp sig den dåvarande näringsministern, socialdemokraten Sigmar Gabriel sucken: “Irre Zustände”, galna förhållanden .

Efter tvekan från den 5/12 har Nerikes Allehanda idag tagit in nedanstående artikel:

2018-02-11

Centerpartisterna Rickard Nordin och Per-Åke Sörman tar miste på vindkraftens ekonomi (NA 4/12). De påstår att vindkraft är mer ekonomisk än kärnkraft. De bortser från att vindkraften lever på subventioner.

Vi hade en väl fungerande elmarknad. Den var mättad med pålitlig och nästan koldioxidfri el. Med subventioner till opålitlig vindkraft pressade politiken in ett överskott av effekt. Sådant leder obevekligt till lägre priser. Detta överraskade vindkraftlobbyn, då vindkraften fick problem med lönsamheten. De begärde och fick mera subventioner.

Ett kärnkraftverk utgör en mycket stor investering, som ständigt drar kostnader dels för räntor och amorteringar och dels för den kvalificerade personal som behövs samt, när det levererar energi, för förbrukning av bränslet. De kunde sälja sin el under mer än 90 procent av tiden och var då lönsamma.

Vindkraft har i princip sitt bränsle gratis och kan då sänka sitt pris under vad som är lönsamt för kärnkraft. För de existerande kärnkraftverken är det bättre att hålla dem igång och leverera så länge priset täcker kostnaderna för personal och bränsle. Men det betyder att inga pengar kan avsättas för att bygga ett nytt, då det existerande blivit för gammalt. När vindkraften levererar el, som kärnkraften brukat leverera, parasiterar den på kärnkraftens intäkter, vilket sänker dennas realkapital, värdet av anläggningarna. Häromåret skrev Vattenfall ner sina med 36 miljarder kronor.

Med subventionerna ruinerar politiken en väl fungerande sektor på marknaden till förmån för vindkraft, som bara levererar när det blåser lagom, ofta värdelös skräpel. Det är en nationell katastrof.

Kommuner får inte gynna vissa företag. Det bör givetvis vara lika förbjudet för staten! Men vår grundlag förbjuder inte detta.

I Tyskland subventioneras kolkraftverk för att hållas startberedda, så att tillräcklig kapacitet pålitlig el skall finnas, när det slutar blåsa. Galenskap sa energiministern.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Förblindad galenskap

Samhällets ansvariga avsäger sig varje kontakt med vetenskapliga fakta och förlitar sig istället på FN:s klimatpanel IPCC. Men den har inga vetenskapliga kvalifikationer. Den styrs av nationernas regeringar, varav en majoritet måste betraktas som korrupta diktaturer. Deras okunniga politiker har visat att de inte kan se skillnad på kunniga och okunniga forskare. De litar istället till bluffar, för att få det resultat de önskar: Ett miljardflöde av dollar från den Gröna Klimatfonden på 100 miljarder om året.
 .
 Våra politiker är inte kunnigare. Och de förstår inte värdet av kunskap. När de tillsätter ny generaldirektör för expertmyndigheten SMHI, väljer de en politikerkollega  från regeringskansliet med juristutbildning. Man kan inte begära att han skall kunna se skillnad på kunniga och okunniga forskare avseende naturvetenskap. 
 .
 Vad värre är: SMHI och ansvariga ministrar VILL inte informera sig om riktig vetenskap. Vi har informerat dem upprepade gånger om att koldioxid INTE påverkar klimatet så mycket att det kunnat mätas, medan verkan av Solens cykliskt varierande aktivitet är helt tydlig.
Det måste betraktas som tjänstefel att negligera information med så dramatisk betydelse för dagens klimatpolitik. Men tjänstefel togs bort i den nya grundlagen 1976. 
 .
 Påståendet att det är koldioxidens växthuseffekt som gör Jorden beboelig är fullständigt fel. Det är enkelt att förstå att det är atmosfärens massa, som tillsammans med gravitationen ger den värme vi behöver.
Nordisk klimatkonferens i Mölndal 16 – 17 februari
Vi arrangerar denna vecka en klimatkonferens med framstående forskare från fem länder i Mölndal. Till denna har vi inbjudit ansvariga ministrar, SMHI, alla partier och de flesta media. Men intresset att där underrätta sig om forskningens verkliga ståndpunkt har hittills varit närmast noll.
.

Efter konferensen kan de som inte varit där knappast hävda att de debatterar klimatet seriöst.

Hyckleriet inom media är gränslöst: Ständigt påstår de sig söka fakta och redovisa vetenskapliga forskningsresultat. Men av riksmedia vill inga ens lyssna på riktiga fakta. De skriver istället om de hypoteser och spekulationer utan faktaunderlag, som IPCC och sådana som Rockström sprider. De utgår från att allt extremväder orsakas av våra utsläpp av koldioxid. Alla säger sig bekämpa “Fake-News”, men om klimatet levererar de enbart “Fake-News”, så som de beskyller “trollen” för att göra.

Det är media som är trollen idag.

Ett exempel är Expressen. Sedan början av november har den haft över hundra artiklar om klimathotet under rubriken: Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga. Man har hittat elände på många ställen, vilket förtjänat att beskrivas. Men allt elände har tillskrivits klimatförändringarna, underförstått våra utsläpp av koldioxid. De förändringar som inte inträffat på 20 år och för övrigt varit enbart välgörande.

Häromdagen skrev redaktionschefen Magnus Alselind:

Som nyhetsförmedlare är vårt uppdrag att ge läsarna så brett underlag som möjligt att välja själva.

Om han då är ärlig, välkomnar han den inbjudan till konferensen, som jag sänt.

Vi får se om någon från Expressen eller GT gör konferensen äran av ett besök.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Vindkraft är en nationell katastrof

  1. Jeg er ikke helt enig at all vindkraft er galskap, men mye av den er det i dag. Det som er feil er at vindkraft får lov å levere til faste høye priser uansett når de produserer. Dermed må andre stabile leverandører av energi konkurrere om det som blir igjen av kraftbehov. Og da går prisene ned, og disse stabile leverandørene sliter med økonomien.

    Men det hele kan rettes opp igjen ved at ALLE leverandører konkurrerer på like vilkår hele tiden. Dette vil selvsagt mest gå ut over vindkraft og solkraft siden disse leverer når det blåser og er sol, og når det blåser i Sverige så blåser det oftest i både Danmark og Tyskland samtidig. Tyskland har ved flere tilfeller “solgt” strøm til andre land til negative priser, dvs betalt for at de fikk levere strøm. At dette er galskap foratår vel de fleste.

    Problemet man har malt seg inn i er at vindkraftverkene er bygget under den forutsetning at de fikk gunstige vilkår, og man kan ikke over natten avslutte slike avtaler. Men man burde sette en tidsfrist for hvor lenge dagens subsidier av vind og solkraft skal fortsette, og i alle fall sette like vilkår for de prosjekter som ikke er ferdig bygget. Det vil selvsagt bety en nedgang i salg av vind og solkraft anlegg, men det er det eneste rette mener jeg.

    I dagens situasjon hvor myndighetene enda tviholder på klimakrisen som en realitet er det ikke sannsynlig på kort sikt. Men det skal bare et par tilfeller av nedstenging av strømmen i en delstat eller to i Tyskland før folk skjønner alvoret. Da tror jeg det går fort ned med satsing i vind og solkraft. Mitt tips er at i løpet av to år er dette skjedd.

    De som kommer til å få størst problemer er alle de politikere som har vært med på galskapen. Vi vil få se en masse rare unnskyldninger og høre utolige forklaringer på hvorfor det ble så galt. Klimakrise-organisasjonene vil nekte å akseptere nye tider. For dem er det en religion, og ubehagelige fakta passer ikke inn i spørsmål om tro.

  2. Hej. Jag sände information om klimatkonferensen i Mölndal till den finlandssvenska tidningen Hufvudsstadsbladet med en förfrågan om de kunde sända en journalist att bevaka mötet. Fick inget svar. Jag ringde deras redaktion senare och blev mycket oartigt avsnäst . Samma mönster här som i Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *