Category Archives: Uncategorized

Mikael Berglund utan fakta

Klimatpanelen IPCC bygger sina förutsägelser på sin hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet.

De hävdar stöd för hypotesen av 97 % av “klimatforskarna”. Vid Illinois University gjorde ett par studenter en enkät bland medlemmarna i American Geophysical Union, där många meteorologer är med. Men enkäten är värdelös redan då 70 % inte svarat. Sedan sorterar studenterna subjektivt bort alla utom 77 svar och räknar bara 75, d.v.s. 7 PROMILLE av de tillfrågade.

Att IPCC anfört en så oprofessionell enkät som stöd visar dess bristande kompetens.

Geofysikern och universitetslektorn Mikael Berglund utgår från IPCC:s larm utan att kolla hur trovärdig källan är, det mest fundamentala universiteten skall lära ut.

 

2017-05-09

Mikael Berglund protesterar mot vår artikel om Klimatlagen med rubriken:

“Nätverket Klimatsans en skojarförening – oseriöst påstå att klimatuppvärmning inte sker”

Där staplar han uttryck som dumheter, osanningar, skojarförening och lurendrejeri på varandra.

Allehanda skall ha en eloge för att sådant språk får bemötas med ett genmäle.

2017-05-22

“Var är dina invändningar mot våra fakta, Berglund?”

Mikael Berglund anför inga faktiska invändningar mot våra påståenden, som undertecknats av erfarna professorer och ledamöter av vetenskapsakademin.

Klimatpanelen IPCC:s ”bevis” för att koldioxid orsakar en uppvärmning, som kan bli farlig, är datorsimulerade ”klimatmodeller”. Dessa omfattar över 50 parametrar, men man vet verkan av bara några få.

Alla andras verkan måste man gissa. Sedan räknar datorn ut vad som sker under en kvart eller så. För att nå år 2100 behövs ett par miljoner omräkningar, där gissningarnas fel multipliceras med varandra. På ögonmått ser man att meningsfulla resultat inte är möjliga. Det är precis vad IPCC:s egna experter förklarade år 2001.

Varför har då IPCC fortsatt med datorsimuleringar i 15 år? Svaret är något Berglund måste ta till sig: IPCC har ingen vetenskaplig kompetens. Panelen är ett politiskt organ styrt av FN:s medlemsnationer. Dess slutrapporter förhandlas fram mellan 130 nationer bakom stängda dörrar ”ord för ord” under en hel vecka.

IPCC hänvisar till stöd från 97 procent av ”klimatforskarna”, men det vilar på så usla studier att de bara bevisar några få procent eller promille, googla ”fusk klimatdebatten”. De flesta delegaternas intresse är att motivera bidrag från den ”Gröna Klimatfonden”, som skall få 100 miljarder dollar varje år.

Så har IPCC lanserat myten om faran med koldioxiden. Verkligheten har visat att klimat-modellerna blivit mer och mer fel under de senaste 20 åren, då ingen uppvärmning noterats.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Vi har bemött  flera tidigare inlägg av Berglund i Allehanda, se följande poster:

Faktiska observationer

Politikernas löften rent nys

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Afrika eldar med kol

Figur 1. National Geographic visar hur stor bristen på el är i Afrika söder om Shara.  

De olika färgerna visar hur stor andel av befolkningen som är utan elförsörjng. De gula noterna visar hur många miljoner människor det innebär. 

Vi vet att ekonomisk utveckling förutsätter tillgång på el, och ekonomin är en förutsättning för framväxten av demokrati. Trycket, eller suget, att bygga kraftverk och ledningar för el är således stort. Det har Kina lyckats utnyttja.

Figur 2. Kina har kontrakt på att bygga över 100 koleldade kraftverk i Afrika. 

Greenfield projects = Totalentreprenad från en grön äng 

Jag vet inte i vilken mån Kina försäkrar sig om ägande eller inflytande på annat sätt över de olika ländernas elproduktion. I något fall har Kina erbjudit sig att bygga och driva kraftverk och ledningsnät utan down-payment från regeringen. Vilken president kan säga nej till ett sådant erbjudande? 

Kan någon läsare undersöka hur vanligt det är och lägga en kommentar med uppgifter om det verkliga sakförhållandet ? 

Detta är ju en dramatisk kontrast till Kaliforniens självplågeri med jakt på utsläpp. Vad de än gör där, så ökar utsläppen mångdubbelt i Afrika. Och detsamma sker i Indien och själva Kina. 

Och vi skall ha i tankarna att koldioxid INTE påverkar klimatet, men bidrar till ökade skördar !  !  !

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kalifornien går före

 

De totala utsläppen år 2014 i Kalifornien: 441,5 miljoner metriska ton CO₂ ekvivalenter. Staten har 37 miljoner invånare.

Sedan 2011 leds Kalifornien av guvernören Jerry Brown (D), som var guvernör även 1975 – 1983. Hans far Pat Brown var guvernör 1959 – 1967. Således en helpolitisk karaktär, vars erfarenhet av väljarnas vardag kan vara begränsad, något som visar sig i den nya lagstift-ningen om klimatet och utsläppen av “växthusgaser”, bloggpost hos Watts Up With That.

Den nya lagen SB 32 innebär att utsläppen skall minskas till samma nivå som 1990 till år 2020 och med ytterligare 40 % till 2030. Man inser att det är “det största vi någonsin gjort”, men beslutet har tagits utan utredning av behövliga åtgärder för dess genomförande eller dess konsekvenser för olika ekonomiska sektorer.

Hur skall bilåkandet minskas med 40 % ?

De mindre extrema regler som redan trätt ikraft har påverkat företagandet brett. Hur skall man få kossor att minska utsläppen ? Det senaste året har 53 mejerier gått bankrutt, lämnat staten eller helt enkelt stängt dörrarna.

En närmast ofattbar naivitet, okunskap och vårdslöshet avslöjas i yttranden som: “Kalifornien svarar bara för 1 % av världens utsläpp, så det spelar inte så stor roll om målen nås, men viktigare är att den teknologi och de system som utvecklas kan exporteras till resten av världen.”

Kalifornien skall alltså “gå före”, samma målsättning som vi får höra från våra miljöpartister.

Men marschen kan mycket väl bli att man “går före” bakåt. Genom bekanta känner jag till flera fall av företag inom datasektorn, som flyttat till Texas. Och ännu fler fall då svenska ingenjörer gjort flytten.

En familj i San Franciso har flyttat till en ort norr om Denver. Hon är läkare och han är arkitekt. Där är boendet mycket billigare. Det råder en byggboom på grund den stora inflyttningen från Kalifornien. Arkitekten får fler och bättre uppdrag.

Den nya lagen kommer att skrämma iväg många flera. Många företag. De som inte tar varningarna på allvar, utan blir kvar, blir sittande med obekväma begränsningar av sin frihet och mycket dyrare kostnader.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Sverige behöver ett Folkvårdsverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraftparken i Lemnhult

 2017-05-18
Jag har flera gånger ifrågasatt och ställt direkta frågor till Naturvårds-verket angående deras propaganda i vindkraftsfrågor (styrt av regeringen och får starkt stöd av C). Inget svar.

SLU:s vetenskapliga studie från Norrland visade att renar flyr vindkraften, men de vetenskapliga studierna om människors hälsopåverkan av det lågfrekventa infraljudet och övrig negativ människopåverkan borde för länge sedan satt stopp för den massiva vindkraftutbyggnaden.

Naturvårdsverkets formuleringar nedan om vindkraften:

”Inga utsläpp av luftföroreningar sker vid elproduktion” Det är lögn. Vattenfalls livscykel-analys liksom analys av ändliga resurser visar att vindkraften släpper ut tre gånger mera CO2 och använder nio gånger mera stål än kärnkraften för att bara ta ett par exempel (g/kWh).

”Man når flera miljökvalitetsmål” Det lågfrekventa infraljudet kanske inte stör rödlistade arter men det är hälsovådligt för människor? Man bortser helt från kvantifiering med vetenskapliga studier. Ett annat miljöproblem är spridning i naturen av det hormon-störande ämnet bisfenol A? Människors miljökvalitet?

”Utsläppen av luftföroreningar under hela livscykeln är små” Det är lögn. Här jämför man med utsläpp från fossil/kolkraftverk. Hur mycket el produceras i Sverige med kolkraft? Vi har vatten- och kärnkraft. Jämför med dessa.

”Mark som åtgår är relativt liten” Det gäller bara så länge vindkraften har en egen riskfil. Säkerhetsområden med minst 0,5 kilometer radie krävs för att skydda människor och djur från nerfallande vindverk (400 ton), skrot, is och fåglar. Tar man med infraljudet, vilket varierar beroende på lokal terräng, krävs över en mils radie. För mer än 3300 vindverk blir det totalt ett väldigt stort industriområde.

”Det finns risk för att fåglar störs eller förolyckas” Det har gjorts flera och väl kända studier som bekräftar att fågellivet massakreras i vindparksområden.

Det är häpnadsväckande att det enda som stoppar vindkraftetablering i dagsläget är förekomst av fladdermusen Barbastell och fridlysta grodor. Jag föreslår härmed att Folkvårdsverket upprättas och blir överordnat Naturvårdsverket.

Lars Carlsson

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Nordpolen och isbjörnarna mår bra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-05-17

Veckans larm säger att det kan bli 6 – 12 grader varmare i Arktis till sekelskiftet. I mars var havsisens utbredning rekordliten för månaden. Det kan bli isfritt runt Nordpolen på sommaren redan om 20 år. Det kan ge stora störningar av vädermönstren runt hela jorden.

Enligt SVT sägs detta i en rapport från Arktiska rådet, men det är fel. Den kommer från en grupp forskare, som finansieras av rådet, men detta har inte sanktionerat den.

Arktiska rådet är ett politiskt organ för samarbete mellan de stater som gränsar till Arktis. Deras delegater möts i Fairbanks, Alaska, den 11/5. Rapporten avser förstås att ligga till grund för dess beslut.

Rapporten ger ett stort antal uppgifter, som ofta är vilseledande. “Isen på havet slog bottenrekord i mars”. Javisst, under ett par veckor var utbredningen en aning mindre än de senaste åren. Men nu, den 10/5, är den större än de tre senaste åren enligt dagliga data på nätsidan dmi.dk. Att anföra några veckors data i spekulationer om klimatets utveckling resten av seklet, vittnar om bristande omdöme. Idag finns inga fakta, mätningar, som tyder på att isen kan försvinna. Isbjörnarna mår bra.

Rapporten spekulerar i att landisen på Grönland kan smälta och orsaka högre havsnivå. Men i fjol ökade isens massa markant. Isen har funnits i mer än två miljoner år och har klarat många perioder som varit flera grader varmare än nu.

Sammantaget blir avsikten med rapporten tydlig. Den skall skrämma Rådets okunniga politiker, så att dessa beviljar mera pengar till dem som kallar sig forskare. Dessa utgår från klimatpanelen IPCC:s hypotes om koldioxidens verkan. IPCC hävdar att den har stöd av 97 procent av världens forskare och hänvisar till ett antal studier, som dock är så undermåliga att de endast bevisar enstaka procent eller promille, googla “fusk i klimatdebatten”.

Rapportens spekulationer baseras på IPCC:s “klimatmodeller” för framtiden. Dessa har visat sig mer och mer felaktiga de senaste 20 åren. Rapporten blir därför fabler eller fake-news.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatoron och vem man ska välja att tro på

 

 

 

.

Klimatpanelen IPCC hävdar stöd för deras hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet med hänvisning till ovan redovisade enkät från några studenter vid Illinois University.

Frågorna sändes till 10.257 medlemmar i American Geophysical Union, som antogs organisera “klimatforskare”. Enkäten kan anses meningslös redan då 70 % inte svarade. Av de 3.146 svaren sorterade man bort alla utom 77, vilket visar studenternas amatörism. Av dem bedömde man att 75 personer besvarat fråga nr 2 så att det kunde tydas som stöd för hypotesen att människan orsakat en global uppvärmning. Men frågan saknade kvantifiering, så att även jag skulle svarat “ja” på den. Jag anser att vi påverkar klimatet med bebyggelse, asfaltering och plöjning av stora arealer. Men inte med utsläpp. Dessa påverkar inte märkbart.

IPCC räknar stödet som 75/77 = 97 %, men i realiteten är det inte ens 75/10.257 = 7 PROMILLE utan lika med NOLL, eftersom den kritiska frågan var felformulerad.

 

 

2017-05-08

Peter Franke (S) skriver en ledare med rubriken:

Ta människors oro för klimatet på allvar

Han hänvisar till opinionsundersökningar som visar att folk är oroade av klimatförändringarna och tycker att politikerna måste agera därefter.

2017-05-17

Min replik införs med ovanstående rubrik:

Politiker skall ta väljarnas oro på allvar, tycker Peter Franke. Det kan vi alla instämma i. Opinionsundersökningar säger att “Sveriges befolkning är mycket oroade” över klimatförändringarna.

Franke vill se politiska åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid, vilka FN:s klimatpanel IPCC varnar för. Men vi måste kolla fakta:

IPCC är ett politiskt organ, vars medlemmar med stor majoritet utgörs av U-länder, som är delvis ofria eller rena diktaturer. Men alla har en röst var. Dessa förväntar sig miljarder i bidrag från den Gröna Klimatfonden , som skall få 100 miljarder dollar om året enligt överenskommelsen i Paris.

Bidragen kan bara motiveras om det är koldioxid från I-länderna, som orsakat skadliga klimatförändringar. De vetenskapligt okunniga politikerna i IPCC har således starka motiv att stödja forskning, som de tror bekräftar hoten från utsläpp av koldioxid.

Hoten har inte kunnat observeras eller mätas. De har räknats fram i datamodeller med ett otal gissade relationer mellan klimatets kaotiska krafter. Modellerna har visat sig mer och mer felaktiga under de senaste 20 åren, då ingen uppvärmning noterats. Larmen om värmerekord avser hundradels grader, som ligger inom normala variationer. Koldioxiden gör inget som kunnat mätas, googla “koldioxidens verkan klimatet”.

Fakta visar en knapp grads uppvärmning sedan 1800-talets slut, ökad växtlighet och flerfalt större skördar. Det skall vi vara glada över. Fler har fått det bättre. Färre lider ren nöd, vilket bortgångne Hans Rosling påpekade.

Hittills har alla IPCC:s spådomar slagit fel. Framtiden blir mest troligt motsatt den IPCC varnat för: Kallare. Solen har gått in i en passiv fas lika den för 200 år sedan, då det var kallt.

Men nyhetsbyråerna har inte förstått detta utan ständigt vidarebefordrat IPCC:s hot om uppvärmning, vilket är vad folket får veta. Om denna felaktiga uppfattning påverkar politikerna, uppstår en farlig rundgång.

Det är mycket enkelt att befria väljarna från sin klimatångest: Berätta sanningen! Och då faller ett tungt ansvar på Peter Franke. Tidningens ledare skall bistå läsarna just med kritisk granskning av tidens problem.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

(Då artikeln inte finns på nätet är ovanstående mitt manus utan eventuella redigeringar av redaktionen.)

+ – + – + – +

SVAR DIREKT

Ja, Sture Åström, tidningens ledarsida ska bistå läsarna med kritisk granskning av tidens problem, därför är det viktigt att skriva om klimatförändringarna och konsekvenserna av dem.

Problemet med Åström och klimatförvillarna i Klimatsans är att de avfärdar 99 procent av världens klimatexperter och istället klänger sig fast vid enstaka studier eller konspirationsteorier som saknar vetenskaplig grund. Och nej, det är inte enbart datamodeller som ligger till grund för FN:s klimatarbete och klimatavtalet i Paris.

Det är hårda och bekräftade faktauppgifter om smältande isar och rekordhöga temperaturer vid Arktis. Det är lika hårda siffror som visar på rekordhöga halter av koldioxid i atmosfären, förstörda korallrev och stigande havsnivåer.

Åströms så kallade sanning är alltså ingen sanning, så därför kommer vi att fortsätta skriva om klimathotet. Det bästa sättet att stilla människors oro är att göra något för att minska utsläppen här och nu. Inte att stoppa huvudet i kolgruvan och köra på som Klimasans, Donald Trump och några få vill.

Peter Franke

Ledarskribent

+ – + – + – +

Artikeln finns nu på nätet med den rubrik jag satt på den:

Klimatångestens rundgång och lösning

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Australiens förutsedda problem med vindkraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levererad effekt från vindkraft i South Australia den 11 maj.

De olika färgade kurvorna avser de vindkraftparker som listas nedtill.

 

I delstaten South Australia har den socialdemokratiska regeringen under många år drivit på utbyggnaden av “förnybar” energi. De ser sig som världsmästare i grenen. Trots varningar stängde man de två stora kolkraftverken med kapaciteten 760 MW i oktober 2015 och maj 2016.

Nu litar man nästan helt på vindkraft med back-up från ett antal kraftverk för naturgas samt ledningar till övriga delstater, vilka dock har begränsad kapacitet.

I september 2016 orsakade en storm så stora svängningar i vindkraftens effekt att nätet kollapsade med black-out över nästan hela delstaten. När det blåser för mycket, flöjlas vingarna för att inte bli överbelastade, varvid elproduktionen plötsligt upphör.

Nu i maj var det istället vindstilla, se grafen ovan. Levererad effekt gick ner till noll. Både den 9:e och 10:e maj var mönstret liknande med minimum lägre än 80 MW.

Många har förutsett dessa problem och varnat för dem, men regeringen har valt att tro på sitt eget önsketänkande.

För fullständig beskrivning gå till STOP THESE THINGS.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraften skapar oförutsedda problem

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vindkraftverkens vingar är idag 50  ̶  80 meter långa.

Deras transport kan orsaka oförutsedda problem. Der Spiegel rapporterar om en olycka utanför Bielefeld kl fem på morgonen den 16/5.

En 62 meters vinge transporterades med sin ena ände på en lastbil och dess andra ände på en följebil. Då ekipaget svängde av från motorvägen, körde en tredje lastbil på följebilen bakifrån, så att vingen svängde tvärs över körbanorna och in över motorvägens motsatta sida. Där rammades den av en fjärde lastbil vars förare blev svårt skadad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Motorvägen blev helt spärrad i båda riktningarna med kilometerlånga köer.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Värme och koldioxid gynnar gröda och skördar

Här visas hur ris och ogräset Setaria viridis växer vid olika halt koldioxid i luften.

Man skiljer på växter med C3 kemi, som gäller de flesta slag av spannmål, och C4 kemi, som bl.a. gäller majs. De senare klarar lägre halter av koldioxid . Men ris blir som synes mycket frodigare vid högre halt koldioxid, vilket gäller de flesta växter.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag, får generös plats i media, medan våra korrektioner av hans många vilseledande och rent felaktiga påståenden sällan får plats. Därför följande redovisning av historiska fakta.

+ – + – + – +

Jonas Paulsson manar oss att äta mindre kött. Han är både landstingspolitiker för MP och aktiv i lobbyorganisationen “Köttfri måndag”. Han oroar sig över att svenskar äter mer kött än tidigare. Han tror att det bidrar till ökade utsläpp av koldioxid och att detta i sin tur hotar Jorden med farlig uppvärmning.  

Han påstår på fullt allvar att Jorden “plågas svårt av en galopperande …. klimatkris”. Det är märkligt historielöst med hänsyn till följande kända fakta: 

Atmosfären bestod i Jordens ungdom till 80  ̶  90 procent av koldioxid från enorma vulkanutbrott. 

Under långa och djupa istider för 2,4  ̶  2,1 miljarder resp. 850  ̶  630 miljoner år sedan absorberade kalla hav det mesta av denna koldioxid. 

Sedan ca 600 miljoner år binder också rester av träd, växter och djur koldioxid som kol, brunkol och torv. Kalla hav under istider för 460  ̶  430 och 360  ̶  260 miljoner år sedan band ytterligare koldioxid ned till samma halter som nutidens 0,03  ̶  0,04 procent. Så låga halter hämmar växtligheten. 

Haven värmdes åter under en värmeperiod för ca 250  ̶  100 miljoner år sedan och gasade ut koldioxid igen till flerfalt högre halt än nu. Då rådde Jordens rikaste växt- och djurliv med tropiskt klimat. Växtätande dinosaurier släppte ut metan. Köttätare kalasade på växtätarna. 

Men för ca 65 miljoner år sedan drabbades Jorden av både ett stort meteornedslag och enorma vulkanutbrott med skylande stoftmoln. Sedan dess går Jorden snarare mot avkylning än uppvärmning. 

De senaste 2,5 miljoner åren har Jorden upplevt många istider med mellanliggande värmeperioder, varav vi troligen lever i slutet av en. Den senaste istiden var som mest 8  ̶  9 grader kallare än nu. 

Dess 3  ̶  4 km tjocka istäcke var helt borta för 11  ̶  10.000 år sedan. Snabb uppvärmning höjde världshaven någon centimeter per år. Sedan djupaste istid har de stigit med ca 120 meter. 

Varmast sedan senaste istid var det för 8  ̶  5.000 år sedan. Varmare än nu var också Bronsåldern, Romartiden och den sena Medeltiden. Efter denna, c:a 1350,  kom den kalla Lilla Istiden med missväxt, nöd och död.  

Sedan dess slut för c:a 150 år sedan har atmosfären värmts en knapp grad. Värmda hav har gasat ut mer koldioxid. Växtlighet och skördar har ökat. Färre lever i ren nöd. Fler har fått det bättre. Mänsklig verksamhet har också tillfört koldioxid så att halten nu är över 400 ppm (0,04 procent).

Det gynnar Jordens liv. I växthus tillför växtodlare mer koldioxid för att det skall växa mer. Men utanför växthus vill Jonas Paulsson och många andra i stället sänka halten till 350 ppm (miljondelar). Hur får de ihop det?

 Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kalla vindar från varmt Arktis?

Hagel i Skåne på sommaren

Nyligen fick även Skåne snö och hagel. Det tog tydligen meteorologerna på sängen. Orsaken var oväntade kalla polarvindar norrifrån, förklarar de. 

Men de kalla vindarna kom från samma Arktis som enligt de senaste larmrapporterna skulle vara hotande varmt. Medan meteorologer inte kunde förutsäga oväntat snöväder i maj, menar de sig däremot kunna förutsäga hotande uppvärmning tiotals år framåt.

I båda fallen använder de datormodeller. Det gör också de som räknar ut framtidens klimat för FN:s klimatpanel IPCC. Men hittills har alla dess larm om kraftig uppvärmning visat sig våldsamt överdrivna.

 Verkligheten vägrar alltså att följa larmen. Hur mycket är då larmen värda ?

 Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

 

2017-05-12

Kalla vindar från varmt Arktis?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather