All posts by sture@aastroem.com

Permafrosten tinar och fryser sedan halv miljon år

Bortersta ändan av Sibirien med Alaska i öster och Kamtjatka i söder. Google Earth visar var Tjerskij, Chersky på engelska, ligger med en liten röd ballong.

Kommentar till artiklar i DN med rubriken:

Sibirien sjunker sakta ned i dyn när permafrosten tinar

+ – + – + – +

Men ryska forskare vill ändå ha mer kyla och is

Sedan minst en halv miljon år är det permafrost i norra Sibirien (ständigt frusen tundra). Det rapporterades i tidningen Science i februari 2013. Det betyder att detta stora område har upplevt minst fyra långa istider med mellanliggande värmeperioder – varav vi lever i den senaste. 

Men permafrosten har förstås varierat. Under särskilt varma perioder kan den delvis tina. Sedan senaste istid slutade för 12-11.000 år sedan var det varmast under det s. k. klimatoptimum för 8-5.000 år sedan. Varmare än nu var även bronsåldern, romartiden och högmedeltiden. Kallare var antiken, tidig medeltid samt Lilla Istiden ca 1300-1850. 

Under alla dessa värme- och köldperioder har permafrosten dels värmts och dels frusit till ordentligt igen. Nu tinar den på sina håll igen som en följd av naturlig återhämtning från Lilla Istiden. Då rådde under långa perioder besvärande köld, missväxt, nöd och död. 

Hur permafrosten utvecklas studerar de ryska forskarna Sergej och Nikita Zimov, far och son. De driver en forskningsstation i staden Tjerskij 15 mil från Norra Ishavet i distriktet Kolyma, känt för extrem vinterköld. Dagens Nyheter skildrade den 30 juli deras arbete i ett stort reportage.

Trots Kolymas köld vill de ha mer kyla och is. De fruktar att metan från tinande tundra skulle kunna värma Jordens atmosfär. Mätningar tyder på att Jordens medeltemperatur sedan 1880 har ökat med en knapp grad och att ökningen är större nära polerna.

Enligt Nikita Zimov blir permafrosten nu 0,1 grad varmare per år.

 Vad han och DN inte nämner är att Sibirien har upplevt både varmare och kallare perioder många gånger tidigare. Under Lilla Istiden var det betydligt kallare. Men då rapporterade knappast någon från Sibirien. Nu skriver DN att våren kommer tidigare och vintern senare, att snön smälter tidigt och att det blir grönt. I förbigående nämns att en by har börjat odla vattenmeloner.

 Sådant hälsas normalt med glädje. Men för forskarna Zimov är det ett problem. De tror att metan från tinande permafrost kan värma Jordens atmosfär, trots att metan är en försvinnande liten del av atmosfären och dessutom blir till vattenånga och koldioxid i reaktion med luftens syre. Tinande tundra släppte ut metan även under tidigare varma perioder utan några skadliga följder. 

De menar också att Sibiriens stora barrskogar (taigan) håller kvar värme. Därför vill de i stället göra tundran både kalare och kallare genom att inplantera betande djur, som skapar stora grässlätter utan träd.  

De menar inte bara köldhärdiga jakar, myskoxar, visenter, vildhästar och jättehjortar. De hoppas genom genmanipulering kunna få fram ulliga elefanter och kanske även återuppliva mammutar genom DNA-överföring från döda djur. Tanken är att elefanter och mammutar kan ge sig på träden. 

Forskarna har lön från ryska vetenskapsakademien och får internationellt stöd. Stationen är bara öppen sommartid. Då är forskare från andra länder också där. Vintertid är familjerna Zimov i miljonstaden Novosibirsk med måttligare 10-15 minusgraders medeltemperatur mot 40-50 minusgrader – eller ännu lägre – i Kolyma. 

Sådan kyla avskräcker dock inte fiskaren Leonid Naljotov, som bor i Tjerskij året om. Han menar att väder och klimat ändras normalt och betonar att den gångna vintern var kall med mycket snö. Han tror inte på rådande klimatlarm. 

Men forskarna Zimov har ett egenintresse av att framställa dagens värme som ett hot. Utan hot blir det inga anslag till deras forskning. Det rapporterar dock inte DN.

Tege Tornvall

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Flygskatten är meningslös

Flygbolaget BRA är en sammanslagning av flera små bolag, som trafikerar små flygplatser och konkurrerar med låga priser. En prishöjning med 80:- per enkel resa påverkar givetvis antalet passagerare, vilket i sin tur påverkar de små flygplatsernas överlevnad.

2017-08-02

Svar till Monika Bubholz (NWT 28/7)

Miljöpartiet lyckas nästan alltid blunda för den fysiska verkligheten när det gäller klimatpolitiken och vill nu införa en så kallad flygskatt. Man påstår att den liksom andra utsläppsmotiverade påfund är nödvändiga för att undvika globala klimatproblem. Det är en våldsam överskattning av Sveriges betydelse i sammanhanget och verklighetsfrämmande av flera skäl.

Koldioxidens roll för den globala medeltemperaturen och därmed klimatet är trots alla påståenden om motsatsen inte fastställd. Framstående fysiker som Richard Feynman hävdar att dess påverkan på den globala temperaturen är noll. Han hänvisar till naturlagarna och säger att det enbart är gravitationen som åstadkommer växthuseffekten – inte växthusgaserna. Under senare tid har det kommit flera vetenskapliga artiklar där olika forskargrupper hävdar samma sak. De baserar sina resultat på iakttagelser från andra planeter och grundläggande fysikaliska samband. Jakten på utsläpp blir då bara en dyr och meningslös politisk regndans.

Låt oss, trots att vetenskapligt underlag saknas, anta att koldioxiden kan åstadkomma klimatproblem. Även då är kraven på att vi i Sverige skall begränsa våra utsläpp utan praktisk betydelse. Om Sverige försvann från jordens yta skulle utsläppen av växthusgaser globalt bara minska med 0,15 procent. Sätter man in flygskatten i det sammanhanget borde man inse att dess inverkan på klimatet är noll.

Det gäller även andra målsättningar som lanseras under den svepande egenskapen ”hållbart” och exempelvis innebär satsningar på så kallat förnybart, ett fossilfritt Sverige eller ett medvetet försvårande för biltrafik. Det förnybara ökar våra utsläpp (!) och kräver i förlängningen dyr onödig utbyggnad av stamnätet. När det gäller fossilfrihet pågår en offentligt finansierad lobbyverksamhet som leds av förre generalsekreteraren i naturskydds-föreningen Svante Axelsson. Enlig min mening skall ensidig propaganda inte finansieras med skattepengar.

Om man tror på koldioxidens fördärvliga egenskaper borde det vara mer meningsfullt att påverka de som står för 99,85 procent av utsläppen. Vår minimala andel globalt minskar dessutom framöver eftersom många länder, bland annat de så kallade Brics-länderna med Kina och Indien i spetsen, bygger nya fossildrivna kraftverk. De förbehöll sig nämligen rätten att med hänsyn till sin befolknings ökande energibehov öka sina utsläpp fram till 2030 enligt överenskommelserna i Paris hösten 2015.

Koldioxid är växternas mat. Sjunker halten i atmosfären under 180 ppm börjar livet på jorden att slockna. Våra utsläpp återför en relativt sett mycket liten mängd koldioxid till den atmosfär den en gång kom ifrån. Ökande halt är i själva verket bra för jordens befolkning. Dagens halt är historiskt sett låg. Den för växter ideala halten ligger flera gånger högre än dagens drygt 400 ppm. Det vet alla professionella odlare som använder växthus.

Vatten transporterar koldioxid inuti växterna. När halten koldioxid nu ökar minskar vattenbehovet och tillväxten går snabbare. Jorden har tack vare ökningen på några decennier blivit drygt 10 procent grönare. Flertalet öknar krymper och för vissa grödor har utbytet ökat med 40 procent på 20 år enligt FAO, vilket gjort att jorden kan försörja fler människor. Dessa positiva effekter skrivs det väldigt lite om. De passar inte in i klimatlarmarnas pessimistiska agenda.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

2017-08-12

”Koldioxidskatten kostar pengar utan att ge något vettigt i utbyte”

En något förkortad version illustrerad av en bild med fabriks-skorstenar, som släpper ut ånga, vilken i motljus ser ut som rök. Redaktionens lay-outare tycks vara helt försvurna till klimatreligionen.

+ – + – + – +

2017-08-14

Skatt på koldioxid meningslös 

(Inte på nätet)

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Åt väder och klimat finns inte mycket att göra

Våldsamma oväder är en vanlig företeelse i vårt normala klimat. En jetström från Antarktis samt cyklonen Joalane över Indiska Oceanen april 2015.

2017-07-29

Vad menar Pontus Björkman? En förutsättning för att vara klimataktivist är okunskap. Det ser vi i Pontus Björkmans inlägg den 23/7.

Han skriver om att ett isberg har brutits loss från Antarktis som om det vore något nytt och oroande. I själva verket är det helt normalt och har hänt gång på gång sedan Antarktis blev istäckt för 34 miljoner år sedan.

Han skriver om korallblekning som om det är döden för korallerna, fast det egentligen är en metod för dem att försöka överleva. Korallerna slänger ut alger som inte längre passar förhållandena och försöker hitta nya att vara i symbios med.

Torka inträffar då och då i Östafrika och har inget med klimatförändringar att göra. Svält beror alltid på krig, konflikt och annan politik och inte på matbrist.

Vad han menar med att Arktis ska kollapsa är obegripligt. Vadå kollapsa? Likaså är det obegripligt vad han menar med att isarna där smälter snabbare än i klimatforskarnas prognoser. Minskningen i havsistäcket på sommaren har stannat av. Grönlands is förändras så sakta att det är svårt att mäta, men den uppmätta takten leder till att all is där har försvunnit om drygt 10000 år. Fast långt dessförinnan lär nästa istid ha kommit och istäc-ket börjat växa igen. Just i år har avsmältningen under våren dessutom varit ovanligt liten.

Sedan menar han att vi ska göra något för att hindra dessa förändringar, som inte avviker alls från vad som är naturligt. Det vi kan göra är att hindra politiskt skapade svältkatastrofer. Åt väder och klimat finns inte mycket att göra.

Lars Kamél, Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sjätte massutrotning en myt

Den 5:e massutrotningen: En 10 km stor asteroid slår ner utanför Mexico. Flygande reptiler liksom dinosaurierna utrotades.
.
 .
Det är en vida spridd myt att det pågår en sjätte massutrotning just nu. Lika fullt är det en myt som saknar vetenskapligt stöd. Det är egentligen bara att titta på utrotningstakten sedan 1500 och jämföra med vad som hände vid de fem konstaterade massutrotningarna. Nuvarande takt är  helt enkelt inte i närheten av vad som behövs för en massutrotning. Dessutom innebar de fem tidigare att inte bara arter, utan också hela släkten och familjer av arter, dog ut. Vilket inte alls har skett sedan 1500.
.
Den som inte litar på statistik, litar kanske på en expert? Paleontologen Doug Erwin vid Smithsonian Institute uttalade sig nyligen om att det inte alls pågår någon sjätte massut-rotning och att det är skräpvetenskap att påstå att den pågår.
 .
En som tydligen svalt myten är Andreas Ekrot, som i ett inlägg 28/7 skriver att vi måste stoppa den genom att bli veganer. Han hävdar  att de fem tidigare berodde på klimatförändringar, men orsakerna till fyra av dem är osäkra. För den senaste av dem, för 65 miljoner år sedan, vet vi att ett stort objekt från rymden slog ner vid vad som nu är Mexicos kust. Förutom de direkta effekterna, orsakade nedslaget sannolikt en flerårig, global avkylning som många arter inte kunde överleva.
.
Vi stoppar ingen sjätte massutrotning genom att alla bli veganer, för det pågår ingen sjätte massutrotning!
.
Lars Kamél
nätverken Klimatsans och Clexit Sverige
 .
+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Elbilar ska inte behöva subventioner

“Zero emission” är inte sant. Bilen måste köra många mil innan utsläppen från tillverkningen kompenserats

2017-07-30

Olov Östlund (Insänt 28/7) vurmar för elbilar. Det gör jag också, se mitt inlägg: “Små elbilar bättre än stora“.

Men han utgår från en oriktig förutsättning: Att utsläpp av koldioxid är skadliga. De är tvärtom nyttiga, googla “fullskaleprovet fao”.

Allt levande är uppbyggt av kolföreningar, som fått kolet från luftens koldioxid. Mer koldioxid i luften gör växterna frodigare och människorna rikare.

Det är omsorgsfullt bevisat att koldioxid inte påverkar klimatet, googla “koldioxidens verkan klimatet”.

Elbilar är så bra för vissa ändamål att de inte ska behöva subventioner.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Solenergi med övergrepp på Demokratin

Solceller åtnjuter nu statliga subventioner för installation och från vissa elbolag garanti för att byta överskottsel på sommaren mot vinterel.

Det statliga propagandaorganet “Fossilfritt Sverige” med Svante Axelsson i spetsen har tillsammans med Johan Lindahl,  Svensk Solenergi och Olle Johansson,  VD Power Circle skrivit en uppmaning att dra nytta av subventionerna  och installera solceller. Den har tagits in i något dussin lokaltidningar.

Alla tre skribenter är direkt eller indirekt via subventioner avlönade med skattemedel. Jag har framhållit det orimliga i sådan finansiering av politisk propaganda i följande manus.

+ – + – + – +

Tre skribenter hävdar att “Framtiden för solenergin är strålande” och hänvisar till lägre priser på solceller. De ser Tyskland som föregångsland och vill att fler väljare skall installera solpaneler. Dessa lockas nu av subventioner som politikerna erbjuder samt av elbolagens garanterade priser för det överskott av el som man själv får.  

Överskotten uppstår på sommaren, då semestrarna gör behoven små. De gör strömmen värdelös. I Tyskland har priserna till och med blivit negativa, efter-som de “pålitliga” kraftverk, som står för “reglerkraften”, inte hinner reglera ner snabbt nog.  

När solpanelernas ägare sedan vill ha tillbaka lika mycket ström, som de matat in, är det vinter och strömmen är dyr. Inga bolag, inte ens statens egna Vattenfall, kan i längden byta värdelös sommarström mot dyr vinterström. 

Solkraft och vindkraft är nyckfulla energikällor, som i praktiskt avseende leve-rerar NOLL ström ibland. Då behövs “pålitlig” kraft från vatten-, gas- olje- eller kolkraftverk med lika stor kapacitet som de nyckfulla energikällornas. Ingen produktion kan bli lönsam med investeringar i dubbel kapacitet.

Värre är att skribenterna demonstrerar ett grovt övergrepp på demokratin. De är alla direkt eller indirekt via subventioner heltidsavlönade av skattemedel.

Det är ett övergrepp på demokratins principer att skattemedel används för att saluföra politiska åsikter, som med nödvändighet är helt motsatta många väljares åsikter. Det är den grundläggande förutsättningen för totalitärt styre.

Sture Åström

Sekreterare i nätverket KLIMATSANS utan offentliga bidrag

+ – + – + – +

2017-07-30

Svar till “Västra Götaland kan installera fler solceller

+ – + – + – +

2017-08-04

Solenergi med övergrepp på demokratin

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vill vi verkligen ha ett fossilfritt samhälle?

“Strålande framtid” enligt statens organ “Fossilfritt Sverige”

2017-07-29

Replik till ”Framtiden är strålande” (26/7)

En värld fri från fossil energi är en utopi. Enkel matematik visar orimligheten. Frågan är inte om det går att skapa ett sånt samhälle. Frågan är om vi skulle vilja ha det samhället.

Regeringens nationella samordnare för Fossilfritt, Svante Axelsson i förbund med två lobbyorganisationer för solkraft (Svensk Solenergi och Power Circle) skriver i en debatt-artikel om hur fantastisk solkraften är. Framtiden är strålande!

Problemet med de förnybara energislagen sol – och vindkraft är deras usla produktivitet. Energisektorn står för nio procent av den globala bruttonationalprodukten. Den innehåller teknologier med varierande produktivitet. (Institute for Energy Research). Det går att få en känsla för underliggande fakta genom att titta på hur mycket energi en energikälla ger tillbaka för den energi som används för att utvinna den. Sett på livslängden från gruvan till återvinningen/skroten.

Forskning ledd av Professor Michael Kelly vid universitetet i Cambridge visar att för all energi världen använder sammantaget får vi ut elva gånger mer energi än som används för att få fram den. Då är allt med från torkad dynga som bränsle till kärnkraft. De två procent av världens energiförsörjning som kommer från sol och vind är också med. Fossil kraft ger femtio gånger insatsen. Kärnkraft sjuttio gånger.

Hur skulle det förändra världen om vi växlar till ett helt fossilfritt samhälle? En uppfattning kan vi få genom att titta på forskning om solkraft i Spanien. Där gav solkraften två och en halv gång så mycket energi, som använts för att producera den i livscykelanalysen.

Vindkraft ger knappt fyra gånger insatsen. En helt förnybar energiförsörjning globalt kommer alltså att kräva oerhört mycket större resurser för den energi vi behöver för ett modernt samhälles funktion. Och kräva en allt större andel av den globala bruttonational-produkten. Även om effektiviteten hos det förnybara flerfaldigas.

Förnybart är inte heller så förnybart som det låter. De förbrukar också Jordens resurser vare sig man bygger kärnkraft eller vindkraft med materialet. Och det går inte åt mindre.

Om vi begränsar perspektivet till vårt land handlar det om trafiksektorn. Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) använder den runt 100 TWh. Om målet är en fossilfri fordonsflotta redan 2030 och hoppet står till elbilar så behöver vi bygga ut vår elförsörjning med sextio procent innan dess.

Fossil kraftproduktion är väl utesluten och kärnkraften ska avvecklas. Matematiken visar att det blir minst sagt knepigt.

Åter till globala perspektivet. Om mer än 80 procent av världens energi till stor del ska ersättas av förnybart bör vi fundera på vilka variabler som påverkar. Färre människor på Jorden lär vi inte bli. Fler som aspirerar på ett bättre liv är skäligt. En livsstil som före industrialismen vill väl ingen ha. Hälsa, livslängd, låg barnadödlighet och över huvud taget allt som vi tar för givet förutsätter energi till överkomligt pris. Någon betalar även det som är ”lönsamt” med hjälp av subventioner.

Professor Kelly måste ha väldigt mycket fel för att det ska gå att bortse från deras resultat. Vem granskar grunden för politiken och faktiskt förutsättningarna för att efterleva Parisavtalet? Att tro att solkraft ska frälsa världen från klimatförändringar verkar minst sagt vara önsketänkande.

Evert Andersson

Fri debattör, Askersund

+ – + – + – +

Demonstrativt övergrepp på demokratin:

Evert Andersson är en privatperson utan offentliga bidrag för sitt opinionsbildande arbete. Sådant är en grundläggande förutsättning för att “Demokrati” skall kunna fungera.

Hans motdebattörer är Svante Axelsson, Nationell samordnare för “Fossilfritt Sverige”, Johan Lindahl, Svensk Solenergi, och Olle Johansson, vd Power Circle, som alla är direkt eller indirekt via subventioner heltidsavlönade av skattemedel.

Det är ett övergrepp på demokratins principer att skattemedel används för att saluföra politiska åsikter, som med nödvändighet är helt motsatta många väljares åsikter. Det är den grundläggande förutsättningen för totalitärt styre.

Detta är särskilt stötande, då argumenteringen är genomfalsk: Väljarna skall lockas att satsa på olönsamma investeringar, som gjorts skenbart lönsamma med subventioner och politiska regleringar, som snedvrider prisrelationerna på marknaden. Landet blir fattigare av deras politik.

Det är djupt oroande att detta accepterats av alla etablerade partier.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Att skrämmas för pengar

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, visar att utbredningen av isen på havet i Arktis i år, svart och röd kurva, följt de senaste fyra åren

Pontus Björkman radar upp en serie vilseledande uppgifter, som han inte försökt förstå: 

1. Ett isflak större än Gotland har lossnat från Antarktis i en helt naturlig process. År 1927 och 1956 lossnade flak som var fyra gånger respektive sex gånger så stora. 

2. Stora Barriär-revet vid Australien har klarat klimatets svängningar i miljoner år. Korallerna bleks främst av att havets nivå svänger upp och ner mer än en halv meter som en följd av El Niño. De har alltid återhämtat sig lika naturligt som att våra lövträd slår ut på våren.  

3. Med dagens ökade halt av koldioxid i luften klarar växtligheten torka bättre. Öknarna minskar så att Jorden har blivit grönare. Men lokala torrperioder är normala för vårt klimat. Svälten beror dels på att folkmängden tredubblats i flera länder och dels på terrorism och krig. Utsläppen av koldioxid har bidragit till att Jordens skördar ökat 40 procent de senaste 20 åren enligt FAO. 

4. Sedan maj månad har isen på havet i Arktis smält i samma takt som de senaste fyra åren. På dagens datum, 24 /7, ligger alla fem åren alldeles intill varandra enligt Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Inget tyder på att isen kan försvinna på sommaren. 

5. De 90 “forskare” som spådde enorma kostnader efter en “kollaps” av Arktis, har antagit dels att havsisen försvinner och dels att landisen på Grönland smälter. De har missat att det är 10 – 20 grader kallare ovanpå isen, då den är 1½ – 3 km tjock. Så varmt är det ingen som tror att klimatet kan bli. Landisen har ökat sin massa ovanligt mycket under 2016. 

Forskarna vill skrämma politikerna i Arktiska Rådet för att få fortsatta anslag. Björkman tror att han får mera bidrag till sin organisation genom att skrämma allmänheten. Det går så länge det går. 

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

2017-07-25

”Han skräms för att få pengar”

+ – + – + – +

2017-07-27

Vilseledande uppgifter om klimatfrågan

+ – + – + – +

2017-07-31

Björkman tror på mer bidrag genom att skrämma allmänheten

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2-gradersmålet sattes av en ekonom

Professor William Nordhaus, Yale, är mest känd för sina arbeten med ekonomiska modeller

Världens “klimatpolitik” inriktas på att försöka begränsa möjlig global uppvärmning till högst två grader från industrialismens början.

Men inga klimatforskare har preciserat denna gräns. Den sattes av Yale-ekonomen professor William Nordhaus 1975. Han “kände på sig” att mer än två graders uppvärmning kunde göra klimatet varmare än någon gång flera hundra tusen år tillbaka.

Nordhaus räknade på möjliga effekter av sådan uppvärmning och varnade för ett klimat mer än två grader varmare än före industrialismen. Efter miljökonferenser i Stockholm och Rio de Janeiro fastställde EU:s miljöministrar 1996 gränsen två grader.

Sedan dess är denna gräns officiellt klimatmål – utan minsta vetenskapliga grund. Flera perioder var minst så varma sedan senaste stora istid slutade för 12-10.000 år sedan.

Varmast var det 8-5.000 år tillbaka. Minst lika varma som nu var även bronsåldern, romartiden och medeltiden. Det styrks av historiska dokument och studier av trädringar, växtdelar och geologiska lämningar.

Kallare var den tidiga antiken, tidig medeltid samt Lilla Istiden ca 1280-1870. Därefter har Jorden värmts en knapp grad. Varmare hav och mänsklig verksamhet har tillfört atmosfären mer koldioxid. Det har tillsammans med växtförädling och bättre metoder gynnat växtligheten.

På tidigt 70-tal oroade sig många för en ny “liten istid”, eftersom Jorden åren 1940-70 blev 0,3-0,4 grader svalare. Men med ökande solaktivitet blev den sedan fram till slutet av 1900-talet lika mycket varmare. Då började många oroa sig för global uppvärmning i stället.

Sedan 1930 har världens skördar ökat fem gånger. Satelliter har registrerat ökad växtlighet.  Jorden har blivit 11 procent grönare. Över en miljard människor har lyfts ur nöd och svält.

Men nu är Solen åter minimalt aktiv som periodvis under Lilla Istiden. Det talar för kyligare klimat framöver.

Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Energiewende kan fälla Merkel

Michael Fuchs, vice ordförande i Merkels koalition CDU/CSU, ansvarig för näringsliv, energi och turism.

2017-07-21

Lokaltidningen i Rheinland-Pfalz refererade ett tal av Michael Fuchs:

“Die Energiewende läuft aus dem Ruder”

Ungefär: Energiewende löper amok

Elkunderna kommer att få betala dyrt för Energiewende. Motsvarigheten till vårt elcerti-fikat, d.v.s. subvention till “förnybar el”, kommer att stiga från dagens 6,88 Cent till 10 Cent/kWh år 2020 enligt gällande prognos. Ovanpå tillkommer moms, som ger staten och delstaterna ökade inkomster. Detta ansåg han inte vara “miljöskydd” utan “en medveten utsugning av medborgarna”. (Det är starka ord från en av landets högsta makthavare.)

Han pekade på två viktiga tillkortakommanden:

  1. Det fattas anläggningar för att lagra energi i stor skala.
  2. Det fattas stamnät för att bringa ström från Nord, där den främst produceras, till Syd, där stora industrier ligger. Överskott i Norr kommer inte fram till brukarna.

Därför räknar Fuchs med att Tyskland ännu i flera decennier måste lita till konventionella kraftverk samt import.

De Gröna berusar sig

Fuchs menade att De Gröna  berusar sig med att “förnybar energi växer i rekordfart”:

Utbudet av vind- och solkraft passar i regel inte det verkliga behovet. Endera har man för mycket ström och måste exportera  ̶  eller måste man importera, eftersom man mitt i en arbetsdag med stort behov råkar ut för vindstilla eller helt molntäckt himmel.

Och alla vet att den ström man måste importera kommer från kol- eller kärnkraft.

Det finns ingen teknik i sikte, som kan lösa behovet av storskalig energilagring i ett industriland. Efter valet till der Bundestag 24/9 måste politiken klargöra hur Energiewende kan utvecklas förnuftigt, så att strömmen blir betalbar:

Tysklands ström är den dyraste i Europa.

Därmed undergrävs industrins konkurrenskraft och medborgarnas välstånd.

+ – + – + – +

Kommentar:

  1. Även i Tyskland finns ett parti, som utmanar “det politiska etablissemanget”: Alternative für Deutschland”, AfD. Det kritiserar den rådande politiken för energi och invandring och har hittills vunnit ett fåtal platser i delstatsparlamenten. Men det har stigande siffror i opinionsmätningarna.
  2. I det största partikoalitionen, CDU/CSU, som leds av Merkel, har lokalavdelningar offentligt protesterat mot den förda klimatpolitiken och invandringspolitiken.
  3. Frankrikes president Marcon är fast besluten att genomföra “Parisavtalet”. Han har föreslagit att EU skall införa en successivt stigande skatt på utsläpp av koldioxid. Den skulle inte drabba Frankrike, vars elproduktion till stor del utgörs av kärnkraft, medan Tysklands fortsatta beroende av kolkraft skulle göra landet till den största betalaren av den skatten.
  4. När en så högt uppsatt politiker som Michael Fuchs ifrågasätter Merkels politik, och han dessutom har stöd bland “gräsrötterna” på många håll, kan Merkels tid snart vara över. Fuchs kanske blir näste kansler.

Det kan betyda att en revision av de politikområdena sveper över fler länder.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather