Miljöpartiet lider av extrem faktaresistens

Utsläppen av koldioxid har bidragit till dramatiskt ökade skördar: 40 % på 20 år. Det har lyft närmre 2 miljarder människor ur extrem fattigdom !

Detta enkla faktum låtsas MP inte om.

Utsläppen av har BERIKAT atmosfären på livets förutsättning: KOLDIOXID.

Under miljoner år av frodig växtlighet har livsviktig koldioxid omvandlats till rent kol eller naturgas. Halten i luften är nu kritiskt låg. Vi förbättrar livet på Jorden, när vi återför koldioxid till luften och livets kretslopp.

Här en replik på samma cirkulär från MP som föregående post, men det var lite fullständigare.

2018-02-12

Regionrådet Anders Åkesson med några partivänner vill börja ”rädda klimatet” genast. Det kan de inte och det behöver de inte. Det pågår ingen katastrofal uppvärmning. Klimatet har börjat bli kallare. Studier av planeternas atmosfärer visar att någon effekt av koldioxid inte kan mätas.

De brukar hänvisa till ”en överväldigande majoritet av forskare”. Det är en bluff som IPCC sprider om 97 procents stöd för sin hypotes om koldioxidens verkan.  

De refererade först till en enkät vid Illinois University. Den sändes till 10.257 medlemmar i en förening för forskare. Bara 3.146 svarade. Så stort bortfall gör varje enkät meningslös. Sedan gjordes en spektakulär bortsortering av alla svar utom 77. Av dessa tyddes 75 som stöd. Det blir 97 procent av 77 men SJU PROMILLE av de tillfrågade.

Andra studier har börjat med ett urval av 1.000 ˗ 12.000, men i de tre oftast citerade har svaren sorterats ner till 41, 49 och 75 personer. Alla förstår att så få inte kan representera ”en överväldigande majoritet” av forskare.

IPCC är en ”intergovernmental” organisation, det vill säga ”mellanstatlig”, vilket gör den helpolitisk. De påstod från början att koldioxid styr klimatet utan att fråga VAD som styr det. De har nu ägnat 30 år och hundratals miljarder dollar åt att försöka bevisa det. Som i Jeopardy har de börjat med svaret. Det är inte ”Vetenskap”. Det är ”Pseudovetenskap”, politisk aktivism klädd i en vetenskaplig jargong.

Partiets energipolitik är en nationell katastrof. Vindkraft och solkraft levererar ofta ingen ström alls. Då måste vi ha kvar alla ”vanliga” kraftverk. De ”förnybara” kraftslagen är alltså helt onödiga och vare sig ekonomiska eller verkligt förnybara.

Utsläppen är nyttiga. De har bidragit till att jorden blivit 13 procent grönare, att skördarna ökat med 40 procent på 20 år enligt FAO och att därmed de extremt fattiga blivit närmare två miljarder färre sedan 1990 enligt Världsbanken.

Partiet lider av extrem faktaresistens och dess klimatpolitik är kontraproduktiv.

Sture Åström

nätverken Klimatsans och Clexit

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Miljöpartiet lider av extrem faktaresistens

 1. Nu går även miljöpartiet hårt och skriver Västerbottens tidningen “norran”

  “Moderaterna säger nej till höghastighetståg, och satsar i stället på stora nya motorvägar i storstäderna. De vill göra det billigare att köra bil på bensin och diesel. Det är tydligt att dessa partier inte gör det vi måste – att agera nu för att stoppa klimatförändringarna.”

  http://norran.se/asikter/debatt/for-att-radda-klimatet-maste-vi-borja-nu-977468

  Jag det är skrämmade att Sverige har MP som har inflytande i riksdagen får bestämma i Sverige!

 2. Hur ska de övertyga oss om att vi är med om en emotionellt och fysiskt överväldigande nära döden-upplevelse?

 3. Jag är på väg till Klimatkonferensen i Mölndal. Jag har tog ett stopp i Lysekil. Läser i Lysekilsposten på sidan Fria ord.

  Floskler från en Solveig Samuelsen, Klimatsvaret CCL, Sverige:

  1. “400 ppm och mer är för högt, om siffran ligger kvar där eller stiger försämras klimatet steg för steg mot ett tillstånd där vi människor inte längre kan leva kvar på planeten.”

  2. “Redan idag finns det många klimatflyktingar i världen, och krig/konflikter som till stor del beror på försämrat klimat.”

  3. “Jag vet med säkerhet att alla flygresor som görs försämrar chanserna att få ned koldioxidhalten. Jag vet att all användning av bensin, diesel och även biobränslen i olika grad spär på Co2-halten.”

  Några kommentarer från mig till ovan:

  1. Så ovetenskapligt så det liknar ingenting. Dinousaurierna klarade av 800-1500 ppm, vilket även var en förutsättning för att de ens skulle finnas föda till dem. Vid 180 ppm, börjar det bli svårt för människor, djur och växter att existera på jorden. Vi kan vara glada att vi har ökat marginalen till en farligt låg nivå.

  2. Så dumt. Det finns inte ett enda krig som beror på klimatet. Berätta gärna vilket krig som har en sådan direkt koppling. Teoretisk skulle det kunna finnas en konflikt som beror på tillgång till vatten. Var finns den konflikten?

  3. Ja, det är möjligt att flyget och fordon spär på halten koldioxid. Men det är så försumbart lite att ett års förbrukning knappast skulle kunna gå att mäta. Alla världens bilars utsläpp under 20 års tid har samma inverkan på jordens klimat som klimatet förändras i ditt vardagsrum när du tänder en tändsticka i det. Sist. Än så länge är koldioxidens påverkan på klimatet bara teorier.

  Nästa floskelspridare är Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. De påstår följande:

  4. “De 109 energi- och industrianläggningar i Västra Götaland […] släppte bara ut 4 905 000 ton koldioxid. Nu får denna utsläppsminskning [5 063 000 utsläppsrätter – 4 905 000 faktiska utsläpp = 158 000 minskade utsläpp] en direkt klimatnytta.”

  5. “Hushållen och företag kan åstadkomma en stor klimatnytta, exempelvis genom att åka tåg eller buss i stället för att flyga, installera solceller på tak eller bli medlemmar i vindkraftkooperativ.”

  Kommentarer till ovan:

  4. Skulle 158 000 ton mindre koldioxidutsläpp ha en direkt klimatnytta? Jag undrar om folk förstår hur pyttelite 158 000 ton koldioxid i atmosfären är. Det finns 3 200 gigaton koldioxid i atmosfären. Västra Götaland har minskat andelen med 0,0000049 %. eller med en 20 253 165 del av antalet ton koldioxid i atmosfären.

  Lite mer pedagogiskt. År 2015 tillverkades 68.560.000 bilar i hela världen. Om vi tillverkar 3,3 bilar mindre skapar vi en direkt klimatnytta. Skulle vi ens kunna övertyga ett barn om det?

  5. Jag kan bara referera till att svenska hushålls utsläpp är så ynkligt små att det inte ens skulle kunna gå att mäta dem. Hur kan något som inte ens är mätbart kunna ha en direkt klimatnytta?

  Nu kan jag bara undrar hur många läsare av Lysekilsposten som tror på ovan floskelförfattare?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *