Kalifornien går före

 

De totala utsläppen år 2014 i Kalifornien: 441,5 miljoner metriska ton CO₂ ekvivalenter. Staten har 37 miljoner invånare.

Sedan 2011 leds Kalifornien av guvernören Jerry Brown (D), som var guvernör även 1975 – 1983. Hans far Pat Brown var guvernör 1959 – 1967. Således en helpolitisk karaktär, vars erfarenhet av väljarnas vardag kan vara begränsad, något som visar sig i den nya lagstift-ningen om klimatet och utsläppen av “växthusgaser”, bloggpost hos Watts Up With That.

Den nya lagen SB 32 innebär att utsläppen skall minskas till samma nivå som 1990 till år 2020 och med ytterligare 40 % till 2030. Man inser att det är “det största vi någonsin gjort”, men beslutet har tagits utan utredning av behövliga åtgärder för dess genomförande eller dess konsekvenser för olika ekonomiska sektorer.

Hur skall bilåkandet minskas med 40 % ?

De mindre extrema regler som redan trätt ikraft har påverkat företagandet brett. Hur skall man få kossor att minska utsläppen ? Det senaste året har 53 mejerier gått bankrutt, lämnat staten eller helt enkelt stängt dörrarna.

En närmast ofattbar naivitet, okunskap och vårdslöshet avslöjas i yttranden som: “Kalifornien svarar bara för 1 % av världens utsläpp, så det spelar inte så stor roll om målen nås, men viktigare är att den teknologi och de system som utvecklas kan exporteras till resten av världen.”

Kalifornien skall alltså “gå före”, samma målsättning som vi får höra från våra miljöpartister.

Men marschen kan mycket väl bli att man “går före” bakåt. Genom bekanta känner jag till flera fall av företag inom datasektorn, som flyttat till Texas. Och ännu fler fall då svenska ingenjörer gjort flytten.

En familj i San Franciso har flyttat till en ort norr om Denver. Hon är läkare och han är arkitekt. Där är boendet mycket billigare. Det råder en byggboom på grund den stora inflyttningen från Kalifornien. Arkitekten får fler och bättre uppdrag.

Den nya lagen kommer att skrämma iväg många flera. Många företag. De som inte tar varningarna på allvar, utan blir kvar, blir sittande med obekväma begränsningar av sin frihet och mycket dyrare kostnader.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Kalifornien går före

Comments are closed.