IPCC

Fig 1. Hoesung Lee, den nye ordföranden för IPCC

Nedan finner du länkar till poster som behandlar IPCC. De första är en serie som någorlunda systematiskt beskriver IPCC:

IPCC bluffar, del 1

IPCC bluffar del 2, värdet av datorsimuleringar

IPCC bluffar del 3, hypotesen

IPCC bluffar del 4, amatörer som experter

IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led

IPCC var feltänkt

Fakta eller hypoteser

Förre ordföranden Rajendra Pachauri har förklarat att IPCC:s “kund” är UNFCCC:

Fig. 2 United Nations Framework Convention on Climate Change

FN har fördelat uppgifterna så att IPCC behandlar forskning och därmed förenade frågor medan UNFCCC arrangerar förhandlingar mellan världens nationer om åtgärder för att mota och möta klimatförändringarna.

Fig. 3 Förhandlingarna äger rum vid möten, Conference of Parties, COP, nr 21 i Paris och nr 22 i Marrakech

Där deltar 15.000 à 20.000 delegater för FN:s nationer samt 20.000 à 30.000 observatörer, journalister och aktivister från “miljöorganisationer” som Greenpeace, WWF, 350.org, Jordens Vänner, Oxfam, m.fl.

Fördelningen av uppgifter mellan IPCC och UNFCCC har inneburit att under alla dessa “toppmöten om klimatet” har klimatets fakta inte fått beröras. De som försökt göra det, har kastats ut från mötena.  Dessa har handlat om fördelningen av världens resurser.

Fig. 4 Möte med G77-länderna den 15 juni 2014 i Santa Cruz, Bolivia                                Ban Ki-Moon ses under “M” framför damen i vitt. Till höger om honom Bolivias president Evo Morales. Där deltog 129 av FN:s länder inklusive Kina.

Texten på väggen kan översättas så här:

Extraordinärt toppmöte med regeringscheferna inom G77 vid 50-årsjubiléet

MOT EN NY VÄRLDSORDNING FÖR ATT LEVA VÄL

FN:s generalsekreterare ansluter sig således till kraven på en New World Order, vilket inte är förvånande, då han ser FN som den naturliga världsregeringen.

Vad FN:s administration anser visades tydligt i det förslag till “traktat” som på allvar förelades COP 17 i Durban 2011. En enda analys av förslaget har publicerats. Den gjordes av den kunnige brittiske experten Lord Christopher Monckton of Brenchley och har fått en svensk sammanfattning här:

Den oförblommerade galenskapen i Durban 

Vår svenska miljöminister Lena Ek föreföll beredd att underteckna dokumentet, vilket bara kan förklaras så att hon inte läst det. Dokumentet avser införande av en världsregering med diktatoriska befogenheter.

Fig. 5 Evo Morales framförde synpunkterna från G77 vid COP21 i Paris

“Kapitalism är det största hotet mot klimatet”

Fig. 6 Vid avslutningen av COP21 i Paris jublade Frankrikes klimatambassadör Laurence Tubiana, UNFCCC:s ordförande Christiana Figueres och FN:s generalsekre-terare Ban Ki-Moon.

Målet att “krossa kapitalismen” har uttryckts offentligt av många ledande funktionärer, bl.a. Cristiana Figueres:

First time the world economy is transformed intentionally

Hon menar att en “total omgöring” av världsekonomin är nödvändig.

Argumentation för en New World Order förs i många församlingar:

The New World Order i Davos

Det innebär även de så kallade Milleniemålen 2030:

Vår tids ödesfråga

+ – + – + – +

En cyniker som Henry Louis Mencken formulerade målet för “praktisk politik”.

Det politiska klimatet

+ – + – + – +

Bondfångare

Förr i världen kom den enkle bonden sällan till den farliga storstaden. Men när det hände och han steg av tåget möttes han ofta av en hjälpsam stadsbo, som förklarade hur lätt det var att bli lurad i staden, varför han erbjöd sin hjälp vid bondens angelägenheter. Han lotsade bonden till rätt skräddare, rätt järnaffär och rätt restaurang. Alla ställen där bonden fick betala mer än nödvändigt.

Sådana skojare kallades “bondfångare” . IPCC skräms med ett hot som inte finns och vill ha pengar till den “Gröna Klimatfonden” för att avhjälpa sådana problem. Efter 20 års COP-möten har inte annat uppnåtts än större anslag till FN:s byråkrati.

Det har ovanligt många likheter med bondfångeri. Fast i global skala !  !  !

+ – + – + – +

 

30 thoughts on “IPCC

 1. Hej

  Jag undrar vad det är som händer med isarna i Antarktis som verkar smälta i rekordfart enligt de bilder som brukar publiceras. Varför smälter de? Och varför så snabbt?

  Hälsningar Elise, Malmö

  1. Hej Elise !

   Det gläder mig att du hittat hit. Jag tackar för din fråga. Svaret är enkelt:

   Media ljuger systematiskt för dig. Isen på havet runt Antarktis har växt under 30 år. Här ser du det dagsaktuella läget:

   http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/S_stddev_timeseries.png

   Isen har smält på ett par ställen, därför att det finns aktiva vulkaner under istäcket. Det media har gjort stora rubriker av är några oerfarna forskares spekulationer att om isen smälter lite mera, kan en “tröskel” passeras, så att en hel glaciär skulle glida ut i havet. Det är en möjlighet som funnits i 7.000 år.

   Dagens civilisation befinner sig i ett kritiskt läge. Förr kunde man utgå från att myndigheter och professorer talade sanning. Det gäller inte längre inom flera discipliner, varav klimatforskning är en. Idag måste du utgå från att det du får veta av “auktoriteter” av SVT och SR samt av de flesta partiföreträdarna är endera vilseledande eller helt fel. Klimathotet är en bluff. Koldioxid påverkar inte klimatet så mycket att det kan märkas. Det är mer troligt att Jorden snart blir kallare än att den blir varmare.

   Sture Åström

   1. Isarna täcks av aska från fartyg, industrier och vulkaner. Den mörka isen absorberar istället för reflekterar värmen från isen och därför smälter isen. Ju mer isen smälter ju mer aska kommer fram i solen.

   2. Förstår inte logiken i inlägget. Diagrammet visar inte att isarna vuxit de senaste 30 åren, utan att de signifikativt minskat de senaste 2 åren. Vilka är de “oerfarna forskare” du skriver om? /G

    1. Du kommenterar ett två år gammalt inlägg. Då hade isen runt Antarktis ökat sin utbredning under 30 år och slagit ett historiskt rekord på mer än 20 miljoner kvadratkilometer. Då var det dags att isen skulle gå in i en 30-årig fas av krympande utbredning, vilket har skett. Isen i Arktis utvecklas i motfas.

     Dessa normala faser i utvecklingen har få forskare runt IPCC förstått. De har ju förutsagt att isen på havet i Arktis skulle försvinna både 2013 och 2016.

     http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7139797.stm
     http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071212-AP-arctic-melt.html
     https://www.theguardian.com/environment/2012/sep/17/arctic-collapse-sea-ice
     http://www.telegraph.co.uk/science/2016/10/07/experts-said-arctic-sea-ice-would-melt-entirely-by-september-201/

     Alla hade fel ! ! !

     1. Du får precisera !

      Om all is på havet smälter, sker ingen höjning av havets nivå. Om landisen på Grönland smälter, anges ofta en nivåhöjning på 7 meter som resultat. Det är förstås ett helt hypotetiskt antagande. Landisen har klarat varmare epoker än vår utan problem. Det behövs en galaktisk katastrof för att få den att smälta. Och då kan det ta tiotusentals år.

  2. Elise – Vi går mot kallare tider – det är forskarna överens om.
   http://www.ostrom.se/fakta%20om%20istider.pdf

   Men vi som lever nu behöver inte vara oroliga, den riktiga kylan ligger långt fram i tiden. Nästa istid kommer först om flera tusen år och blir inte så kraftig. Men om ungefär 60 000 år kommer Stockholm att täckas av ett istäcke – 2 500 meter tjockt. Skandinavien har genomgått flera istider. Många av oss har lärt sig att det varit fyra stycken bakåt i historien. Idag vet dock forskarna att det har varit många fler. Den senaste istiden slutade för 10 000 år sedan. Idag lever vi i en period med ganska varmt klimat men kan se fram emot att temperaturen gradvis sjunker på sikt.

   1. Du har nog rätt i princip. Men det råder stor osäkerhet om NÄR det kommer att hända.

    De varma perioderna mellan de senaste istiderna har varit ungefär så långa som vi nu haft det varmt. Det finns forskare som därför tror att snön runt Mälaren kan komma att ligga kvar över sommaren så snart som om 200 – 500 år.

  3. VETENSKAP OCH FORSKNING
   Det finns EXAKT VETENSKAP och EMPIRISK VETENSKAP
   Exakt vetenskap inleds med en teori som sedan bevisas matematiskt.
   Empirisk vetenskap inleds med en hypotes som inte kan vetenskapligt bevisas. Hypotesen anses bekräftad när man kan presentera statistiskt säkerställda underlag.
   GLOBAL UPPVÄRMNING
   Att koldioxid skulle kunna leda till global uppvärmning stöds av den politiska världen trots att IPCC inte kunnat presentera någon som helst statistiskt verifierad forskning! Man hävdar att små och enstaka händelser skulle vara bevis. DETTA ÄR NONSENSFORSKNING OCH INGENTING ANNAT!
   FRÅGA: Det krävs statistiskt säkerställda resultat för mediciner men inte för politiska beslut. Måste något dramatisk hända i samhället (t.ex. att elförsörjningen kollapsar) innan mediavärlden och politikerna vaknar? Se exempel nedan!
   KLIMATVARIATIONER
   För 11 års variationer finns tillräckligt med data för att dessa skall kunna anses tillförlitligt utforskade.
   För längre variationer är underlaget inte lika omfattande men med analys av olika grafers förlopp under de senaste årtusendena får man bra information som visar klimatets växlingar.
   EXEMPEL
   BEVIS: Matematikern Maxwell (Newtons lärare och sponsor) Utvecklade matematiska bevis för den allmängiltiga elektromagnetiska fältteorin som idag är grunden för praktisk taget all forskning inom fysik och energiomvandling.
   EMPIRISKT: Jonas SALKs hypotes var att man med hjälp av poliosmittade apor skulle kunna ta fram vaccin mot polio. Hela den medicinska forskarvärlden motarbetade honom med motiveringen att ett sådant vaccin kunde medföra att poliosmittan kunde få ytterligare spridning. Efter mycket stridigheter fick Salk så småningom tillåtelse att testa sitt vaccin på 6000 barn i en amerikansk stad. Efter lång tid fann man att inga av dessa barn smittas av polio och därmed kunde man anse att Salks hypotes var statistiskt säkerställd. I dag drabbas världens barn inte av polio.

   Inom dagens medicinska forskning måste nya mediciner genomgå 3 st. omfattande faser innan man godkänner dem för behandling av människor. Det är en lång och dyr process för att få ett statistiskt säkerställt resultat.

   1. Maxwell levde och dog under 1800-talet (1831-1879). Newton 1642-1727.
    Att Maxwell kunde vara lärare och sponsor till Newton är väl därför en form av alternativa fakta. Men visst: man kan ju tro på tidsmaskiner!
    Man kan ju då undra i vilken utsträckning övriga påståenden på er hemsida som också faller under begreppet “alternativa fakta”?
    Dessutom kan man aldrig bevisa fysikaliska fenomen matematiskt! Även Maxwells ekvationer är “empiriska” och tycks gälla under “normala” omständigheter. Hur det är i kvantvärlden vet jag inte!

 2. IPCC:s start var i mångt och mycket Bert Bolins verk. Han var då professor i meterologi vid Stockholms Universitet. Meteorologer är skolade i att prognostisera en tänkbar utveckling av väder och vind. De första vetenskapliga artiklarna från IPCC arbetades fram av vetenskapsmän.
  De som vill läsa lite mera av Ber Bolin kan till exempel läsa “Hotet om Klimat Förändring” som utkom 1993. Har följt klimatdebatten sedan 1990 och läst delar av IPCC:s första vetenskapliga dokument. Idag styrs IPCC av politiker och av politiker utvalda “vetenskapsmän”.
  IPCC var en organisation med Bert Bolin som den förste ordförande. Organisationen var från början styrd av målsättningen att koldioxid var en farlig gas. Politiker såg sin chans att få människor att betala in skatt utan protester. Idag frodas denna skrämselpropaganda.

 3. I en i SvD postumt publicerad artikel (ca en vecka efter Bert Bolins bortgång) varnade han för precis den hysteri vi har nu, som kunde ledan till att många mår psykiskt dåligt när de tar till sig överdrivna och hysteriska beskrivningar. Han skrev bl a att även om isen på Grönland smälter (och fortsätter smälta), så tar det (enligt honom) mellan 1.000- 2.000 år innan den är smält…. Fakta ger idag en stabliare bild, men hans kommentar och oro är ändå intressant.

 4. Hej
  Är verkligen nyfiken på vetenskapliga källor som stärker dina argument Sture. Vart hittar jag dem? Du motsäger dig mer eller mindre majoriteten av alla klimatforskare. Vad har du själv för utbildning i ämnet?
  Om något är det hysteriskt att tro att klimathotet är en kollektiv bluff med mål att driva in skattepengar.

  Elise: Här kan du läsa mer om isen, från samma sida som Sture hämtar sin bild. http://nsidc.org/icelights/
  Sture verkar dessutom missat skillnaden mellan havsis och landis.

  1. Välkommen till vår blogg, Axel !

   Ja, det är svårt att tro att ”hela världen” låtit sig luras av en bluff, men det är ytterligare ett exempel på att verkligheten överträffar fantasin. Men det är lättare att avslöja än du tror. Du behöver inte trassla in dig i vetenskapliga detaljer. Problemet är att det kräver lite mer tankearbete än de flesta tycks vara villiga att lägga på klimatfrågan, eftersom de inte upplevt några akuta problem.

   Således räcker det med att du utgår från vad IPCC sagt och gjort alldeles offentligt:

   1. IPCC har arbetat bakvänt som i Jeopardy: Börjat med svaret och sedan sökt frågan. IPCC har påstått att det är koldioxiden som styr klimatet utan att ens försöka finna ut vilka faktorer som påverkar klimatet naturligt, något som ju är en förutsättning för att kunna finna den skillnad människan gör. Trots att solens verkan på klimatet rapporterades redan 1801, har de negligerat solforskningen, som nu visar sig vara närmast avgörande.

   2. IPCC har anfört konsensus och 97 % majoritet som stöd för sin hypotes. Det är helt meningslöst inom vetenskapen och något som visar att de är politiker, inte forskare. Dessutom har alla dessa uppgifter varit baserade på dilettantmässiga, oriktiga underlag. De har refererat till en enkät, som var så oprofessionell att den egentligen endast visade 7 promille:

   http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/fusk-i-klimatdebatten/

   Att de använt så uselt underlag visar att de endera var okunniga eller ohederliga.

   3. De har satsat på datorsimuleringar av framtiden, fast deras egen arbetsgrupp WG I redan 2001 förklarade att det är meningslöst. Klimatet är ett kaosartat system av drivkrafter, som är otillräckligt kända, se här:

   http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/505.htm

   Läs stycket som börjar: ”In sum . . .”

   4. En simulering av klimatet behöver över 50 olika variabler. IPCC har försummat forskningen om inverkan av solen, av molnbildningen samt av värmeutbytet mellan atmosfär och hav, troligen de tre viktigaste variablerna. Därför har de måst gissa deras påverkan på varandra och på andra variabler. Felen i gissningarna har sedan multiplicerats med varandra någon miljon gånger, för att man skulle komma till år 2100. Till dessa övningar har de använt världens mest kraftfulla datorer till en kostnad av storleksordningen 100 miljarder dollar.

   Simuleringarna har utgått från att koldioxid är den dominerande drivkraften för klimatets förändringar. Eftersom dess halt i luften väntas fortsätta att stiga, visar simuleringarna en ständig stigning av den globala temperaturen, se här:

   http://klimatsans.com/oversikt/

   Scrolla ner alldeles ovanför ”Avsnitt 4” för en graf med ett hundratal simuleringar. Där ser du också mätresultat, som visar att ingen stigning noterats på mer än ett decennium. Där är också inlagda röda pilar med IPCC:s angivna säkerhet på att simuleringarna är rätt, senast 95 %. De redovisar inga data som grund, så siffran baserar de endast på tyckande.

   Satellitdata, som är de enda som mäter både över hav och poler, visar ingen uppvärmning sedan 1997:

   http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

   Sedan de nu misslyckats med nästan 19 år, försöker de inbilla oss att vi skall tro på deras spådomar för 85 år. Detta visar total avsaknad av omdöme.

   5. Med de meningslösa simuleringarna som grund har IPCC i 25 års tid larmat om kommande katastrofer, som inte inträffat. Polarhavens isar smälter inte bort, isbjörnarna mår bra. Orkaner, tyfoner och tromber är färre än på 90-talet. Extrema oväder kan inte knytas till halten koldioxid. Haven stiger inte oroande, fler söderhavsöar växer än krymper.

   6. Det finns idag inga mätningar som indikerar att vi skulle få en långsiktig fortsättning av den uppvärmning vi haft, en uppvärmning som varit NYTTIG:

   http://klimatsans.com/2014/10/11/koldioxiden-har-varit-valgorande/

   Solen visar tydliga tecken på avmattad magnetism, vilket förebådar några kalla decennier. IPCC har totalt fel om den kommande utvecklingen, se här:

   http://klimatsans.com/2014/07/25/klimatet-blir-snart-kallare/

   7. IPCC:s ansvariga ledning visar öppet sina avsikter. En av dess ordföranden är Ottmar Edenhofer, som förklarat: ”Klimatpolitiken skall fördela världens resurser på nytt sätt”:

   http://www.nzz.ch/klimapolitik-verteilt-das-weltvermoegen-neu-1.8373227

   FN:s högsta klimatansvariga, Christiana Figueres, sade i februari: ”Detta är första gången i historien mänskligheten föresätter sig att ändra världens ekonomiska system”:

   http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally

   IPCC driver alltså en politisk kampanj. Avsikten är att förmå världen att ta de första stegen mot en ”New World Order”, d.v.s. en global överstat med planekonomi.

 5. Hej.
  Tack för utförligt svar. Jag vill gärna grotta ner mig i vetenskapliga detaljer! Du pratar om vetenskapliga fenomen som om du har den enda sanningen, vilket för mig är helt sanslöst. Att koldioxiden vi släpper ut skulle varit något övervägande bra.. du får gärna länka till lite mer vetenskapliga artiklar, jag ser bara en upprepning av argumenten som klimatskeptiker på forbes eller t ex CO2Science sponsrat av oljeindustrin kommer med. När det enda du har är att visa lösryckta grafer och sedan dra egna amatörmässiga slutsatser så blir det oerhört svagt. Länka mig gärna vidare till dokument om hur solen tros stå för just den uppvärmningen vi talar om. Gärna även här från riktig peer reviewed forskning tack. Eran egna Översikt duger inte. Mer bevis!

  Vid några tillfällen på den här siten refererar du till vad WOA och NOOA säger om t. ex extrema väder, haven och temperaturen, du bortser från komplexiteten i klimatet. Här kan du läsa hur de själva sammanfattar det:

  https://www.ncdc.noaa.gov/indicators/

  Att förhålla sig skeptisk och osäker till forskning är sunt, men du har helt bestämt dig vilken data du vill lyssna på, och blandar ihop vetenskaplig forskning med någon slags politisk konspiratorisk vänsternojja. Men som sagt, vill gärna läsa mer om din data, så länka gärna.

  mvh

  1. Hej Axel !

   Om du vill “grotta ner” dig i vetenskapliga detaljer ber jag att få hänvisa till våra kollegor på Klimatupplysningen.

   Genom att grotta ner sig, blir du så lätt offer för IPCC:s tydliga politik att dölja de stora enkla sambanden med mängder av data, vilka numera även förfalskas. Ett exempel är havens nivå.

   Det finns mätstationer i världens hamnar sedan hundratals år. Då skickar de upp satelliter för att mäta med millimeterprecision från en höjd av 130 svenska mil. En vattenyta som kan ha meterhöga vågor. Då data inte stämmer med hamnarnas loggar, inför de en “kalibrering”, d.v.s. de lägger till en korrektionsfaktor, så att de får ett resultat, som de tror det borde vara. Därefter tar de medelvärden av loggar och de manipulerade satellitdata. Samt förstår inte hur de skall sortera isär loggar från hamnar där landet rör sig uppåt eller neråt. Det visar uppenbar inkompetens för den som tänker efter.

   Vi tror på Nils-Axel Mörner, som forskat om haven i 40 år och personligen besökt de flesta platser som anses kritiska flera gånger under decennier. Han var den högst ansedde forskaren i världen som ordförande för den kommitté, som havsforskarna har. När presidenter och statsministrar i “hotade” öriken skriker om översvämningar, kollar han loggarna och har hittills funnit att havet inte stiger mer än den enda dryga millimeter, som det gjort de senaste 7.000 åren.

   Lägg till att det lokala TV-bolaget på Maldiverna spelar in en film, där han visar att havet inte stiger där, men dåvarande presidenten förbjuder dess sändning.

   Du är utsatt för en mångfasetterad propaganda från “etablissemanget”, vilken betalas med mångmiljardbelopp av skattepengar. Bolagen för olja och el satsar på att få del av de enorma subventioner regeringarna delar ut till “förnyelsebar” energi. Läs deras annonser. Såväl BP som Shell stöttar Greenpeace och WWF, men gör det via en fond, så att det inte skall synas direkt. Rockefellerstiftelserna delar ut pengar direkt till “gröna” organisationer. Jag känner inte till några kritiska röster som får oljepengar eller skattepengar. Vi arbetar helt ideellt.

   Den politiska “vänsternojan” är inte konspiratorisk utan framförd i full öppenhet. Läs vad FN:s höga företrädare Edenhofer och Figueres säger officiellt:

   http://klimatsans.com/2015/09/05/vansterpartiet-kor-fel-for-saval-klimat-som-rattvisa/

   Klimatet är komplext, men de stora dragen är lätta att förstå. Det är inte vi som skall bevisa att koldioxid inte gör något. Det är IPCC som skall bevisa att den faktiskt påverkar klimatet. Det har de misslyckats med, fast de hållit på i 25 år. När deras datorsimuleringar har blivit mer och mer fel under mer än 18 år och de sedan påstår sig kunna spå klimatet för 85 år, år 2100, klassar de sig som bondfångare. Fast en sådan skulle aldrig försöka sig på något så barockt.

  2. Hej Axel, du skriver: Mer bevis! men IIPCC har aldrig någonsin presenterat några bevis, bara resultat av iterativa matematiska metoder som ger ungefärliga numeriska lösningar. IPCC har heller aldrig presenterat något som bekräftar att deras resultat är statistiskt säkerställda.
   Kan du själv presentera några matematiska bevis för det du tycks tro på? Om inte, då skall du sluta att kritisera Stures utmärkta presentationer av forskningsresultat och fakta.

 6. Argument jag funnit på eran sida och den forskningen som du hänvisar till på Klimatupplysningen dyker nästan enbart upp på sidor som t. ex Co2science.org, Friends of Science, ILoveCO2 etc, vart deras finansiering kommer ifrån hoppas jag att vi båda är vuxna nog att både kunna läsa oss till och förstå. Jag menar inte att ni skulle vara betalda, utan jag skulle bara vilja se mera forskning som stödjer era argument än sådana typer av sidor. Hänvisa mig gärna till vart du läst om dessa hemliga pengar Shell betalar Greenpeace, för att.. sabotera för Shell? 🙂

  Om Mörner:

  http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2011/dec/02/spectator-sea-level-claims

  Eller kan man gissa att du är ett fan av Björn Lomborg som också talar om havsnivån på ett oseriöst sätt?

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2015/08/bjorn-lomborg-just-a-scientist-with-a-different-opinion/#more-18727

  Som du säger är klimatet komplext, så även alla mätningar som görs idag och som gjorts historiskt. Självklart kommer forskare att gissa och anta fel ibland, att på grund av detta dra slutsatsen att koldioxidutsläpp är helt ofarliga för klimatet och att GHG bara är ett politiskt påhitt av världens klimatforskare känns barockt om något. Att våga erkänna en uns av ovisshet skulle vara mer sympatiskt.

  1. Hej Axel !

   Du har mer tid att gräva ner dig i detaljer än vad jag har. I mitt arbete i många exportländer under 40 år har jag lärt mig skilja på folk att lita på och folk, som inte vet vad de talar om eller försöker luras. IPCC och numera även GISS och NCDC hör till den senare kategorin. Folk som talar om framtiden som om det vore fakta tillhör den kategorin.

   http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf

   Efter IPCC:s möte i Köpenhamn i fjol annonserade de att rapporten förhandlats fram ord för ord mellan 350 delegater för mer än 130 nationer. De förstår inte vad vetenskap är. Det är inom politiken man förhandlar. Aldrig inom vetenskapen. När IPCC kallar sig vetenskaplig hissar man falsk flagg. Det gör man för att luras:

   http://klimatsans.com/2014/08/14/det-som-driver-ipcc/

   Vill du veta mer om finaniseringen, får du gå till Klimatupplysningen och söka på Nordangård.

 7. Hej igen!

  Tack, Nordangårds uppsats ledde till mer intressant info om liknande konspirationsteorier.

  Läste precis din text du länkade till .. Att ha åsikter om IPCC är en sak, att sprida rena lögner är en annan. När du säger att isen inte minskar, att världens meteorologiska institut inte säger att extrema väder har ökat i styrka och att uppvärmningen inte existerar. Det är sådana påstående du måste backa upp med riktig forskning och inte teorier.

  http://www.skepticalscience.com/vanishing-arctic-sea-ice-going-up-the-down-escalator.html

  “Folk som talar om framtiden som om det vore fakta tillhör den kategorin.”
  “Klimathotet är en bluff. Koldioxid påverkar inte klimatet så mycket att det kan märkas.”

  Du tillhör alltså själv den kategorin man inte bör lita på?

  1. Allra bäste Axel !

   Om du beskyller mig för att sprida lögner, får du bekväma dig till att tala om vad de skulle vara. Vad har jag påstått som inte är sant ? På vilket sätt vill du bevisa det ?

 8. Bäste Sture!

  Att upprepa konstruerade sanningar om t. ex. hur extrema väder skulle vara färre, isens bortgång inte pågår och att koldioxidutsläppen har varit välgörande, när du inte kan uppvisa bevis blir för mig propagandistiska lögner. Det går att plocka russin ur mätningar och mena att man talar sanning, även fast man sedan klistrar in sitt resultat i en annan helhetsbild, så kommer skeptikerna göra i all oändlighet. Gissar att du inte bemödar dig att kika på länken ovan, gör du det så får du gärna kommentera innehållet och vad du tror om polarisen. Vi kanske helt enkelt får enas om att vi ser olika på hur man kommer fram till naturvetenskapliga slutsatser.

  1. Hej Axel !

   Jag uppskattar din finkänslighet att inte längre beskylla mig för lögner, men istället kalla dem ”konstruerade sanningar”. Jag tar dina beskyllningar i tur och ordning:

   1. Extrema väder. I gårdagens nummer av die Welt finns en helsida om en konferens med världens största återförsäkringsbolag, Munich Re, Swiss Re, Lloyds, etc. De har fått lönsamhetsproblem eftersom naturkatastroferna blivit färre, så att försäkringarna för sådana blivit färre. Du hittar den här:

   In den vergangenen Jahren hat es jedenfalls deutlich weniger Großschäden durch Naturkatastrophen gegeben. (De senaste åren har det varit betydligt färre stora skadefall på grund av naturkatastrofer.)

   För fjolåret noterade världens största återförsäkringsbolag Munich Re 24 % lägre ersättningar för naturkatastrofer.

   Nu befinner vi oss i en period av låg aktivitet av orkaner och cykloner-tyfoner. Inte sedan 70-talet ha en sådan period varit lika lång. Titta här:

   2. Polarhavens isar. Titta här:

   Där syns att isen inte håller på att försvinna. Den har krympt under 30 år fram till 2012. Sedan har den växt, vilket är naturligt för den fas om 30 år av tillväxt, som den nu påbörjat. Det är regelbundna variationer som inte har så mycket med klimatförändringar att göra.

   Isen runt Antarktis har växt under 30 år och slog historiskt rekord i fjol. Nu har den påbörjat en 30 årig period av minskande utbredning.

   3. Den välgörande koldioxiden hittar du här:

   Vill du ha färskare uppgifter, kan du söka på FAO:s sajt. I tidningarna stod häromdagen att vi får en rekordskörd i år. Det gäller hela världen trots att torka rapporterats från flera håll.

   Vi behöver inte enas om sättet att komma fram till naturvetenskapliga slutsatser. Du får lära dig att skilja på kunniga forskare och charlataner, eftersom du tycks behöva hjälp att förstå hur fakta skall skiljas från hypoteser, antaganden, spekulationer, påståenden och rena gissningar. För att inte tala om rena lögner, som numera kommer från offentliga institutioner som IPCC, NASA, GISS m.fl.

   Nu har du fått utförligare förklaringar än vad jag egentligen har tid med. Kommer du med mer beskyllningar och oartigheter, raderar jag det.

 9. Fakta som man alltid skall ha med i diskussionerna:
  Den totala årliga emissionen av koldioxid från jorden till atmosfären är
  (källa: IPCC AR 4 ) 800 Gigaton (GT).
  Därav kommer ca 42% från “Ocean” och ca 55% från “Vegetation & Land)
  “Fossil Fuel Burning” (=människans påverkan) är årligen 10 GT eller ca 1.3% av den totalt emitterade koldioxiden från jorden.
  Den totala mängden koldioxid i atmosfären utgör i sin tur mindre än 5% av den totala växthusgasbalansen där vattenånga är den helt dominerande komponenten.
  Koldioxid från “Fossil Fuel Burning” är då mindre än 0,1% av den totala växthusgasbalansen.
  Fundera på detta och dra sedan era slutsatser. Tror ni att denna andel av växthusgasbalansen kan ha avgörande påverkan på den globala uppvärmningen?
  Om svaret blir nej, så måste de dominerande orsakerna vara andra, kanske samma som i de tiotalet tidigare globala uppvärmningarna i jordens historia som är mycket väl dokumenterade.
  Mats Kälvemark

  1. När började du tro på det du läser i Expressen ? Beträffande klimatet uppträder dess journalister och de internationella nyhetsbyråer de tar nyheter från som klimatalarmister. Du kan lugnt utgå från att det som står om klimatet i Expressen, DN, SvD, GP och Sydsvenskan är vilseledande eller helt fel. Detsamma gäller SVT och SR.

   Politikerna i alla länder har under 30 år fördelat resurserna för forskning så att den forskare, som kunnat skrämmas mest har fått mest pengar. Därför har okunniga forskare gjort inhopp här och där med avsikt att snabbt få fram något att skriva rapport om och få stora rubriker. Vilket givit mer pengar.

   Det har i hög grad gällt Stora Barriär-revet. Men där har en forskargrupp funnits i 50 år. De har funnit att korallerna alltid återhämtar sig, så som de gjort under åtminstone 600 miljoner år. Dr Walter Starck berättar utförligt om sin forskning i videon Reef Reality i två delar.

   Titta igenom den grundligt innan du skriver något om koraller nästa gång.

   Om du gissar att koraller berörs av CO2, är det ditt ansvar att bevisa det, inte mitt ansvar att motbevisa det.

 10. Varje människa andas ut 4% koldioxid i varje andetag. Detta blir enorma mängder
  koldioxid för alla oss miljarder varje minut.
  Undrar hur MP och klimatalarmisterna skall stoppa detta?
  Detta vansinnes klimatbluff kommer bara att kunna stoppas med fakta.
  Kommer tyvärr inte att ske, eftersom alltför många blivit ekonomiskt och politiskt
  beroende av klimathotet. Skulle det ske får vi en världsvis kris utan dess like.
  Tacksam att få slippa leva då hela världen blir en planekonomi…..
  Den socialistiska regeringen avsätter 4,9 miljarder ( obegriplig summa) till FN:s gröna klimatfond till ingen nytta förutom för fickorna hos korrupta makthavare i olika Afrikanska länder. Skulle gett 13.800 kr till var och en av våra 355.000 fattigpensionärer i stället.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *