En dyrköpt tysk läxa

HH-Logga

2015-02-17

Bengt Abelsson skriver om en dyr energirapport och undrar vad man fått ut av den.

Den schweiziska konsult- och finansrådgivningsfirman FAA Financial Advisory AG har skri-vit en omfattande rapport om den tyska energisituationen:

Den korta sammanfattningen är att man satsat 412 miljarder US dollar, med ytterligare 472 miljarder i redan beslutade utgifter på sol och vindkraft. Det är seriöst mycket pengar.

Vad har man fått för dessa gigantiska summor?

De tyska elkonsumenterna har bland de högsta priserna i Europa 0,38 USD/kWh jämfört med snittpriser i USA 0,13 USD/kWh.

Elpriserna på börsen har sjunkit från €90/MWh år 2008 till 37 Euro/MWh år 2013.

Stundtals uppstår negativa elpriser – elbolagen tvingas betala för att bli av med strömmen.

Utsläppen av koldioxid från kraftproduktion har inte sjunkit, från 350 miljoner ton 1997 till 360 miljoner ton 2013.

Konventionella gas- och kolkraftverk tvingas köra som reglerkraft, med ständiga upp- och nedgångar i effekt för att möte ständigt skiftande vindar. Detta medför slitage och påfrestningar på turbiner och generatorer, med reparationer och förkortad livslängd som följd, till okända men betydande kostnader.

Som ytterligare börda vill FAA lägga en kostnad på 52 miljarder Euro på grund av nettoexportförluster hänförliga till höga energipriser, under åren 2008–2013.

Lita på att schweizarna har koll på kronor och cent.

En skrämmande läsning – och märkligt att vissa vill att även Sverige ska gå denna törnebeströdda väg, med storskaliga satsningar på vind och sol.

Bengt Abelsson

(Schweizarna har använt amerikanska “billion” vilket lurat författaren att ange 1000 ggr för höga belopp i tidningen. Dessa har jag justerat här.)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather