Det saknas en debatt om klimatlagen

Två stolta ministrar presenterar en nonsenslag om inbillade hot

2017-03-29

Klimatpolitiken internationellt och i vårt land konsumerar resurser räknat i tusentals miljarder varje år. Klimatpåverkan av fossilt koldioxid blir knappast mätbar enligt FN:s datormodeller ens om de skulle visa rätt. Vilket hittills inte varit fallet. Dessutom är koldioxid en gas som är nödvändig för allt liv på vår planet.

Orsaken är enkel, människan kan inte styra klimatet, varken nu eller i framtiden. Den uppfattningen stöds av väldigt många vetenskapsmän inom klimatforskningen.

Ändå är sju partier i Riksdagen överens om en klimatlag, som ska göra oss till det första fossilfria välfärdslandet. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta redan 2030. Alla kommuner och myndigheter ska vara bundna av att minska koldioxidutsläppen och vidta åtgärder så man klarar klimatförändringar, till exempel metervisa havsnivåhöjningar. Vetenskapliga bevis som beslutsunderlag saknas i stort sett helt för kostsamma åtgärder. Frågan är om välfärdslandet ens kommer att finnas kvar.

Har det ens varit någon debatt om klimatlagen? Eller kommer det att vara någon?

Professor emeritus (biogeografi) vid University of London Philip Scott summerar klimatfrågan konkret.

”Den fundamentala punkten har alltid varit denna. Klimatförändringar styrs av hundratals faktorer, eller variabler, och själva idén att vi kan kontrollera klimatförändringar förutsägbart genom förståelse för och att manipulera på marginalen, en politiskt vald faktor (koldioxid) är så vilseledande det kan bli. Det är vetenskapligt nonsens.”

Scott Pruitt, den nya chefen för USA:s naturvårdsverk (EPA) har redovisat sin syn på saken.”En hälsosam debatt är livsblodet i demokratin och den globala uppvärmningen har inspirerat en av de största debatterna i vår tid. Den debatten är långt ifrån avgjord. Vetenskapsmän fortsätter att ifrågasätta graden och omfattningen av den globala upp-värmningen och dess koppling till mänskligheten. Debatten borde uppmuntras – i klass-rum, publika forum och i kongressens salar. Det är inte kriminellt att ha en avvikande mening.”

I USA verkar det vara slut på talet om, att man inte har tid med några mer möten med ”Flat Earth Society”. I vårt land har vi fortfarande propaganda istället för debatt i riksmedierna.

Stefan Löfven riskerar inte att, som Donald Trump, hamna i öppet krig med medierna. De är fogliga i vårt land. I klimatfrågan gärna maktens megafoner – inte dess kritiska granskare. Tystnaden kring klimatlagen är ett belysande exempel.Politiskt följsamma SVT hjälper till att uppfostra oss att bli ”klimatsmarta” med hårdvinklade program som Zero Impact. Passande nog med stå upp komikern Özz Nûjjen som programledare. Man kunde skratta åt det om det inte vore så allvarligt.

”Detta är en reform som förmodligen blir den viktigaste, som vår generations politiker kommer att genomföra för Sverige”, enligt statsministern om klimatlagen. Som om vi inte har verkliga problem, som kräver politiska krafttag. Lagrådet avstyrker i ovanligt kraftfulla formuleringar den föreslagna klimatlagen. Ur lagsynpunkt är den overksam, onödig och saknar allt utom symbolvärde för det den är tänkt för. Så kan deras omdöme summeras.

Den skapar förstås ett antal arbetstillfällen för byråkrater och kommunala klimaträddare. Men är det klok politik baserad på ett alltmer ifrågasatt vetenskapligt underlag?

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria debattörer

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Det saknas en debatt om klimatlagen

  1. I Sverige behövs inget Propagandaministerium a la Goebbels i Nazityskland. Svenska medier, SVT och andra är så fogliga att backa upp allt struntprat från våra politiker och andra “experter” och “förståsigpåare”

    1. SvD:s USA-korrespondent i dagens tidning är inte långt efter Erica Bjerström. Det är sällsynt med klimatkritiska journalister i alla media i vårt land.

  2. Struntprat och struntprat men det är ett bra sätt att få in skatter utan att människor reagerar. Tvärt om. Nu vill jag se mitt parti kristdemokraterna tänker till – öppen beskattning eller skatt genom skrämselpropaganda á la Rockström m fl.

Comments are closed.