All posts by sture@aastroem.com

Kalla vindar från varmt Arktis?

Hagel i Skåne på sommaren

Nyligen fick även Skåne snö och hagel. Det tog tydligen meteorologerna på sängen. Orsaken var oväntade kalla polarvindar norrifrån, förklarar de. 

Men de kalla vindarna kom från samma Arktis som enligt de senaste larmrapporterna skulle vara hotande varmt. Medan meteorologer inte kunde förutsäga oväntat snöväder i maj, menar de sig däremot kunna förutsäga hotande uppvärmning tiotals år framåt.

I båda fallen använder de datormodeller. Det gör också de som räknar ut framtidens klimat för FN:s klimatpanel IPCC. Men hittills har alla dess larm om kraftig uppvärmning visat sig våldsamt överdrivna.

 Verkligheten vägrar alltså att följa larmen. Hur mycket är då larmen värda ?

 Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

 

2017-05-12

Kalla vindar från varmt Arktis?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatlarm som påtryckning för att ge forskningen pengar

Länder och regioner engagerade i Arktiska Rådet

2017-05-11

Det är glädjande att tidningens ledarskribent Karin Pihl intresserar sig för Jordens klimat. Mindre glädjande är att hon hän­visar till Arktiska Rådet och FN:s klimatpanel IPCC. 

Både IPCC och Arktiska rådet är politiska organ. Enligt Freedom House är bara ett av åtta medlemsländer i FN och IPCC en full demokrati. Nära två tredjedelar är delvis ofria eller rena diktaturer. Men alla har en röst var.

Bland Arktiska Rådets medlemsländer finns Ryssland. Observatörstatus har Kina. Båda klassas som diktaturer.

I både panelen och rådet förhandlar medlemsländer om resurser och kostnader. Då är påstådda klimathot bra påtryckningsmedel. Hot kräver åtgärder, som ger politiker positioner och inflytande – och forskare medel för fortsatt forskning.

Men hoten har inte faktiskt observerats utan räknas fram i datormodeller. Faktiska observationer är en knapp grads uppvärmning sedan 1800-talets slut, ökad växtlighet och flerfalt större skördar.

Det ska vi vara glada över. Fler har fått det bättre. Färre lider ren nöd, vilket bortgångne Hans Rosling inte tröttnade på att påpeka.

Hittills har alla IPCC:s spådomar slagit fel: Temperaturen har inte ökat flera grader, stormar och oväder har inte blivit fler eller värre, öknar har inte växt utan minskat, havsnivån har bara höjts med 1 – 2 millimeter per år.

Det hindrar inte IPCC från att fortsatt låta räkna fram klimathot. Dessa tar Karin Pihl som belagda fakta.

Men de är rena spekulationer, Arktis kan vara isfritt om 20 år; om Grönlands is smälter skulle det höja haven; vissa forskare menar att Golfströmmen kan avta.

Karin Pihl medger att klimatfrågan är svår. Hon manar svenska myndigheter att stå bättre rustade mot extremt väder och högre havsnivåer. Frånsett fortsatt landhöjning kan naturligtvis Sveriges katastrofskydd förbättras.

Globala hot är stora vulkanutbrott och jordbävningar samt himlakroppar från rymden. Mot sådana hot behöver vi bättre skydd. Men med nytt solminimum som på Lilla Istiden är hotet snarare kyligare klimat framöver.

Tege Tornvall

+ – + – + – +

Svar direkt från Karin Pihl:

I min ledare skrev jag: “Faktum är att Arktis kan vara isfritt om 20 år.”

Notera att jag skriver kan vara. Inte kommer att vara.

Att det kan vara så är ett faktum, men det behöver inte bli så, vilket framgår med all tydlighet.

Att forskare vid Arktiska Rådet varnar för att klimatförändringarna – som delvis beror på människan – eventuellt kan få mycket mer drastiska konsekvenser än vad man tidigare räknat med är skäl att vidta åtgärder.

Det handlar inte om att vara dystopisk, utan om att vara rationell.

+ – + – + – +

Tja, FAKTUM är ju att jag KAN bli miljonär i nästa vecka. OM jag köper en lott och har lite tur.

+ – + – + – +

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather	

Extrem kyla är hotet

Lastfartyg fast i isen norr om Sibirien i januari får stanna till juni

2017-02-27

(Jag har missat att detta manus blivit infört)

Flera forskare hävdar att katastrofen redan börjat. Extrem kyla har drabbat centrala, södra och östra Europa. I Moskva slogs ett 150-årigt köldrekord. Sibirien har haft nära 30 grader lägre temperatur än normalt.

Norr därom är havsisen så tjock att två isbrytare frusit fast. Nyhetsbyrån AP rapporterar att 61 personer har frusit ihjäl i länderna på Balkan. Snö har fallit i Spanien, Italien och Grekland samt i Sahara och Mellanöstern från Israel till Saudiarabien. På Taiwan har 150 personer frusit ihjäl på fem dagar.

Före jul slogs nya köldrekord i alla USA:s delstater enligt the Weather Channel. Då vi hade sommar, var vintern ovanligt kall i Sydamerika.

Solen har gått in i en passiv fas liknande den för 200 år sedan, då klimatet var kallt. Solforskare har förutsett detta sedan tio år tillbaka.

Dr. Mathew Owens vid engelska Reading-universitet förklarar att de senaste fyrahundra åren har Solens magnetfält växlat i regelbundna cykler. Nu tycks det kraftigt försvagas. Då minskar vårt skydd mot kosmisk instrålning.

Då blir norrsken mer sällsynt. Men framför allt kommer den globala temperaturen att minska något. Botten beräknas inträffa under 30- och 40-talen. Möjligen kan kylan fortsätta hela seklet.

Lägre temperaturer minskar växtligheten. Norra halvklotets odlingsgränser för spannmål flyttas söderut. Bönderna får byta gröda för att anpassa sig.

Men för övrigt fortsätter Jorden att snurra som vanligt. Civilisationens överlevnad hotas inte, om vi bara anpassar oss till det nya klimatet. Kamp mot påstådd uppvärmning är inte bara meningslös utan direkt missriktad.

Tege Tornvall

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Osakliga spekulationer om klimatet i Karin Pihls ledare

Trots alla larm om isbjörnarnas snara undergång har de alltid blivit räddade av att vädret återgått till det för dem normala. Stammen har stabilt 30.000 individer.

2017-05-04

På ledarplats skriver Karin Pihl:

Fler än isbjörnar får lida

2017-05-05

Under rubriken Fler än isbjörnar får lida visar Karin Pihl att hon inte har koll på kunskapsläget i klimathotsfrågan, skriver Sigvard Eriksson som får Svar direkt.

Faktum är att Arktis kan vara isfritt redan om 20 år, skriver hon. Att det finns datormodeller som kommer fram till att det kan vara isfritt om 20 år är inte det samma som ett faktum. Men som om det inte vore nog kryddar hon (3/5) sin dystopi med ytterligare en osaklig spekulation om vad som händer om Grönlands inlandsis börjar smälta.

Den 22 mars publicerades rapporten The State of the Climate in 2016. Till skillnad från andra rapporter som bygger på datormodeller, bygger denna enbart på observationer. Författaren, Ole Humlum är professor i fysisk geografi vid Oslo universitet och verksam vid Universitetscentret i Svalbard. Några centrala slutsatser ur den 36-sidiga rapporten:

1) Den starka El Nino-effekten under 2015 och 2016 gjorde att 2016 blev ett varmt år. Temperaturen sjönk dock vid slutet av 2016 till samma nivå som före den avklingade El Nino-effekten. Detta tyder på att den avstannande uppvärmningen under 2000-talet kommer att fortsätta.

2) Den Arktiska havsisen visar en nedåtgående trend och den Antarktiska en uppåtgående. I Arktis finns en 5,3-årig periodisk variation och i Antarktis en 4,5-årig. Båda dessa variationer nådde sina minima samtidigt 2016 vilket förklarar den låga globala isutbredningen vid slutet av året.

3) Snötäckets utbredning har varit stabilt sedan 70-talet, även om lokala och regionala variationer varit stora.

4) Havsnivån övervakas bland annat med tidvattenmätare i hamnar världen över. Havs-nivån höjs med 1-1,5 mm per år. Ingen acceleration i havsnivåhöjningen kan urskiljas.

Humlums kommentar: Det är knappast någon tvekan om att vi lever i en varm period. Men det är heller knappast någon tvekan om att dagens klimatförändringar faller inom de naturliga förändringar vi kan förvänta oss.

Den som vill veta mer om de Arktiska förhållandena kan vända sig till Norska och Ryska polarforskningsinstituten, Danmarks vädertjänst och Rutger University. Där framkommer att temperaturerna i Arktis inte är ovanliga, isutbredningen är normal, snöackumulationen på Grönland är rekordhög och att snöarealen på norra halvklotet är större än normalt.

För övrigt har isbjörnspopulationen i Arktis ökat från 5000 på 60-talet till dagens ca 30000 individer.

Sigvard Eriksson

Svar direkt

Sigvard Eriksson påstår att klimatförändringarna inte orsakas av människan. Han väljer att medvetet missförstå min formulering: Faktum är att Arktis kan vara isfritt om 20 år. Detta är alltså ett möjligt scenario, enligt 90 forskare från Arktiska rådet. Trots att undantag finns, råder snarast konsensus inom forskarvärlden att människans utsläpp av växthusgaser orsakar temperaturhöjningar. Jag anser att det är en tillräcklig grund för att agera för att minska utsläppen och att arbeta mot dess konsekvenser.

 Karin Pihl

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fake-News in Economist

For more than two million years the Greenland Ice Sheet has stood the dramatic changes of several ice ages and warm periods in between them

Its thickness varies from 1½ km to slightly more than 3 km. Therefore on top of the sheet the temperature is 10 – 20 degrees C lower than at sea level.

+ – + – + – +

I have received several suggestions to translate some posts of this blog to English. Maybe this is going to be the first-off of some English posts. However it is not a translation of a Swedish post. It is the consequence of a failure:

I have seen the Economist called “the best weekly in the World”. However, when it comes to climate, it is totally committed to belief in the dangers of carbon dioxide emissions. Hence, this weeks issue runs three articles on the Arctic:

http://www.economist.com/news/leaders/21721379-current-trends-arctic-will-be-ice-free-summer-2040-arctic-it-known-today

http://www.economist.com/news/briefing/21721364-commercial-opportunities-are-vastly-outweighed-damage-climate-thawing-arctic

http://www.economist.com/news/briefing/21721365-and-sea-levels-rise-arctic-melts-worlds-weather-suffers

The last one airs the dangers of rising sea levels, of which I have strong feelings, so I tried to post a comment. I was invited to be the first to comment. I did not know the procedure well enough, so my comment did not appear. (If you have the know-how, please let me know.)

So I decided to post my comment here:

+ – + – + – +

The article is based on several unsubstantiated assumptions and speculations. Its heading is sheer speculation. In order to predict future development it is essential to know the history very well.

 

  1. Ice sheet melting

The Greenland ice sheet has been growing the last year.

The natural laws of science limit the possible rise of sea levels to one millimeter more than today’s 1 or 2 mm per year even if the global temperature were to rise by 2 or 4 degrees C.

Melting of sea ice does not influence the sea level at all. It floats on the sea.

Any contribution to a rise must come from the ice sheets on land, on Greenland. This has a thickness of 1½ – 3 kilometers and some more at the very center. At those heights the air temperature is 10 – 20 degrees lower than at sea level. This means that even in a 4 degrees warmer climate the temperature on top of the ice sheet will exceed the melting point only very few hours in a year, if at all. The volume so melted will be insignificant.

Consequently, melting of the ice sheet mainly takes place near the ground along the front of the ice sheet.

  1. Sea level since the ice age

The sea level was 120 meters lower than today at the height of the last ice age. The global temperature is estimated to have been some 8 degrees lower than today. The ice sheets covered large parts of Siberia, Northern Europe, Greenland and parts of North America.

A dramatic temperature rise caused the ice sheets to melt, which took place at their extended fronts from Siberia to Alaska. The maximum rate of sea level rise amounted to 10 millimeters per year.

  1. Greenland ice sheet melting

Melting of the Greenland ice sheet will take place only around the southern half of the island. The rest is too close to the pole. The length of the ice sheet front is very small compared to those of the ice age sheets.

Heat transfer from warm air to the ice sheet takes place only on the small area of the front. The natural laws of science limit the amount of heat transferred.

The length of the front is a small fraction of the ice age fronts. These generated a rise of 10 millimeters per year. Greenland is so much smaller that no more than 1 millimeter per year is possible today, if the global temperature rises several degrees C.

  1. The global temperature

There are no other indications that the global temperature will rise than IPCC:s “climate models”, which are based on computer simulations assuming carbon dioxide is the dominant driving force of the climate. These are proven totally irrelevant by the stable temperature the last 20 years.

Measured data of the sun’s behavior shows that it is entering a passive phase similar of that 200 years ago. Then the climate was quite cool, what is the most likely outcome for the next few decades.

There are no reliable data supporting the assumed temperature rise.

  1. Exaggerated worries

The article excells in speculations of disasters, sea level rise, flooding, extreme weather, cold snaps, disturbed monsoon, etc.

These speculations are based on erroneous conditions: Rising global temperature, disappearing ice sheet on Greenland. They are completely irrelevant.

It appears that the main purpose of the speculations is to entice the scientificallly ignorant politicians of the Arctic Council to finance more research of the demonstrated useless kind.

  1. There are NO greenhouse gases

The hypothesis of the IPCC is that a small warming effect of carbon dixoide will be reinforced by the more powerful water vapor. In reality it is the other way around.

The Nobel laureate Richard Feynman (1918 – 1988) taught at the Caltech, Calilfornia Institute of Technology, and dealt with carbon dioxide and the Arrhenius hypothesis long before the IPCC was formed.

He notes that the spectral band of water vapor is overlapping the narrow band of carbon dioxide. As there is many times more water vapor than carbon dioxide in the air, it will be the water vapor that picks up the energy in that band. There will be nothing left to carbon dioxide.

However, he adds: The effects of this process will not be noticed because of the turbulence in the atmosphere. He means that the 33 degrees C, that the ground is warmer than the equilibrium temperature in space, depends on gravity.

This is further explained by several modern scientists, google “catling tropopause” and “jelbring atmospheric mass”.

Robinson-Catling have studied the atmospheres of planets and moons in our solar system. They have found that the warming of the ground is independent of the mix of gases. There is no effect of carbon dioxide.

They conclude that the equlibrium space temperature is found on the height, where the atmospheric pressure is around 0,1 bar, 11 km on earth. Molecules that are boxed downwards from there gain energy from gravitation. On the way down to the ground the pressure rises and so does the temperature in full accordance with the general law of gases.

There is NO greenhouse effect.

There are NO greenhouse gases !

The article must be considered Fake-News.

 

Sture Åström

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tysk el april med negativt elpris

Figur 1. Vind- och solel, april

Figur 2. Tabell med max-, medel- och minimieffekt.

Notera: Maxeffekten utgör endast 55 % av den samlade märkeffekten. Min effekten ligger strax över 1 %. Månaden har ändå varit gynnsam med energieveranser av 31 % av vad märkeffekten motsvarar.

Figur 3. Vind, sol och export med börspriset

Notera hur priset, prickad kurva, går ner till minus 74 €/MWh söndagen den 30:e. Det är naturligtvis helt ohållbart med marknadsvillkor, som leder till ett sådant resultat.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Miljømytene, viktig bok av Morten Jødal

Norska Klimarealistene har givit ut en synnerligen innehållsrik bok

Den behandlar de många upphaussade miljölarm, som oftast saknat grund, exempelvis om det inbillade klimathotet. Detta har förträngt uppmärksamheten för verkliga miljöproblem. Boken har synnerligen kompletta källförteckningar, med inte mindre än 783 noter.

Morten Jødal (1953) är biolog och kemist. Han har varit engagerad av Norges Forskningsråd och forskat om akvakultur, genteknologi, sur nederbörd och ekologin vid iskanten i Arktis. Han har arbetat för WWF och skrivit en bok om följderna för Norges miljövård av ett inträde i EU. Han har författat flera böcker om biologi, varit valobservatör i flera afrikanska länder och ordförande i styrelsen för Norsk Biologforening samt driver kurser i svampkunskap.

Giftalgen

Ett konkret exempel är den panik som uppstod 1988, då omfattande fiskdöd noterades längs kusten i Bohuslän och Sørlandet i Norge. Det drabbade flera fiskodlingar. “Skall Skagerak dö” frågades i rubrikerna. Orsaken var att förekomsten av en annars vanlig liten alg växt explosionsartat och att den blivit giftig.

Man sökte förklaringar i mänsklig aktivitet, närsalter i avlopp från Elbe och Rhen samt Storbritannien, vilka skulle förts över hela Nordsjön till våra kuster. Fiskdöden vållade stor uppståndelse med debatter om “dödsalgen” i Stortinget.

Jødal noterar att algen inte behövde mer närsalter än vad som finns i “rent” vatten, så den mänskliga faktorn var inte trolig. Däremot pekar han på att det året var väder, havets strömmar och vattnets kemi “ganska speciella”.

Den troliga förklaringen är att bräckt vatten med låg salthalt strömmat ut från Östersjön upp längs svenska västkusten och norska sydkusten. Det vattnet är lättare och flyter ovanpå saltvattnet. Det blåste lite, så det blev ringa omröring av de olika skikten av bräckt och salt vatten. Maj månad var solrik, vilket gynnade algernas tillväxt. De konsumerade fosforn i vattnet så den blev för låg, vilket utlöste giftproduktionen.

Bland lärdomarna nämner han att förloppet mest sannolikt var naturligt, att “experter” kan ta fel, att datormodeller är opålitliga, att media förstorade naturliga problem till “väldens undergång”.

En särskild lärdom är politikens reaktioner. Sedan Jødal lämnat aktiv forskning, blev han utsedd till Norges Allmenvitenskapelige Forskningsråd med ansvar för områdena biologi och kemi, vilket omfattade finansiering av miljöforskning. Han blev uppringd från Miljödepartementet med krav på tilldelning av sjusiffriga belopp, för att visa departementets handlingskraft.

För en forskare med rätt kontakter räckte det således med ett telefonsamtal för att försäkra sig om anslag med stora belopp.

Skogar

Jødal redovisar mycket utförliga data, ex.vis avseende skogarnas utbredning och tillstånd i världen. Avskogningen har i stort följt befolkningsutvecklingen, men i en rad länder har skogsarealen ökats och utgör nu 32 % i Tyskland, 22 % i Kina, en fördubbling sedan 1950 , och 70 % i Japan. I många tropiska länder sker ren skövling av skogarna, mest allvarligt i Syd-Amerika. En tabell visar tillståndet på alla kontinenter.

Klimathistoria

En varmare planet framställs som katastrofal med värre naturkatastrofer, stormar och torka. Historien visar att det är tvärtom. Jødal går igenom den “Lilla Istidens” förhållanden på olika ställen i Europa, där utförlig dokumentation finns i flera länder. 1682 och 1684 var iskanten så nära Skottland att eskimåer i kajaker kom till Orkneyöarna och i ett fall till Aberdeen. Som bekant var Östersjön helt istäckt ända ner till de danska bälten, så Karl X Gustaf kunde leda sin armé till Själland oh Köpenhamn.

Fotosyntesen

Ett mycket stort antal arter av växter och djur har utvecklats på Jorden under miljoner år. Både temperaturen och halten koldioxid, CO₂ i luften har växlat inom vida ramar och livet har gått vidare. Efter den senaste istiden har vi haft perioder med flera grader högre temperatur under Romartiden och den Minoiska högkulturen. Det skall jämföras med en variation av 10 grader för medeltemperaturen två somrar efter varandra i Norge.

Man måste notera att IPCC:s påståenden om dramatiska ändringar i alla ekosystem vid stigande temperatur är baserade på modellberäkningar och inte på observationer av den verkliga världen.

För allt liv är fotosyntesen grunden. Många tusentals prov på fält och i laboratorier har gjorts med olika växters reaktion på ändringar av temperatur och halt av CO₂. Generellt växer de bättre med stigande temperatur och mera CO₂ i luften. I växthus har man ofta 700 – 900 ppm. Vid högre temperatur kan de tillgodogöra sig högre halter av CO₂ upp till ett optimum.

För en art av vide nås optimum vid 25 grader för 325 ppm men vid 36 grader vid 935 ppm. Då har tillväxten mer än fördubblats.

Livet på Jorden blir bättre både med något högre temperatur och mera CO₂ i luften.

Miljörörelsen

Jødal ägnar en sjättedel av boken åt aktörerna i miljö- och klimatdebatten. Han har detaljerade data från Norge och från USA, där skattefria donationer till organisationer registreras. Där finns 26.500 “miljöorganisationer”, som tillsammans samlade in 812 miljarder dollar under perioden 2000 – 2012. De tio största fick vardera mellan 19 och 112 miljoner dollar, tillsammans 639 miljoner dollar.

Stora givare var Pew Charitable Trust, Rockefeller Brothers Fund och Walton Family Foundation (WalMart).

För de tio största miljöorganisationerna i Norge har han räknat fram en total omsättning av 400 miljoner norska kronor med 275 heltidsanställda med uppgift att driva politik. Detsamma gör anställda i Miljødirektoratet, Klima- och Miljødepartementet samt i fylkenas avdelningar för miljöskydd. Det blir tillsammans fler än 1450 personer. Till dem får man också räkna hundratals journalister på de flesta tidningarna.

För många är drivkraften en ideologi. En av grundarna av Greenpeace, Patrick Moore, hävdar att då Sovjet kollapsade 1989 hamnade många politiska aktivister med kommunistiska sympatier i ett vakuum. De flyttade raskt in i den “gröna” rörelsen och tog med sig kampen mot kapitalismen. Han blev vittne till deras övertagande av Greenpeace, som han därför lämnade.

Jødal kallar ideologin för ekologismen, på engelska environmentalism. De strävar att kontrollera medborgarna. De vill reglera hur ofta vi får flyga, hur mycket vi får köra bil samt bestämma över vårt kosthåll och vår välfärd. Det är ett helt totalitärt synsätt.

Verklighet eller omoralisk fantasi

Politiken har kommit under så stort inflytande från okunniga aktivister att den ofta vilar mer på fantasi än verklighet. Jødal visar hur felaktig propagandan varit beträffande torkan i världen och antalet skogsbränder i USA. Han refererar hur IPCC:s politiker tog bort en viktig mening i forskarnas rapport för AR5: Många av de mer bekymmersamma konsekvenserna av klimatförändringarna är i verkligheten symptom på dålig förvaltning och underutveckling.

IPCC domineras ju av de regimer, som just är ansvariga för dålig förvaltning och underutveckling.

Världens verkliga problem är svält, fattigdom, utbildning, folkhälsa och korruption. Kampen mot alla dessa problem kräver energi, billig och pålitlig energi. Västvärldens besatthet av det inbillade klimathotet, bl.a. med satsningar på dyr och nyckfull energi, betraktar han som omoral.

Omdöme

Morten Jødal visar sig mycket kunnig om miljövårdens vardag, som skiljer sig från de vitt spridda myterna. Hans prosa flyter lätt. Norskan är inget problem, men man får någon gång tänka efter lite, ex.vis för att förstå att “sopp” betyder “svamp”. Hans bok ger en omfattande beskrivning av de problem politikens inblandning i vetenskapen fört med sig. Med sina många källhänvisningar är den en närmast outtömlig källa till verkliga fakta om klimatet och debatten om klimatet.

Boken borde vara självklar läsning för varje seriös debattör av klimat och miljö.

Sture Åström

Boken kostar SEK 300:- plus porto och beställs här:

http://klimarealistene.com/klimabutikken.html

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraften är dödsdömd

En kraschad mölla vid Döbeln i Sachsen. Det ödet kommer att drabba hela vindkraftbranschen.

Många vindkraftsprojekt behandlas nu av politiker runt om i landet. Det är då viktigt att betrakta dess grundläggande förutsättningar.  

Två självklara krav är dels att folkhälsan inte äventyras och dels att oavbruten leverans av ström kan garanteras. Hissar, frysboxar och masugnar får inte stanna.

Hälsoeffekterna 

Det råder stor okunskap om hälsoeffekterna. På många håll klagar närboende på huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, depression, etc. Jyllandsposten har rapporterat om en handelsträdgård, där de anställda kvinnorna dessutom fick oregelbunden menstruation. I samma grannskap blev djuren i en minkfarm galna och bet ihjäl varandra. 

Orsaken är den oförståelse, som företag och myndigheter har beträffande arten av det buller vindkraftverken genererar. De har beräknat bullrets utbredning ef-ter mätningar med konventionella mätinstrument, som justerar ljudstyrkan för de olika frekvenserna till att motsvara örats känslighet. Mätresultatet anges då med dB(A), decibel A. 

Människan uppfattar inte ljud med frekvenser lägre än 20 Hz, Hertz = antalet svängningar per sekund. Men vindkraftverkens buller har ofta frekvenser omkring 1 Hz, infraljud. Bl.a. komprimeras luften, då en vinge passerar tornet. Vingen kan vara 80 meter lång och 4 meter bred, vilket blir 300 kvadratmeter, som alltså fungerar som ett högtalarmembran. En riktigt stor högtalare kan ha ett membran med diametern 14 tum, 35 cm. Dess yta är en tiondels kvadratmeter.

Vingens buller blir flera hundra gånger starkare än från högtalaren, men branschens bullermätningar har satt infraljudets styrka till noll, posten “Buller från vindkraftverk“.

Infraljudets egenskaper skiljer sig markant från vanligt buller. De låga frekvenserna dämpas mindre av växtlighet och bebyggelse samt går runt byggnader och kullar. Därmed når det längre än vanligt buller. Infraljudet går genom fönster och väggar samt kan förstärkas genom resonans i rum med vissa mått. Så har man mätt tiofaldig bullernivå inomhus jämfört med den utanför huset.

Branschen och myndigheterna måste således skaffa instrument, som mäter bull-rets absoluta styrka för frekvenser lägre än 20 Hz. När så sker, kommer antalet platser med goda vindlägen, som kan bebyggas, att bli väsentligt färre.

 Nyckfulla leveranser

Vindkraftens mest kännetecknande egenskap är dess nyckfullhet: En vanlig vecka kan effekten svänga i förhållandet 1: 10 mest varje dag och den blir noll då det blåser för lite eller för mycket. Detta inträffar vanligen varje månad. Det kan gälla hela landet under en hel vecka.

Då säger många att “det blåser alltid någonstans”. Men det är önsketänkande. I verkligheten har det samtidigt varit vindstilla från Irland till Ural och från Hammerfest till Sicilien, se posten “Vindstilla i hela Europa“.

Nyckfullheten måste kompenseras med konventionell, pålitlig reglerkraft av vindkraftens fulla kapacitet. När vindkraftverken är få, kan vår vattenkraft stå för reglerkraften. Men när kärnkraftverken avvecklas, behövs all vattenkraft för att ersätta dem. Då måste reglerkraften komma från gas-, olje- eller kolkraftverk. Investeringen i dem måste således läggas till investeringen i vindkraftverken för att bedöma dessas lönsamhet.

Vi hade en väl fungerande elmarknad, som mötte alla behov. Med subventioner pressade politikerna in mera kapacitet. Det är då en självklarhet att elpriset gått ner till de konventionella verkens marginalkostnader, vilket betytt att kapitalet i deras anläggningar reducerats till skrot. Vattenfall avskrev 36 miljarder kronor häromåret.

När de konventionella verken blir olönsamma, läggs de ner. Men de är absolut nödvändiga för säkerheten i leveranserna. I Tyskland och Storbritannien subventionerar politikerna dem, för att de inte skall läggas ner. De får betalt även då de inte producerar något.

Då får vi betala strömmen tre gånger:

 1. För att den skall produceras.

2. För att subventionera den olönsamma vindkraften.

3. För att subventionera vanliga kraftverk, så att de inte läggs ner.

Denna exceptionella ekonomi har motiverats av kampen mot “den globala uppvärmningen”, som påstås bero på våra utsläpp av koldioxid. Det är emellertid ett stort missförstånd. Uppvärmningen har stannat. Men tillsammans med den ökade halten av koldioxid i luften, har den bidragit till att planeten blivit grönare, skördarna ökat och världens fattigdom minskat. Utsläppen har varit välgörande för hela mänskligheten. Koldioxid påverkar inte klimatet mätbart, se posten “Koldioxidens verkan på klimatet“.

 

Redan 1801 konstaterade astronomen William Herschel i London ett samband mellan klimatets variationer och antalet solfläckar, posten “Solen och klimatet“. De senare indikerar variationer i Solens aktivitet. Denna har nu gått in i en passiv fas lika den för 200 år sedan, då klimatet var kallt. Därför är en kommande avkylning mycket troligare än en uppvärmning.

När skattebetalarna inser detta, upphör subventionerna och vindbranschen kraschar.

 Sture Åström

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Faktaresistent klimat i Sydsvenskan

Peter Singer är professor i bioetik vid universitetet i Princeton i USA.

Han är även hedersprofessor vid universitetet i Melbourne i Australien. Han har bland annat skrivit böckerna “Djurens frigörelse”, “Praktisk etik” och “det liv du kan rädda”.

På Sydsvenskans debattsida får Peter Singer plats för en artikel med rubriken:

“Vad kan andra länder, och människor i USA och utomlands, göra när Trump nu äventyrar allas vår framtid i generationer framöver?”

Syftet med artikeln tycks främst ha varit att mobilisera svenskar mot Trump. Då använder han “klimathotet” som argument och demonstrerar total faktaresistens. Praktiskt taget alla hans argument är direkt felaktiga eller ogrundade spekulationer om framtiden.

Vi sände in nedanstående manus, vilket debattredaktören Eva Rothstein besvarat så här:

Många inlägg konkurrerar om utrymmet och jag måste tyvärr tacka nej till er text.

Peter Singer presenteras utförligt på Wikipedia.

En mer kortfattad presentation finns nedan efter vår huvudartikel.

Sammanfattningsvis kan han betecknas som en riktigt genuin flumprofessor på en nivå ovan naturvetenskap och verklighet. En sådan har Sydsvenskan plats för, men inte för våra synnerligen meriterade professorer.

Vårt refuserade manus:

+ – + – + – +

Faktaresistent professor vill mobilisera svenskar mot Trump

Den 13/4 uppmanade oss bioetikprofessorn Peter Singer att “bojkotta varor från USA” för att få oss att påverka Trumps politik.

Men Singers främsta argument vilar på ett påstått hot från högre halt av koldioxid i atmosfären. En seriös forskare kontrollerar naturligtvis fakta, men Singer tycks bortse från fakta. Många är välkända även bland lekmän och lätta att förstå utan särskild utbildning.

Tydligast är “Fullskaleprovet”. Det är välkänt att trädgårdsmästare värmer växthus och sprutar in koldioxid, CO₂, för att få större skördar. Detsamma gäller för hela planeten. Sedan 50-talet har den globala temperaturen stigit med några tiondels grader och halten koldioxid i luften med 30 procent.

Det har givit följande odiskutabla resultat:

Satellitfoton visar att Jorden blivit mer än 11 procent grönare. Öknarna har dragit sig tillbaka.

  1. FAO noterar 40 procent ökade skördar de senaste 20 åren.
  2. Världens fattiga har fått mer och billigare mat.
  3. Världsbanken beräknar att antalet extremt fattiga minskat med nästan två miljarder sedan 1990.

Bättre utsäde, jordbearbetning och gödning har också bidragit. Men enligt en kinesisk forskargrupp förklarar högre CO₂-halt 70 procent av förbättringarna.

Den ökade halten koldioxid och den lilla uppvärmning vi haft har alltså varit BRA för hela mänskligheten. Efter ett fullskaleprov VET man och behöver inte gissa. Utsläppen har varit nyttiga.

FN:s klimatpanel IPCC har i 28 år försökt bevisa att atmosfärens CO₂-halt har dominerande verkan på klimatet. Men de har inte lyckats. Tvärtom finns många skäl för att denna verkan är försumbar, både teoretiska och praktiska.

Nobelpristagaren i fysik 1965, Richard Feynman, visar på California Institute of Technology att hypotesen om koldioxidens verkan på klimatet är teoretiskt omöjlig.

Hypotesen förutsätter att koldioxid i sitt spektralband hindrar infraröd strålning från att lämna Jorden. Men dess spektralband är mycket smalt, och halten koldioxid i luften är bara 0,4 promille.

Vattenånga däremot har flera breda spektralband, varav ett överlappar koldioxidens. Då det finns 10 – 40 gånger så mycket vattenånga som koldioxid i atmosfären, tar den hand om nästan all energi i spektralbandet med obetydligt kvar till koldioxiden.

Men han tillägger att strålningen kan få en verkan bara om det inte blåser och om man bortser från konvektion (värmetransport), vilket är overkligt. Han refererar sedan till gravitationens “termodynamiska effekt”, se mera om den nedan.

Många mätserier visar att användningen av fossila bränslen inte påverkat klimatet. Gruppen Robinson-Soon har följt upp mätningar dels av ett hundratal glaciärers tillväxt och tillbakadragande och dels av ändringarna i havets nivå med data sedan början av 1700-talet, då Lilla Istiden fortfarande rådde.

Fram till början av 1800-talet växte glaciärerna, och havsnivån sjönk. Därefter krymper glaciärerna, och havet stiger. Takten i dessa processer påverkas inte av att mängden fossila bränslen ökat markant efter 1950 (googla “koldioxidens verkan på klimatet”).

Professor Ole Humlum har jämfört de små variationer, som kunnat mätas i stigningen av dels den globala temperaturen och dels halten koldioxid. De visar att temperaturen kommer före koldioxiden. Det är alltså temperaturen som driver fram ändringar av halten koldioxid.

IPCC har förväxlat orsak och verkan.

Solens verkan på klimatet visades redan 1801 av Wiliam Herschel. Trots det har IPCC negligerat solforskningen ända till 2009. Nu konstaterar solforskare på många håll att Solen gått in i en passiv fas lika den för 200 år sedan. Då var klimatet kallt. Därför blir sannolikt också de närmaste decennierna kalla.

Feynman visar hur Jordens dragningskraft påverkar atmosfärens temperatur. Det bekräftas av Robinson-Catling, som studerat planeternas atmosfärer. De visar att atmosfärens energiutbyte med rymden balanseras på den höjd, där trycket är c:a 0,1 bar. På Jorden är denna höjd 11 km.

Atmosfärens molekyler ilar omkring i ständiga krockar. Temperaturen är ett mått på deras hastighet. De som boxas neråt får högre hastighet av gravitationen. De blir alltså varmare allt eftersom de kommer längre ner i gasmassan. Då stiger även trycket. Detta stämmer helt med allmänna gaslagen, som säger att en gas blir varmare då den komprimeras.

Att det är 33 grader varmare vid marken än det skulle vara utan atmosfär beror alltså på atmosfärens massa – helt oberoende av dennas sammansättning.

Det finns alltså inga “växthusgaser”.

Peter Singer har därför fel om alla katastrofer han försöker skrämmas med. Det blir ingen farlig uppvärmning, polarisarna blir kvar, permafrosten töar inte mer än normalt. De fattiga har blivit färre, torkan mindre, orkanerna färre. Havet översvämmar inga Söderhavsöar.

Alla dessa processer är väl belagda, men Singer är helt resistent mot riktiga fakta.

 

Nätverket KLIMATSANS

 

Wibjörn Karlén, professor em. ledamot KVA

Bertil Larsson, meteorolog och polarforskare

Jan-Olov Liljenzin, professor em. ledamot av IVA och KVVS

Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA

Tege Tornvall, författare: “Tänk om det blir kallare”

Sture Åström, civ.ing. nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Utilitarist och relativist med nyttan som riktmärke


“Ändamålet helgar medlen.” Så kan man kort och krasst sammanfatta filosofiprofessorn Peter Singers livssyn. Han läste juridik, historia och filosofi på Melbourne-universitetet i Australien och doktorerade senare i Oxford på ämnet civil olydnad.

70-årige Singer hör till världens mest citerade filosofer och dömer idéer och handlingar efter deras relativa nytta: idéer och handlingar är goda om de gagnar fler än de missgynnar – med vissa etiska och praktiska inskränkningar. Hans professur vid Princeton-universitetet gäller praktisk filosofi.

Liknande tankar hade Uppsalaskolans drivande kraft Axel Hägerström efter en religiös kris. Hans värdenihilism (frånvaro av absoluta värden) lever vidare som utilitarism och relativism, som värderar idéer och handlingar efter deras relativa nytta jämfört med nackdelar. En modern svensk utilitarist är Torbjörn Tännsjö.

Singer har utvecklat detta till vad han kallar biotetik, där han ställer djurs och kännande varelsers lidande i relation till människans nytta. Det har gjort honom till vegan och miljökämpe. På senare tid ställer han även njutning mot lidande och menar att njutning som inte vållar andra lidande inte är någon synd.

Problem uppstår dock då han utan naturvetenskapliga kunskaper lägger etiska aspekter på klimat- och energifrågor. Där saknar han förmåga att jämföra för- och nackdelar med ett något varmare klimat och mer koldioxid i atmosfären.

(Detta bygger på Wikipedia på svenska resp. engelska.)

Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vilseledande om solel

Solpaneler invid E18 öster om Västerås, VLT:s illustration.

Notera hur upprättstående panelerna är, eftersom Västerås befinner sig så långt från ekvatorn.

2017-04-15

Vilseledande av Mälarenergi om solel

I det senaste numret av Mälarenergis kundtidning Nonstop sjunger man återigen solpanelernas lov. För att allmänheten inte skall bli vilseledd ser jag det som nödvändigt med ett antal upplysningar om vad åtminstone jag betraktar som fakta.

I artikeln säger Bengt Stridh, som har varit ansvarig för forskningen runt Solparken vid E18, att det kommer att bli svårt att få solelen att klara sig utan subventioner på våra breddgrader. Mälarenergi tvekar dock inte att erbjuda sina kunder möjligheten att, via subventioner och nettodebitering, köpa något av sina så kallade Solpaket. Någon upp-lysning om vad produktionskostnaden i dessa paket är per kWh ges inte. Man skriver istället att solelen blir billigare och billigare. Och detta trots att den kostar flera gånger mer än det Mälarenergi har tillgång till på andra sätt.

När solen skiner lovar Mälarenergi att ta emot det solpanelerna ger och i motsvarande grad får solpanelägarna minska antalet kWh på sin elräkning. Det blir ett avdrag på ca 1 kr/kWh och detta kanske i gynnsamma fall nästan kan göra så att panelägarna får ersättning för sina kostnader.

Problemet med det här är att Mälarenergi lika gärna kunde ha fortsatt att låta sina normala producenter leverera till under en tredjedel av det man betalar till panelägarna. Mellanskillnaden får vi som inte har paneler betala.

Jag antar att Mälarenergi tar kostnaden på sin marknadsföringsbudget. Det kan ju inte vara så att de som är ansvariga för produktionen vill köpa in energi till en kostnad som är tre gånger högre än nödvändigt.

Jag har inget emot att man ger stöd till solpaneler. Jag kan till och med tänka mig att betala för dessa försök. Det jag har svårt för är att man smyger med att informera om ett antal viktiga ekonomiska fakta i målet.

Är man rädd för att få allmänheten emot sig om detta skulle ske?

Ove Wilder

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather