Monthly Archives: September 2015

Liten fisk vållar torka i Kalifornien

150927-California

Kalifornien är USA:s folkrikaste och rikaste stat med fyra gånger fler invånare och fem gånger högre BNP än Sverige. Kalifornien är också USA:s rikaste jordbruksstat.

I öster är staten mest berg och skog. I väster mot havet finns bebyggelse och jordbruk. Men det mesta av den marken är egentligen torr öken och helt beroende av konstbevattning. Bergens nederbörd samlas i dammar och leds till odlingar och bebyggelse. Utan dem skulle mest torka råda.

Statens befolkning, jordbruk och näringsliv växer och behöver mer vatten. Men inga nya dammar har byggts på 35 år. Det skulle enligt USA:s miljömyndigheter hota en liten fisk, som lever i deltan där vattnet rinner ut i havet.

Samtidigt har befolkningen ökat från 24 till 40 miljoner invånare!

Sedan 2009 har i stället nära 1.200 miljoner liter vatten letts direkt ut i havet förbi odlingarna. Det har helt torrlagt över 200.000 ha odlad mark. Än större ytor får nu mindre vatten. Allt oftare tvingas statens myndigheter att ransonera vattnet.

Det hindrade inte president Obama från att skylla på påstådd global uppvärmning när han nyss besökte Kalifornien. Men han lovade att med kraftfull “klimatpolitik” bekämpa detta påstådda hot. Intill honom stod grönsaksodlaren Joe Del Bosque, vars mark ligger torr.

Sedan flög Obama till Alaska för fortsatt “klimatkamp”. Men något mer vatten får inte grönsaksodlaren. Inga nya dammar byggs.

Sedan Lilla istidens slut ca 1850 har atmosfären värmts en knapp grad. Men inte nämnvärt på snart 19 år, konstaterat av de fem institut som följer global temperatur.

Om detta får vi inget veta i Sverige. Heller inte att mer koldioxid i atmosfären knappast gör den nämnvärt varmare. Men det stimulerar mer växtlighet, som kan ta upp mer näring ur atmosfären.

Jordens växtlighet har ökat med 11 procent de senaste 30 åren. Världens skördar har femfaldigats sedan 1930. Flera har fått det bättre. Hundratals miljoner har lyfts ur nöd och svält – vilket också professor Hans Rosling framhåller.

Tege Tornvall
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Prioriterar vi rätt när det gäller klimatpolitiken?

150817-Möteslokal
NA-Logga

2015-09-27

Klimatuppvärmningen har inte alls utvecklats så illa som man tidigare trott. Världen har mer tid på sig att få fram alternativa energisystem.

Det är sunt att ifrågasätta. Är till exempel våra prioriteringar riktiga? Vi samlar in några tiotal miljoner för att lindra nöden i flyktingkatastrofens spår.

Samtidigt är vi på upploppet inför COP 21, det aktuella klimatmötet i Paris i början av december. Lite fakta att fundera över.

• Frankrike självt som värd för evenemanget har en budget på två miljarder kronor.

• Beräknade 40.000 tillresta aktörer/observatörer/mediafolk/miljöorganisationer spenderar i storleksordningen ytterligare en miljard kronor.

• FN har med start på mötet i Mexico 2010 arbetat med Green Climate Fund där målet är att dra in 100 miljarder dollar per år när vi är framme vid 2020. Under FN:s oväldiga och omutbara förvaltning ska den användas så att de fattiga länderna inte ska använda den billiga kolbaserade energi de behöver för att ta sig ur fattigdomen.

• Nu precis innan Parismötet har man fått ihop så mycket att man kan börja fundera på att ge ut pengar till sådant fonden ska användas till. Man har fått in 5,47 miljarder dollar, vilket är 58,5 procent av vad den rika världen lovat. (Sverige har lovat fyra miljarder kronor till 2018. Mest per capita.)

• Hittills har alltså medel ur fonden gått till att bygga upp byråkratin. Etablera huvudkontoret i Sydkorea ( ! ). Resor dit, personal, utrustning och konsulter.

Även om man lätt kan tro, att ovanstående är illasinnat förtal, så är det information, som finns på Green Climate Funds och COP 21:s egna hemsidor och på www.regeringen.se.

Klimatuppvärmningen har inte alls utvecklats så illa som man tidigare trott. Världen har mer tid på sig att få fram alternativa energisystem, som också är tekniskt och ekonomiskt hållbara.

Förslagen om överstatligt styre med FN som förvaltare av Jordens resurser och enormt kostsamma klimatåtgärder kan visa sig vara skadligare för planeten än själva koldioxiden. Det finns faktiskt tusentals vetenskapsmän som hävdar det också.

Nu hoppas man på framgång i COP 21 i Paris. Utan att behöva förklara vad som menas med framgång.

Hur många vet vad det bindande avtal innehåller, som man hoppas alla skriver på? Vilket mandat har våra delegater? Vi borde väl vara många som undrar? Var finns granskande media?

Resultaten av alla de tjugo tidigare klimatmötena från Berlin 1995 till Lima 2014 har väl inte direkt varit lysande framgångar. COP 15 i Köpenhamns sågs ju som ett fiasko.

Så nog finns det skäl att ifrågasätta om vi använder våra resurser rätt. Och att ha en öppnare och allsidigare debatt om mål och medel i den globala klimatpolitiken.

EVERT ANDERSSON
Askersund

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sol- och vindkraft blir välfärdens ättestupa

150925-havsvind-rodsand-eon

Vindkraften tycks vara en omättlig gökunge i det svenska boet. Dess företrädare argumenterar för ökade subventioner, bl.a. rejält tilltagna sådana till havsbaserad vindkraft. Sådan är ju dyrare att både bygga och driva, så dagens intäkter av subventioner med elcertifikat plus marknadspriset på elen räcker inte.

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag att man ska ta in anbud på elpris från havsvindkraft. Den som får kontraktet bygger en havsbaserad vindkraftpark och erhåller det pris, som kontrakterats. Sedan ska vi alla betala det som fattas mellan kontraktspriset och det som marknadspriset plus elcertifikat ger.

Rapporten uppskattar kostnaderna till 120 miljarder på 15 år från 2018.

Bland de 32 remisserna har svar kommit från en blandning av vindkraftindustrins särintressen, många kommuner och politiskt korrekta institutioner. Men det finns även tunga instanser med högst relevanta uppfattningar. Avstyrker de föreslagna stödåtgärderna gör bl.a. Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Konkurrensverket, Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och basindustrins energisamarbete SKGS.

Några argument i sammanfattning:

Sverige har idag en elproduktion som vida överstiger vår användning.

• Ett stödsystem som inte är teknikneutralt och ger ökad produktion från havsbaserad vindkraft kommer att få konsekvenser på all annan energiproduktion och snedvrider marknaden.

• Det pressar elpriserna och ökar därmed behovet av att parallellt förbättra förutsättningarna för nödvändiga investeringar i reglerbar kraftproduktion. Stödsystemen gynnar bara energi inte effekt.

I Svenska Kraftnäts remissvar på regeringskansliets promemoria Ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet till 2020 redogjorde verket för de många problem ett stort antal kraftverk med nyckfull väderberoende produktion medför för nätets funktion.

• Konkurrensverket anser att i de fall statliga stöd bedöms nödvändiga, bör effektiva och konkurrensneutrala system användas.

• Alla pekar på att berörda frågor ingår Energikommissionens uppdrag, vilket inte bör föregripas.

Kan svaren vara nog övertygande, för att lägga hela saken på is? Mot detta står att statsministern, vice statsministern och utrikesministern har valt rådgivare, som i media berättar att vi kan bli det första fossilfria välfärdslandet i världen med energiförsörjning enbart från sol och vind. Inga problem.

Vi går i så fall i täten, men mot basindustrins och välfärdens ättestupa.

Evert Andersson

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

DN:s debattmiss

150923-Torka

Uppenbarligen känner ”Gammelmedia” konkurrensen från NÄTET så besvärande, att de försöker finna en plats även på nätet. Så har SVT och DN lanserat en nätdebatt under sommaren. De företer många likheter: Alla inbjuds att skriva, författaren skall presentera sig själv i ord och bild och läsarna kan föreslå vem som skall replikera på ett inlägg.

”DN Åsikt” presenterar sig så här:

+ – + – + – +

Har du ett ämne som du brinner för? Vill du vara med och debattera?
På DN.Åsikt publiceras varje vecka aktuella, heta och intressanta debatter. I vårt debattforum kan läsare och inbjudna gäster göra sina röster hörda, och få svar på sina åsikter. Alla har dessutom chansen att påverka vem som ska in i debatten.

+ – + – + – +

Den 15/9 lades ett manus om klimatet ut:

Lucas Glasare: Varför vill ingen ta i klimatfrågan?

Han presenterar sig så här:

Civilingenjörsstudent i väg- och vattenbyggnadsteknik i Lund. Mitt gröna hjärta bankar hårt för hållbarhet och politik i allmänhet.

Några utdrag:

Nu pratar vi äntligen om flyktingkrisen. Det är bra och ger hopp om att vi kan se bortom kortsiktig egoism och komma med riktig politik för att lösa problemen. Men vi får inte stanna upp. Vi måste börja prata om vår tids stora ödesfråga. Klimatet. . .

Man pratar om flyktingkrisen som om det vore ett nytt fenomen, men det stämmer inte.
Likadant kan man resonera om klimatfrågan, som också ruvar i medieskugga trots stora utmaningar och stort lidande. Samtidigt som de sista klimatskeptikerna börjar dra sig in under sina skal och forskningen blir allt mer entydig och konkret om de konsekvenser som vi har att vänta. . .

I min generation lider många av klimatångest.

Hur kan ni låta det vara så, politiker och opinionsbildare? Varför vill ni inte ta klimatfrågan i er mun?

Redan dagen därpå låg en replik ute:

Richard Mattus: Ingen äger klimatfrågan!

Det måste skapas drivkrafter för allmänheten och industrin att agera i klimatfrågan. . . Man måste kunna räkna på att spara eller tjäna pengar på att minska sina utsläpp!

2/ Politiker måste kunna se att dom får röster i nästa val om dom driver klimatfrågan.

+ – + – + – +

Man tog alltså in en replik, som bara förstärkte argumenten i Glasares inlägg. Att den kom in så snabbt, tyder på att Mattus hade fått budet att replikera innan Glasares inlägg publicerades.

Jag sände in nedanstående manus redan den 15:e:

+ – + – + – +

Onödig klimatångest av falska klimatfakta

Som teknolog på 50-talet fick jag lära mig vikten av att kolla källorna till de uppgifter vi använde och granska deras rimlighet. Det har Lucas Glasare inte gjort. Han utgår från nyhetsbyråernas rubriker med falska fakta. Verkligheten ser ut så här:

1. Klimatet var varmare än nu under Bronsåldern, Romartiden och Medeltiden. Därefter hade vi den Lilla Istiden på 1600-talet, då Karl X Gustaf tågade över Bälten. Att det blivit varmare därefter är helt naturligt.

2. Som mått på klimatet har den Globala Medeltemperaturen accepterats. Den steg med en knapp grad under förra seklet fram till 1997, då den avstannade. Det är den enda ”klimatförändring” som kunnat mätas.

3. Uppvärmningen avbröts av perioder med fallande temperatur, ex.vis under 60- och 70-talen, medan halten koldioxid i luften hela tiden steg. Tillsammans med de senaste 19 åren bevisar det att koldioxid INTE utgör den dominerande drivkraften för klimatet. Andra forskningsrön gör troligt att dess verkan är försumbar i jämförelse med naturliga variationer.

4. Koldioxid är växternas viktigaste näring. Den högre halten i luften och den högre temperaturen har gynnat växtligheten: Jorden har blivit grönare, öknarna har minskat, skördarna har ökat med 20 procent det senaste decenniet. För spannmål har skörden per hektar ökat med 54 procent på 30 år.

5. Utsläppen och uppvärmningen har betytt billigare energi och billigare mat. Det har lyft flera hundra miljoner människor ur fattigdom och svält.

6. Polarhavens isar krymper och växer regelbundet med perioden 60 år. I norr har den krympt under 30 år fram till 2012. Därefter har den växt, vilket vi kan vänta varar i 30 år. Isbjörnarna mår bra med mormalt antal ungar. I söder växte isen under 30 år, tills den de senaste månaderna visat att den börjat krympa.

Dessa processer beror främst på växlande riktning av havens strömmar. När varmt vatten går mot norr, strömmar kallare vatten mot söder och vice versa. Någon inverkan av koldioxid har inte märkts.

7. Då istiden slutade och landisarna smälte, steg havens nivå som mest med 10 millimeter per år. Idag är istäcket på Grönland så mycket mindre att dess avsmältning inte skulle kunna bidra med mer än en enda millimeter, om klimatet skulle bli varmare. Loggar från mätstationer för tidvattnet i hundratals hamnar visar att havens nivå nu stiger högst 2 millimeter per år.

8. Extremt väder är en naturlig del av vårt normala klimat. Syrien är till stor del öken med torka då och då. Den kan inte bero på en ”klimatförändring”, som inte inträffat. Men antalet invånare fördubblades från 1990 till 2011. Konflikterna har förvärrats, så att den medeltida klankulturen inte kunnat undvika inbördeskrig.

9. Att forskningen är ”entydig och konkret” är ett ovetenskapligt påstående från politikerna i klimatpanelen IPCC. Flera forskare noterar att Solens regelbundet varierande aktivitet nu gått in i en fas som tidigare vållat kallare klimat.

Det finns ingen anledning till klimatångest, däremot till utmaning av våra värsta domedagsprofeter.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

På förfrågan om motiven för att inte publicera detta manus har jag fått följande svar:

Hej Sture,

Vi går igenom varje inlägg och gör en bedömning om det ska publiceras utifrån en rad kriterier som vi har uppställda.
Vårt beslut är att ditt inte kommer att bli publicerat.

Med vänlig hälsning,

Åsiktsredaktionen
asiktsredaktionen@dn.se

+ – + – + – +

DN försöker tänka nytt, men har inte fattat att det är innehållet, inte formen, som drivit den snabba expansionen av nätet och debatter på nätet. Jag räknade en gång till 41 artiklar på DN Debatt om klimatet på ett år. Av dem kunde 2 sägas avstå från att kräva minskade utsläpp. SvD, GP och SDS hade liknade relationer. De “kriterier” man unisont tillämpar innebär tydligen att om klimatet får man bara sjunga klimathotets lov.

De ledande media VILL INTE ha meningsfull debatt om klimatet ! ! !

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

NASA, Hansen och Almström CCL

Edge of an ice shelf close to the Halley Station, Antarctica. Photo: Ralph Timmermann, Alfred Wegener Institute Schelfeiskante in der NŠhe der Halley-Station, Antarktis. Aufnahme von ANT12-3 aus dem Jahr 1995. Foto: Ralph Timmermann, Alfred-Wegener-Institut
Edge of an ice shelf close to the Halley Station, Antarctica. Photo: Ralph Timmermann, Alfred Wegener Institute
Schelfeiskante in der NäŠhe der Halley-Station, Antarktis. Aufnahme von ANT12-3 aus dem Jahr 1995. Foto: Ralph Timmermann, Alfred-Wegener-Institut

Landisarna smälts av varma vindar nästan enbart i fronten, eftersom de är kilometerhöga med lägre temperatur upptill. På tre km höjd är det 20 grader kallare än vid marken.

Det tycks finnas oändligt mycket pengar för att frälsa världen från ”klimatförändringarna”. Evangeliet predikas av heltidsanställda i hundratalet organisationer med stora resurser till förfogande. En av dem är ”Klimatsvaret – CCL Sverige” med länkar till USA. Den presenterar sig så här på sin hemsida:

+ – + – + – +

CCL använder en beprövad metod

Citizens’ Climate Lobby (CCL) följer en metod som i mer än 30 år framgångsrikt har använts av organisationen RESULTS för att utverka medel i USAs kongress till mikrolån åt fattiga familjer. Metoden har lett till att miljontals mikrolån har beviljats, och den bygger på kontinuitet, utbildning och effektiv lobbyverksamhet.

Nu använder CCL samma metod för att försöka stoppa klimatförändringarna. Och man växer snabbt!

+ – + – + – +

Notera följande:

1. De betraktar sig som en lobby-organisation
2. De satsar på utbildning av sina anhängare.
3. Utbildningen avser bl.a. tekniken att bedriva en telefonkampanj.

Talesmannen Lars Almström har varit flitig på insändarsidorna. I Skåne började han med att skrämmas med havets höjning: 5 – 9 meter eller 2 meter. Detta behandlar jag i posten

Förblindad klimatnoja

Efter två varv i debatten får han nu slutreplik i Helsingborgs Dagblad, vilket jag får acceptera. Det är normal debattetikett i media att den som börjat med ett tema får sista ordet. Men nedanför kan jag dissekera hans argument.

HD-150922-Almström-Osakligt

A. Grundregel nr 1 i utbildningen är tydligen att anklaga motsidan för just de tillkortakommanden man själv har. När jag har påvisat hans bristande saklighet, anklagar han mig för osaklighet om den havshöjning jag visat inte kan förekomma. Nu drar han till med de första 5 – 9 meterna, som han i andra varvet devalverade till 2 meter.

B. Han upprepar referensen till Hansen, som tydligen är en viktig drivkraft i organisationen, kanske grundare. Han redovisar Hansens utmärkelser, sådant som ”plattjordingarna” tilldelat varandra i historiens alla skeden. Almström försöker inte tänka själv.

C. Almström kan inte ange någon av Hansens förutsägelser som slagit in. Denne skrämde 1988 Kongressen med att den globala temperaturen skulle stiga med 0,45 grader till 1997 och sedan stiga vidare. I verkligheten blev det 0,11 grader och har sedan inte blivit mera på snart 19 år.

D. Med statistik kan man ljuga. Jag nämnde att 49 av Hansens medarbetare protesterat mot hans extrema överdrifter. Almström dividerar med alla NASA:s 18.000 anställda istället för med den avdelning han ansvarade för, GISS, som visar c:a 150 namn på sin hemsida. Sannolikt är totala antalet anställda större, men långt från de 18.000 Almström nämner. De 49 är inte vilka som helst utan ledande befattningshavare, som varit med att bygga upp organisationen.

E. Sedan gör Almström en logisk saltomortal: Klimatsvaret vill inte öka skatterna utan skatteväxla. Alla pengarna skall delas ut igen. Men vilken skillnad är det på de pengarna och pensioner eller F-kassa? De går också till ”folket” men betalas med skatter. Det höjer skattetrycket och ökar ”rundgången” i ekonomin. Och systemet skall administreras, varför en betydande ”friktionsförlust” inte kan undvikas. Och så kallar han min sågning av logiken för mitt ”osakliga sätt att argumentera”.

F. Almström slår tvärsäkert fast att landisarna på Grönland och Antarktis håller på att smälta ”för fullt och det vet ju alla”. Och Hansen säger att avsmältningen accelererar. Tja, Hansen har nästan alltid haft helt fel liksom IPCC. De mätbara tecken som finns visar att det snöar mer än vanligt på båda ställena, vilket betyder att landisarna växer. Båda istäckena smälter främst av jordvärmen underifrån utan någon som helst påverkan av ”klimatförändringarna”. Varmare väder smälter de nedersta lagren i fronten på istäcket, där det ligger längst från polen, de sydligaste delarna av Grönland. Antarktis ligger så nära polen, att den isen inte kan smälta ens efter en mycket betydande uppvärmning. Dess höjd är upp till 4.500 meter och där är temperaturen 25 grader lägre än vid marken. Således kan de inte ge mer än en enstaka millimeters höjning av havet per år. Geografi och grundlagar sätter den gränsen.

Almström kan inte argumentera emot. Istället drar han till med ”det vet ju alla”. Vilken ynkedom!

G. Som andra socialister förstår inte Almström skillnaden mellan pengar man tjänat själv och bidrag från staten. Han tror att man hjälper de fattiga i landet genom att ge dem lite mera av de ”skatteväxlade” pengarna än vad ”de rika” får. Men det blir dyrare för dem att tjäna ihop sina egna pengar, dyrare att köra till jobbet och affären, etc. I en sund ekonomi är det viktigaste att underlätta arbete och företagande.

Sedan avsåg jag i första hand de fattigaste ute i världen. Stryper man användningen av kol och olja, blir deras energi och mat dyrare. För många torpederas då möjligheterna att lyfta sig ur eländet av egen kraft.

H. Almström är så okunnig att han inte ens försöker visa några fakta om verkan av koldioxid på klimatet.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Maktövergrepp i miljöns namn

150920-Svea Hovrätt-1

Jag har blivit uppmärksammad på en dom i Mark- och miljööverdomstolen, som huserar hos Svea hovrätt i Wrangelska Palaset, se ovan.

Det gäller Mål nr M 9668-14, som finns på nätet här. (Klicka på röd text.)

Ägaren SE till en industrifastighet i Falun har av stadens Miljönämnd fått föreläggande att inom tre år byta ut sin oljepanna mot en värmekälla ”med lågt eller inget inslag av ej förnybara energikällor”. Eftersom han inte har personal på plats, kan han inte använda en pelletspanna eller liknande, som kräver ständig tillsyn. Avståndet till fjärrvärme är för stort. Enda alternativet är en helautomatisk anläggning, en värmepump, som skulle kosta en miljon kronor. Avtalet med hans hyresgäst löper ut om 1½ år, vilket hyresgästen inte vill lova att förlänga och alldeles säkert inte acceptera den högre hyra som investeringen i en värmepump skulle kräva.

+ – + – + – +

SE överklagade till Länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Där anförde han bl.a. att det saknas laglig grund för nämndens beslut. Den upphävde Miljönämndens beslut:

En mer generell utfasning av kvarvarande oljeeldning i kommunen och i landet i stort får förutsättas kunna komma till stånd på andra sätt, exempelvis genom en förstärkning av ekonomiska styrmedel eller ett generellt förbud. Mot denna bakgrund framstår det varken som lämpligt eller rimligt att förelägga SE med att byta värmekälla på det sättet som kommunen gjort.

Länsstyrelsens och miljönämndens beslut ska således upphävas.

+ – + – + – +

Falu Miljönämnd överklagade till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Den begärde in ett par remissyttranden:

Naturvårdsverket har i huvudsak anfört följande. Miljöbalken ska tillämpas på verksamheters energianvändning, även om dess energianvändning och växthusgasutsläpp i sig är ringa i ett globalt perspektiv. Hushållning med energi och övergång till förnybara energikällor är centrala åtgärdsområden för att kunna begränsa växthuseffekten. Att begränsa växthuseffekten är ett prioriterat mål i Sverige. Föreläggandet innebär inte ett generellt förbud mot oljeeldning. . .

Vid en årsförbrukning av 35 kubikmeter olja blir det ungefärliga koldioxidutsläppet 9 500
kg/år. Miljönyttan vid byte till en värmepump, bestående i minskade koldioxidutsläpp,
kan beräknas till 50 000 – 100 000 kr per år. Med hänsyn till den miljönytta åtgärden
innebär och med hänsyn till att den initiala kostnaden är låg och lönsam på sikt
framstår åtgärden som rimlig.

Här tar man sig för pannan och undrar dels hur NVV:s sanna kunskaper i naturvetenskap ser ut och om man där vet vad godtycke betyder. Med mina helt oprofessionella kunskaper räknar jag i huvudet:

35 kubikmeter olja väger ungefär 30 ton.

Varje kolatom i oljan förenas med två syreatomer, som är något tyngre. Mängden koldioxid bör bli c:a tre gånger så stor, alltså storleksordningen 90 ton.

NVV har räknat fel på en tio-potens.

Sedan frågar men sig hur NVV räknar för att få miljönyttan av 9.500 kg mindre utsläpp till 50.000 – 100.000 kr, d.v.s. c:a 5 kr/kg eller 10 kr/kg. Per kg olja blir det tre gånger så mycket, d.v.s. 15 kr/kg – 30 kr/kg. Fabulöst !

En myndighet kan inte bara klämma fram sådana siffror. Det är renodlat godtycke. Den måste redovisa hur man kommit fram till dem. Och i en dom är denna redovisning ännu viktigare.

Och notera: Det är fortfarande godtycke, om NVV egentligen räknat på 90 ton koldioxid, men klantat till det med ett tryckfel.

Energimyndigheten har i huvudsak anfört följande. Oljeeldning som värmekälla för
uppvärmning av byggnader i yrkesmässig användning uppfyller varken kravet på
bästa möjliga teknik eller kravet på energihushållning och användning av i första hand
förnybara energikällor. Kravet på att i första hand använda förnybara energikällor ska
ses som en förpliktande regel och inte ett målsättningsstadgande. Det innebär att
miljöbalken i normalfallet ställer krav på att verksamhetsutövaren ska använda
förnybara energikällor om så är möjligt. . .

Det saknar betydelse om en åtgärd endast leder till försumbart minskade utsläpp jämfört med den totala mängden utsläpp eller minskad skada på människors hälsa eller miljö. Det är tillräckligt att en åtgärd innebär en ökad energieffektivisering eller att användning av
icke-förnybar energi byts ut till användning av förnybar energi för att främja
resurshushållning och leda mot ett kretsloppssamhälle.

Här ger man alltså Miljönämnden rätt och plikt att överpröva varje medborgares val av värmesystem. Och dess ingripanden är motiverade även om de leder till ”försumbart minskade utsläpp”.

+ – + – + – +

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Detta avsnitt är tre fulla sidor långt. Jag gör därför några få utdrag:

De frågor som Mark- och miljööverdomstolen har att ta ställning till är om
nämnden har haft fog för att förelägga SE att byta värmekälla och om nämndens
föreläggande har varit tillräckligt preciserat.

Bestämmelserna i miljöbalken syftar enligt 1 kap. 1 § till att främja en hållbar
utveckling och ska tillämpas så att bl.a. hushållning med energi främjas. . .

Hänsynsregeln i 2 kap. 5 § miljöbalken ger uttryck för hushållningsprincipen. Enligt
bestämmelsen ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I
första hand ska förnybara energikällor användas. . .

Hushållningsprincipen innebär att all verksamhet ska bedrivas och alla åtgärder ska
vidtas på ett sådant sätt att råvaror och energi används så effektivt som möjligt och
förbrukningen minimeras. Principen gäller även mindre verksamheter, som den nu
aktuella. . .

I förarbetena till miljöbalken anges särskilt att tillsynsmyndigheten inte bara kan agera vid direkt miljöpåverkande överträdelser, utan även när t.ex. hushållningsprincipen inte iakttas.

Här ger miljöbalken rättighet och plikt till Miljönämnden att lägga sig i vad som helst i vilket företag som helst. Hänvisningen till förarbetena till lagen är rättsvidrig. De är inte lag utan uttryck för politiska åsikter, som inte nödvändigtvis ingår i Riksdagens beslut.

Vid skälighetsavvägningen enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska miljönyttan som en åtgärd
kommer att leda till vägas mot kostnaderna för åtgärden. Verksamhetens storlek är en
faktor som bör vägas in i bedömningen av miljönyttan. Det är i detta fall fråga om en
mindre verksamhet. Med hänsyn till att även mindre verksamheter bidrar till utsläppet
av växthusgaser och med hänsyn till Naturvårdsverkets beräkning av miljönyttan i
detta fall kan konstateras att miljönyttan av åtgärden trots verksamhetens storlek ändå
är beaktansvärd.

En ”skälighetsavvägning” utan begränsande riktlinjer inbjuder till obegränsat godtycke.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att det inte ens påståtts i målet att den aktuella oljepannan ger upphov till några lokala hälso- eller miljöproblem. Föreläggandet om byte av värmekälla grundar sig istället på ett allmänt behov av att minska på omfattningen av användandet av olja som uppvärmningsmetod.

Här tar domstolen på sig att driva fram en utveckling som annars endast tillstår Riksdagen.

Vad gäller frågan om föreläggandet är tillräckligt preciserat så finner Mark- och
miljööverdomstolen med hänsyn till den grundliga utredning som ligger bakom
nämndens beslut och de överväganden som görs i beslutet att föreläggandet är
tillräckligt preciserat. Överklagandet ska därför bifallas och nämndens beslut
fastställas.

Avgörandet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte
överklagas.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Inom Sverige kan domstolens utslag inte överklagas. Men numera ingår Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna i svensk lag. Den är överordnad svenska lagar och förordningar. Den ger starkt skydd för äganderätten.

Konventionens tilläggsprotokoll nr 1 preciserar villkoren för att ”allmänintresset” skall få göra intrång i äganderätten. För varje sådan åtgärd gäller följande krav:

1. Åtgärden skall vara NÖDVÄNDIG. Den skall motsvara ett ”trängande socialt behov” (a pressing social need). Behovet att minska just SE:s utsläpp kan inte vara så starkt, att det kan motivera att han drivs i konkurs. Det gäller om man tror på att koldioxid påverkar klimatet. För oss som insett att det inte är fallet, blir domstolens utslag absurt.
2. Åtgärden skall vara ÄNDAMÅLSENLIG. Bytet av oljepannan mot en värmepump ger en mätbar minskning av utsläppen, ifall vi räknar med att svensk el är fossilfri. Dock påverkas inte klimatet, vilket gör bytet meningslöst.
3. Åtgärden skall vara PROPORTIONERLIG. Det allmännas nytta skall stå i proportion till den enskildes skada. Här kan den enskilde riskera att förlora sitt företag. Här finns inga rimliga proportioner.
4. Vid allvarliga inskränkningar skall ekonomisk ersättning lämnas för att helt täcka förlorat marknadsvärde. Om SE drivs till konkurs, skall han få ersättning för sitt företag till fulla värdet. Det skulle bli billigare för kommunen, om den betalade värmepumpen, vilket förstås är orimligt ur andra synpunkter.
5. Det åligger myndigheten att för varje fall som berör en enskild medborgare bevisa att ovan nämnda villkor uppfylls. Det är inte den enskilde som skall bevisa att de INTE är uppfyllda.

Det skulle alltså vara möjligt att överklaga till Europadomstolen i Strasbourg, men det kräver att man tidigt i processandet hänvisat till de Mänskliga Rättigheterna, så att domstolarna vägt in deras betydelse. Det har inte skett i detta mål.

I en värld där myndigheterna tror att de har ansvaret att rädda världen från undergång blir förstås alla dess åtgärder väl motiverade. . .

Det har flera gånger varit entrébiljetten till diktatur det senaste seklet.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Naturvårdsverkets nye GD

150920-Björn Risinger

Regeringen har den 17/9 utnämnt Björn Risinger till generaldirektör och chef för Naturvårdsverket.

Han kommer närmast från en tjänst som generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten och tillträder sin tjänst den 1 oktober.

Jag känner inte till Risingers tidigare agerande men kan hoppas att han reder upp myndighetens kultur av ansvarslös utövning av makt utan hänsyn till medborgarnas mänskliga rättigheter. Den som vet något inbjuder jag att kommentera här nedan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Förfelade klimatprognoser

150917-JP-CO2

JyP-Logga

2015-09-17

Jyllands-Posten har berett utrymme för fullständigt förkrossande kritik av ”klimathotet” i en uttömmande artikel av:

JENS MORTEN HANSEN, STATSGEOLOG, ADJ. PROFESSOR I NATURFILOSOFI, LÆSØ

Detta är en ”riktig” vetenskapsman till skillnad från de charlataner, som IPCC anlitar. Han har utfört omfattande egen forskning med mätningar av havets nivå runt Nordsjön. Han har funnit regelbundna variationer med fem olika långa perioder, som tyder på influens inte bara av månen utan även av andra planeter.

Artikeln är rätt lång (klicka på röd text). Här ett utdrag om den allra största, uppdiktade faran med ”klimatförändringarna”, havets höjning.

+ – + – + – +

Ett exempel bland många andra på negligering av känt vetande är NASA:s pressmeddelade nyligen om en accelererande stigning av havets nivå, nu 3,2 mm/år. Den skulle leda till höjning av havet med 1 – 2 meter om 100 år.

Denna förutsägelse bygger på att NASA har adderat några ”korrektioner” till satelliternas faktiska mätningar. De saknar teknisk motivering. Från 1992 till 2000 var den uppmätta takten för havets stigning 0 mm/år, alltså ingen stigning. Efter 2005 höjde man hela databasen för 1992 – 2005 till en stigning med ett medelvärde på 2.3 mm/år. 2008 hoppade plötsligt hela mätserien, 1992 – 2008 upp till 3,1 mm/år, och idag säger man så 3,2 mm/år.

En grupp satellitfolk har för några få veckor sedan erkänt, att de använda korrektionerna är tillfälliga (godtyckliga), och att de 3,2 mm/år bör justeras ner betydligt. Men det säger NASA:s pressmeddelande inget om.

Avlägsnar men dessa tillfälliga korrektioner från satellitmätningarna, kommer de att stämma med de mätningar genom 100 – 200 år av vattenståndet i världens hamnar, och visa en jämnt avtagande stigningstakt, nu c:a 1 mm/år, när man korrigerar för tidvatten och rörelser i jordskopan.

Avgörande för de praktiska följderna är att ju närmare havet vi bygger, ju brantare slänter vi bebygger, ju mer av Jordens yta vi betäcker med vägar och städer, där regnet inte kan sugas upp av marken, ju mera skog som avlägsnas, och ju mera av de stora deltan och flod-dalar som odlas upp och bebyggs, desto större kommer katastroferna att bli av klimatförändringar – oavsett om dessa är naturliga eller skapade av människan, och oavsett om förändringarna yttrar sig som skyfall, orkaner, tromber, jordskred, laviner, flodvågor, stormfloder, ändrade vindriktningar och -styrkor eller som ändringar av havets nivå. Och här bör man ha klart för sig att eventuella ändringar av havets nivå är bland de minsta av de nämnda problemen.

+ – + – + – +

I Sverige har vi ett skydd mot havets stigning, som inte finns i Danmark: Landhöjningen. Den är överallt större än den stigning om enstaka mm/år som noterats för havet. Och denna minskar, då klimatet blir kallare, vilket nu är mer sannolikt än att det blir varmare igen.

Notera också “nyspråket” där glosan “korrektioner” används för rena förfalskningar av data.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Regeringen blundar

150919-Wizard

PT-logga

2015-09-18

Regeringen har presenterat sin ”klimatpolitik”, som skall göra Sverige fossilfritt till år 2030. Vi skall inte få köra bil på bensin eller diesel då. Direkt satsas 4,5 miljarder kronor, bland annat 390 miljoner om året i subventioner till solpaneler. Sen får vi dessutom betala mera för elen. Och kommunerna skall bekosta klimatanpassning av det mesta de gör. Allt skall ge oss renare miljö, fri från koldioxid, och flera jobb.

Det får i stället helt katastrofala följder:

1. Koldioxiden påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas. Det är främst solen som styr. Att politiker försöker påverka klimatet är närmast svartkonst.

2. Det bekräftas av att det snart gått 19 år utan uppvärmning av klimatet, fast halten koldioxid i luften stigit hela tiden.

3. Larmen från klimatpanelen IPCC har ständigt visat sig falska.

4. Utsläppen av koldioxid har varit nyttiga för hela mänskligheten. De har bidragit till att göra jorden grönare, skördarna större, energin och maten billigare, vilket räddat hundratals miljoner från fattigdom och svält, googla ”koldioxid växt välgörande”. Om Parismötet leder till globala restriktioner för kol och olja, kommer fler att få svälta.

5. Det kan samtidigt vara både mörkt och vindstilla i hela Europa, googla ”vindstilla Europa”. Hur mycket sol- och vindkraft vi än bygger, så behöver vi ändå ALLA nuvarande kraftverk.

6. Subventioner till olönsam sol- och vindkraft samt elbilar är pengar i sjön, som gör oss alla fattigare.

7. Nya subventionerade jobb minskar antalet riktiga jobb med två- eller tredubbla antalet. Det är konkreta erfarenheter som inga besvärjelser från regeringen kan ändra på. Fler blir arbetslösa.

Påståendena ovan är lätta att verifiera. Vad gör vi med en regering, som föredrar att blunda?

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather