Mattias Goldmann naken

160413-mattias-goldmann-07

Ja, lika naken som kejsaren utan kläder.

Pretentiöst klädd i kunskap, som visar sig inte finnas. Uppträdande som expert men utan den erfarenhet från verkliga livet, som ger honom förstånd att inse uppenbara orimligheter.

Här kommenterar vi lite utförligare hans svar den 1/12 till Lennart Back.

1. Orimlig uppgift om “Över 99,9 % av alla tredjepartsgranskade studier”. Ingenting inom vetenskapen är så säkert. Denna enda uppgift borde föra inlägget till kategorin: “ovederhäftigt” och så göra resten av inlägget meningslöst. Ännu allvarligare är förstås att vår miljöminister Isabella Lövin har använt samma siffra i radion innan hon åkte till Marrakech.

Han låtsas okunnig om den konferens som hölls på Lidingö den 8/10 med ett dussin nordiska forskare. Dessa refererade i sin tur till dussintals arbeten av andra forskare. Totalt något hundratal rapporter. Konklusionen blev att koldioxid INTE påverkar klimatet så mycket att det kunnat märkas.

2. Oanständig argumentation. Goldmann tar till alarmisternas vanliga sätt att angripa en meningsmotståndares person med nedsättande epitet som “klimatförnekare” och sedan definiera honom som “före detta adjunkt i maskinteknik”. Avsikten med det är att ifrågasätta hans kunnande om klimatforskning.

Klimatet handlar om naturvetenskap, vilket en lärare i maskinteknik är grundligt kunnig i. Goldmann har sin CV på nätet.

Där framgår att han tagit kandidatexamen i statsvetenskap, d.v.s. politik, och sedan arbetat med Public Relations, bl.a. som:

kommunikatör för Miljöpartiet
projektledare i PR-firman Westander
talesman för Gröna Bilister
VD för Centerns tankesmedja Fores med 2030-sekretariatet.

Goldmann är alltså yrkeslobbyist utan naturvetenskapliga meriter. Hans talang tycks främst vara att utverka finansiering från politiker. Lasse Svärd på DN noterar att han under tiden på Gröna Bilister fick bidrag på flera miljoner från Vägverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket. Bara Vägverkets bidrag under tre år motsvarade 1.200:- per medlem.

Fores torde i stor utsträckning drivas med skattemedel. Dess kurser riktas ofta till kommunsektorn, vilket betyder att deltagaravgifterna är skattepengar, fast de torde bokföras som “intäkter”.

3. Spekulation som sanning. Han påstår tvärsäkert att de ökade skördarna beror på effektivare odlingsmetoder. Det är en spekulation utan bevis. Metoderna har otvivelaktigt medverkat, men det är väl bevisat att halten koldioxid är viktig för våra sädesslag, se bilden över föregående post. Olika forskargrupper tillskriver koldioxiden upp till 70 % av de ökade skördarna.

När FAO:s ledning hävdar att ”klimatförändringarna är ett fundamentalt hot mot global livsmedelssäkerhet” är det också en spekulation om framtiden de inte vet något om. Fruktan för hotet är mer motiverad för ett kallare klimat än ett varmare.

Goldmann bluffar alltså med kunskap han inte har.

4. New World Order är ingen konspiration. Det är öppet förklarade avsikter av ledande företrädare för FN och klimatpanelen IPCC, samt av Anders Wijkman, ordförande för den svenska “Miljömålsberedningen”. De använder inte stötande glosor, men innehållet i deras förslag kan knappast skiljas från sovjetisk planekonomi.

Det förslag till traktat, som FN presenterade i Durban förutsatte just att FN:s byråkrati skulle sköta den “omfördelning av världens resurser”, som förhandlingarna gått ut på. Den mycket kunnige Lord Monckton analyserade förslaget, vilket refereras på svenska i posten “Den oförblommerade galenskapen i Durban“.

5. Goldmann bluffar om “Parisavtalet”. Dokumentet innehåller inga förpliktigande villkor med påföljder ifall de inte uppfylls och är således inget riktigt “avtal”. Det består enbart av “goda föresatser”, vars uppfyllande skall bedömas av varje nation för sig.

Han påstår att USA ratificerat dokumentet, vilket är fel. Obamas underskrift har inget värde utan Kongressens godkännande. Detta finns inte och ganska säkert kommer det inte till under Donald Trump.

6. Väljarna börjar förstå bluffen. Goldmann hänvisar till partierna i Riksdagen, varav sju röstat för att ratificera “Parisavtalet”. Javisst, det är ju till intet förpliktigande. Men inom flera av partierna finns en växande opinion, som förstått att klimathotet är en ren bluff och att det är mer sannolikt att det blir kallare än att det blir varmare. Och den insikten växer bland väljarna, vilket vi ser i vår dagliga gärning.

Mattias Goldmann nämner inget påtagligt och bevisbart om klimatet. Han tycks inte ha några kunskaper om verkligheten, men tror att det räcker att snacka.

Mattias Goldmann är lika naken som kejsaren utan kläder.

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Mattias Goldmann naken

 1. Det verkar vara ganska uppenbart. Håll upp fingret och känn var pengarna kommer ifrån och snacka sedan om det. Hela Sverige dräller av organisationer som arbetar på det sättet med sin finansiering.

  Jag måste även säga att det är lite lustigt att jag har snubblat på just de där 0,1 % vetenskapsmännen. Det måste vara mer eller mindre osannolikt att man gör det.

  Tar man konferensen med ett tjugotal vetenskapsmän så finns det således minst 20.000 rapporter som motsäger dem. En liten undran. Baseras IPCC på så många rapporter?

 2. Det är skillnad på att hävda att människan påverkar klimatet och att det är den koldioxid som kommer från människans förbrukning av fossila kolråvaror.

  Inte ens Goldman hävdar att det är bevisat att CO2 är orsaken till förändrat klimat. Det kan finnas andra förklaringar som kräver helt andra åtgärder.
  Det finns en risk att de åtgärder som vidtas för att minska utsläppen av CO2 inte bara är kontraproduktiva utan direkt destruktiva.

  1. Inte en risk – ett faktum, att mycket i den här cirkusen är just kontraproduktivt och destruktivt.

 3. Idag finns tyvärr två helt olika infallsvinklar på klimatforskningen. Dels har vi den naturvetenskapliga, baserad på empiriska naturvetenskapliga studier av vår planet. Fysik, kemi, geologi och matematik utgör grunden för denna forskning. Denna är till sin natur öppen och har som mål att inrätta sig efter majoriteten av vad forskningen kommit fram till, t ex genom peer granskning.

  Och så har vi den politiskt stödda “klimatforskningen ” som omhuldas av Rockström, Axelsson, Wijkman m fl. Dessa stöttas av flertalet politiker, SR, SVT, SvD, DN m fl blaskor. Ytterst få i denna grupp besitter djupare kunskaper i de naturvetenskapliga basämnena som har betydelse för att förstå vad som är orsaken till skiftningar i vårt klimat. Gruppen gynnas av offentliga medel som inte tillkommer den naturvetenskapligt baserade forskningen. Påminner faktisk lite om hur Sovjet och Nazityskland behandlade den fria, oberoende forskningen. “Man får inte forska fram vad dom helst”.

  1. “Ytterst få i denna grupp besitter djupare kunskaper i de naturvetenskapliga basämnena som har betydelse för att förstå vad som är orsaken till skiftningar i vårt klimat.”

   Och de som har de djupare kunskaperna, vetenskapsmännen, förstår att vi inte vet tillräckligt för att förstå orsakerna till skiftningarna i vårt klimat.

 4. Det är märkligt med klimatfrågor. Där skaffar sig många människor självsäkra åsikter men har inga tankar alls på att skaffa sig några riktiga kunskaper.
  Förresten är det tydligen helt okej att amatörer har åsikter, så länge det är “rätt” åsikter, alltså att klimatkatstrofen står för dörren och att användandet av fossila bränslen måste upphöra genast, helst i förrgår. Men vi klimathotsförnekare ska minsann vara tysta, just för att vi är amatörer, men med fel åsikter.
  Den som tycker att amatör är något negativt när det gäller vetenskap, kan förresten inte känna till någonting om vetenskapshistorien. Amatörer har gjort massor för att föra vetenskapen framåt, exempelvis William Herschel, John Harrison och Michael Faraday.

  1. I verkligheten är det så att gruppen amatörer som kallas för entreprenörer ligger före vetenskapsmännen. Vad dessa amatörer gör leder till vetenskapliga studier och vetenskapliga upptäckter.

Comments are closed.