VÄLKOMMEN

Klimatsans är ett öppet och fritt nätverk för sansad, faktabaserad information i klimatfrågan. En snabb introduktion med enkla och lättförståeliga fakta finner du här:

(Klicka på röd text, så kommer du till en ny sida.)

Tyvärr måste vi konstatera att de flesta nyheter om klimatet i media är ofullständiga, vilseledande eller helt felaktiga. Sällan behandlas den helt fundamentala frågan OM utsläppen av koldioxid alls påverkar klimatet så mycket att det märks. Det framställs istället som en etablerad sanning.

Vi följer och granskar debatten samt kompletterar den med sans och vett, fakta och logik.

Vi är ett nätverk för intresserade och kunniga människor som utbyter kunskap och synpunkter om klimatforskning, energi och miljö samt Jordens resurser. Vi är strikt neutrala avseende religion och partipolitik med undantag av klimatpolitiken. Denna försöker vi påverka genom att förmedla korrekta fakta och aspekter på deras praktiska följder.

Vårt syfte är att sprida fakta och förklaringar bakom medias nyheter. Det gör vi här på bloggen, i debattartiklar och insändare samt föredrag för intresserade församlingar. Det blir en motvikt till de många illa grundade katastroflarm, som media ofta basunerar ut med stora rubriker.

Du kan bidra och göra en viktig insats för en sundare allmän uppfattning om klimatet genom att ställa kunniga och intressanta frågor i din bekantskapskrets och i andra sammanhang.

Vi är amatörer utan kansliresurser och utan bidrag från andra än våra medlemmar. Denna sida visar därför ofta ofullkomligheter, vilket vi hoppas du vill ursäkta. Följande flikar är de väsentligaste:

Energifakta: Här finner du länkar till de poster, som handlar om energi. Vi har glädjen att regelbundet få färska grafer över den faktiska produktionen i Tyskland och dess Energiewende samt den i Sverige och ibland hela Europa.

Aktuellt: Här går våra nya poster in och kommentarer till dem. Välj den som Favorit.

 

IPCC: Presentation av klimatpanelen och granskning av dess arbete sedan 1989.

ett par Granskningsnämnden: Våra anmälningar av program i SVT och SR till Granskningsnämnden och dennas svar med våra kommentarer.

Översikt: En koncis men fullödig presentation av de väsentligaste fakta och debatten om dem.

Kontakt: Uppgifter för att komma i direkt kontakt med oss.

KLIMATSANS är ingen formell förening, men ett hundratal personer följer oss regelbundet och bidrar ibland till innehållet i vår verksamhet. Ett 40-tal är professorer, docenter och forskare inom relevanta områden. Flera har personligen besökt båda polerna eller andra kritiska regioner runt om i världen upprepade gånger. Deras täta och nära kontakter med ett par hundra ledande klimatrelaterade forskare ger oss tillgång till aktuella rön och kompetenta tolkningar av dem.

Vidare får ett par hundra personer våra nyhetsmejl och de tar ibland kontakt med konkreta frågor. Sedan har vi ett okänt antal, som följer denna blogg.

Vi hoppas få se dig som regelbunden besökare och att du här finner tunga argument för dina egna diskussioner.

Hör av dig! Du kan alltid göra något, t.ex skriva en insändare med sans och vett samt fakta och logik om klimatet. Mejla till ”info(snabela)klimatsans.com” så hjälper vi dig. Vi måste bli så många och ropa så högt att politikerna öppnar öronen.

Sture Åström
Sekreterare i Nätverket KLIMATSANS

Bank: Länsförsäkringar 9023 9467711, kontobeteckning “Klimatsans”

Swisha till: +46707730756

Pengarna går till kontot för Klimatsans, men jag står som mottagare, eftersom telefonen är min.