Monthly Archives: March 2016

Sydsvenskans klimat

160324-Björck-Avellan

Ingela Björck till vänster och Heidi Avellan till höger

I Svenska Naturskyddsföreningens lokalavdelning i Lund arbetar Ingela Björck 69 år som sekreterare. Hon var vetenskapsjournalist vid Lunds Universitet och har efter pensionen haft en 30 % tjänst.

Som professionell skribent har hon varit flitig i klimatdebatten och fått sina alster införda i ett flertal lokaltidningar. Som representant för SNF har hon åtnjutit förmånlig behandling, medan mina bemötanden av hennes ofta helt felaktiga påståenden sällan tagits in.

Den 22/3 fick hon ett manus infört på ledarsidan i Sydsvenskan-Helsingborgs Dagblad. På nätet anges den 21/3. Jag sände omedelbart in manus till en replik enligt nedan. Den mejlväxling som följde illustrerar hur temat ”klimat” behandlas i media. Därför återger jag mejlen nedan. Mina reaktioner och kommentarer visar jag med kursiv stil.

Liksom i de större rikstidningarna är Sydsvenskans skribenter på ledarsidan och i kulturdelen helt övertygade om det ödesdigra hotet från ”Global Uppvärmning”. De argumenterar för ”klimatsmart klimatkompensation”, etc. Jag har erbjudit mig att besöka redaktionerna och redovisa de fakta som visar dels att IPCC:s hypotes är obevisad och dels att verkliga fakta från solforskare gör det mera troligt att vi får en avkylning än en uppvärmning.

En koll på Google visar hittills följande länkar till Björcks införanden:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/med-andra-ord/att-harmas-ar-bra/
http://www.sydsvenskan.se/asikter/harma-andra-lander-och-bli-en-miljovinnare/
http://kkuriren.se/asikter/insandare/1.3921615
http://markbladet.se/?artikel=201603230844252139

Därav kan man dra följande slutsatser:

– Förutom i Sydsvenskan noteras införanden i lokaltidningen i Katrineholm och i gratistidningen i Marks kommun. Eftersom de flesta tidningar inte sätter insändare på nätet, kan antalet införanden vara betydligt större. Efter några dagar kan fler komma. Hon har uppenbarligen sänt manuset till många tidningar i hela Sverige.

– Jag läser Helsingborgs Dagblad, som har samma ledarsida som Sydsvenskan, men en egen insändarsida. Under mejlväxlingen visste jag inte att Björcks text kommit i tryck även på Sydsvenskans insändarsida. Dubbla införanden samma dag vittnar om hennes mycket goda relationer till Sydsvenskans redaktioner.

Här mitt manus:

+ – + – + – +

Härma andra eller tänka själv

Ingela Björck vill att vi skall härma andra, som minskat sina utsläpp av koldioxid, men hon vill inte tänka själv. Hon undrar inte VARFÖR. Gör man det, tittar man på historien:

Under ett halvt sekel har klimatet blivit några tiondels grader varmare och halten koldioxid stigit med 30 procent. Det vi vet med säkerhet är att både värme och koldioxid gynnar växtligheten. Professionella odlare i växthus ökar skördarna både genom att värma och spruta in koldioxid.

Detsamma har vi sett för hela globen: Skördarna har femdubblats sedan 30-talet och ökat med 40 % de senaste 20 åren. De fattigaste har fått mer mat och billigare mat. Närmare två miljarder har lyfts ur sitt elände.

Vi har alltså ett fullskaleprov som visar att det är BRA med lite mera värme och mycket mer koldioxid. Klimatpanelen IPCC påstår motsatsen och bygger det på datasimuleringar, som deras egna experter ansett meningslösa.

Medgrundaren av Greenpeace, Patrick Moore, anser att vi BÖR gynna växtligheten med MER koldioxid.

Sture Åström
Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

1. Kl 10.58, mitt första mejl med manuset som bilaga:

Hej !
Jag ber om plats för en replik till Ingela Björck.
MVH
Sture Åström
Sekreterare i Nätverket KLIMATSANS

2. Den 2016-03-22 kl. 11:00, skrev MedAndraOrd (HDSydsvenskan):

Hej,
Tack, men vi avstår – det är ju inte en replik på det hon skrev utan en
upprepning av det du skrivit så många gånger förr.

mvh
Heidi Avellan

Oj då, svar på direkten. Vad roligt. Det har jag inte varit med om förut. De flesta redaktioner hör aldrig av sig. Ringer jag, får jag ofta veta att manuset inte ”kommit fram” eller gått till fel person eller något annat. Ibland får jag sända manuset igen, kanske till en annan adress. Sen får jag veta att ”det finns inte plats” utan vidare förklaring. Avellan tar mig på så stort och hedrande allvar, att hon ger en förklaring. Då försöker jag med lite övertalning.

3. Kl 11.31 mitt andra mejl:

Tack för ditt snabba svar !

Jo, just det. I sak.

Men jag har inte anfört “fullskaleprovet” någon gång tidigare. Det är ju en ganska dramatisk jämförelse: Ett fullskaleprov, som säger att det är BRA med mera koldioxid emot datorsimuleringar, som IPCC:s egna experter säger är meningslösa.

Ni har inte givit mig plats “många gånger”, fast påståendena om koldioxidens skada upprepas flera gånger om dagen på era sidor.

Hur vill du åstadkomma någon balans i debatten ?

Jag bifogar något som du kan behandla som en nyhet. (Det var brevet till SMHI, klicka på den röda texten)

Hela klimathotet vilar på en obevisad hypotes och meningslösa datorsimuleringar.

Det är inte oanständigt att erkänna att man blivit lurad. Men det är oanständigt att inte underrätta sig om seriösa invändningar och fortsätta lura läsarna.

Jag kommer gärna upp till redaktionen och visar dig utförliga fakta, som visar dels att det är mer sannolikt att de närmaste decennierna blir kallare och dels att IPCC:s offentliga agerande avslöjar grav inkompetens, vilket du inser, om du bara tänker efter. Ex.vis finns inga 97 % stöd för deras hypotes. De studier de hänvisat till är riggade och visar egentligen noll (felformulerade frågor) eller några få procent eller promille.

Håll dig informerad om “civilisationens överlevnad” innan Kung Bore bevisar att du blivit lurad. Var bland de första att inse att klimathotet är en bluff. Historiens största.

Börja med att hedra de pressetiska reglerna:

”Var generös med bemötanden”

”Hör båda sidor”

MVH

4. Den 2016-03-22 kl. 11:36, skrev MedAndraOrd (HDSydsvenskan):
Hej,
Att vara generös med bemötanden är en viktig princip. Absolut.
Men kan inte åberopas här; varken du eller Klimatsans har replikrätt eftersom ni överhuvudtaget inte nämns. Det handlade inte om er.

Mvh
Heidi Avellan

Här blir jag lite konsternerad. Jag förstår inte logiken. Det blir knappast någon seriös debatt, om det är den förste skribenten, som skall bestämma vilka som får svara. I en debatt om sakfrågor har jag aldrig hört talas om sådant och inte heller sett det praktiseras. Jag finner det närmast vara ett svepskäl.

5. Kl 11.42 mitt tredje mejl:

Är inte det att betrakta som en liten formalitet ?

Det handlade om den stora frågan: Klimatet.

Klimatsans förefaller var den ENDA organisation som i den frågan aktivt försvarar fakta, sans och logik offentligt.

MVH

6. Den 2016-03-22 kl. 11:44, skrev MedAndraOrd (HDSydsvenskan):
Du hänvisade till pressetiken. Vi tar den på stort allvar. Därav svaret.
Mvh
Heidi Avellan

Jag har uppfattat Heidi Avellan som en allvarligt syftande journalist. Här är hon så hederlig att hon inte hänvisar till ”ingen plats”, vilket de flesta andra skulle göra. Istället visar hon att hon gör en prioritering och tar ansvar för det.

+ – + – + – +

Konklusion:

Somliga anser att juridik är till för att luras. Jag har sett ett par mål inifrån, där domslutet baserades på formuleringar, som gavs juridisk betydelse, men inte hade något att göra med det sakliga läget. Utslagen var således vettlösa.

Här påstår Avellan att hon tar pressetiken på ”stort allvar”, fast hon just demonstrerat att hon inte vill ”höra båda sidor” och absolut inte är ”generös med bemötanden”. Vad kallar man sådant agerande ?

Detta gäller den fråga som handlar om ”civilisationens överlevnad”. Något viktigare tema för en ledarsida kan knappast finnas. Frågan om invandring är förstås mer brådskande, men den handlar inte om hela civilisationen. Enligt Lena Ek måste klimatpolitiken beröra ”alla politikområden”.

För detta politikens viktigaste tema måste den allra viktigaste frågan att debattera vara OM fakta stöder påståendena att all skrämsel är en gigantisk BLUFF. All annan debatt om klimatet är ju meningslös tills den frågan är utredd.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Överenskommelsen i Paris

160306-Fallen mölla

De stora projekten för “förnybar energi” håller på att krascha. De är nästan alltid beroende av subventioner, vilka skattebetalarna inte längre vill betala. Flera stater drar nu ner på subventionerna.

Dessutom har subventionerna gjort att ny kapacitet pressats in på redan mättade marknader och skapat överkapacitet, vilket med en naturlags verkan pressat ner elpriserna i producentledet till så låga nivåer att lönsam produktion inte är möjlig. Bolag för “förnybar el” går i konkurs i Sverige, Spanien, USA och andra länder.

I detta läge har den “samlade miljörörelsen” gått ut med ett cirkulär, som fått plats i många tidningar. Dess rubrik är:

Fem recept på en fossilfri värld

Som författare står:

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Svante Axelsson, generalsekreterare och chef för föreningens rikskansli, Naturskyddsföreningen, SNF

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige

Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute, SEI

Minou Moon, Fältbiologerna

Jonas Bane, Klimataktion

Ahmed Al-Qassam, PUSH Sverige

Frida Eklund, Föräldravrålet

+ – + – + – +

WWF och Greenpeace är globala mångmiljardföretag med tusentals anställda och verksamhet i hundratalet länder. De får miljonbidrag av skattepengar från alla politiska nivåer: FN, EU, Svenska staten, landsting och kommuner. SNF hade för något år sedan närmare halva omsättningen av skattepengar. Det har knappast ändrats väsentligt. SEI torde vara nästan helt finansierat av skattemedel, svenska och utländska.

Sannolikt har även de övriga betydande bidrag av skattepengar.

Politiker har alltså delat ut skattepengar till organisationer som ser en uppgift i att propagera för en viss politik och som därför kan hålla sig med heltidsanställda skribenter för politisk påverkan.

DET ÄR EN DEMOKRATISK SKANDAL ! ! !

+ – + – + – +

De fem recepten är följande:

1. Vi behöver en svensk klimatlag med tydliga mål.
2. Regeringen måste driva en tuffare linje i EU.
3. Fotavtrycken från konsumtionen måste minska.
4. Sverige ska bli bäst i världen på miljöinnovation.
5. Öka klimatsmarta investeringar i finanssektorn.

Hela artikeln finns bl.a. här.

+ – + – + – +

Lennart Back har fått ett svar infört:

Arb-Logga

2016-03-22

Överenskommelsen i Paris – en start i krypfart

Svar till Håkan Wirtén med flera, 21 mars

Skribenterna anser att fiktiva kommande klimatproblem orsakas av utsläpp av växthusgaser och inleder med att skönmåla resultatet från höstens klimatmöte i Paris. Utsläppsbekämpningen lämnades åt ländernas eget godtycke. Man accepterade de åtaganden som länderna själva uppgett. Enligt UNFCCC krävdes det 6 000 Gigatons minsk-ning av utsläppen för att hålla den globala medeltemperaturen i schack medan ländernas åtaganden endast omfattade 56 Gigaton – alltså mindre än en procent. Man lyckades inte heller enas om hur de som misslyckades med sin blygsamma målsättning skulle hanteras.

Alla krav på utsläppsminskningar är baserade på en obevisad hypotes. Den säger att utsläppen av de så kallade växthusgaserna påverkar den globala medeltemperaturen och klimatet på ett farligt sätt. Alltfler undersökningar baserade på verkliga mätvärden tyder på att gasernas inverkan är ingen eller mycket liten. Att fundamentet för deras argumentation således inte håller för en kritisk granskning struntar skribenterna i. Varför försvaga sin sak med fakta?

Parismötets magra resultat har lett till ökat tryck på debattredaktionerna. Skribenternas alster är ett exempel på det. Då de anser att vi inte offrar tillräckligt på klimatskräckens altare vill de påverka opinionen och få våra beslutsfattare att ta i med hårdhandskarna och öka farten på Sveriges väg till industriell andrarangsnation. Detta skall bland annat ske med hjälp av mer dyr och ineffektiv så kallad förnybar energi.

Att kalla sol- och vindkraft förnybara är värt en artig fundering. Det finns inget förnybart i de maskiner som krävs för utvinnandet av energin. I själva verket fordrar de en större insats av pengar, icke förnybara material och utrymme per producerad kWh än andra produktionssystem för el. Epitetet förnybart är ett oblygt försök att blanda bort korten och bortse från helheten – något som skribenterna och deras åsiktsfränder med oförtjänt framgång har praktiserat under lång tid.

Lennart Back
före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

Baro-logga

2016-03-30

Överenskommelsen i Paris en start i krypfart

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

SMHI och klimatmålen

160212-Christy-Models-Observations

Detta diagram visade professor John R. Christy inför U.S. House Committee on Science, Space & Technology den 2/2. Hans skriftliga framställning finns här:

Det visar att de datasimuleringar, som ligger till grund för IPCC:s “klimatmodeller” och “scenarier” för åren 2040 och 2100, fjärmar sig från den verklighet som kunnat mätas. Det betyder att stor osäkerhet föreligger beträffande klimatets framtida utveckling. Vi har därför sänt brevet nedan till SMHI med önskan om att myndigheten med sina resurser skall utreda vad verkliga fakta talar för. Det vore en nationell katastrof, om klimatpolitiken satsar enorma resurser på att bekämpa en uppvärmning, ifall den faktiska utvecklingen går mot en avkylning.

+ – + – + – +

SMHI

Generaldirektör Rolf Brennerfelt
601 76 NORRKÖPING

Betr.: Kontrollstation för klimatmålen

SMHI är landets expertmyndighet avseende väder och klimat och skall som sådan lämna råd till regeringen avseende klimatpolitiken baserat på naturvetenskaplig kompetens . Denna politik avses gripa in i alla politikområden, varför SMHI:s råd får allra högsta vikt. Undertecknade har noterat att Senaten i USA funnit betydande osäkerhet i bedömningen av forskningsläget från FN:s klimatpanel IPCC. Vi finner det därför angeläget att SMHI klarlägger följande enkla frågor, för att regering och allmänhet skall kunna ta ställning:

1. Medan temperaturen stigit en knapp grad och halten koldioxid ökat med 30 % har världens skördar ökat dramatiskt enligt FAO och världens extremt fattiga minskat med fler än 1 miljard enligt Världsbanken. Vi vet också att värme och koldioxid används i växthus för att höja skördarna.

Kan detta betyda annat än att mer värme och mer koldioxid huvudsakligen är bra?

2. Den avgörande frågan är vilken skillnad människans påverkan gör på klimatet. En skillnad förutsätter att man kan ange dagens tillstånd och från det subtrahera det som skulle uppstått av enbart naturliga drivkrafter.

Kan SMHI förklara hur väl dagens naturliga klimat är känt?

3. De “klimatmodeller”, som IPCC använder för att utarbeta “scenarier” för 2040 och 2100, bygger på datorsimuleringar. I sin rapport år 2001 förklarade IPCC:s egen Work Group I på sidan 505 i stycket som börjar ”In sum . . .”:

In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.

(I forskning och modellering av klimatet måste vi inse att vi har att göra med ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktiga förutsägelser om framtida klimat inte möjliga.)

Vad visar att dagens klimatmodeller är trovärdiga?

Här önskar vi hänvisningar till fakta och inte till IPCC:s påståenden om stöd av 97 % av ”klimatforskarna”. De studier, som IPCC hänvisat till, har visat sig vara så oprofessionellt utförda att de egentligen bara visat stöd av några promille.

Vi ser svar på frågorna ovan som förutsättningar både för myndighetens råd till regeringen och för en meningsfull offentlig debatt om klimatpolitiken.

Med vänliga hälsingar

Nätverket Klimatsans

Per-Olof Eriksson, civ.ing. hedersdoktor LTU, f.d. VD och koncernchef Sandvik
Fred Goldberg, fil. dr, Swedish Polar Institute
Sivert Göthlin, civ.ing. fd. driftansvarig för Vattenfalls elproduktion och stamnätet
Krister Holmberg, professor, Kemi och kemiteknik/Tillämpad kemi/Teknisk ytkemi, CTH
Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr, klimatolog
Gunnar Juliusson, professor i blodsjukdomar, överläkare Skånes universitetssjukhus
Sten Kaijser, professor em. Matematik,UU
Wibjörn Karlén, professor em. Naturgeografi, SU, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien
Jan-Olov Liljenzin, professor em. Kärnkemi, CTH
Bertil Larsson, meteorolog, polarforskare
Åke Ortmark, journalist, författare
Sven Yngve Persson, lantbrukare, fd. riksdagsledamot M
Tore Scherstén, professor em. Kirurgi, GU, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, KVA
Peter Stilbs, professor em. Fysikalisk kemi, KTH
Tege Tornvall, fackjournalist, författare: ”Solen driver vårt klimat”
Ingemar Vänerlöv, speciallärare, fd. riksdagsledamot KD
Gösta Walin, professor em. Oceanografi, GU

Sture Åström, civ.ing. företagare, nätverkets sekreterare
Byalagsgatan 36, 256 56 Helsingborg
info@klimatsans.com

VÄLKOMMEN

+ – + – + – +

Brevet har nu fått diarienummer dnr 2016/625/14.1

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

El Niño och La Niña

160316-El Niño

Vad är egentligen dessa fenomen, som påverkar vädret över hela globen ?

De äger rum längs ekvatorn mellan Peru i öster och Australien, Nya Guinea samt Filippinerna i väster. Avståndet utgör nästan hälften av Jordens omkrets.

Solen värmer mest över ekvatorn. Där blir luften varmare och lättare, så den stiger uppåt. Då dras luft i norr och söder in mot ekvatorn. Där snurrar Jorden mot öster med hastigheten 1.674 km/tim. I norr och söder är rotationsradien mindre, så att hastigheten mot öster är lägre. Luftmassorna därifrån släpar alltså efter, när de kommer till ekvatorn, så att de bildar vindar mot väster, passadvindar.

Dessa trycker ytvattet mot väster. På vägen värms det av solen från cirka 20 grader vid Peru till cirka 28 grader vid Nya Guinea, se figurens övre del. Det varmare vattnet ger varmare luft och starkare vindar, som trycker upp vattnet mot stränderna i väster, så att där stiger havets nivå till slut en halv meter. Varmt vatten trycks ner ända till 300 meters djup. På motsvarande sätt sugs kallt djupvatten upp vid Perus kust. Detta är ett normalt förlopp som tar några år att utvecklas.

Kallt vatten är rikt på syre och näring, vilket drar till sig stora fiskstim. Detta tillstånd är gynnsamt för Perus fiskare. Varmt vatten undviks av de flesta fiskarter.

Men det varma vattnet i väster skapar så starka uppvindar att luft sugs in även från väster, det bildas moln och regn, vilket försvagar passadvindarna. De ”tappar taget” om nivåskillnaden. Ytvattnet sköljer iväg mot öster. Efter några månader är havet varmt hela vägen från Australien till Peru, se figurens nedre del.

Det är El Niño! Denna stora varma yta värmer hela globen och påverkar vädret överallt.

Det tar några månader innan de 300 meterna varmvatten i väster tar slut. Då har ytvattnet så god fart mot Peru, att det fortsätter att strömma dit. Då sugs kallt djupvatten upp i väster och havets yta blir kall.

Det är La Niña. Då kyls hela globen.

Havet höjs vid Peru, så att vattnet sedan skvalpar fram och tillbaka ett par år innan normaltillståndet uppnås igen och allt börjar om.

Efter varje El Niño följer på olika håll extremväder som torka, skyfall och orkaner. Detta ingår alltså i vårt normala klimat och är inte tecken på ”klimatförändringar”.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fakta eller hypoteser

160225-Edenhofer

Vi (FN-IPCC) omfördelar de facto världens rikedomar med klimatpolitik. Man måste befria sig från illusionen att internationell klimatpolitik handlar om miljö. Den handlar numera nästan inte alls om miljöpolitik.

+ – + – + – +

Debatten om klimatet är på många sätt typisk för skillnaden mellan den politiska högern och vänstern. De talar oftast förbi varandra. Här visar en av våra seriösa och regelbundna kommentatorer ett så tydligt exempel på vänsterargument, att jag lyfter upp det hit för att belysa dess tillkortakommanden.

+ – + – + – +

Sture,
Jag har förstått att du hyser ett stort förakt för modern vetenskap och de forskare som företräder den, och att de internationella avtal som FN försöker utarbeta bara skulle vara en kuliss för en världsregering, global kommunism eller något annat påhittigt.

Men av ren nyfikenhet, låt oss för en gångs skull antaga att det är sant att människans förbränning av fossila bränslen leder till varmare klimat och, på sikt, torka, brist på sötvatten, brist på föda, massvält, flyktingar från områden som har blivit obeboeliga eller dränkts av höjd havsnivå. Du behöver fortfarande inte tro på det själv, men om detta vore sant, vilka politiska åtgärder skulle du då föreslå för att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser och undvika en katastrof?
MVH
Clas

+ – + – + – +

Jag tar en punkt i sänder:

1. Inom Vänstern kan man inte koppla loss känslor och värdeomdömen. Här börjar Clas med att förutsätta att jag föraktar de människor, vars vetenskapliga påståenden jag kritiserar.

2. Clas skriver ”modern vetenskap” på ett sätt som gör uttrycket till ett värdeomdöme, underförstått: jag står för ”omodern vetenskap” d.v.s. sådan som man inte behöver ta på allvar.

3. Att FN:s byråkrater och många av dess politiker ser FN:s framtid som en form av Världsregering är på inget sätt en hemlighet. Dess företrädare har sagt så offentligt igen och igen. Vad världsregeringen skall göra är lika offentligt:

Ottmar Edenhofer: Omfördelning av världens resurser.

Figueres: Total omgöring av världsekonomin.

Anders Wijkman: En ny ekonomisk logik.

De säger inte ut att de strävar efter kommunism, men ser man på innehållet, kan det inte skiljas från sovjetisk planekonomi. Den skulle också omfördela, vara logiskt planmässig och aldrig göra något fel. Men allt blev fel. Jag har under många år gjort affärer även i Östeuropa och sett dess verklighet på nära håll.

Dokumentet Agenda 21 från 1992 hade ett tydligt mål: Ett globalt ekonomiskt system med en global regering. Detta har bekräftats i många senare dokument, som emellertid alltid varit för långa för att journalister skall orka läsa och förstå deras innebörd. En recension på svenska finns av det förslag till traktat som presenterades i Durban och som Lena Ek förklarade sig villig att underteckna.

Detta stärks av de evinnerliga COP-mötena, där man inte behandlar klimatets fakta överhuvudtaget. Istället drömmer man om förhandlingar just för att ”omfördela ” världens resurser.


4. Sedan vill Clas diskutera en rad hypoteser:
Antag att koldioxiden värmer klimatet. Det är IPCC:s hypotes, som efter 25 års enorma satsningar av hundratals miljarder dollar ännu inte kunnat bevisas. I normala fall skulle det innebära slutgiltig falsifiering av hypotesen. I detta fall visar forskningen dessutom att Solens aktivitet samvarierar med vårt klimat i väsentliga avseenden. Man behöver bara känna efter vad som händer på badstranden, när solen går i moln, för att förstå hur stor verkan solen och molnen har. Men IPCC har direkt motarbetat forskning om dessa faktorer. Det, om något, bevisar dess vetenskapliga inkompetens.

5. Visst kan det bli varmare. Det har redan skett.

Därför VET vi att Clas och IPCC:s hypoteser om ett varmare klimat är diametralt motsatta verkligheten.

Värmen ökar nederbörd och ger mindre torka.

Värmen är välgörande för växtligheten och mänskligheten.

Verkan av koldioxid är så liten att den inte kunnat märkas

Havsnivån behöver vi inte göra några antaganden om. Med logik VET vi att naturlagarna begränsar stigningen till 2 mm/år, även om klimatet blir varmare. Söderhavsöarna stiger lika snabbt, så det blir inga ”klimatflyktingar”.

6. Politikerna i alla länder har visat sig alltför lättlurade. De har visat sig okunniga. Och politiker måste få vara okunniga om mycket. Men då skall de begränsa sina ingrepp i medborgarnas vardag till sådant som de har förutsättningar att själva begripa. De kan inte låta ”experter” styra sin agenda, när de kan så lite själva, att de inte kan skilja riktiga experter från charlataner, som skriker ut att de är experter. Det senare är vad om kännetecknar IPCC. Och Clas har låtit sig luras av dessa bondfångare.

7. Det viktigaste är att hjälpa U-länderna till en bättre levnadsstandard. Människor i nöd är en stor miljöfara. De har inte råd, tid att vårda miljön.

Det kan inte ske med politisk ”omfördelning”. Sådan bara cementerar efterblivenheten. Jag har sett hur destruktiv den är. Det främsta skälet för en politiker att skicka pengar till en investering i ett U-land är att bli fotograferad, när han klipper bandet vid invigningen. Fotot skall sedan visas för väljarna därhemma. Och de blir inte imponerade av bara en miljon. Det skall vara minst tio och helst hundra miljoner.

Men de representanter han skickar för att leda investeringen är noviser i den bransch det gäller. De kan inte välja lokala medarbetare efter kompetens. Det blir istället den lokale hövdingens släktingar. Inte förstår representanterna heller hur produkterna skall säljas. När deras kontrakt löper ut, försvinner de och anläggningen börjar förfalla.

Alternativet är privata investeringar av branschkunniga företag. De kan starta med en enda miljon i investering. I den lilla anläggning det innebär kan lokala förmågor sorteras fram för olika jobb, ex.vis maskinister och ekonomer. Dessa får sedan praktisk träning i moderföretaget här hemma.

Är investeringen sund, ger den anledning till utvidgning de närmaste åren, så att man efter tre år har en lika stor anläggning, som politikern ville inviga. Skillnaden är att den producerar och går med vinst: för moderföretaget, men allra viktigast för alla de anställda och för företagets lokala leverantörer. Och moderföretaget blir kvar i decennier, så att de lokala medarbetarna gradvis lär sig den know-how som krävs för att driva sunda företag. Sådant har politiker sällan någon förståelse för.

Jag har sett detta i verkligheten i flera länder under mina 40 år i exportindustrin.

Klimatdebatten handlar om ett problem som inte finns och om åtgärder som inte gör någon skillnad, men kostar oss vår levnadsstandard med vettlösa investeringar som inte behövs i meningslös teknik, ex.vis sol- och vindkraft.

Klimatfrågan har blivit seklets värsta bondfångeri.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fusk med temperaturdata

WK-131106-Reykjavik

Wibjörn Karlén är professor emeritus i naturgeografi. Sedan slutet av 1950-talet har han arbetat med väderrelaterade projekt på ett stort antal platser, bl.a. i Antarktis, Afrika, Nya Guinea, och Arktis samt främst Skandinavien. Han har löpande studerat temperaturerna vid ett stort antal mätstationer runt hela världen, vars data varit lätt tillgängliga från en databas hos NASA (National Aeronautics and Space Administration, USA). År 2013 upptäckte han att gamla temperaturer hade ändrats. Höga temperaturer under första hälften av 1900-talet har sänkts, medan låga temperaturer under sen tid höjts, se figuren ovan för Reykjavik. Blå kurva visar de siffror databasen lämnade 2012. Röd kurva visar 2013 års ändrade data

Ändringarna av data betyder att man nu inte säkert kan ange ett områdes medeltemperatur och ännu mindre hela Jordens.

+ – + – + – +

Fusk med temperaturdata

Om ett påstående upprepas tillräckligt många gånger, kommer många att betrakta det som en sanning, även om det inte är riktigt. Tyvärr gäller detta det ofta upprepade påståendet att klimatet aldrig varit varmare än under de senaste åren. Resultatet har uppnåtts genom justering av gamla data, särskilt de från 1930-talet, då temperaturen var väl så hög som under de senaste åren. Med viss tvekan hävdar jag att temperaturen under 1930-talet var högre än under sen tid, eftersom den verkliga, nuvarande temperaturen inte längre är säkert känd på grund av manipuleringen av data. Man bör också beakta rekonstruktioner av temperaturen under Medeltiden, den varma Romartiden och andra varma perioder. Träds årsringar och borrkärnor från landisarna på Antarktis och Grönland visar att temperaturen under dessa perioder var högre än under 1900-talet. De sammanställningar av satellitdata som nu finns visar att den globala medeltemperaturen inte har stigit sedan mer än 15 år.

Originaldata visar att 30-talet var ungefär lika varmt som för närvarande. Det betyder att den ökade koncentrationen av CO2 i atmosfären inte har en dominerande verkan på den globala temperaturen. Denna slutsats gör kampen mot fossila bränslen meningslös.

Temperaturerna registrerade för Island under 1930-talet hade sänkts, så att dessa år inte längre visar hög temperatur, se figur ovan. NASA:s modifieringar av temperaturdata har stört isländska meteorologer påtagligt. Dessa torde finnas bland de mest kompetenta i hela världen.

Att det var varmt under 1930-talet är väldokumenterat för ett stort antal stationer världen över. En uppvärmning under 1930-talet är omvittnad i en rad sammanhang, inte minst i samband med forskning i arktiska områden. Beskrivningar av förhållandena på Svalbard omkring 1940 är mycket lika de som beskrivits av forskare under sen tid.

Justeringarna av temperaturdata har gjorts under flera år. Då jag först noterade dem var de små, men de har med åren ökat avsevärt i storlek. Min upptäckt är numera bekräftad av många andra forskare. Jämfört med NASA:s tidigare data har de senaste data ibland justerats med upp till ett par grader Celsius. Det gäller en del Australiska stationer för slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Genomgående har temperaturerna för sen tid blivit påtagligt varmare, så att de stöder IPCC:s modellberäkningar baserade på stigande koncentration av CO2.

En hel del sentida data kan visa en uppvärmning, då allt fler mätningar utförs i tätorter, som alltid genererar värme, medan stationer på landsbygden lagts ner.

Alla publicerade dataserier måste granskas kritiskt. För beräkning av den globala medeltemperaturen vore det bättre att använda ett mindre antal stationer placerade utanför tätorter och som inte förflyttats. Stora mängder data från många stationer av osäker kvalitet ger inte ett tillförlitligt resultat.

Det är skrämmande att besluten vid mötet i Paris 2015 fattades på ett underlag, som inte visar hur den globala temperaturen faktiskt förändrats utan på data som modifierats för att stödja modellberäkningar och därför inte är trovärdiga.

Wibjörn Karlén
Professor em. naturgeografi

+ – + – + – +

Här några länkar till mera information

1. Wibjörn Karlén: GISS/NASA MANIPULATION

2. Ole Humlum: Administrativt menneskeskapt klimaendring

3. Falska temperaturer i USA

4. Avtal om annat än klimat

5. Var 2015 verkligen varmast?

6. Klimat med påhittade siffror

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Förnybart på El Hierro, ett fullskaleprov

160307-Hierro-0

På en av Kanarieöarna, El Hierro, har man under 30 år planerat och byggt ett energisystem med syfte att göra ön 100% fossilfri, se här.

Det består av vindkraftverk med kapaciteten 11,5 MW, vars överskottsenergi används för att pumpa upp vatten från en lågt liggande damm till en uppe i bergen. När det blåser för lite kan vattnet släppas ner igen och driver då vattenturbiner med kapaciteten 11,3 MW. De gamla dieselaggregaten står kvar och svarar för reglerkraft. Det är en modell-anläggning, som man trodde skulle ha alla väsentliga komponenter för att leverera 100 % förnybar energi.

Systemet togs i full drift 2015-06-27. Under juli och augusti klarade vind och vatten ungefär 50 % av elbehovet, men sedan följde fem månader med svaga vindar. Då nåddes mellan 13 % och 27 %.

Driften illustrerar flera av de oundvikliga problemen med väderberoende elproduktion.

1. Energilagringen räcker bara för fyra dagar, inte för fem månader. Graferna ovan visar januari 2016, då den förnybara kapaciteten nådde 22 % av behovet och den mycket bra månaden februari med 54 %. Bättre resultat än så har ännu inte nåtts.

2. Fyra test med 100 % förnybart gjordes under de två månaderna. Den 14:e och 15:e februari kunde dieslarna stängas i 41 timmar, se nedan. Då begränsades vindkraftverkens kapacitet till 7 MW förmodligen för att inte överskrida dammarnas kapacitet. Effektregleringen sköttes av pumparna.

160307-Hierro-14-15-Feb

3. Frekvensen måste kontrolleras, vilket kräver mycket snabba reaktioner. Då kan inte den fördröjning accepteras som det innebär att varva upp pumpar och turbiner från stillastående. De måste hållas igång vid fullt varvtal, vilket innebär en ständig förlust, som kan uppgå till 30 % eller mera.

4. 50 % förefaller bli den praktiska nivån för det förnybaras andel av det totala energibehovet över året, inte mer.

En mer fullständig rapport finns här.

Sture Åström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Skatter och subventioner för el

160307-IVA-Subventioner

Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademien, IVA, publicerade i oktober 2015 en rapport om vad som gäller för Sveriges elproduktion:

Vägval El: Skatter och subventioner vid elproduktion

Klicka på den röda texten så kommer du direkt till rapporten.

Ovan visas rapportens explosiva sammanställning av skattebelastning respektive de totala subventionerna till olika energislag. Den bekräftar det vettlösa tillstånd politikerna försatt energimarknaden i:

Räknat per kWh belastas vattenkraften med 9 öre medan vindkraft och biokraft får 16 öre, när börspriset är av samma storleksordning. Dessutom kan solkraft belönas med mer än en krona.

Det betyder inget mindre än en långsam strypning av industrinationen Sverige.

”Irre Zustände” sa Tysklands näringsminister Sigmar Gabriel om motsvarande galenskaper där.

Sen kommer det mest uppseendeväckande: Denna beskrivning av fakta har inte nämnts i våra riksmedia. Jag kan inte finna några referenser överhuvudtaget.

Informationen är alltså alltför explosiv för alarmisterna på redaktionerna.

Sture Åström

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sluta skälla på köttbönder!

150706-Kossor-Öland

EP-Logga

2016-03-02

Klimathysterin tycks inte ha några gränser. Inte nog med att vi skall ha skamkänslor för att vi kör bil, flyger på våra semestrar eller importerar varor tillverkade till exempel i Kina. Nu har klimathysterikerna beslutat sig för att vi inte får äta kött heller. De påstår att kossor sliter på miljön och fiser metangas, som är en växthusgas. Undergången är nära, och restriktioner måste införas. Jordbruksministern intar en behagligt avvaktande inställning till dessa åsikter, som väl är. Miljöfanatikerna skäller som bandhundar i vanlig ordning. Några fakta i ärendet kanske är på sin plats.

1) Kossor äter gräs. Av detta framställer kossorna mjölk och när de slaktas blir det kött som vi kan äta. Detta kött är med andra ord ingenting annat är förädlat gräs. Gräset blir till tack vare koldioxid i atmosfären, vatten och solljus, så kallad fotosyntes.

2) Kossor fiser en del metan som är en växthusgas, och som teoretiskt kan höja jordens temperatur om den förekommer i stora mängder i atmosfären. Om kossorna tillbringar större delen av sin tid inomhus kan metanet samlas upp och användas som biogas. Gör man inte det så kommer den metan som hamnar i atmosfären så småningom att övergå i koldioxid och vattenånga tack vare solljuset och luftens syre.

3) Det kött som finns i kossorna, och som vi äter, är högenergetiska kolföreningar. Detta kol kommer så småningom att omvandlas till koldioxid, och hamna i atmosfären. Detta sker oavsett om vi äter upp köttet eller kossorna dör och får ruttna och förmultna.

4) Kossorna är med andra ord en del i den naturliga kolcykeln och ett tecken på att vi lever i ett hållbart samhälle: koldioxid i atmosfären + vatten + solljus gör att gräset växer. Kossorna äter gräs, vi äter kossor och koldioxiden återgår till atmosfären igen så småningom, och det hela upprepas.

Staffan Wohrne
Bålsta

+ – + – + – +

Staffans manus hade följande slutrader, som emellertid inte fick plats i trycket.

“Hur skulle det vara med ett litet uns av granskande journalistik så vi slapp alla dessa idiotiska och osakliga påhopp på våra bönder, med klimathysteriska förtecken.”

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Miljöpartiets okunskap

150917-JP-CO2

NWT-Logga-0

2016-02-29

Inlägg byggt på okunskap

Både skog och jordbruksmark lär bli bristvaror om bioenergin ska stå för en stor del av svensk energiförsörjning, skriver Lars Kamél.

Svar till Lise Nordin och Stina Bergström (NWT 2/2)

De två miljöpartisterna Lise Nordin och Stina Bergström hade den 2 februari ett debatt-inlägg byggt på okunskap. De begriper till exempel inte skillnaden mellan effekt, som mäts i Watt (W), och energi, som mäts i Joule (J) eller kilowattimmar (kWh). Effektskatten på kärnreaktorer säger själv vad den är. Den utgår med en viss summa per Watt som reaktorn har, oavsett om den producerar några kWh. Den går alltså inte i förväg att säga hur många öre per kWh den blir.

De två miljöpartisterna begriper tydligen inte att värmepumpar har blivit ett vanligt sätt att värma hus och att dessa behöver el för att fungera. Det är tveksamt om de två begriper att vattenkraften inte kan reglera mer intermittent elproduktion än vad vattenkraftverken tillsammans kan producera. De verkar inte ha funderat på hur mycket material, tillverkat av ändliga resurser, som skulle behövas för att producera batterier nog att lagra en stor del av svensk elproduktion.

De två miljöpartisterna fattar knappast heller att det råder konkurrens om skogsrå-varan och att både skog och jordbruksmark lär bli bristvaror om bioenergin ska stå för en stor del av svensk energiförsörjning. Det förefaller osannolikt att de två begriper att el förloras på vägen när den transporteras i kablarna och att förlusterna ökar med ökande avstånd. Frakta el härs och tvärs genom Europa, beroende på hur vindarna blåser, är ett säkert recept på att se till att en stor del av den elen försvinner innan den når konsumenterna. Kan det kallas effektivt?

Alla energislag har i dag problem med lönsamheten. Det beror främst på att politikerna har beslutat att subventionera fram en väderberoende elproduktion som helt enkelt inte behövs.

Lars Kamél
Hudiksvall

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather