Monthly Archives: July 2014

NATIONAL GEOGRAPHIC

Jag har blivit ombedd att förnya mitt medlemskap i NG flera gånger. Till sist har direktören Declan Moore bett att få höra från mig. Jag har gått honom till mötes sålunda:

Dear mr Moore,

you finished your letter hoping to hear from me. Well, here I am:

Your records show I have been a member since 1967, which adds up to 47 years. However, I was a member earlier for several years, but the continuity was broken when I moved from one city to another. So I have been a member for more than half a century. I visited your offices in 1971.

Now I am not renewing my membership for very serious reasons. The society is not living up to its ideals to provide facts about our Globe as a base for private and collective decisions concerning the wellbeing of Nature. It has been degraded with cheap sensationalism, e.g. with the September issue last year showing the seas rising halfway up the statue of Liberty and frequent references to the catastrophic consequences of carbon dioxide emissions, for which there are no measurable indications.

In fact the seas cannot rise more than 1 or 2 mm per year. This is proven by the rate at which they rose, when the enormous ice sheets of the last ice age melted as fast as they could 8.000 years ago. Then the seas rose 10 mm per year. Todays ice sheets and glaciers are so much smaller that their melting cannot raise sea levels with more than 1 mm per year. That is a physical limit. Thermal expansion of sea water may add another millimeter to a total of 2 mm per year. Which will be reversed, when the Gobal Temperature starts sinking.

Note: These are facts.

You have been disseminating the alarms from the IPCC with no or little regard to the serious criticism they have generated. It is an “intergovernmental” body, which means it is ruled by politicians. The wording of the SPM of AR5 WG1 was negotiated between representatives of 110 governments for one whole week behind closed doors. That is literally the antithesis of science, which relies on free and open debate. IPCC:s claim, that it is a “scientific body”, is false and used to disguise its real objectives.

I am the secretary of a Network with more than two dozen world class scientists, who in turn maintain close personal contacts with the leading climate scientists in the world. This means I am backed by more knowledge and common horse sense than the IPCC is mustering.

This year’s only international conference for climate scientists, that was open as true science requires, was held in Las Vegas July 7th to 9th, the ICCC-9. There the Russian space scientist Abdussamatov was predicting several cooler decades for the rest of this century. He based this on studies of 800.000 years of sun behavior and 7.500 years of climate changes. He had seen no influence whatsoever of carbon dioxide. You find his talk with illustrations here:

You may start watching 4:30 mins in.

At the ICCC-9 several other scientists also concluded that no effects of carbon dioxide can be seen. You may add that in late 2012 general secretary Ban Ki-Moon received an open letter stating that the effects of carbon dioxide on climate are so small that they could not be observed. This was signed by 125 international scientists of great repute. In spite of 25 years of attempts the IPCC has not been able to provide any evidence that carbon dioxide has a noticeable effect.

In the SPM of AR5 the IPCC claims that the forcing of carbon dioxide is 33 times greater than that of the sun. Add its computer simulated projections, that have been proven more and more faulty by reality for close to 18 years. Still it claims its projections for 25 and 85 years are to be trusted. Any ordinary man in his sound senses should realize this is pure fantasy.

To me this proves that the leadership of the IPCC is deeply incompetent or dishonest.

It should be a major task of the Society to unravel the scam the IPCC has developed into. The economy of the world is subject to upheaval for the sake of an imaginary threat. Tremendous resources are now wasted to mitigate this, rather than used to address real environmental problems. That is one of our greatest environmental problems !

It is a real problem that the Globe will become cooler, not warmer. Try o find out how many kilometers the planting of corn and wheat will have to move south.

Should you be interested, I shall be happy to discuss the future of the Society.

I am looking forward to hear from you,

Sture Åström
Secretary of the Network KLIMATSANS (Climate sense)

info@klimatsans.com

VÄLKOMMEN

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatet blir snart kallare

Klimatsans pressrelease 140719

140717-Abdussamatov

De närmaste decenniernas klimat blir med största sannolikhet kallare som i början på 1800-talet. Det kan inleda en ny ”Liten istid” som c:a 1645 – 1715. Den kan pågå nästan ända till år 2100. Detta kan man läsa ut av Solens ovanligt låga aktivitet under senare år.

Detta redovisade den ryske rymdforskaren dr. Habibullo Abdussamatov på årets största konferens för klimatforskare: the 9th International Conference on Climate Change, ICCC-9. Den hölls den 7 – 9 Juli i Las Vegas med 650 deltagare från många länder.

Abdussamatov verkar sedan 1964 vid Pulkovo-observatoriet i Sankt Petersburg och ansvarar för dess rymdforskning med fokus på Solen. Han meddelade att Solens aktivitet de senaste 800.000 åren regelbundet har varierat i sex olika cykler, bland annat 11, c:a 210 och c:a 1.000 år.

11-årscykeln gäller solfläckar och sammanfaller med cyklerna för Solens totala utstrålning TSI (Total Solar Irradiance). I varje cykel varierar antalet solfläckar från ett minimum upp till ett maximum och sedan ner igen. Detsamma gäller solens utstrålade energi.

Men maxvärdena varierar mellan 11-årscyklerna. Här kommer 210-årscykeln in. De senaste årens låga solaktivitet är mycket lik den som noterades omkring år 1800 med några nästan lika kalla decennier som 1645 – 1715. De senaste 7.500 åren uppvisar 18 gånger ett liknande upp- och nedgående samband mellan solfläckar, TSI och ändrat klimat.

Detta har skett oberoende av atmosfärens tillfälliga halt av koldioxid. Ingen påverkan av koldioxid har kunnat spåras överhuvudtaget. Det visar att klimatet styrs av Solen. Det motsäger helt hur FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport uppskattar klimatets drivkrafter. Där anges koldioxid ha 33 gånger starkare inverkan än Solen.

Redan år 1801 rapporterade astronomen William Herschel i London ett samband mellan antalet solfläckar och klimatet. Det har bekräftats av flera forskare under 1900-talet.

Abdussamatov baserar sig på 800.000 år av Solens historia och 7.500 års klimatförändringar. Han förutsade år 2003 att den solfäckscykel vi nu befinner oss i skulle få ett extremt lågt maximum. Att det nu har bekräftats ger hans förutsägelser om klimatet hög trovärdighet.

Hela föredraget med visade diagram finns på video, om man googlar: ”ICCC9 watch”.

Nätverket Klimatsans
Sture Åström sekreterare

VÄLKOMMEN

+ – + – + – +

Förklaring till diagrammet:

Solens har studerats noggrant sedan 1750 med sporadiska uppgifter sedan 1610. Den uppvisar ett cykliskt beteende med flera olika långa perioder. Det nedre diagrammet visar antalet solfläckar, som varierar med en period om c:a 11 år. Redan 2003 förutsade Abdussamatov att den cykel vi nu befinner oss i, nr 24 räknat från 1750, skulle få ett ovanligt lågt maximum. Det har nu besannats.

Den blå linjen visar hur max-värdena varierar med en period om c:a 200 år. Med streckad linje respektive randig markering visar han vad som inte är mätningar utan hans förutsägelser.

Det övre diagrammet visar strålningens intensitet TSI, vars maxvärden varierar i takt med solfläckarna. Notera att amplituden är minimal, endast 0,7 promille. Den lilla skillnaden orsakade de klimatförändringar som Herschel noterade.

Den underliggande 200-åriga cykeln visar Abdussamatov med blå linje. Dess amplitud uppskattar han till mer än 3 procent. Det bedömer han efter vad som hände för två sekler sedan. Det är så mycket att det kommer att påverka vårt klimat högst märkbart. Det blir så kallt som i början av 1800-talet, eller möjligen så kallt som på 1600-talet då Karl X tågade över Bälten med sin armé.

Abdussamatov baserar sig på historiska analogier med processer som kunnat mätas, d.v.s. något som verkligen hänt förut. IPCC baserar sig på datorsimuleringar, som visat sig sakna verklighetskontakt.

KOMMENTAR

Notera att den refererade konferensen hölls helt öppet med video-upptagningar av alla framträdanden tillgängliga på nätet. Vid varje framträdande fick deltagare i auditoriet tillfälle att ställa frågor. Detta överensstämmer med vetenskapens mest grundläggande villkor: Fri och öppen debatt.

När IPCC eller någon av våra klimatlarmande professorer deltar i en konferens, får aldrig någon som tvivlar på klimathotet tala och ingen “okänd” i publiken får ställa en fråga. De är helt enkelt rädda för debatt. Notera även att IPCC är “intergovernmental”, d.v.s. mellanstatlig, och således styrs av politiker, inte av vetenskapsmän.

SVT bekräftar

Jag har blivit uppmärksammad på en videosnutt, som SVT sände den 17 januari:

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/solen

Det utgör en solid bekräftelse på Abdussamatovs forskning, bara med anmärkningen att denne har kommit lite längre än den amerikanske forskaren Matt Penn i förståelsen av Solen och dess olika cykler.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sverige, fossila bränslen och klimatet

Gröna Bilisters ordförande Mattias Goldmann utsågs i våras till VD för Centerns Tankesmedja Fores, som skapat och driver “2030-sekretariatet”. På hemsidan presenterar detta sig så här:

2030-sekretariatet ska säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030.

Som talesman för Gröna Bilister har Goldmann i flera år propagerat för en “fossilbränsleoberoende fordonsflotta” med hänvisning till IPCC:s larm om den kommande “klimatkatastrofen”. Med solitt stöd från media, som konsekvent följer IPCC:s linje, har han nått sådan framgång bland politiker att regeringen tillsatt en utredning om åtgärder, för att eliminera trafikens beroende av fossila bränslen till år 2030. Den har varit på remiss, som nu fått hundratalet yttranden. Dem betraktar han i en debattartikel, som införts i Sydsvenskan, Norran och Dalarnas Tidningar, Falukuriren:

http://norran.se/asikter/debatt/sverige-vill-bli-fossilbransleoberoende-228508

Vi har sänt nedanstående manus till alla tidningarna, men det har inte tagits in hittills:

+ – + – + – +

I spetsen för flera skribenter från olje- och kraftbolag, menar Mattias Goldmann att vi måste bli ”fossilbränsleoberoende” till 2030. Det är vad ”Sverige vill”. Då krävs både morot och piska, vilket innebär subventioner och förbud, som båda gör oss fattigare. De hänvisar till Riksdag och myndigheter, som litat på de ”klimatmodeller” FN :s klimatpanel IPCC larmat om.

IPCC:s förutsägelser vilar på datorsimuleringar, som visat sig verklighetsfrämmande. De har spått att den globala temperaturen ständigt skulle stiga, men det har inte skett de senaste 17 åren. Inga fakta tyder på att utsläpp av koldioxid påverkar klimatet märkbart. Många fakta visar att naturliga krafter, främst solen, påverkar det. Denna uppträder nu ovanligt passivt, vilket troligen betyder att det blir svalare.

En skandal rycker undan grunden för alla klimatlarm: De myndigheter i USA som samlar in data från hela världen har avslöjats med fusk. GISS, the Goddard Institute for Space Science, låter ett dataprogram analysera gamla datafiler och ”justera” de uppmätta temperaturerna, som kan gå tillbaka till 1880. De inbillar sig att de nu kan avgöra om avläsningar för hundra år sedan gjordes fel. Nästan alla siffror har ändrats, inte bara enstaka ”tryckfel”.

Temperaturerna för tiden före 1990 har vanligen sänkts, medan de höjts för tiden därefter. Så kan man larma om nya värmerekord. Inget är mer förödande för vetenskapens trovärdighet än manipulation av mätvärden.

Professor Wibjörn Karlén bekräftar hur data ändrats för mätstationer runt om i världen. Han har länge följt utvecklingen och skulle ladda hem de senaste temperaturerna från GISS. Då hade tidigare värden ändrats. Med gamla data i sin dator kan han visa differenserna på sin hemsida: googla ”Karlén GISS”. Det är klara bevis på inkompetens eller metodiskt bedrägeri.

När det gäller klimatet, kan vi inte lita på myndigheterna. Hela Sverige är lurat. Det finns inget klimathot.

Nätverket Klimatsans

Ulf Brunk, professor em. Patologi
Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr, klimatolog
Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare
Tore Scherstén, professor em. ledamot KVA
Sture Åström, civ.ing, nätverkets sekreterare

KOMMENTAR

Här visas Karléns diagram för en av de många mätstationer han kollat:

WK-131106-Reykjavik

Diagrammet avser mätstationen i Reykjavik på Island. Där har man sedan mycket länge en högt kvalificerad meteorologisk administration. Alla data kommer från GISS. Den blå linjen visar värdena som uppgavs 2012, medan den röda visar vilka värden som uppgavs 2013. De isländska myndigheterna protesterar starkt mot dessa ändringar.

IPCC saknar helt uppmätta fakta, som talar för fortsatt uppvärmning. Det har tydligen orsakat ren panik bland dess leverantörer av fakta, ex.vis GISS, som nu påbörjat storskalig förfalskning av gamla data, för att kunna påvisa en stigande trend av den globala temperaturen. Det varmaste decenniet hittills var 30-talet, om man går efter oförfalskade data.

Det “hela Sverige vill” är förstås en spegel av det “klimathot” som media ständigt rapporterat om, medan media metodiskt avvisat information om fakta som visar att hotet inte finns. Samma argumentering använder anhängarna av vindkraft.

Det är naturligtvis ett demokratiskt problem av högsta magnitud, att väljarna blivit systematiskt vilseledda.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Domedagsprofeter på SVT

SVT-140714-Havet surnar

VETENSKAPENS VÄRLD

Med ovanstående vinjett sände TV2 den 14/7 ett program om havens försurning, där man gjorde sitt bästa för att skrämma tittarna med ett sammanbrott av havens ekosystem ifall utsläppen av koldioxid fortsätter. Fram till den 13 augusti kan programmet ses här:

http://www.svtplay.se/video/2184321/vetenskapens-varld-sommar/avsnitt-5

Programmet var fullt av felaktiga eller vilseledande påståenden utan referenser till vetenskapliga underlag, varför Klimatsans sänt nedanstående anmälan till Granskningsnämnden, där den fått diarienummer: 14/01693.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Presentation
Programmet presenteras med: Havet surnar till. . . Det leder till ett surare hav och ett hot mot allt liv i havet.

Detta är ett falskt påstående, som dessutom motsägs av vad som visas i programmet. Det avslöjar programledningens avsikter med programmet: att skrämma tittarna.

Repris
Programmet var en repris av en sändning den 11 november 2013. Denna behandlades den 10 december samma år på landets blogg för våra mest kvalificerade klimatforskare: ”Klimatupplysningen”, se bilaga 1.

http://www.klimatupplysningen.se/2014/05/12/om-ph-haven/

Där lämnar Sveriges nestor i Oceanografi, professor em. Gösta Walin, en utförlig redogörelse för verkan av koldioxid i haven. Bland annat konstaterar han:

I havet är pH vid pass 8.0 – 8.3, man brukar säga 8.2.
pH = 7 anses vara neutralt. Högre pH värden innebär alkaliskt vatten. Havet är och kommer att förbli starkt alkaliskt även om pCO2 t ex skulle fyrdubblas dvs. sänka pH till c:a 7.6. Allt tal om försurning är grovt vilseledande eftersom havet är och förblir alkaliskt.
Höjt koldioxidtryck och därmed upplösning av koldioxid i havet är sannolikt mer till fördel än nackdel för livet i havet.

Konklusionen är att programmet är grovt vilseledande.

Man bör kunna vänta sig att en professionell redaktion med stora resurser kollar upp vad landets mest kvalificerade källa för klimatfakta säger när teman om klimatet behandlas. Vi förutsätter att ingen repris skulle sänts, om så skett.

Innehåll
Programmet behandlar huvudsakligen ett korallrev i Papua Nya Guinea, där närmast ren koldioxid bubblar upp från vulkaniska formationer i ett ymnigt flöde. Där konstateras att många arter dött ut. Men redan 50 meter bort är livet mer normalt och 100 meter från bubblorna verkar livet t.o.m. vara frodigare än normalt. Där var pH rimligen lägre än i havet ännu länge bort, d.v.s en mer trolig framtidsbild än den annonserade.

All diskussion förs i termer av ”försurning” och ”allt surare” samt ”högre surhetsgrad”. Vi flera tillfällen förklarar speaker och agerande att det döda revet visar hur framtiden kommer att bli med fortsatta utsläpp av koldioxid.

I första minuten förklarar Victoria Dyring med teatraliskt dyster stämma: ”Den här platsen är som ett fönster mot framtiden”.

Kritik
Av programmets titel ”Vetenskapens värld” har man rätt att vänta ett innehåll med upplysande fakta, som verifieras på ett underhållande sätt. Här saknas de helt fundamentala uppgifterna om pH-värden i de studerade vattnen. De måste uppenbarligen vara olika där bubblorna innehåller 10.000 molekyler koldioxid i en given volym jämfört med de 4 molekyler luften innehåller, respektive den enda molekyl som tillkommit det senaste seklet.

Jämförelsen mellan revet med bubblor, revet 50 meter bort respektive 100 meter bort hänger i luften utan sådana uppgifter. De skulle visat att det inte alls handlar om försurning, utan om minskad alkalinitet.

Flera uppgifter står oemotsagda utan referens till fakta, ex.vis 1:30 in i programmet:

Haven tar upp koldioxid åtminstone 100 gånger snabbare än på tiotals miljoner år.

Det förefaller högst diskutabelt, då människans utsläpp av koldioxid endast utgör en bråkdel av koldioxidens naturliga omsättning i biosfären.

Konklusion och krav
I presentation och innehåll kan ingen strävan att meddela och verifiera fakta spåras. Dramatik och ordval hör hemma bland alarmister och domedagsprofeter. Personer med ambitioner att skrämmas måste omplaceras till andra redaktioner. Media är en förtroendebransch.

Det minsta man kan begära av Public Service är att ett nytt entimmes program ägnas åt havens pH och koldioxidens cirkulation i atmosfär, biosfär och hav. Dess innehåll måste tas fram i samarbete med kompetenta experter med lång erfarenhet av egen forskning. Vi bistår gärna med kontakter till sådana.

Helsingborg 2014-07-15

Nätverket Klimatsans

Sture Åström sekreterare
Byalagsgatan 36, 256 56 Helsingborg
info@klimatsans.com
http://klimatsans.com/  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bilagan utgöres av en synnerligen läsvärd redogörelse av professor Gösta Walin här:

http://www.klimatupplysningen.se/2014/05/12/om-ph-haven/

YTTERLIGARE SYNPUNKTER

– I närheten av något vulkaniskt kan man förvänta sig höga halter av såväl vätesulfid som svaveldioxid samt tungmetaller som kvicksilver. De är alla giftiga för både växter och djur.

– Där bubblor av koldioxid strömmade upp kan ovanstående ämnen också ha läckt ut. Forskarteamet borde ha testat detta och talat om att gifterna fanns eller inte fanns.

– Bubblorna exponerade vattnet för koldioxid med en koncentration 2.500 ggr den i luften. Det leder otvetydigt till en sänkning av vattnets alkalinitet, dess pH-värde. Om man antar att inga gifter gjorde bubblorna sällskap, kan det sänkta pH-värdet vara orsak till organismernas död. Sedan gjordes jämförande undersökningar på avstånden 50 meter och 100 meter från bubblorna. Där fann man att livet fortsatte relativt väl respektive något frodigare än normalt. Det är fullständigt förödande för programmets trovärdighet att inga pH-värden redovisades för dessa tre lokaler. Sannolikt var pH-värdet på 100 meters avstånd påverkat av bubblorna, kanske ungefär i den utsträckning man kan vänta i hela havet, om luften skulle innehålla 0,8 promille istället för dagens 0,4 promille. Det skulle i så fall bekräfta professor Walins antagande att mer koldioxid är till fördel för livet i havet. Därmed vore programmet lugnande istället för skrämmande. Kan det vara därför inga pH-värden angavs ?

– Ostronodlarens problem tillskrevs utsläppen av koldioxid utan referens till mätningar av något slag. Sammanhanget var alltså en lös spekulation, som inte borde få förekomma i ett program med uppgift att upplysa om fakta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Subventioner till förnyelsebar eller fossil energi

Dagens förnyelsebara energi är olönsam och behöver därför subventioner. Ibland anförs att de fossila bränslena får stora subventioner, vilka kan flyttas över till de förnyelsebara energislagen.

Internationella Valutafonden IMF föreslog 2013 att finansieringen av förnyelsebara energikällor inte bara skall göras genom höjda energiskatter utan även genom att utnyttja dagens subventioner av fossila bränslen. De påstod att de direkta globala subventionerna är 500 miljarder dollar per år. När de dessutom räknar in den av dem förutsatta miljöförstörelsen från koldioxid stiger siffran till 1900 miljarder dollar. Kostnaden för att införa förnyelsebara energikällor uppskattar de till ca 800 miljarder USD per år.

IMF påpekar faktiskt att de fattiga i världen drabbas om subventionerna tas bort men föreslår att man “kompenserar” dem för detta.

På världens mest besökta klimatblogg skrev den mångkunnige forskaren Willis Eschenbach den 3 juli 2014 en giftig analys av detta förslag:

http://wattsupwiththat.com/2014/07/03/the-price-tag-of-renewables-part-2/#more-112443

• Det finns ingen miljöförstörelse kopplad till koldioxiden. Annan miljöförstörelse kan kanske mätas i pengar även om ingen kan tala om hur. Vad som är säkert är att dessa pengar inte finns i verkligheten och därför inte kan användas för någon som helst finansiering.

• De som idag betalar ut de verkliga subventionerna är i huvudsak de oljeproducerande länderna.

• De globala subventionerna hamnar idag till 95% i tredje världen, ex.vis i Venezuela och Egypten, i form av lågt bensinpris, ibland bara några ören per liter.

Till Eschenbachs resonemang kan man tillägga att I-länderna betraktar fossila bränslen som skatteobjekt och därvid tar in mycket större belopp till statsbudgeten än man betalar ut som (ofta felriktade) subventioner till ny teknik som inte kan stå på egna ben, t.ex. elbilar och vindkraftverk.

Claes Lindskog

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Föräldravrålets “klimatglugg”

Nätverket “Föräldravrålet” hävdar att de har tiotusentals medlemmar. De har demonstrerat på Mynttorget och nu har de fått in en insändare i Sydsvenskan 21/6 och Gefle Dagblad 23/6:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-finns-en-klimatglugg-mellan-vad-forskningen-visar-och-ansvariga-politiker/

https://www.gd.se/opinion/insandare/vi-vill-se-politiker-som-visar-mod

Vårt svar togs inte in av Sydsvenskan men infördes i Gefle Dagblad, se posten “Det tanklösa vrålet”.

KOMMENTAR:

Det är mycket glädjande att medborgare tar initiativ till aktioner för göra Sverige bättre och påverka politiken. Det är vad som gör demokratin ett bättre politiskt system än alla alternativ. Men en avgörande förutsättning är att aktionerna baseras på verkliga fakta och sanningsenliga uppgifter.

Liksom många andra har talespersonerna för Föräldravrålet blivit vilseledda, rent av grundlurade, av de domedagsprofeter, som vi alla betalar skattemedel till, i FN:s klimatpanel IPCC, i våra universitet och hundratals organisationer, “tankesmedjor” och andra föreningar. Det finns inget klimathot. Det finns inga tecken på att koldioxid påverkar klimatet så mycket att det kan märkas.

Leder man en organisation som Föräldravrålet bör man ta ansvaret att kolla fakta. De som inte gör det, men anstränger sig att skrämma medborgarna med inbillade faror, agerar inte mer upplyst än de som skrämdes med häxor på 1600-talet. De går totalitarismens ärenden. Det finns starka krafter som vill skrämma världens medborgare till att acceptera en “Ny Världsordning”, New World Order, med uttalat diktatoriska mandat att styra ekonomin, med motivet att “rädda världen”. Så har domedagsprofeter gjort i alla sekel.

På denna blogg redovisar vi lätt förståeliga fakta. Det är bara att surfa runt lite så står det klart hur tomt “klimathotet” är.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Det tanklösa vrålet

GD-00-Logga

2014-06-30 infördes nedanstående insändare som svar på Föräldravrålets inlägg om “klimatglugg”, som ligger här ovanför.

http://www.gd.se/opinion/insandare/det-tanklosa-vralet

Talespersoner för Föräldravrålet vill kunna se sina barn och barnbarn i ögonen, när dessa en gång i framtiden frågar: Gjorde ni inget? För att undvika en värre katastrof än vad människosläktet tidigare ställts inför. Det vill vi också.

Nätverket Klimatsans består av ett 60-tal medborgare som följt klimatforskningen i decennier. Mer än två dussin är professorer och forskare med upp till 40 års erfarenhet av forskning med personliga besök på båda polerna och i de mest utsatta regionerna runt världen. De har nära kontakt med världens mest framstående forskare på de viktigaste områdena.

Vi konstaterar att skribenterna blivit lurade. Den enda sentida klimatförändring, som kunnat mätas, är en uppvärmning av en knapp grad sedan 1800-talet. Den har inneburit en välkommen återhämtning efter en kall period med allvarlig svält. Skördarna har ökat, skogen har vuxit snabbare, öknarna blivit mindre och orkanerna färre. Havet har inte höjts mer än vanligt, mindre än 2 mm per år. Havsisen växer vid båda polerna. På Himalaja är 85 procent av glaciärerna stabila.

Extremt väder med översvämningar, torka och stormar har inte blivit värre än förra seklet. Det finns inget samband mellan utsläpp av koldioxid och sådana väderhändelser.

Uppvärmningen stannade för 17 år sedan. Det finns inga tecken på fortsatt uppvärmning annat än i de datorsimuleringar, som FN:s klimatpanel IPCC larmat om. Dessa har alltså blivit allt mer fel under de 17 åren. Trots detta misslyckande påstår sig IPCC kunna spå klimatet för 25 och 85 år i framtiden. Med vanligt sunt förnuft inser man att IPCC saknar trovärdighet. De är inte experter utan politiker. Vi måste bortse från deras förutsägelser.

Däremot konstaterar solforskarna ett tydligt samband mellan solens varierande aktivitet och de kalla perioder som varit sedan 1600-talet. Solen uppför sig nu likadant som för 200 år sedan då det var riktigt kallt. Det ger stor sannolikhet för att vi får ett par kalla decennier. Någon värmekatastrof syns inte ens längst borta vid horisonten.

Den katastrof vi ser komma utgörs av den kollektiva tanklöshet skribenterna är exempel på. Med hänvisning till en inbillad katastrof är de beredda att sätta hela vårt välstånd på spel med ett nytt ekonomiskt system. Fullvuxna, läskunniga medborgare måste underrätta sig om fakta istället för att tro på domedagsprofeter från IPCC. Fakta är bara ett par musklick borta.

Nätverket KLIMATSANS

Wibjörn Karlén, professor em. naturgeografi, ledamot Kungliga Vetenskapsakademien, KVA

Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare

Sture Åström, civ.ing. sekreterare

Som illustration valdes följande bild:

130606-Spencer-Confidence

De röda pilarna visar hur IPCC höjt värdet på sin säkerhet i prognoserna, allt eftersom dessa visat större och större fel. Sedan försöker de få oss att tro att de kan spå klimatet för åren 2040 och 2100, d.v.s. 25 och 85 år i framtiden, när de inte klarat 17 år.

Så gör bara bluffmakare !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather