Svensk el oktober

Schuster-151110-SE-Okt-Tot

Vår outtröttlige vän Rolf Schuster har skickat sin månatliga sammanställning. Den innehåller mera än det jag visar här. Du kan få hela rapporten, om du anmäler intresse för det.

Schuster-151110-SE-Okt-Vind

Produktionen av vindkraft flaxar som vanligt våldsamt upp och ner, vilket skapar problem för övriga leverantörer, som skall ställa om tillräckligt snabbt.

Schuster-151110-SE-Jan-Okt-Generation

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

8 thoughts on “Svensk el oktober

 1. Nu får ni rätta mig om jag har fel. Av denna kan jag konstatera att vattenkraften får stänga lite generatorer för att vindkraften ska ta den energin.

  Nu är frågan, om det finns något behov av att stänga lite vattenkraft? Finns det något behov av att lagra vattenmassa i dammarna? Är det en tillgång vi behöver? Om svaret på mina frågor är nej, då kan det inte finnas något som helst behov av vindkraft.

  Dessutom kan det vara på det viset att dammarna släpper iväg en massa vatten för att de måste göra det då de kanske redan är fulla. Med andra ord släpper då vi iväg en massa energi som vi inte använder till något.

  Om det skulle vara som jag beskriver måste jag även ställa frågan rent hypotetiskt om energibolagen känner till det (vilket de naturligtvis borde göra). Min undran är då rent ut sagt vad det är för typer som inte ryter ifrån och kan förklara detta vansinne.

  1. Det är som du beskriver. I Sverige behövs ingen vindkraft. Vi subventionerar och betalar högre elpris, för att vindkraft skall kunna byggas ändå. Miljöpartiets allra kristligaste avsikter med detta är att “minska utsläppen”. Det gäller alltså utsläppen i Tyskland ! ! ! !

   Vi skall alltså skicka våra subventioner till Tyskland ! !

   Som bekant finns det inga gränser för galenskap. MP:s version är så grotesk, att vanligt folk inte kan föreställa sig att något så vettlöst kan förekomma.

 2. Detta är väldigt intressant.
  Menar du att i princip allt energi som vindkraften producerar sker på bekostnad av vattenkraftens potential?
  Fyller alltså inte i vindkraftverken, i någon betydande utsträckning, en nyttig funktion i att de möjliggör att vattenreseovarena kan fyllas på då det blåser?

  1. Du gör en korrekt fundering. Men när man skall göra ekonomi av det blir det oftast orimligt.

   Dagens turbiner räcker inte till för att fylla hela behovet av el. Man måste investera i nya sådana, för att din princip skall kunna brukas.

   Men kalkylen för nyinvesteringarna blir omöjlig, om dom får sälja ström bara ifall vindkraftverken inte levererar. Varje vindkraftverk kräver att samma effekt står beredd i ett kraftverk av “pålitlig” karaktär.

   I UK får vindkraftverken subventioner, för att köpa dieselaggregat att ställa upp bredvid möllorna. Och det gör man nu flitigt. Men de aggregaten får ju gå på del-last den mesta tiden och då är de inte effektiva. Det betyder en nedgradering av hela elsystemet.

   Subventioner till vindkraft är tredubbelt vanvett.

   1. Jag förstår.
    Jag har ganska nyligen börjat intressera mig mycket över den här debatten om vind kontra vatten, kontra kärnkraft, kontra kol osv.
    Framför allt förstå ekonomin kring vindkraft finner jag intressant.
    Utöver den här bloggen, har du några bra rekommendationer om vad jag bör läsa på internet eller i bokform för att förstå ämnet bättre?

     1. Den rapporten staplar upp optimistiska spekulationer på varandra och kan inte tas på allvar.

      Titta istället på våra grafer över verkligheten. Varje månad har Tyskland haft dagar med nära NOLL effekt från sol och vind. För ett år sedan rådde där vindstilla en hel arbetsvecka. Det har förekommit att vindstilla rått från Irland till Ural.

      Det är verkligheten som räknas.

 3. Vattenkraftdammarna är dimensionerade för att hålla en volym vatten i kombination med den effekt som de har installerade och som beräknas leverera en mängd energi över tid. Stänger vi produktionen lär dammarna svämma över och de måste tappas av. Ska den avtappningen ske genom turbinerna som genererar el eller ska vattnet bara rinna iväg till ingen nytta?

  För varje vindkraftverks om byggs måste det finnas 100 % uppbackning när det inte blåser och även är det blåser måste det finnas runt 20 % uppbackning eftersom vindkraften inte ger en jämn leverans.

Comments are closed.