Vindkraft i Tyskland

Antal och kapacitet för samtliga vindkraftverk i Tyskland, 2000 – 2017

Siffrorna för 2017 är preliminära. Man ser ökad utbyggnadstakt de senaste fem åren, men denna torde avta nu. Utbyggnaden har främst skett i norra Tyskland och på haven norr därom. Ledningsnätet till södra Tyskland har inte tillräcklig kapacitet, varför man har stoppat tillstånden för byggande i de norra delarna av landet.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Inte i någons ledband

Isbjörnarna är fler än 30.000 med normalt antal ungar, vilket säkrar stammens överlevnad. De är således ingalunda utrotningshotade.

Nerikes Allehanda tog den 4/12 in en debattartikel om klimatet:

Miljöpartiet svänger i klimatfrågan när temperaturhöjningen uteblir

(Klicka på den röda texten så länkas du till texten)

Den 17/12  infördes en replik av Lars-Göran Hildor under rubriken:

 

Idag, 23/12, fick debattörerna en replik införd:

Vi går inte i någons ledband vad gäller klimatfrågorna

Replik på Lars-Göran Hildors svar (NA 17/12) på våra kommentarer den 4 december till Miljöpartiets debattartikel (NA 19/11).

Lars-Göran Hildor påstår i inlägg den 17 december att vi går i den dominerade energibranschens ledband. Det faktum att vi håller oss till uppmätta fakta i klimatdebatten och lutar oss mot en rad seriösa och obundna forskare, innebär inte att vi som fria debattörer går någons ärenden.

Däremot påstår vi på goda grunder att institutioner och organisationer som IPCC, WHO, Naturskyddsföreningen med flera, driver många klimatfrågor utan faktagrund och på ett manipulerande sätt.

Man använder isbjörnar på flak och vit rök från skorstenar för att skrämmas, trots att isbjörnarna idag är dubbelt så många som på 1950-talet och den vita röken från skorstenar nästan alltid är ofarlig vattenånga.

Man har tidigare skrämts med kyla, sedan med värmeökning och när den senare inte kan uppmätas förutom tillfälliga väderfenomen, skräms man med orkaner och tyfoner trots att frekvensen av dessa varit låga under de senaste åtta åren och var lika starka i styrka under tidigt 1900-tal som under detta år. Allt för att få bidrag av skattepengar till enorma belopp.

När vetenskapliga argument tryter får man alltid höra om big oil och forskarkonsensus. Vetenskapsmän som Roy Spencer, John R Christy, Richard Lindzen, Judith Curry, Tim Ball, Lennart Bengtsson med flera avvisar bestämt att de får pengar från fossilindustrin . Även under ed i senatsförhör.

I en enkät 2009 frågade Illinois-universitet 10 257 forskare om man ansåg att människan i betydande grad bidrar till Jordens temperaturväxlingar. Siffran 97 procent av forskarna kom från 77 av 79 utvalda av de 3 146 som svarade i undersökningen. Inte godtagbart, inga slutsatser om konsensus kan dras och undersökningen kan avfärdas. Så var det med den myten.

Tege Tornvall har i sin bok ”Tänk om det blir kallare?” förtecknat namn på och kvalifikationer för 1 407 kvalificerade IPCC-kritiska personer världen runt. Av dem är (eller har varit) 1 250 forskare inom klimatet för relevanta ämnen. Där av har minst 140 arbetat för IPCC eller NASA, men vänder sig mot IPCC:s arbetssätt och slutsatser.

31 000 vetenskapsmän, varav 9 000 med doktorsgrad, har skrivit under en petition där de uppger att koldioxiden inte påverkar atmosfären eller klimatet i någon utsträckning som nu eller i framtiden kan orsaka katastrofal upphettning.

Detta är något att beakta både för journalister, politiker och f d rektorer för våra barns och ungdomars utbildning. Det vore bättre om de koncentrerade sig på viktiga miljöfrågor som människan kan påverka, som till exempel plaster i haven, kemikalier i livsmedel, smutsigt dricksvatten och utsläpp som är skadliga för människan men som inte påverkar klimatet.

Mats Kälvemark

Evert Andersson

Göran Wickström

Fria debattörer

+ – + – + – +

Det är typiskt att de som tror på klimathotet praktiskt taget aldrig kan komma med sakliga argument underbyggda av preciserade referenser till fakta. Istället hemfaller de åt osmakliga beskyllningar mot de personer som debatterar.

Det är avslöjande att de inte kan föreställa sig att andra har en åsikt utan att få betalt för den. De verkligt stora beloppen till stöd för åsikter om klimatet utgörs av skattepengar till dem som kallar sig “klimatforskare”, till offentligt finansierade propagandakontor, ex.vis “Fossilfritt Sverige”, tankesmedjor som Fores och de flesta myndigheter samt bidrag från alla politiska nivåer till frivilligorganisationer som SNF, WWF, Greeenpeace, Forum Syd och ett stort antal aktionsgrupper. Många håller sig med heltidsbetalda skribenter, som ständigt producerar insändare och debattartiklar.

Debattörerna ovan och vi andra som sprider fakta om klimatet får inga som helst offentliga bidrag, endast sådana som kommer från anhängarnas privata, redan skattade pengar. Vi arbetar dessutom i motvind, då alla riksmedia och många lokala sådana inte tillåter att några tvivel på klimathotet får plats i debatten. I Radio och TV samt från TT kommer mest varje dag larm om att “klimatförändringarna” orsakat katastrofer runt om i världen, när det istället är fråga om sådant extrem-väder som alltid varit en del av vårt naturliga klimat.

Det är ett grundläggande demokratiskt villkor att väljarens skattepengar inte får användas till propaganda för åsikter motsatta hans egna. Beträffande kilmathotet är det är vad som nu sker i Sverige, något som annars bara förväntas av totalitära regimer.

Detta har blivit möjligt bara därför att riksmedia systematiskt sviker sin uppgift att informera allsidigt, för att istället agera som propaganda-organ. Detta sker samtidigt som man berömmer sig själv för att följa de Pressetiska Reglerna, se posten “Hyckleriet i media“.

Detta är ett demokratiskt problem av högsta dignitet.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sydsvenskan publicerar okunniga ”forskares” spekulationer

Figur 1. Söderhavsöarna skulle varit försvunna för länge sedan, men det är fler som växer än krymper.

Sydsvenskan upplåter idag sin debattsida till åtta ”forskare” från KTH och SGI, Statens Geotekniska Institut, med en artikel under rubriken:

Idag planeras och byggs alltför många hus nära havet

Artikeln börjar så här:

Mätningar runt om i världen visar att havsytan stiger allt snabbare och det står klart att klimatförändringar är orsaken. 

Hur snabbt och hur mycket havet kommer att stiga är osäkert men stora förändringar är att vänta och den globala havsnivån fortsätter att höjas långt efter år 2100.

Artikeln innehåller flera kloka synpunkter som att man skall skydda samhällena mot översvämningar orsakade av extrema stormar och skyfall. Men inledningen visar att författarna tycks sakna den egenskap som är viktigast för att kunna kalla sig ”forskare”: Nyfikenhet. Därmed har de missat en riktig forskares första uppgift: Att kolla källorna och deras trovärdighet.

Rättelser är inte möjliga i Sydsvenskan

Min och andras erfarenheter är att tvivel på klimathotet inte tillåts i tidningen. Jag har försökt flera gånger, se posterna ”Benhård faktaresistens i Sydsvenskans ledare” och även ”Hyckleriet i media”.

Därför replikerar jag på artikeln här.

Felaktiga utgångsdata

Författarna utgår från felaktig information: Att havet stiger allt snabbare och att det kan handla om en hel meter till 2100 och ännu mer därefter. Med detta som grund spekulerar de sedan om framtida problem och åtgärder för att avhjälpa dem.

Havets nivå mäts timme för timme i tusentals hamnar för att hålla koll på tidvattnets ebb och flod. I några få hamnar finns loggar sedan 1600-talet. Sedan mitten av 1800-talet finns loggar för alla kontinenter. Sedan 50-talet finns loggar även på avlägsna platser som Söderhavsöar. De för ö-riket Kiribati visas i posten ”SvD:s fuljournalistik”.

Loggar runt hela världen visar att havet stiger c:a 1 mm/år eller inte alls. De felaktiga uppgifterna om en stigning av en hel meter eller ännu mera till år 2100 kommer från IPCC och kretsen av forskare där omkring. De har emellertid inte förstått att tolka sina egna siffror med hänsyn till markens rörelse upp eller ner. Nestorn bland forskare på havets nivå, Nils-Axel Mörner, sorterade fram havets verkliga stigning på ett enkelt och mycket elegant sätt se posterna ”Förblindad klimatnoja” och ”Villfarelser i SvD”.

Där rapporterar han resultat från egna mätningar på ett dussin platser runt Jorden. Flera av dem har han personligen besökt flera gånger under 40 år.

Satellitmätningar

Emellertid sprider kretsen runt IPCC uppgifter om stigning i takten 3 mm/år och mera. De kommer från mätningar med satellit, se figur 2.

Figur 2. Mätning av havets nivå med satellitsystemet Jason.

På grund av rotationens centrifugalkraft har Jorden formen av ett tillplattat klot, en matematisk ellipsoid. Emellertid är Jordens inre ”knöligt” så att gravitationen varierar: Havets normala nivå ligger därför 80 meter lägre än ellipsoiden söder om Grönland, men 120 meter högre vid Maldiverna i Indiska Oceanen. Runt omkring den Arabiska halvön är det så torrt att förångningen från havet sänker havet med 30 meter.

Satelliten (1) kretsar på höjden 130 svenska mil och dess position bestäms av GPS- systemet från andra satelliter (2), vars positioner bestäms från stationer placerade på kontinenterna (5), d.v.s. ofta på ett av stånd av 500 mil eller mera.

Från 130 mils höjd skall då Jason mäta nivån på ett hav (3) med vågor som oftast är meterhöga med en noggrannhet av någon millimeter. Det är ungefär som att från Malmö mäta avståndet på axeln mellan timvisaren och minutvisaren på domkyrkan i Umeå.

Figur 3. Tornet på Umeå domkyrka med klocka

Förståelsen för ”Vetenskap”

Här avslöjar IPCC sin bristande förståelse för vetenskap: Det nya sättet att mäta havets nivå, med satellit, måste naturligtvis valideras genom att jämföras med det gamla, beprövade sättet med flottörer i hamnarna, innan satellitmätningarna kan tas på allvar. IPCC har gjort tvärtom.

Sättet att arbeta har också varit olika. De erfarna forskarna har själva åkt till olika platser och talat med befolkningen, kollat tillståndet av mätutrustning och loggade data samt besökt stränder, där strandvallar visar nivån på högvatten och lågvatten. Under vattenytan har de kollat koraller och gamla strandvallar, så att de kunnat skapa sig en uppfattning om havets nivå under gångna epoker.

Satellitdata har behandlats av datoroperatörer i bekväma luftkonditionerade kontor. Huruvida de skaffar sig fälterfarenhet vet jag inte.

Okunskap om landisen på Grönland

Förutsägelserna om att havet kommer att stiga metervis baseras på tron att klimatet kan bli 4 grader varmare. Antarktis ligger på Sydpolen, där det är så kallt att 4 grader inte gör någon märkbar skillnad. Grönlands sydspets ligger lika långt söderut som Uppsala, varför man menar att isen där kan smälta och höja havet. Dock tycks de flesta vara ovetande om att isen är 1½ à 3 km tjock med 10 – 20 grader lägre temperatur på dess ovansida än vid marken. Isen smälter således huvudsakligen vid marken längst i söder. Det kan inte öka takten i havets stigning med mer än delar av en millimeter per år. De som hävdar snabbare stigning exponerar bara sin okunskap.

Kallare framtid

MEN, det finns inga tecken på att vi går mot varmare klimat, se föregående post ”Klimatet håller på att bli kallare”. Det betyder att det är fullt möjligt att havets nivå år 2100 är LÄGRE än idag !

Degenererad forskning och journalistik

Vad Sydsvenskans artikel främst visar är en katastrofal degenerering av akademierna och media.

Allt vad forskning heter förutsätter att man ifrågasätter och analyserar de data man vill arbeta med, för att utvärdera deras trovärdighet. När det gäller havets nivå finns historiska data från tusentals mätstationer i alla större hamnar. Därtill finns det hundratals vetenskapliga rapporter, där nivådata bearbetats på olika sätt bl.a. för att avslöja cykliska perioder och trender över tid och rum.

Som privatperson kan jag få tillgång till mycket av detta material. En riktig forskare och en journalist har naturligtvis betydligt större möjligheter att finna relevanta uppgifter. Om de vill.

Det är skrämmande att åtta ”forskare” från så ansedda institutioner som KTH och SGI inte uppfattat vetenskapens mest grundläggande förutsättningar. Det är naturligtvis bara möjligt, därför att den allmänna kulturen på institutionerna degenererat och blivit ”ovetenskaplig”.

Detta hade inte kunnat ske om media fungerat enligt de Pressetiska Reglerna, som förutsätter att ”båda sidor” skall höras och rättelser skall införas. Då skulle kritik ha luftats, så att felande forskare fått anledning att tänka om.

För en sund demokrati är hederliga media och alerta institutioner för forskning väsentliga. Men båda måste lära sig att uppskatta kritik, som är en förutsättning för vetenskapliga framsteg samt att sortera bort aktivister med politiska agendor från verksamheten.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatet håller på att bli kallare

Solfläckscykler fram till 2017-12-01 enligt Royal Observatory i Belgien

Notera den tydligt sjunkande trenden av topparna sedan 1960. Det mest kritiska är nivån på de minima, som uppstår mellan cyklerna. Det var extremt lågt 2009 och man kan nu se att det blir ännu lägre 2018.

Detta har solforskare kunnat förutse sedan 20 år tillbaka. Nicola Scafetta visade 2010 hur lika cyklernas mönster var nu och på 1700-talet, se posten ”Koldioxidens verkan på klimatet”.

Den ryske solforskaren Abdussamatov rapporterade sin syn på utvecklingen mer i detalj redan 2005, se posten ”Klimatet blir snart kallare”.

De ”forskare” som IPCC anlitat har sedan dess envist blundat för dessa rapporter och gång på gång förnekat att Solen kunde ha något avgörande inflytande på klimatförändringarna. Man måste då fråga sig om de verkligen kan kallas “forskare”.

+ – + – + – +

VK tog in vår artikel om atmosfärens tjocklek den 10/12. Den resulterade i tre repliker:

14/12 Människor skapar global uppvärmning

15/12 Människan bakom klimatförändringen

19/12 Så förnekar man klimatförändring

22/12 Vårt genmäle: Klimatet håller på att bli kallare

Vi gläds åt intresset för klimatet med flera repliker, bland annat från universiteten i Umeå. Samtliga utgår från att världens klimatforskare är eniga om IPCC:s hypotes, som säger att koldioxid utgör den dominerande kraften bakom klimatförändringarna.

Det är inte korrekt. Hittills i år har det kommit fler än 400 vetenskapliga rapporter, som konstaterar att koldioxidens verkan är liten eller omärkbar. Vi länkade till uppmätta data som visar att den inte gör något alls.

Påståendet att hypotesen stöds av 97 procent av ”forskarna” vilar på studier, som gjort en subjektiv utsortering av materialet. De tre oftast citerade landar på stöd av 75, 49 och 41 forskare. Det är inte seriöst. Så få representerar inte ”tusentals forskare”.

IPCC är ”intergovernmental”, det vill säga en mellanstatlig organisation, som styrs av FN:s 195 nationer. Innan dess rapporter görs offentliga samlas delegater för mer än 130 länder, politiker och byråkrater. Bakom stängda dörrar förhandlar de i en vecka om rapportens sammanfattning ”ord för ord” enligt DN.

Inom politik förhandlar man. Inte inom vetenskap.

IPCC:s förutsägelser har oftast slagit fel. Öknarna skulle växa. De har krympt. Jorden har blivit 13 procent grönare på 30 år. Skördarna skulle minska. De har växt med 40 procent på 20 år enligt FAO. Det har lyft nära två miljarder människor ur extrem fattigdom sedan 1990 enligt Världsbanken. Öarna i Söderhavet skulle försvinna, men fler har växt än krympt enligt universitetet i Auckland. Orkanerna skulle bli fler och värre, men motsatsen har skett.

IPCC:s naturvetenskapligt okunniga politiker och byråkrater har inte lyckats skilja på kunniga och okunniga forskare. De senare har varit så angelägna att finna stöd för hypotesen att de förfalskat historiska och aktuella temperaturer. Så har GISS, som Balkedal (19/12) refererar till, beslagits med storskaliga ”justeringar” av data, googla ”fusk temperaturdata”. De rekord han nämner saknar tilltro.

Förtroendet för IPCC torde punkteras av klimatet självt, när detta nu går mot kallare tider. Både Danmark och Sverige har haft en sommar med historiskt låg max-temperatur. Mallorca, Mellaneuropa och Texas har fått tidiga snöstormar. I vintras sattes ovanligt många lokala köldrekord i Sibirien, Östeuropa och Nordamerika samt i somras i Nya Zeeland och Australien. Solen har nu blivit lika passiv som för 200 och 400 år sedan. Då var det kallt.

Klimatsans kommer gärna till Umeå universitet för en debatt om klimatets fakta och källornas trovärdighet.

Jan-Olov Liljenzin
professor em. ledamot av IVA och KVVS
Tore Scherstén
professor em. ledamot av KVA
Sture Åström
sekreterare i nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

Såvitt jag kan minnas är detta den första gången, som förtroendet för IPCC så tydligt kritiserats i svensk press.

S. Å.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Henrik Svensmarks teori bekräftas i ny rapport

Kosmiska protoner producerar kaskader av sekundära partiklar

En proton med energin 100 GeV, giga-elektron-volt = 100 miljarder elektronvolt, kolliderar högt uppe i atmosfären med luftens molekyler, vilket genererar en kaskad av sekundära partiklar och joniserade molekyler.

En sådan proton träffar varje kvadratmeter av övre atmosfären varje sekund.

En sensationell publicering

Den 19/12 kom Svensmarks senaste rapport ut på nätet som en artikel i Nature Communications. Där har även den ansedde israeliske astronomen Nir Shaviv medverkat. Det är sensationellt eftersom de stora ”vetenskapliga” media som Science och Nature hittills behandlat Svensmark som en Icke-Person, vars namn de vägrat att ange till och med då hans verk behandlats, ex.vis i rapporter om försöken vid CERN. Artikeln finns här:

En mer lättförståelig sammanfattning finns här:

Nedan gör jag ett försök att sammanfatta sammanfattningen:

Processen:

–         Kosmiska strålar består huvudsakligen av vätets atomkärnor, positivt laddade protoner. Sådana sprutas ut med mycket hög energi från exploderande stjärnor, novor, i Vintergatan och andra galaxer.

–         Solens magnetfält omger även Jorden och växlar i styrka. De positivt laddade protonerna styrs åt sidan av magnetfältet. När detta är starkt leds fler protoner förbi Jorden. När det är svagt träffas Jorden således av fler protoner.

–         Kosmiska protoner från yttre rymden slår loss elektroner från luftens molekyler. Så bildas joner, d.v.s. positivt och negativt laddade molekyler.

–         Jonerna hjälper aerosoler – hopklumpade molekyler främst av svaveldioxid och vatten – att formas och bli stabila. Dessa små klumpar måste växa nästan en miljon gånger, för att få en effekt på molnbildningen.

–         Jonerna främjar växten av aerosolernas partiklar till kondensationskärnor – CCN, Cloud Condensation Nuclei – runt vilka vattenmolekyler samlas och bildar små vattendroppar, vilka sedan bildar moln. Rapportens stora nyhet är bekräftelsen på att ju fler joner som bildas, desto fler kondensationskärnor, CCN, bildas med mera moln som följd.

–         Låga moln av små vattendroppar reflekterar Solens strålning, så att Jorden blir kallare.

–         När Solen är passiv med svagt magnetfält, blir inflödet av kosmiska protoner stort, mera moln bildas och jorden blir kallare.

–         När solen är aktiv med starkt magnetfält, når färre kosmiska partiklar Jorden och klimatet blir varmare.

Konklusioner

Detta betyder att denna mekanism har påverkat de klimatförändringar som noterats de senare seklerna.

Mekanismen har också påverkat de flerfaldiga svängningar av temperaturen om c:a 2 grader C de senaste 10.000 åren.

De mycket större svängningar om upp till 10 grader, som orsakat istiderna, kan härledas till solsystemets vandring i galaxen, då regioner med större antal exploderande stjärnor passerats.

+ – + – + – +

Början på slutet för den historiska epoken ”Förljugenhetens dominans”

Detta torde vara den slutgiltiga torpeden midskepps i hypotesen om ”Anthropogenic Global Warming”, AGW, som IPCC hävdar beror på koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Detta är inte ett ifrågasättande av koldioxidens verkan utan en logisk och experimentellt bekräftad förklaring till vad som verkligen sker.

IPCC har ingen uppgift längre och dess personal har under mer än 20 år visat att den inte kan arbeta hederligt. IPCC kan därför inte anförtros några som helst nya uppgifter, utan måste läggas ner.

Henrik Svensmark förtjänar ett Nobelpris, men det torde han knappast få förrän dagens prisdomare dött ut och ersatts av dem som i ungdomen insåg att deras föräldrageneration samfällt ljög för dem. Inte bara om klimatet.

Det blir ett historiskt skifte av paradigm.

S. Å.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Det går framåt för klimatet trots Trump: Sydsvenskans ledare

Emmanuel Macron och Donald Trump har mötts i Washington

Sydsvenskans redaktion förstår inte hur grundligt de gör bort sig i klimatdebatten. Måndagen den 11 december hade de lite otur med ledarsidan. Av erfarenhet ser jag ingen idé i att försöka få in en kommentar i tidningen. Där skall tvivel på klimathotet inte få förekomma, alltså motsatsen till reglerna i de Pressetiska reglerna. Därför skriver jag här istället:

Huvudledaren har ovanstående rubrik. Där talar man om hur hela världen sluter upp kring Macrons kamp mot koldioxid trots att Trump inte är med. På samma sida skriver docent Anne-Marie Pålsson, AMP, hon med boken ”Knapptryckarkompaniet”, och pekar på kritik av regeringen från Riksrevisionen, RiR, för att den inte följt grundlagens bered-ningskrav, Regeringsformens 7 kap 2 §. Dessa förutsätter ordentliga konsekvensanalyser. Då måste givetvis flera sidors synpunkter tas med och ställas mot varandra.

RiR påpekade hur detta nonchalerats för invandringspolitiken, men AMP räknar upp andra exempel: friskolereformen och avregleringen av elmarknaden.

Det värsta exemplet är förstås klimatpolitiken. Den vilar på missförstånd, drömmar och bluffar samt ren förfalskning av fakta. Detta har kunnat pågå i decennier bara därför att Västerlandets medier samfällt begått våld på yttrandefriheten och förkvävt alla invändningar i den stupida tron att de räddar världen. Denna blinda tro demonstreras utförligt i huvudledaren:

Den gröna tekniken är inte bara klimatvänligare, utan i många fall dessutom ekonomiskt fördelaktig. Omställning och innovationer skapar nya jobb.

Med ”grön teknik” menar man främst sol- och vindkraft samt elbilar, etc, vilka tekniker skall minska utsläppen av koldioxid, måttet på ”klimatvänlighet”. Om jag för ett ögonblick bortser från att detta mått är falskt, eftersom koldioxid INTE påverkar klimatet, har jag följande kommentarer:

Genomgående kan man inte tala om ”ekonomi” för tekniker som inte klarar sig utan subventioner och sådana behöver de alla. Vi ser nu att gång på gång begär vindkrafts-industrin ökade subventioner, eftersom flera företag, ofta offentligt ägda, gör stora förluster. Det gäller bl.a. kommunerna i Karlstad och Kalmar, samt landstinget i Gävleborg.

Talet om utsläppsminskningar avser nästan alltid endast den tid produkterna befinner sig i aktiv användning. Men stora utsläpp sker under utvinningen av de sällsynta jordarts-metaller alla tre teknikerna är beroende av samt under produktionen av de tusentals ton stål, koppar, aluminium och betong ett vindkraftverk och dess transformatorer och kablar kräver. De måste det vara i drift och ”minska utsläppen” i 10 -20 år, innan ett nollresultat av utsläpp uppnås. Men effekten kan långa tider reduceras på grund av isbildning och andra störningar. Dess livstid kan vara 15 år istället för projekterade 25 år. Sedan uppstår stora volymer utsläpp för att skrota anläggningarna och återställa naturen.

Det är alltså tveksamt om vindkraft ens reducerar utsläppen.

Den allvarligaste invändningen är att vindkraften producerar ingenting några dagar varje månad, ibland upp till en vecka i följd, se posten ”Tysk el september 2017”:

Det betyder att man måste ha kvar alla de gamla kraftverken. Investeringen i vindkraft är alltså meningslös.

Utsläppen berikar luften med koldioxid, som är växternas viktigaste näring, och en välsignelse för mänskligheten. Därmed framstår dagens satsningar på vindkraft som ren och skär galenskap. Om Tysklands Energiewende sade näringsminister Sigmar Gabriel ”Irre Zustände”, galna tillstånd.

 

Solkraft är lika beroende av jordartsmetaller som vindkraft och kräver omriktare, kopparledningar och batterier för att kunna jämföras med andra kraftslag. Den ger inget på nätterna, men höga toppar mitt på dagen, vilka stör alla andras produktion.

Det ger ibland ett överskott av el, som måste dumpas till negativa priser. På vintern ger de nästan inget, se grafen för november, då vintern knappt börjat:

Nyckfullheten leder till orimliga förhållanden så som Sigmar Gabriel konstaterade.

I Sverige säljer några elföretag solpaneler till villaägare med löfte om att dessa skall få byta sitt överskott av el på sommaren mot lika mycket ström på vintern. Men det kommer de inte att ha råd med i fortsättningen. De timmar solel producerar på sommaren är elbehovet lågt, varför elpriset blir mycket lågt, ibland negativt. På vintern är elbehovet stort. Ibland producerar vare sig sol eller vind någon ström att tala om. Då blir priset högt. Inga företag har i längden råd att byta dyr vinterel mot billig sommarel.

Elbilar har samma problem som vindkraften med utsläpp under produktionen. Svenska IVL gjorde en studie av dessa och fann att bilen måste köra över 10.000 mil för att spara in några utsläpp alls. Sedan gäller att uppgiven strömförbrukning oftast räknar med låg hastighet och inte tar med elbehovet för luftkonditionering och uppvärmning eller förlusterna i batterier och laddstationer. Vid motorvägsfart kan räckvidden minska med mer än hälften.  Batterierna i Teslas modell S100 väger 700 kg.

Jag ser en lönsam nisch på marknaden för en klass elbilar, en liten Citybil för de familjer som har två bilar.

 

Drömmen om ”nya jobb” är en chimär. Varje krona till olönsamma och därför subven-tionerade jobb tas från det kapital som annars skulle använts för investeringar i nya lönsamma jobb. För varje subventionerat jobb, blir det två eller tre lönsamma jobb som inte skapas.

Kina visar också stort intresse för en ledande roll i klimatarbetet.

Kinas kolkraft ökar både hemma och i andra länder. Kinesiska företag bygger 700 av världens planerade 1.600 kraftverk för kol, varav 100 i Afrika.

I Indien planeras också bortåt hundra kolkraftverk.

Världens förbrukning av kol väntas stiga med 43 %.

Parisavtalets målsättning är ren fantasi.

 

Okunskap i ledaren. Spalten kallas för ”ledare”. Det ordet betyder att man ser sig själv som vägvisare och utbildare för läsarna, som förutsätts veta mindre. Då måste ett krav vara att man själv underrättar sig om de problem man behandlar och skaffar sig kunskap om grundläggande fakta.

Det gör inte redaktionen för Sydsvenskan. Med trosvisshet blundar man för frågans viktigaste faktum:

Koldioxid gör inget åt klimatet !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatpolitiska rådet

Ola Alterå, rådets kanslichef

Regeringen har nu utsett rådets ledamöter:

Rådets ordförande blir Inger Bonde med en bakgrund som bland annat generaldirektör på Finansinspektionen och verkställande direktör på AMF Pension.

Vice ordförande blir Johan Kuylenstierna, verkställande direktör för Stockholm Environment Institute, SEI.

Övriga ledamöter är:

Karin Bäckstrand, professor i statskunskap vid Stockholms universitet;

Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet;

Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola;

Åsa Löfgren, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet;

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas samt

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Gösta Walin i P4 Radio

Professor Gösta Walin sjunger ut i Radio P4 Sjuhärad:

Sluta med koldioxid är som att be folk sluta äta.

Jag har en dålig nyhet och en god nyhet.

Den dåliga är att alla våra ansträngningar att minska halten koldioxid är meningslösa. Det finns inte skuggan av en chans att vi kan påverka så mycket  att det har någon som helst påverkan på vårt framtida klimat.

Vindkraft är en pest och en pina som fördärvar det svenska landskapet. Och totalt meningslöst.

Rreportern: Om vi går tillbaka till naturen med småjordbruk och så, skulle det inte betyda något ?

Det skulle betyda att större delen av mänskligheten skulle behöva avlivas. Vi kan inte försörja oss på 1600-tals-teknik.

I alla andra sammanhang, när FN gör nåt, ser man för sig en korrupt organisation. Dom borde läggs ner. Men när klimatpanelen säger nåt, är det plötsligt Guds ord. Det är urlöjligt! Det är bara en politisk kompromiss, som man manglat fram. U-länderna tycker det är bra med klimathotet, för dom hoppas få pengar.

Det är många som tjänar pengar på klimathotet. Inte bara Al Gore och forskare, som får anslag för att forska på det.

Du menar att har man rätt åsikt, får man anslag.

Absolut.

Du säger detsamma som Donald Trump, presidenten. Han säger att klimathotet är fake-news.

Jaa, jag hoppas han står fast vid det.

Man har sagt att du är modig, som har de åsikterna. 

Jag har aldrig blivit hotad, men jag har en kollega, Wibjörn Karlén, som blivit utsatt för nästan dödligt hot. En tidningsartikel uppger att “det finns minst tio klimatförnekare i Riksdagen”. Hu, vad hemskt, dom har inte den rätta tron. Det är rent löjligt att bara publicera en sån notis. Man måste få tro vad man vill.

Den goda nyheten är : Mer koldioxid i atmosfären är en välsignelse för mänskligheten och allt liv på jorden.

Det som är typiskt för glaciärer är att dom växer och krymper och växer och krymper och det har de gjort i alla tider.

Men finns det ingenting som hotar mänskligheten?

Jo, det är vår envisa dumhet att hitta på sådana här tokiga projekt som att sluta med fossila bränslen. Det är ett hot. Det kan skapa krig och elände och bromsa utvecklingen i U-länderna. Det är ett stort hot!

Men olja och kol är ju dokumenterat skitiga.

Dom är inte skitiga. Man eldar inte på 1800-tals vis, så svart rök kommer ut. Man eldar i avancerade anläggningar, som inte släpper ut skit.

Det får bli ditt sista ord här.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Anmälan senast 12/12

Fjolårets konferens hade över 80 deltagare

 Anmäl dig senast den 12 december för den rabatterade anmälningsavgiften, SEK 790:-. Väntar du till efter den 12:e blir avgiften 990:-.

Hur du gör anmälan finner du under fliken ”Konferensen”. Se också fliken ”Upprop”, där vi ber om bidrag, så att vi kan ge konferensen större ”tyngd” i mediabruset, Vi hoppas att du också vill sända Uppropet till andra som du tror har förstått läget för Sverige.

 

Observera följande:

Ange de paket du önskar delta i, ex.vis så här: 1 2 o 4.

Du skall bara betala in 790:- eller 990:-. Rum och middag betalar du vid utcheckningen från hotellet. Då står även eventuella drycker starkare än lättöl och Ramlösa på räkningen.

Vid konferensen talar flera världsberömda forskare, men deras framställning riktas till intresserade medborgare, så du skall inte ha svårt för att följa med och förstå sammanhangen. Du får bättre förståelse för fakta, så att du blir säkrare i framtida diskussioner om klimatet och klimatpolitiken.

Du träffar många andra intresserade, som du bara känner som en signatur på en blogg eller en mejladress. Vidare kontakter blir mycket trevligare sedan ni blivit bekanta med varandra.

Förutom föredragen kommer ett antal deltagare att hänga upp ”posters”, affischer, i aktuella frågor, ex.vis vindkraft. Under pauserna står de bredvid, så att du kan diskutera med dem. Det skapar ypperliga tillfällen till kontakt med meningsfränder, med vilka du kan utbyta erfarenheter och praktiska tips. Du blir effektivare i ditt argumenterande samtidigt som du kan inspirera andra.

 

Hör av dig till Tege, om du kan delta i samåkning från orter med dålig tågförbindelse. Sedan annonserar vi det nedan på denna post, så att intresserade kan anmäla sig och få dina kontaktuppgifter.

 

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather