Klimatprognoserna fallerar

IPCC:s “klimatmodeller” har länge fjärmat sig allt mer från verkligheten

Modellernas konstruktion och förutsättningar redovisas här.

 

 

 

2017-11-15

Nu börjar bevisen komma på att katastroflarm baserade på datorprognoser om snabbt ökande temperatur  i en nära framtid inte kommer att slå in.

I den erkända vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience förklarar professor Michael Grubb, Londons Universitet och en av IPCC;s frontfigurer: ”Världen har värmts långsammare än vad datormodellerna har indikerat och de har överdrivit effekten av utsläpp av fossilt koldioxid  och atmosfärens halt av koldioxid”

Professor Grubb medger således att tidigare datorprognoser har kraftigt överdrivit takten i temperaturutvecklingen.

Samtidigt som detta konstateras, har koldioxidhalten i atmosfären fortsatt att öka (Mauna Loa) och ligger nu på 405 PPM i augusti.

Detta är ytterligare ett bevis för att temperatureffekten av utsläpp av koldioxid är överdriven.

Av de årliga utsläppen till atmosfären svarar dessutom fossilt koldioxid för enbart 4% medan 96% kommer från hav och land. (IPCC AR4)

Går vi till Sverige, så har vi alla konstaterat att vi har haft en kylig sommar.

SMHI, som annars går i främsta ledet med profetior om klimatkatastrofer, konstaterar att vi får gå tillbaka ända till 1862, i slutet av den ”lilla istiden”, för att hitta en sommar med lägre maxtemperatur. I Uppsala har vi ända sedan 1850 en av de längsta, obrutna temperaturserierna i världen.

Vad gäller sommartemperaturerna finns inte något som återspeglar en minsta trend av pågående uppvärmning. Temperaturtrenden efter år 2000 är i stället tydligt sjunkande.

Globalt är det ju dock fastlagt att vi har en uppvärmning sedan 1850, som är ca 1 grad Celsius. Om inte massmedia ständigt påminde om denna uppvärmning, så skulle många inte märka av den.

1 grad (på 150 år) är ungefär lika mycket som skillnaden i årsmedeltemperatur varje år mellan Stockholm och Uppsala…

Är det då meningsfullt att fortsätta att spendera miljardbelopp i hundraprocentigt skattefinansierade anslag och subventioner, som ensidigt syftar till att minska utsläpp av fossilt koldioxid, som har minimal påverkan på den globala uppvärmningen? Knappast!

Och vad är optimal temperatur? De svenskar som har möjlighet åker gärna söderöver för att söka värmen, i synnerhet en sommar som den vi har haft i år.

Mats Kälvemark

fri debattör

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Klimatprognoserna fallerar

  1. Jag hittar inte artikeln i Nature Geoscience som du refererar, har du länk? Om uppgifterna stämmer är det ju sensationellt. Mvh

Comments are closed.