Monthly Archives: February 2017

Långsiktiga förutsägelser om klimatet är inte möjliga

Solsystemet med de fyra fasta planeterna innanför asteroidbältet och de fyra gasjättarna där utanför.

Alla planeternas banor ligger i ungefär samma plan, men “icke-planeten” Pluto har en bana i ett annat plan. Vad som gäller i solsystemet, liksom i hela universum, är att allt snurrar, gungar och pulserar. Inget är statiskt. Alla kroppar påverkar varandra med strålning och gravitation.

Det  är uppenbart att våra värsta klimatkatastrofer, istiderna, främst orsakats av “utomjordiska” krafter. De krafterna har naturligtvis inte upphört för att vi människor börjat elda kol och olja. Samspelet mellan himlakropparna är så komplicerat att det ännu är dåligt känt.

IPCC:s datorsimulerade “klimatmodeller” är utbyggda väderprognoser med helt otillräcklig hänsyn till himlakropparnas inflytande. Sådana brukar bli fel inom två veckor, men IPCC tror att de kan användas för att besluta politiken 85 år framåt. . .

Professor Gösta Walin förklarade år 2005: Jag ser det mest som ett utslag av storhetsvansinne att tro att klimatet kan avbildas i en dator.

+ – + – + – +

2017-02-28

Replik på Fredrik Winbergs insändare “Att ta tag i klimathotet är att ta ansvar för kommande generationer”, Kb 24/2.

Du använder dig av den vanliga klyschan att forskarna är överens, vilket inte är sant. IPCC hävdar att de har stöd av 97 procent av klimatforskarna, vilket senare vid granskning har visat sig vara 3 procent eller 7 promille av de tillfrågade.

IPCC:s klimatmodeller har inte verifierats eller validerats som är normen för vetenskap. De duger inte som beslutsunderlag för politiska beslut. Vilka klimatförändringar ser du Fredrik W? Att det blivit kallare sedan medeltiden eller att vi erhållit en klimatförbättring på cirka en grad Celsius.

Det pågår ingen extra snabb global uppvärmning som är orsakad av människan. Uppvärmningen har avstannat sedan 1997, även om fuskande klimatforskare (Climategate 2009 Köpenhamn; Manns hockeyklubba inom IPCC; NOAAs justering av temperaturdata inför Parismötet) försöker visa något annat!

Du skriver att koldioxiden i vår atmosfär har ökat, vilket är helt riktigt. Forskarna är inte överens om hur mycket som beror på antropogen påverkan. För övrigt vilket gränsvärde CO2 ska finnas för att växtligheten och vi ska kunna föda jordens växande befolkning. CO2 är livets gas? Vilken är jordens optimala medeltemperatur?

Klimatet berör vår hälsa. Detta är sant, kalla bad kan vara nyttiga, däremot åker reumatiker gärna till värmen för att förbättra sin hälsa. Alternativa bränslen och investeringar i sol- och vind avger även CO2.

Koldioxiden är ingen pollutant, men i samband med förbränning avges andra icke miljövänliga föroreningar En framtida produktion av elbilar kan reducera detta.

Dilemmat är hur ska elen produceras då sol- och vind är helt opålitliga och för närvarande har vi dålig förmåga att ta vara på strömmen som produceras . Investeringar i sol ovh vind kräver enorma subventioner av oss skattebetalare. Pengar som kanske gör större nytta inom övrig välfärd.

Dina trosfränder Brundin och Goldmann publicerade en debattartikel i Aftonbladet. 68 procent av tidningens läsare tar avstånd från deras uppfattning!

IPCC:s arbetsgrupp 2001 formulerade detta: Klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system och därför är långsiktiga förutsägelser inte möjliga. Läs det ytterligare en gång och informera övriga politiker, så att de använder våra skattepengar till förnuftiga beslut.

Jan Norlin

Åhus

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Henrik Brundin är kritisk till myter men bemöter vetenskapliga fakta med egna myter

Resultatet av enkät vid Illinois University 2009.

IPCC hävdade att deras hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet stöddes av 97 % av “klimatforskarna” och baserade påståendet på den enkät som redovisas ovan. Två frågor sändes per mail till 10.257 medlemmar i American Geophysical Union, AGU, där de flesta meteorologer är medlemmar. Endast 3.146 svarade, vilket är så få att enkäten kan anses värdelös. Ännu värre är att man satte sig sedan att bedöma vilka som kunde anses vara “klimatforskare” och sorterade bort alla utom 77. Av dessa gav 75 “rätt” svar på fråga 2, vilket blir 97 % av 77, men 7 promille av alla tillfrågade.

Att IPCC stödde sig på en så utomordentligt usel studie vittnar om dess bristfälliga kompetens.

 

2017-02-05

Vi-skogens Henrik Brundin fick en artikel införd i NA med rubriken:

Ta itu med klimatskeptikers myter

Samma artikel är införd i ett flertal lokaltidningar.

2017-02-13

En replik av Göran Wickström  med rubrik enligt ovan (inte på nätet):

En skeptisk hållning mot propagandan om klimathot är inte nytt. Nu begagnar sig Brundin av det klassiska greppet guilt by association. Få gillar Trump eller nyord som alternativa sanningar och falska nyheter.

Men kära läsare, läs söndagens NA Debatt “Klimatfrågan – vetenskap eller dogm?” av Mats Kälvemark. Jämför sedan med Henrik Brundins “Ta itu med klimatskeptikers myter” på tisdagen. Kälvemark med vetenskapliga fakta med källhänvisningar till varje del av artikeln. Brundin i stort sett fri från källhänvisning och en värdig representant för det dogmatiska.

Brundins uppgift om temperaturrekord 2016 har inget med förändringen av det långsiktiga klimatet att göra. Bortsett från ett stort vulkanutbrott och två El Nino-fenomen har det inte hänt mycket med den globala temperaturen på 25 år. Vi befinner oss på samma nivå som 1990.

I en enkät 2009 frågade Illinois-universitetet 10.257 forskare om man ansåg att människan i betydande grad bidrar till Jordens temperaturväxlingar. Siffran 97% av forskarna kom från 75 av 77 utvalda av de 3.146 som svarade i undersökningen. Inte godtagbart, inga slutsatser om konsensus kan dras och undersökningen kan avfärdas. Så var det med den myten.

Tege Tornvall har i sin bok ”Tänk om det blir kallare?” förtecknat namn på och kvalifikationer för 1.407 kvalificerade IPCC-kritiska personer världen runt. Av dem är (eller har varit) 1.250 forskare inom för klimatet relevanta ämnen. Därav har minst 140 arbetat för IPCC eller NASA, men vänder sig mot IPCC:s arbetssätt och slutsatser.

De representerar ämnena arktisk och glaciärforskning, astrofysik, atmosfärfysik, biologi/zoologi/medicin, ekologi/miljö, ekonomi/resurshushållning, energi, geovetenskaper, kemi, klimatologi och meteorologi och matematik/statistik.

31.000 vetenskapsmän, varav 9.000 med doktorsgrad, har skrivit under en petition där de uppger att koldioxiden inte påverkar atmosfären eller klimatet i någon utsträckning som nu eller i framtiden kan orsaka katastrofal upphettning.

Allt detta dessutom långt innan Donald Trump äntrade scenen.

Jag tycker man har stor anledning att begrunda följande uttalanden:

Sir John Houghton, förste ordförande i IPCC.:”Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.” Alexander King, ordförande i Romklubben: ”I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att föroreningar och hotet om global uppvärmning vore en lämplig metod.” Paul Watson, grundare av Greenpeace: ”Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk tror är sant som har betydelse”.

 Göran Wickström

Fri debattör

Örebro

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Brundin-Goldmann fegar

Plattjordingen sticker ut huvudet genom firmamentet, himlen, och ser Universum utanför den platta jordskivan.

 

Vår replik i Aftonbladet fick mycket snabbt ett svar från herrarna Brundin-Goldmann med titeln:

Er tid är förbi, klimatskeptiker

Aftonbladet ser det som en “Slutreplik”, vilket betyder att vi inte kan få plats att invända mot dem.

De två herrarna fegar ur debatten. De vågar inte gå in i en öppen debatt. De vet att de inte klarar att bemöta de fakta vi har att visa. Deras förklaring att de skulle “ta debatten” var aldrig ärligt menad. Den attityden går igenom alla argument om “klimathotet”, det som inte finns.

De klassar sig som demagoger istället för “debattörer”. De är bara intresserade av att få medialt utrymme för sin frälsningslära: Hur menigheten skall klara sig från katastrofen, bara alla gör som de predikar. De förvrider betydelsen av glosan “debatt” till att betyda “predikan”, d.v.s. oemotsagda budskap från ovan.

De representerar den högre makt som kan “hejda klimatförändringarna”. I linje därmed anser de att klimatet INTE är “oförutsägbart”.

Demagogiska knep

Våra största media har sänkt debatten till en mycket tarvlig nivå. De klagar på “fejk-nytt”, men vill inte erkänna att de själva står för det mesta därav. Beträffande klimatet är deras “nyheter ” oftast vilseledande eller helt felaktiga.

I DN Kultur den 21/2 förklarade förvaltaren av “Snille och smak”, tidigare ständige sekreteraren i Svenska Akademien, Peter Englund :

Trump har Hitlers aggressivitet, Mussolinis självkontroll, Stalins sanningsenlighet, Khadaffis blygsamhet, Mugabes ointresse för pengar, Mao Zedongs brinnande lystnad efter fakta samt Homer Simpsons koncentrationsförmåga.

Det är bara ett exempel på den besinningslösa smutskastning som våra “seriösa” media består USA:s valde president Donald Trump. Det är således logiskt att demagogerna vill koppla våra framgångar i media till Trump, som det numera är anständigt att avsky, med rubriken:

Trump ger svenska klimatskeptiker luft

Vi har argumenterat med fakta hela året innan Trump nådde de svenska rubrikerna.

Plattjordingars argument

Klimatpanelen IPCC är en politisk organisation utan kompetens att skilja seriösa forskare från charlataner. De har alltid byggt sina förutsägelser om en framtida värmekatastrof på helt irrelevanta argument, där det viktigaste varit att stödet för deras hypotes varit 100 % bland “klimatforskarna”, konsensus, senare devalverat till 97 %. Inom vetenskapen spelar det ingen roll hur många som har en åsikt. Det enda som räknas är uppmätta data och gjorda observationer. Det räcker att en man har mätdata som visar att alla andra har fel. Det har hänt många gånger i historien, t.ex då Galilei förvisade Plattjordingarna till historien. Och då Dan Schechtman år 2011 fick Nobelpriset i kemi för sin upptäckt av kvasi-kristaller.

Nu refererar Brundin-Goldmann till “2.000 klimatforskare”, om vilka vi vet att många av dem är rena amatörer, samt “det varmaste året i modern tid”. Ingendera påståendet säger något om koldioxidens koppling till klimatförändringar.

Inte nog med det, vi vet också att en stor del av de data de använder är förfalskade.

 

Sammanfattningsvis: Herrarna agerar som domedagsprofeter ovilliga att ta till sig kunskap om verkligheten.

 

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Aftonbladet, Vi-skogen och Fores om klimatet

Henrik Brundin, Vi-skogen och Mattias Goldmann, Fores

Vi-skogen är en biståndsorganisation, som står nära kooperationen. Den erbjuder svenska företag “klimatkompensation” genom att plantera skog runt Victoriasjön i Afrika. Mot en avpassad ersättning.

Fores är Centerns tankesmedja, som har regeringens mandat att driva 2030-sekretariatet med uppdrag att skapa förståelse bland allmänheten för en omställning till ett “fossilfritt” samhälle år 2030.

Vi-skogen presenterade den 21/2 en rapport om medias bevakning av klimatfrågan. Den konstaterar att “klimatskeptikerna” under 2016 fått in 3.098 artiklar, vilket är en tredubbling sedan 2014. Det är dock mindre än 6 % av alla 52.733 artiklar om klimatet.

I Aftonbladet presenterade de två rapporten samma dag under rubriken:

Trump ger svenska klimatskeptiker luft

De inleder med:

Klimatskeptikerna är bevisligen tillbaka. Och hur tröttsamt det än är så måste vi ta debatten. Igen.

De vill alltså “ta debatten”, vilket vi ser som en inbjudan till verklig debatt. AB har tagit in nedanstående replik :

+ – + – + – +

Nej, vi är inga ”klimatskeptiker”

Replik från Klimatsans om klimatförändringarna

Henrik Brundin från intresseorganisationen Vi-skogen och Mattias Goldmann från tankesmedjan Fores noterar att skepsis mot klimatlarmen fått ökat utrymme i media under 2016. De förklarar sig beredda att ”ta debatten”. Det välkomnar vi och ställer gärna upp till öppen debatt på något av deras seminarier

I Sverige tycks nätverket Klimatsans vara den enda organisation som aktivt sprider klimatets grundläggande, naturvetenskapliga fakta, bland annat som insändare.

Våra medlemmar svarar för en stor del av de 3 098 skeptiska artiklar som Brundin och Goldmann nämner. Dock är vi inte kritiska till klimatforskning. Tvärtom. Men vi skiljer på observerade fakta och datormodeller.

Om de senare skrev klimatpanelen IPCC:s arbetsgrupp 1 år 2001: Klimatet är ett kopplat, icke-linjärt kaotiskt system och därför är långsiktiga förutsägelser inte möjliga.

IPCC hävdar att de har stöd av 97 procent av ”klimatforskarna” och refererar till olika enkäter. Några av dessa enkäter har varit så oprofessionella att endast ett litet fåtal av forskarna har gett dem sitt stöd.

I nätverket har vi närmare 40 väl meriterade forskare med upp till 40 års arbete avseende klimatet. Några har världsrykte och nära personliga kontakter med över 300 av världens mest framstående klimatforskare. Därför är vi väl förtrogna med klimatförändringar och den internationella klimatdebatten.

Vi är inga ”klimatskeptiker”. Vi är inte skeptiska till ”klimatet” men mycket skeptiska till larmen om en hotande värmekatastrof.

 Då vi saknar offentliga bidrag, kan vi inte stå för ett seminarium. Därför ser vi tacksamt fram emot en inbjudan från debattörerna till offentlig debatt, där båda sidor får lika utrymme.

För nätverket Klimatsans

Tege Tornvall, författare av boken ”Tänk om det blir kallare?”

Sture Åström, nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Vi är mycket tacksamma för att AB öppnat för verklig debatt och förutsätter att Brundin-Goldmann skall hedra sin vilja och förklaring att “ta debatten”.

I media är det alltid trångt. I mitten önskade vi  följande lydelse:

“IPCC hävdar att de har stöd av 97 procent av ”klimatforskarna” och refererar till olika enkäter. Dessa har varit så oprofessionella att några endast visat stöd av 3 procent eller 7  promille av de tillfrågade.”

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

En ny vinkel på klimatavtalet

Jubel vid Parismötets avslutning

2017-02-23

President Trump hotar kliva av Parisavtalet, som världens ledare hyllade varandra för och ansåg vara en fantastiskt framgång och en historisk vändpunkt. För att värdera undergångstonerna – låt oss titta på vad Parisavtalet är och vilken klimatpåverkan det kan ha.

Avtalet är en överenskommelse baserad på ländernas frivilliga åtaganden om koldioxidminskningar i framtiden. 178 länder skrev på 2016. Alla lovar att göra så gott de kan efter lokala förutsättningar. Ursprungsbefolkningars kunskaper, genusperspektiv och i stort sett alla honnörsord ni kan komma på finns med. Inga sanktioner om någon struntar i det man lovat. Majoriteten med förhoppningar om att få del av den gröna klimatfonden i FN:s regi på 100 miljarder dollar per år, som vi andra ska betala till.

Professor Björn Lomborg, President i Copenhagen Consensus Center, har länge envetet granskat och sammanställt data / fakta om klimat och energi från samma källor som FN:s klimatpanel IPCC grundar sina slutsatser på. Detta är hans bild av samma fakta.

Parisavtalets klimateffekt är försumbar. Om alla länder skulle infria sina löften fram till 2030 och sedan lyckas hålla koldioxidutsläppen på den nivån fram till år 2100 skulle planetens medeltemperatur påverkas nedåt med 0,17 grader C enligt IPCC:s egna datormodeller. Det motsvarar mindre än fyra års fördröjning av den globala uppvärmningen. Felmarginalen på åttio års sikt är större. (The Paris Agreement Won’t Change the Climate. )

Parisavtalet kännetecknas av bombastiska uttalanden men vaga preciseringar. 98 procent av det man anser måste göras ligger efter 2030 och avtalstiden. Det finns inga prognoser för användningen av fossila bränslen, som säger något annat än att de kommer att öka fram till 2040. De utgör idag nästan 90 procent av världens energiförsörjning. Förnybar energi exklusive vattenkraft är mindre än 2 procent.

Fel lösning på ett verkligt problem. Som strutsen med huvudet i sanden fortsätter den politiska propagandan. Fossila bränslen ska bort. Vind- och solkraft subventioneras överallt till enorma kostnader. Vi bör istället satsa på forskning om realistiska lösningar för hur framtidens rena energi ska se ut. Vi bör också ordna så vi kan klara klimatförändringar. Klimatförändring har alltid varit ett naturligt tillstånd. Luftföroreningar från koleldning är ett verkligt problem. Men koldioxid är inte en förorening. En rimlig slutsats är, att det inte går att påverka klimatet i någon större grad genom att avveckla vår energiförsörjning.

Så spelar president Trump’s åtgärder någon roll för klimatet? Knappt mätbart. Däremot för finansieringen av FN:s ambitioner med hjälp av klimatfrågan.

Parisavtalet, som avser tiden fram till 2030, har praktiskt taget ingen klimatpåverkan. Tvågradersmålet är en målsättning länderna är överens om, som man hoppas kommer att infrias. Innan dess kommer många välbesökta COP-möten runt om i världen att hållas för att prata om de 98 procenten åtgärder som återstår. COP22 i Marrakesh blev en flop, men det kommer fler.

En berättigad fråga är förstås varför Du ska tro att hela etablissemanget har fel och Professor Lomborg rätt. Det är helt enkelt samma fakta. Du har bara inte sett det presenteras så här förut.

Evert Andersson

Fri debattör

+ – + – + – +

Notera att Evert Andersson och Björn Lomborg utgår från de siffror IPCC angivit, vilka sägs ligga till grund för alla dessa klimatmöten, numera 22 stycken. Men man har inte lyc-kats hålla sig till den “verklighet” man pratar om. En falsk verklighet.

Ja skälet är uppenbart: Mötena har inte handlat om “KLIMATET” utan om “POLITIKEN”: Rättvis fördelning av Jordens resurser.

“Klimatet” används som tjurfäktarens röda skynke: Det skall lura tjuren, väjarna, att störta iväg i rätt riktning, mot global planekonomi.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Haverikommissionen om möllan i Lemnhult

Lemnhults fallna vindkraftverk

Vindkraftverket som välte var av modellen Vestas V112. Det var 185 meter högt (120 meter utan vingen) och vägde ungefär 400 ton, enligt Stena Renewables vd Peter Zachrisson.

Vi klipper från Höglandsnytt:

Lemnhult vindpark hade 32 vindkraftverk som samtliga var av samma typ och storlek. På julafton 2015 kollapsade ett av vindkraftverken. Tornkonstruktionen bestod av sex sektioner som upptill och nedtill var försedda med flänsar. Flänsarna var sammanfogade med skruvförband. Skruvförbandet i den första flänsen brast och den övre delen av tornet föll.

HAVERIKOMMISSIONEN KONSTATERAR:

  • Orsaken till utmattningsbrotten var att förspänningskraften i förbandet var alltför låg. Att tillräcklig förspänningskraft inte hade uppnåtts berodde på att man under installationsförfarandet inte skyddade skruvarna eller tornsektionerna från regn eller snö.
  • Vatten påverkade muttrarnas smörjmedel, vilket i sin tur ökade friktionen i skruvförbandets kontaktytor.
  • De verktyg som användes vid installationen hade inte underhållits och kalibrerats enligt verktygstillverkarens rekommendationer för att säkerställa att rätt vridmoment uppnåddes.
  • Montören som genomförde den slutliga förspänningen av skruvarna i förbandet hade ingen tidigare erfarenhet av sådant arbete, och hade inte heller gått tillverkarens interna kurs.
  • Hänsyn hade inte tagits till de sättningar som alltid påverkar förspänningskraften, varken i förbandet eller i de mjuka material som ingick i skruvförbandet.
  • Tillverkaren hade inte verifierat att den specificerade förspänningskraften uppnåddes eller testat hur väderförhållandena påverkade förbandets möjlighet att uppnå specificerad förspänningskraft vid momentdragning.
  • Tornet hade under olika tidsperioder utsatts för ökade vibrationer och ytterligare utmattningslaster p.g.a. problem med olika versioner av den mjukvara som användes för att styra vindkraftverket. Tillverkaren har angett att dessa laster var inom vindkraftverkets konstruktionsgränser, dock under förutsättningen att förspänningskraften hade uppgått till 1680 kN. Men med dåligt förspända skruvförband kan dessa tillfälligt högre laster leda till en förkortad livslängd.
  • De myndigheter som skulle granska tornkonstruktionen ur ett säkerhetsperspektiv begärde inte in någon teknisk dokumentation om själva tornkonstruktionen. Den kommunala kontrollen begränsades till att endast avse grundfundamenten.
  • Lemnhults vindpark hade under de drygt tre åren i drift haft problem med lösa och trasiga skruvar i vindkraftverken. Dessa brister rapporterades inte av verksamhetsutövaren till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för verksamheten.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Faktiska observationer

Solen är den viktigaste faktorn för både väder och klimat.

Örnsköldsviks Allehanda med editionen Tidningen Ångermanland tog in vårt manus:

Försmak av kallare klimat

En replik kom från Mikael Berglund:

“Verklighetsfrämmande och osann insändare – jorden blir varmare – inte kallare”

Nu har vårt genmäle kommit:

2017-02-22

Klimatsans: “Kalla oss inte bluffmakare – vi håller oss till faktiska observationer när det gäller klimatet”

Geofysikern och universitetslektorn Mikael Berglund beklagar att vår insändare publicerades. Skall allehanda.se censurera för honom misshagliga inlägg?

Berglund kallar oss “bluffmakare” och anklagar oss för att förbigå växthuseffekten. Men av utrymmesskäl koncentrerade vi oss på faktiska observationer som talar för möjligt kallare klimat framöver.

Atmosfärens temperatur beror främst på solens värmestrålning, jordens massa (gravitation) samt atmosfärens massa (antal molekyler) och täthet – oavsett atmosfärens sammansättning.

Trycket av ovanliggande atmosfär får molekylerna under att röra sig fortare, så att det är varmast i marknivå. Värme utifrån tillförs av inkommande solstrålning – mer i solsken och på sommaren.

Venus, jämnstor med jorden men närmare solen, har 90 gånger tätare atmosfär och cirka 480 graders medeltemperatur. På betydligt mindre Mars, längre från solen med en bråkdel av jordens atmosfär, är det 63 minusgrader. Bådas atmosfär är till 95-96 procent koldioxid.

Främst vattenånga, men marginellt även koldioxid och andra gaser, kan vid vissa frekvenser ta upp energi ur från jordytan åtgående strålning. Men dessa frekvenser är nästan mättade så att mer vattenånga och koldioxid har minimal verkan.

Forskare vid USA:s vädertjänst NOAA har justerat ned det varma 1930-talet för att få nutiden att verka varmare. NOAA-forskaren, Dr. John Bates, har avslöjat att hans chef, Dr. Thomas Karl, medvetet har manipulerat data.

På 1980-talet rapporterade Dr. Karl först global ökning och sedan minskning under 1900-talet. Men senare ändrade han den senare avkylningen till 0,45 grads uppvärmning.

Även professorerna Ole Humlum och Wibjörn Karlén har påtalat manipulerade data från NOAA. 1900-talets varmaste år anses vara 1934 och 1998. Frånsett särskilt varma El Niño-strömmar 1997/98 och 2015/16 har jorden knappast värmts sedan 1996.

Solen är nämligen åter lika passiv som under Lilla Istiden. Då rådde periodvis missväxt, nöd och svält.

Tege Tornvall
Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Något av det viktigaste en universitetslektor skall lära ut till sina studenter måste vara “faktakoll”.

Då är det lite pinsamt att notera hur han själv missat på den punkten. Men det tycks vara symptomatiskt för dagens skolsystem. Annars skulle klimatnojan inte ha kunnat få sådan omfattning som den nu har.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fokusera mer på rent vatten och livsmedels-försörjning än klimatet

Sverige klarar inte självförsörjning av livsmedel.

Det blir allvarligt, om en kris skulle uppstå på grund av politiska oroligheter eller ett vulkanutbrott liknande Tambora, som förmörkade himlen över hela klotet 1815 och orsakade missväxt.

2017-02-20

Många kloka ord i Jan Dahlqvists insändare ”Klimatet är ett kaotiskt system med stora naturliga variationer” Kb 16/2, kring klimat-alarmisternas spådomar.

Göran Samuelsson

Klimatet är föränderligt. Klimat är inte väder. Det är omöjligt att dra slutsatser om klimatförändringar med endast tiotals års underlag.

Med största sannolikhet styrs inte vårt klimat av växthusgaser med CO2 såsom påstås i prognosmodeller som utvecklats med stöd av FNs klimatlobby.

Vi har kunnat konstatera att det där fuskats och manipulerats med vetenskapliga temperaturdata som stoppas in i dessa modeller som utvecklats och som sedan använts som beslutsunderlag. Senast inför Paris avtalet har fusk nu avslöjats inom NOAA.

Vårt klimat tycks styras av variationer i solens aktiviteter under sina solcykler. Snart börjar solcykel 26 och amerikanska rymdflygstyrelsen NASA har i november 2016 redan förvarnat att en ny istid är i vardande. Den börjar kring 2030 och kanske 50 år framåt som följd av den då ytterst låga solaktiviteten i denna solcykel 26.

Senast vi hade något liknande i en annan solcykel var i den så kallade Maunder Minimum (googla gärna) 1645-1715 då som bekant både Themsen och Stora Bält frös till is och Skåne blev svenskt som en indirekt konsekvens.

CO2 är för övrigt en förutsättning för allt liv på vår planet. Utan CO2 fungerar inte fotosyntesen och sedan är det kört. Små variationer i CO2 mängden i atmosfären har sannolikt endast mycket marginell och hanterbar påverkan på vårt jordiska klimat och levnadsbetingelser. Liten temperaturhöjning är positiv.

Det finns större frågor som är viktigare. Kända professorer som Rosling och Lomborg har upprepade gånger pekat på att trygga tillgången till rent vatten och i förlängningen för livsmedelsproduktion. Här borde fokus ligga hos våra politiker både internationellt, nationellt och lokalt.

I stället slösas enorma samhälleliga resurser (=skatter) på en klimat alarmism vars nytta eller resultat aldrig kommer att kunna följas upp av någon nu levande. Handeln med utsläppsrätter är en penningkarusell och ett fiasko.

Självfallet ska vi hushålla med och vara rädda om planetens resurser men det är en annan fråga. Klimatet känner inga nations- eller kommungränser. Ordet klimatsmart klingar falskt.

I vår kommun satsas allmänna resurser mot en fossilfri kommun för att rädda klimatet. En ny klimatstrategi är föreslagen utan att konsekvensbedömningar eller kostnadsberäkningar är framtagna. Vilken prislapp ska vi kommunmedborgare betala för att vår kommun också vill vara klimatsmart?

Remisstiden går ut om några veckor. Alla får (och många bör) lämna synpunkter. Man kan hoppas vetenskap och förnuft får styra besluten som följer så att vi i vår kommun prio-riterar våra resurser (=skatter) dit de gör mest nytta för medborgarna i skola, äldrevård och infrastruktur.

För övrigt anser jag att kommunpolitikerna bör prioritera att skydda vår stad så gott det går mot extrema väder genom ett snabbt färdigställande av vallprojektet kring Kristianstad.

Det duger inte att lita på fint väder till 2024 som planen nu ser ut.

 

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kinas utbyggnad av el

Figur 1. Elproduktionen 2016 domineras helt av kol, enligt Homewood.

Sol- och vindkraft svarar för 1 % respektive 4 %.

Nyligen har jag flera gånger sett Kina framhållas som föredöme för utbyggnaden av “förnybar” el. Tillväxten av sol- och vindkraft har nått höga tal både procentuellt och absolut. Enligt dess myndigheter ökade produktionen av “förnybart” med nästan lika mycket som Tysklands hela produktion av “förnybar” el.

Dock tappas landets enorma storlek ofta bort. Här några siffror på antalet miljoner invånare:

Kina           1.374

EU                  330

Tyskland       81

Frankrike      67

UK                    64

Kineserna är 17 ggr fler än tyskarna.

Den snabba ekonomiska tillväxten kräver snabb utbyggnad av elproduktionen.

Figur 2. Installerad kapacitet, enligt “energypost”

Blått: Kapacitet 2015

Rött: Ökning 2016

Grått: Procentuell årlig ökning

Kolkraft dominerar så totalt att dess ökning i absoluta tal är 48 GW, större än 18 GW för Vindkraft och 34 GW för Solkraft. För de två senare kan graden av nyttjande vara en fjärdedel av den för Kolkraft.

Kina satsar även på kärnkraft. I drift finns 36 reaktorer och 21 är under uppförande. Ännu fler är planerade.

Statistiken från Kina är lite osäker. Från olika källor skiljer sig siffrorna ibland, men den stora bilden är densamma: Pålitlig kol-, gas-, kärn- och vattenkraft dominerar med över 90 % av produktionen. Nyckfull, väderberoende kraft svarar för c:a 5 %.

 

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Lars Bern på SWEBBTV

Tekn dr Lars Bern om det överdrivna klimathotet

I en video på 43 minuter förklarar Lars Bern att de överdrivna klimatlarmen inte alls handlar om miljö och klimat utan om pengar och makt. De superrika i världen med Rom-klubben i spetsen strävar mot en “New World Order”, d.v.s. globalisering. De har fått med sig många politiker, som tror att det skall ge dem mera makt.

För att få med sig allmänheten vill man skrämmas med våldsamma överdrifter samt på senare tid rent bedräglig förfalskning av data. Skrämda människor tänker inte klart.

Därför skräms de med en överdriven verkan av koldioxid. Denna kan tämjas med politiska beslut. Solen kan det inte, så den är ointressant för dem.

Ta dig tid att se denna video. Sprid den till alla dina bekanta. Bern talar klartext om medias samfällda förljugenhet avsedd att lura dig till att godta vettlösa politiska beslut.

Så att du kan tala om för dina barnbarn att du insåg bedrägeriet i tid och medverkade till att rädda landet från ekonomisk ruin.

(Klicka på den röda texten för att komma till videon.)

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather