Vindstilla i hela Tyskland

Vindkraftens levererade effekt under 21/9 och 22/9

X-axeln visar tiden

Y-axeln visar levererad effekt uttryckt som procent av total märkeffekt för alla vindkraftverk anslutna till nätet i hela Tyskland.

Under c:a 40 % av tiden levererar vindkraften högst 10 % av märkeffekten. Den 21/9 började på en relativt normal nivå, drygt 9 %. Effekten föll sedan snabbt till 2 % kl 10:00. Denna nivå är så låg att pålitlig ”reglerkraft” måste hållas igång med hela den effekt vindkraften har normalt.

Klockan 17:00 den 22/9 blev effekten 0,555 %.

Liknande tillstånd har förekommit tidigare och har då varat upp till fyra arbetsdagar.

Detta är den sanning, som gröna politiker alltid tycks blunda för.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

8 thoughts on “Vindstilla i hela Tyskland

 1. Jag upplevde detta på plats då jag bilade ca 500 km från sydtyskland och norrut. Jag konstaterade att 99 procent av vidmöllorna stod helt stilla. Dessutom var vädret sådant att solinstrålningen dagtid var minimal. Temperaturen var under normal temperatur vilket betyder att många värmeanläggningar var tvungna att startas.

  1. Vi åkte buss genom norra Spanien 20 sept och observerade samma stilla väder som inte förmådde ge de omfattande vindkraftsinstallationerna en rörelse.
   Men här sken solen och värmen var tryckande när vi lämnade bussens kalla innandöme.
   Ett antal solcellsparker kanske gav god effekt till husens behov av kylning.

 2. Inte blundar för utan inte begriper.
  Vi i Sverige har bättre förutsättningar i Sverige genom vattenkraften om det blir stort vårflöde och regnig sommar.

 3. I Sverige får vi det problemet när/om gotlandskabeln klipps.
  http://www.klimatupplysningen.se/2017/09/23/oppen-trad-206/ —> #27

  Ivar Andersson hade intressant information i samma länk —>#49
  http://www.klimatupplysningen.se/2017/09/23/oppen-trad-206/

  Author: Ivar Andersson
  Har inga data för solel i Sverige men data för Tyskland 2016
  …………………………………………….Juli………..December
  Installerad effekt…………………40289…….40809 MW
  Maximal effekt…………………….25688…….12170 MW
  Medeleffekt………………………….6643………1064 MW
  Minimal effekt…………………………..0…………….0 MW
  I december får tyskarna ut 2.5% i medeleffekt av installerad effekt och i juli 15%. För året ligger medelvärdet under 10%. Detta ska vi satsa på.

 4. Miljöflummarna lever i en fantasivärld där det alltid är lagom blåsig, molnfri dag. Natt, moln och vindstilla finns inte i den världen.
  I den fantasin är dessutom stål, betong, koppar, glasfiber och liknande förnybara material som förmodligen växer på träd.
  Och den fantasin ska svensk energipolitik baseras på!

  1. Hej Torsten!

   Varje månad visar vi kurvor och data över elproduktionen i Tyskland och Sverige.
   För september kommer de om en dryg vecka. Klicka på röd text så kommer du till rapporten för augusti.

 5. När vi betraktar solkraften så ser elbehovet för en normal villa ut som en s k badkarskurva i diagram. Ett av problemen med solpanelerna att produktionen över året visar upp och ner vänd badkarskurva. Solpanelerna levererar mest när behöver minst och överskottet, som man ska sälja uppstår när marknadspris på oftast är på årslägsta.

Comments are closed.