Klimatbluffen drivs av kollektivismens ideologi

161102-phoenix-skyline-mountains

Phoenix, Arizona, där klimatbluffen avslöjas på en kongress den 3 och 4 december 2016.

161102-freedom-force-1

Sammanfattning av Pia Hellertz

På inbjudan till kongressen skriver man:

”Då kommer vi att släppa loss ett kraftfullt vapen till världen, och du är inbjuden att vara ett vittne”.

Vapnet heter: Global-Warming; an Inconvenient Lie.

Då kommer de mest framstående forskarna och experterna inom området att sätta stopp, en gång för alla, för myten om den antropogena (av människan orsakade) globala uppvärmningen.

Freedom Force International är ett nätverk av män och kvinnor från alla delar av världen och alla samhällsskikt, som är oroliga över förlusten av personlig frihet och den allt mer omfattande makten hos regeringarna. På sin hemsida menar man att totalitarismen är på uppgång, eftersom förespråkare för en allsmäktig regering har tagit kontroll över makt-centra i varje församling.

Man säger sig inte bara vara kritiker, utan man har också en plan för att göra något åt det. Trots skillnader i kultur, nationalitet, ras, religion, livsstil, utbildning och ekonomisk status, är man solidariska med The Creed of Freedom, som är en principförklaring till vägledning för nätverket i det uppdrag man tagit på sig. Detta uppdrag är trefaldigt:

1) Att vara en fanbärare för de ideal som uttrycks i The Creed of Freedom.
2) Att skapa enighet inom den globala frihetsrörelsen.
3) Att använda parlamentariska åtgärder för att avlägsna kollektivister från kontrollen av maktcentra och istället ersätta dem med individualister.

Freedom Force’ uppdrag är således inget mindre än att vara Guardians of Liberty, Frihetens Väktare, skriver man.

Freedom Force har också skapat ett utbildningscenter, Freedom Academy, där man kan studera olika teman. Hemsidan nämner följande fyra områden:

Ideologi: Kollektivism vs individualism
Ekonomi: Statlig kontroll vs en fri marknad
Pengar: Statligt monopol vs konkurrerande valutor
Strategi: Apati vs maktmobilisering, aktivism vs ledarskap

Se fliken Overview på deras hemsida.

Konferensen

Nu är det alltså dags att avslöja IPCC:s hypotes om den globala uppvärmningen och därmed alla de galna påhitt som alarmisterna försöker få världen att genomföra, exempelvis geoengineering. Och ”vapnet” är fantastiska föreläsare, som jag enormt gärna själv skulle vilja lyssna på, men det är långt till Arizona. Jag förutsätter att föreläsningarna kommer att läggas ut på YouTube. Jag vill nämna några deltagare:

Lord Christopher Monckton, 3rd Viscount Monckton of Brenchley, den vältalige, enormt kunnige och beläste konservative brittiske skribenten, som är en stark motståndare till EU. Han har länge i artiklar och föredrag kritiserat IPCC:s hypotes. YouTube har en hel del att lyssna på.

Tim Ball är pensionerad professor vid universitetet i Winnipeg, Kanada. Han har doktorerat i Science vid Queen Mary College, University of London. Han var ordförande för Canadian Committee on Climatic Fluctuation, samt ordförande i Winnipegs rådgivande kommitté för farligt avfall. Han har författat 53 vetenskapliga artiklar. Professor Ball säger att IPCC:s hypotes är det största bedrägeriet i historien.

Patrick Wood är författare till boken Technocracy Rising – The Trojan Horse of Global Transformation. Han är en trovärdig källa för information om den hemliga gruppen Trilaterala Kommissionen. Han visar hur gamla grupper som arbetar för världsmakt har förvandlats till nya former som nu döljer sig under fraser som miljörörelser, den gröna ekonomin och hållbar utveckling – men rötterna är fortfarande ett fullskaligt angrepp på privat egendom och finansiellt oberoende. Hans ofta återkommande Technocracy News via mail är mycket intressanta och lärorika.

William Happer är en av mina favoriter inom ämnet. Han är professor vid Princeton University inom atomfysik, optik och spektroskopi. Han är en pionjär när det gäller utvecklingen av adaptiv optik. Han har tjänstgjort som chef för Science in the US Department of Energy. Professor Happer är en stark röst när det gäller myten om antropogen global uppvärmning. Han säger att det inte finns något samband mellan global nivå av koldioxid och klimatförändringar, men man får leta efter en mera ödmjuk personlighet.

Willy Soon är solforskare vid Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics och är redaktör för tidskriften New Astronomy. Soon är medförfattare till en vetenskaplig artikel, “The Maunder Minimum and the Variable Sun–Earth Connection”, som avslöjar hypotesen utifrån astrofysik. Han menar att de historiska uppgifter som finns om klimatförändringar från år 1645 till omkring 1715 bekräftar att det mesta av den globala uppvärmningen orsakats av variationer hos solen.

Patrick Moore är f.d. ledare för Canada Greenpeace men bröt med gruppen eftersom han, till skillnad från Greenpeace, förkastar IPCC:s hypotes. Han är hedersdoktor i Science vid North Carolina State University och fil.dr. i ekologi vid University of British Columbia.

Naturligtvis deltar också G. Edward Griffin som är grundare av Freedom Force. Griffin är författare, filmskapare och föreläsare. Hans mest kända verk är The Creature from Jekyll Island och World without Cancer. Griffin menar att skaparna av hypotesen om global uppvärmning drivs av en ideologi som han kallar kollektivism. Utan denna förståelse kommer vi snart att bli offer för den globala jakten på en kollektivistisk agenda. Denna agenda heter bland annat Agenda 2030, vilken jag skrivit artiklar om i DSM nr 4 och 5/2016.

Ytterligare ett flertal kunniga talare kommer att framträda, se inbjudan på hemsidan.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Klimatbluffen drivs av kollektivismens ideologi

  1. Kan MSM, som huvudsakligen ägs av dem som ligger bakom Global Warming-hypotesen och globalismen, förväntas rapportera från Congress of freedom force?

Comments are closed.